ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปั่นป่วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปั่นป่วน*, -ปั่นป่วน-

ปั่นป่วน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปั่นป่วน (v.) be frantic See also: feel uneasy, confusing, be agitated Syn. ป่วนปั่น, สับสน, วุ่นวาย
ปั่นป่วน (v.) be frantic See also: feel uneasy, confusing, be agitated Syn. ป่วนปั่น, สับสน, วุ่นวาย
English-Thai: HOPE Dictionary
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
agitation(แอจจิเท' เชิน) n .การทำให้ปั่นป่วน, การปลุกปั่น, การเขย่า, Syn. excitement)
tempest(เทม'เพสทฺ) n. พายุ,ความปั่นป่วน,ความวุ่นวาย,-Phr. (tempest in a teapot ความวุ่นวายหรือโผงผางในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ)
tempestuous(เทมเพส'ชูอัส) adj. มีพายุแรง,ปั่นป่วน,วุ่นวาย,โผงผาง., See also: tempestuousness n.
termagant(เทอ'มะเกินทฺ) n. หญิงดุร้าย,หญิงที่มีอารมณ์ร้าย. adj. รุนแรง,ปั่นป่วน,อารมณ์ร้าย,ดุร้าย., Syn. virago
English-Thai: Nontri Dictionary
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
perturb(vt) รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้เป็นทุกข์
tempest(n) พายุ,ความปั่นป่วน,ความวุ่นวาย
tempestuous(adj) มีพายุ,รุนแรง,โผงผาง,วุ่นวาย,ปั่นป่วน
termagant(adj) ชอบดุด่า,รุนแรง,อารมณ์ร้าย,ชอบวิวาท,ปั่นป่วน
upset(n) การหก,ความปั่นป่วน,ความรำคาญ,อารมณ์เสีย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
turbulenceความปั่นป่วน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
turbulent flowการไหลปั่นป่วน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sinuous flowsinuous flow, การไหลแบบปั่นป่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
tortuous flowtortuous flow, การไหลแบบปั่นป่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Turbulenceการเคลื่อนไหวแบบปั่นป่วน [TU Subject Heading]
Turbulent boundary layerชั้นที่มีลมปั่นป่วน [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
agitated (adj.) ปั่นป่วน See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น Syn. disturbed, upset
disturbed (adj.) ปั่นป่วน See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น Syn. upset
tense up (phrv.) ปั่นป่วน See also: ตึงเครียด, วิตก Syn. screw up
agitate (vt.) ทำให้ปั่นป่วน See also: ทำให้เป็นกังวล, ก่อกวน Syn. stir, disturb
agitation (n.) ความปั่นป่วน See also: ความอลหม่าน, ความสับสนวุ่นวาย Syn. excitement, stir Ops. calm, peacefulness
ferment (n.) ความปั่นป่วน See also: ความอลหม่าน, ความสับสนวุ่นวาย Syn. agitation, excitement, stir Ops. calm, peacefulness
fluster (vt.) ทำให้ปั่นป่วน See also: ก่อกวน, กวน, ทำให้ไม่สงบ Syn. upset, confuse, agitate Ops. calm, soothe
fluster (vi.) รู้สึกปั่นป่วน See also: รู้สึกสับสนวุ่นวาย
magnetic storm (n.) การแกว่งหรือปั่นป่วนของสนามแม่เหล็กหรือเข็มทิศจากการถูกรบกวน
turn over (phrv.) (ท้องไส้) ปั่นป่วน See also: (ใจ) สั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My stomach is still upset, and I feel dizzyท้องไส้ฉันยังคงปั่นป่วนอยู่ และฉันก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's terrible to work for. He's always apocalypse, chaos...ทำงานให้กับนักบวชหัวหมอ เอะอะก็หายนะ ปั่นป่วน วิกฤติ...
Terence Mann was a warm, gentle voice of reason ... during a time of great madness.เทอเรนซ์ แมนน์เป็นเสียงของ ความนุ่มนวลของเหตุผล... ระหว่างที่บ้านเมืองปั่นป่วน
He couldn't speak for ten minutes. Mother was in hysterics, and the house was in confusion.พ่อไม่พูดอะไรเลยเป็นสิบนาที แม่ก็โดนโรคเส้นประสาทเล่นงาน และบ้านก็วุ่นวายปั่นป่วน
I haven't been clear in my head or felt like myself.สมองปั่นป่วนไปหมด เหมือนไม่เป็นตัวของตัวเอง
It made me sick to my stomach. It was a bad thing to say.ฉันเสียใจจนท้องไส้ปั่นป่วนไปหมด มันรุนแรงเกินไป
The catalyst for the recent dramatic events -สาเหตุของความปั่นป่วนตอนนี้ ก็คือพ่อของทรูแมน เคิร์ก
When I think about it, I get so confused.แต่ข้าคิดแล้วปั่นป่วนไปหมด
I know this day for you... the Earth has spun round more than once.ข้ารู้ใจเจ้า... วันนี้ โลกปั่นป่วนไปหมด
But no longer, Frodo. Evil is stirring in Mordor.แต่มาบัดนี้โฟรโด้ ความชั่วร้ายปั่นป่วนมอร์ดอร์
Strode could have just screwed up his mix.สโทร์ดี้ คงจะปั่นป่วนน่าดู
Bloody coincidences are making me sick to my stomach.เรื่องบังเอิญอันเหลือเชื่อ พวกนี้ทำท้องไส้ฉันปั่นป่วน
I don't know... my stomach feels queasy.ฉันก็ไม่รู้ ท้องฉันรู้สึกปั่นป่วน
Gosh, my guts churn whenever you say that.พระเจ้า ไส้พุงปั่นป่วน เมื่อไหร่ที่แกเรียกอย่างนั้น
I guess in the commotion...ฉันเดาในความปั่นป่วน ...
I never expected the situation to become so unstable.ผมไม่เคยคาดฝันว่า สถานการณ์จะปั่นป่วนขนาดนี้
AND DISRUPT OUR LIVES IN A VARIETY OF WAYS.และเข้ามาปั่นป่วนชีวิตเราได้ทุกวิถีทาง
Did you or did you not compromise yourself in the Intersect?เธอจงใจทำให้อินเตอร์เซ็คปั่นป่วนรึเปล่า
Whole world's in top sterny.ทั้ง#8203; โลกปั่นป่วนไปหมด ผมไม่เข้าใจ, ทำไมคุณถึงรู้เรื่อง
You had a nosebleed. You started hyperventilating.เลือดกำเดาลูกไหล นี่ลูกจะก่อความปั่นป่วนรึไง
Because by shooting him, you screwed up everything.เพราะการยิงเขา เธอได้ทำให้ทุกอย่างปั่นป่วน
The way she said "recruit" made my stomach turn.สิ่งที่เธอกล่าวมาทำให้ท้องใส้ฉันรู้สึกปั่นป่วน
She's fucking with the system.เธอทำให้ระบบปั่นป่วน
A disturbance in the force, there is.มีความปั่นป่วนอยู่ในพลัง
All these're doing nothing for my indigestion ....ท้องไส้ฉันปั่นป่วนไปหมดแล้ว
People here look very confused.ตอนนี้ผุ้คนปั่นป่วนกันไปหมดครับ
I really felt something deep in the pit of my stomach.ฉันรู้สึกได้เลยว่าท้อง ปั่นป่วนมาก
And if I start a commotionฉันเริ่มรู้สึกปั่นป่วน
Your brain is all sick and twisted up. You're paranoid everyone knows.สมองยังคงปั่นป่วนสับสน คุณกลัวว่าทุกคนจะรู้
Seems to me he keeps screwing things up.รู้สึกเหมือนกับว่า เขาคอยปั่นป่วนซะมากกว่า
Tied up on an airplane too!ทำให้ปั่นป่วนบนเครื่องบินไปหมด
That's quite the public service, Sarah.รู้มั้ยทั้งเมืองปั่นป่วนเพราะคุณไปหมด
I thought I sensed an unpleasant disturbance in the force.ข้าคิดว่าข้าสัมผัสได้ ถึงความปั่นป่วน ไม่เป็นมิตรในพลัง
To tell you the truth, the suburbs were kind of a disaster for me and Sarah.บอกตามตรง บ้านนั้นมันค่อนข้างทำให้ผมกับซาร่าปั่นป่วน
The turbulence could break your back.ความปั่นป่วนของบรรยากาศจะดึงคุณกลับ
Altered, agitated.การปรับเปลี่ยน, ทำให้ปั่นป่วน.
The American military's secret communication lines are going wild.คลื่นสื่อสารของกองทัพอเมริกากำลังปั่นป่วน
What's worse than causing worldwide devastation?จะมีอะไรเลวร้ายไปกว่า สร้างความปั่นป่วนไปทั่ว ทั้งโลกอีกล่ะ?
They're getting word out to local businesses to keep an eye out for anyone who seems agitatedพวกเขาบอกว่าคนทำงานในท้องที่ เฝ้าจับตาดูคนที่ทำให้เกิดความปั่นป่วน
Was Booth upset?แล้วบูธไม่ปั่นป่วน แย่เหรอ?
You're getting all flustered.เธอจะรู้สึกสับสน ปั่นป่วนด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปั่นป่วน
Back to top