ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลอดภัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลอดภัย*, -ปลอดภัย-

ปลอดภัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลอดภัย (v.) be safe See also: be out of danger, be free from harm, be secure
English-Thai: HOPE Dictionary
all rightปลอดภัย, ใช่,สบายดี, ซึ่งพอใจ, แน่นอน
airworthy(แอร์' เวอธธี) adj. ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน -airworthiness n.
assured(อะ ชัวดฺ) adj. ประกัน,แน่นอน,ปลอดภัย, กล้า,มั่นใจ,กล้าเกิน. -n. ผู้เอาประกันภัย, Syn. self-possessed, confident
castle(คาส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน์,ป้อมปราการ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย,สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ,ใช้เรือคุ้มครองขน, Syn. palace
cocksure(คอค'?ัว) adj. แน่นอนที่สุด,มั่นใจที่สุด,แน่นอนเกินไป,ปลอดภัยที่สุด, See also: cocksureness n.
computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้สามารถดึงข้อมูล ซึ่งบางทีเป็นความลับออกมาดู หรือแอบนำไปเผยแพร่ได้ ฉะนั้น จึงต้องมีการจัดระบบความปลอดภัย ส่วนใหญ่ใช้รหัส ซึ่งจะทำให้ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ เราอาจอนุญาตเฉพาะคนบางคน หรือกลุ่มคนบางคน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยต้องรู้รหัส ฉะนั้นในขณะที่มีการสร้างฐานข้อมูล ก็ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้ด้วย
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
danger(เดน'เจอะ) n. อันตราย,ภัย,ความไม่ปลอดภัย, Syn. peril
dangerous(เดน'เจอรัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,ไม่ปลอดภัย, See also: dangerousness n. ดูdangerous, Syn. risky
data base management systระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่า ดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
data encryption standardsมาตรฐานการเข้ารหัสใช้ตัวย่อว่า DES หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัส ผ่าน (password) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
database management systeใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่าดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
dbms(ดีบีเอ็มเอส) ย่อมาจาก data base management system (แปลว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้ หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
des1. abbr. disequilibrium syndrome 2. (ดีอีเอส) ย่อมาจากคำ data encryption standards (แปลว่า มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัสผ่าน (pass word) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
ensure(เอนชัวร์') vt. รับรอง,ประกัน,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,ทำให้มั่นคง, See also: ensurer n. ดูensure, Syn. assure
fortress(ฟอร์ท'ทริส) n. ป้อมปราการ,สถานที่ปลอดภัย. vt. สร้างป้อมปราการ, Syn. fort,fortification
free(ฟรี) {freed,freeing,frees} adj.,adv. อิสระ,เสรี,เป็นไทย,ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ปิดบัง,ได้รับการยกเว้นภาษี,ปลอดภัย,ทั่วไป,ปราศจาก,หลวม,ว่าง,ปลอด,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ, See also: freeness n. คำที่มีความหมายเห
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable
insecurity(อินซิเคียว'ริที) n. ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นคง,ความไม่มั่นใจ,สิ่งที่ไม่แน่นอน
jcl(เจซีแอล) ย่อมาจาก job control language ที่แปลว่า ภาษาควบคุมงาน หมายถึง คำสั่งที่จะกำหนดระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยติดต่อผ่านทางระบบปฏิบัติการ (operating system) ว่า จะทำงานต่าง ๆ อย่างไร ใช้รหัสใดเพื่อสื่อสารให้ระบบปฏิบัติการควบคุมการทำงานให้ อาจจะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกหาแฟ้มข้อมูลบางแฟ้ม รวมทั้งการใช้อุปกรณ์รับข้อมูลหรืออุปกรณ์แสดงผลชนิดใด
job control languageภาษาควบคุมงานใช้ตัวย่อว่า JCL หมายถึง คำสั่งที่จะกำหนดระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยติดต่อผ่านทางระบบปฏิบัติการ (operating system) ว่า จะทำงานต่าง ๆ อย่างไร ใช้รหัสใดเพื่อสื่อสารให้ระบบปฏิบัติการควบคุมการทำงานให้ อาจจะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกหาแฟ้มข้อมูลบางแฟ้ม รวมทั้งการใช้อุปกรณ์รับข้อมูลหรืออุปกรณ์แสดงผลชนิดใด
lull(ลัล) {lulled,lulling,lulls} vt. ทำให้นอนหลับ,กล่อม,ทำให้สงบ,ทำให้เงียบ,ทำให้นิ่ง,หลอกให้รู้สึกว่าปลอดภัย. vi. เงียบสงบ,บรรเทา. n. ภาวะเงียบสงบ,ภาวะหยุดนิ่ง., See also: lullingly adv. ดูlull
precarious(พรีแค'เรียส) adj. ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ล่อแหลม,อันตราย,เสี่ยง,ไม่เพียงพอ, See also: precariousness n.
refuge(เรฟ'ฟิวจฺ) n. ที่หลบภัย,ที่ปลอดภัย,ที่พึ่ง,ร่มโพธิ์ร่มไทร vt. ให้ที่หลบภัยแก่. vi. หลบภัย,ลี้ภัย
safe(เซฟ) adj. ปลอดภัย,มั่นคง,n. ตู้นิรภัย,ถุงยางคุมกำเนิด., See also: safely adv. safeness n., Syn. secure,unhurt,intact
safekeeping(เซฟ'คีพิง) n. การเก็บไว้ในที่ปลอดภัย,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง,การอารักขา
safety(เซฟ'ที) n. ความปลอดภัย,การไม่ได้รับบาดเจ็บ,ความไม่มีภัย,อุปกรณ์ป้องกันภัย,เครื่องป้องกัน,ถุงยางคุมกำเนิด, Syn. security,safeness,surety
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
security(ซีเคียว'ริที) n. ความมั่นคง,ความปลอดภัย,สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย,เครื่องป้องกัน,การป้องกัน,มาตราการป้องกัน,การรับรอง,การค้ำประกัน,สิ่งค้ำประกัน,หลักทรัพย์ประกัน,หลักทรัพย์,หุ้น,ธนบัตร,คนรับรอง,คนค้ำประกัน adj. เกี่ยวกับการประกัน,ซึ่งค้ำประกัน. คำที่มีความ
treacherous(เทรช'เชอเริส) adj. ทรยศ,หักหลัง,อกตัญญู,ไร้สัตย์,หลอกลวง,ไม่น่าไว้ใจ,มีเล่ห์เพทุบาย,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,อันตราย., See also: treacherously adv. treachery n., Syn. faithless,disloyal,misleading,sly
unsafe(อันเซฟ') adj. ไม่ปลอดภัย,อันตราย,มีภัย., See also: unsafety n., Syn. dangerous
wholesome(โฮล'ซัม) adj. เป็นประโยชน์,ส่งเสริมสุขภาพ,ดี,ดีงาม,ปลอดภัย,, See also: wholesomely adv. wholesomeness n., Syn. healthful,healthy
wood(วูด) n. ไม้ adj. ทำด้วยไม้,อยู่ในป่า vt. ปกคลุมด้วยต้นไม้,ปลูกต้นไม้ vi. สะสมหรือจัดให้มีไม้ -Phr. (out of the woods ปลอดภัย,พ้นอันตราย), See also: woods n. ป่าไม้
English-Thai: Nontri Dictionary
danger(n) อันตราย,ภัย,ภยันตราย,ความไม่ปลอดภัย
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
immune(adj) ปลอดภัย,คงทน,พ้นอันตราย
immunity(n) ความรอดพ้น,ความปลอดภัย,ความทนทาน
insecure(adj) ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,ไม่ปลอดภัย
insecurity(n) ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นใจ,ความไม่แน่นอน,ความไม่มั่นคง
safe(adj) ไว้ใจได้,ปลอดภัย,มั่นคง,แน่นหนา
safety(n) เครื่องป้องกัน,ความปลอดภัย
secure(adj) มั่นคง,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไร้กังวล,มั่นใจได้
security(n) หลักประกัน,ความปลอดภัย,สวัสดิการ,การป้องกัน,หลักทรัพย์
unsafe(adj) ไม่ปลอดภัย,เป็นอันตราย
unsound(adj) ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ไว้ใจไม่ได้
WELL-well-being(n) สวัสดิภาพ,ความปลอดภัย,ความเป็นอยู่,ความผาสุก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fail-safeปลอดภัยแม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protective custodyการควบคุมอารักขา, การควบคุมเพื่อความปลอดภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
safety๑. นิรภัย๒. ความปลอดภัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airline passenger security screeningการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารสายการบิน [TU Subject Heading]
Aldrinสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbonสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon แต่เดิมสารนี้ถูกมองว่าเป็นสารฆ่าแมลงที่ปลอดภัย เนื่องจากสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในดิน ต่อมาถูกจัดเป็นสารที่มีอันตรายร้ายแรงเนื่องจากพบว่า เมื่ออัลดรินเข้าสู่บรรยากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นดิลดริน (dieldrin) ซึ่งมีความคงทนและสามารถสะสมอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี
CSIเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยสำนักศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา ( US Bureau of Customs and Border Protection )ภายใต้กระทรวง Department of Homeland Security มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สินค้าที่ขนส่งเข้าไปยังสหรัฐ อเมริกา ด้วยการติดตั้งระบบติดตามตู้บรรทุกสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย และมีระบบตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้าก่อนออกจากประเทศต้นทางไปสู่สหรัฐอเมริกา [การทูต]
Database Management Systemระบบจัดการฐานข้อมูลซอฟต์แวร์สำหรับทำหน้าที่บันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ค้นคืน จัดทำรายงาน ประมวลผล และดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ปัจจุบันนี้มีระบบ DBMS ให้เลือกซื้อมาใช้หลายระบบด้วยกัน อาทิ Oracle, Ingres, Progress, Informix ซึ่งเป็นระบบที่มีใช้ทั้งในเครื่องขนาดใหญ่และขนาดเล็ก Access, Foxpro และ dBASE เป็นระบบที่มีใช้ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Nuclear accidentอุบัติเหตุนิวเคลียร์, เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานนิวเคลียร์โดยไม่เจตนา รวมถึงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์ หรือของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ทำให้มีการปลดปล่อย หรือ เกือบมีการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสี ออกสู่สิ่งแวดล้อม
Occupation Health and Safety Management System (Thailand)มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Safetyความปลอดภัย [เศรษฐศาสตร์]
Supervised areaพื้นที่ตรวจตรา, บริเวณที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จำเป็นต้องมีการสำรวจรังสีจากการทำงานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ
Secure Landfill บริเวณที่เลือกหรือเตรียมไว้เพื่อการฝังกลบขยะ การฝังกลบกากของเสีย อันตรายตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการรั่วไหลออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การปูด้วยชั้นดินเหนียว แผ่นพลาสติกโพลีเอทีลีน ความหนาแน่นสูงเพื่อกันการรั่วซึม โดยมีอายุใช้งานหรือมีอัตราการถมขยะที่ยาวนาน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
all right (adj.) ปลอดภัย Syn. uninjured, unhurt, safe
invulnerable (adj.) ปลอดภัย See also: ซึ่งไม่อาจทำลายไม่ได้ Syn. safe, indestructible, invincible Ops. vulnerable
safe (adj.) ปลอดภัย See also: ซึ่งได้รับการปกป้อง, ซึ่งได้รับการคุ้มครอง Syn. harmless, inoffensive, mild, secure, unobjectionable Ops. harmful, dangerous
safe and sound (idm.) ปลอดภัย See also: สุขภาพดี
unhurt (adj.) ปลอดภัย Syn. uninjured, safe
uninjured (adj.) ปลอดภัย Syn. unhurt, safe
unobjectionable (adj.) ปลอดภัย See also: ซึ่งได้รับการปกป้อง, ซึ่งได้รับการคุ้มครอง Syn. harmless, inoffensive, mild, secure Ops. harmful, dangerous
airworthy (adj.) ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน
all in one piece (idm.) อย่างปลอดภัย See also: อย่างไม่เสียหาย, อย่างไม่บุบสลาย
breathe again (phrv.) รู้สึกปลอดภัย See also: ปลอดภัย
cautiously (adv.) อย่างปลอดภัย See also: โดยสวัสดิภาพ Syn. securely, without harm
conserve (vt.) ทำให้ปลอดภัย See also: ทำให้คงไว้ Syn. save, preserve, maintain
crashworthy (adj.) ที่ลงสู่พื้นดินอย่างปลอดภัย
deliver from (phrv.) ช่วยให้ปลอดภัยจาก
deposit (vt.) เก็บไว้ในที่ปลอดภัย
depositary (n.) สถานที่ซึ่งใช้เก็บสิ่งต่างๆ อย่างปลอดภัย Syn. depot warehouse
depository (n.) สถานที่ซึ่งใช้เก็บสิ่งต่างๆ อย่างปลอดภัย Syn. depositary, depot warehouse
depot warehouse (n.) สถานที่ซึ่งใช้เก็บสิ่งต่างๆ อย่างปลอดภัย Syn. depositary
ensconce (vt.) เพื่อความปลอดภัย (คำโบราณ) See also: ซ่อนเพื่อปิดเป็นความลับ Syn. conceal, hide, secrete
ensure against (phrv.) รับรองความปลอดภัยให้กับ Syn. insure against
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Make sure she returns safelyดูให้แน่นะว่าเธอจะกลับมาโดยปลอดภัย
You think it's gonna be safe?คุณคิดว่ามันจะปลอดภัยไหม?
Is it safe to swim here?มันปลอดภัยที่จะว่ายน้ำที่นี่ไหม?
I have no concerns for my own safetyฉันไม่ห่วงความปลอดภัยของตัวเอง
For your own safety, you need to sit downเพื่อความปลอดภัยของคุณ คุณต้องนั่งลง
We gotta go to a secure locationเราต้องไปในที่ที่ปลอดภัย
You are in a safe placeคุณอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้ว
I have to make arrangements to bring him back here safelyฉันจะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อนำเขากลับมาที่นี่อย่างปลอดภัย
Please take your time, and drive safely!ไม่ต้องรีบ ขับขี่ปลอดภัยนะ
I want to make sure you get back home safelyฉันต้องการการมั่นใจว่าเธอถึงบ้านปลอดภัยแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You couldn't find a whiter, safer or better-lit part of this city right now.นายไม่สามารถหาที่ๆ ขาว ปลอดภัย หรือสว่างไปกว่าที่นี่ได้อีกแล้ว
We're fine, keeping safe, so don't worry. Talk to you tomorrow.เราสบายดี ปลอดภัย ไม่ต้องห่วง ไว้คุยกันพรุ่งนี้นะ
We're fine, keeping safe, so don't worry, okay?เราสบายดี ปลอดภัย ไม่ต้องห่วง โอเค?
[elevator bell dings] We're keeping her in a safe room down here. [girl screaming]พ่อผมมาพัวพันเข้ากับอะไรเนี่ย เราให้เธออยู่ข้างล่างนี่ ปลอดภัย นั่นเขา นั่นไซลาร์
They're safe. You're safe.พวกเด็กๆ ปลอดภัย คุณปลอดภัย
Morgan's safe.- มอร์แกน ปลอดภัย - ขอบคุณพระเจ้า
Izzie's safe 'cause of cancer.อิซซี่ ปลอดภัย เพราะเรื่องมะเร็ง
The important thing is that the children are safe and we've recovered the holocron.สิ่งสำคัญคือพวกเด็กๆ ปลอดภัย และเราก็ได้โฮโลครอนกลับคืนมา
Yeah, safe or trapped like rats.ใช่สิ ปลอดภัย หรือ ติดกับอย่างกับหนู
Right, listen, we use Airwave, right? Secure, digital.ใช่ ฟังนะ เราใช้มันสื่อสารกัน ถูกไหม ปลอดภัย ระบบดิจิตอล
You're at my place. I'm a friend.เธออยู่ในที่ๆ ปลอดภัย ฉันเป็นเพื่อน
They get themselves wrapped up in these insecure, silly games.พวกเขาเก็บตัวในที่ๆ ปลอดภัย เกมบ้าๆ เฮ้ นิค
Here it is. Kept it safe. Didn't open it.มันอยู่นี่ไง ปลอดภัย ไม่เคยถูกเปิด
Cordon off a one block perimeter.เอาล่ะ ตั้งเขต ปลอดภัย หนึ่งบล๊อกเลย
People will be okay?ทุกคน ปลอดภัย ใช่ไหม
Madison 25 is safe. No bankruptcy.เมดิสัน 25 ปลอดภัย ไม่มีการล้มละลาย
We got like, what, $30,000 in the safe? KENNY:เรามีเหมือนสิ่งที่ $ 30,000 ปลอดภัย KENNY:
Once my bannermen are home again, sitting by the fire, surrounded by their families, warm and safe, they'll never ride south again.พอผู้ชูธงกลับถึงบ้าน ได้นั่งข้างกองไฟกับครอบครัว อบอุ่น ปลอดภัย จะไม่มีใครยอมลงใต้อีกแล้ว
He makes me feel so connected and safe and loved, and I don't think I'm ever gonna find someone else who's gonna make me feel like that.เขาทำให้รู้สึกผูกพัน ปลอดภัย และระก แล้วผมก็ไม่คิดว่าจะเจอคนอื่น
You promise me you're gonna keep her safe, rest of her life, until the end of time!คุณสัญญากับฉันคุณจะให้เธอ ปลอดภัย ส่วนที่เหลือของชีวิตของเธอจนกว่า จะสิ้นสุดของเวลา!
Mr. Ramsdell, secure the other end of the line to the foremast.นาย แรมสเดล ปลอดภัย ปลายอีกด้านของสาย เสากระโดง
Position two secure. Position three secure. ♪ ♪ตำแหน่งสองปลอดภัย ตำแหน่งสาม ปลอดภัย บ้านแสนสุข
Half-cock, safe, full cock, die.ง้างนกครึ่งทาง ปลอดภัย ง้างนกเต็มที่ ตาย
She's in a clean, safe facility, and I'm not gonna tell you where she is until you...เธออยู่ในสถานที่สะอาด ปลอดภัย และผมจะไม่บอกคุณว่าเธออยู่ไหน จนกว่าคุณ...
John Glenn has splashed-down safely and is being recovered by USS Noa.จอห์นเกล็นได้สาดลงได้อย่าง ปลอดภัย และจะถูกกู้คืนโดยกองทัพเรือสหรัฐ
But the rest...- ปลอดภัย แต่ที่เหลือ
Mirando's been disguising it as natural, safe and non-GMO.มิรานโดจึงหลอกลวงว่าเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย ไม่ใช่จีเอ็มโอ
They should be well-equipped, safe, comfortable and gender-free.มันควรจะมีอุปกรณ์พร้อมใช้ ปลอดภัย สะดวก และเหมาะกับทุกเพศ
Safety? Where the fuck's that?ปลอดภัย plodƀáy มันคือที่ไหนกันหรือ mánxwoţi' hân kánhrwo
Safety's my middle name.ปลอดภัย คือชื่อกลางของฉัน
Safe? When have you ever kept me safe?ปลอดภัย คุณเคยช่วยฉันตอนไหนบ้างล่ะ
Safe apart from, you know, incineration.ปลอดภัย นอกเสียจากการ คุณก็รู้ ถูกเผาเป็นเถ้าถ่าน
Safe, osperous, welcoming.ปลอดภัย ผู้คนใจเอื้อเฟื้อ ยินดีต้อนรับขัีบสู้
Olive is leading them back to the ghost ship.ปลอดภัย พวกเขากำลังไปที่รถไฟผี
Corpus Christi Naval Air Station!ปลอดภัย สตีสถานีทหารเรืออากาศ!
Clear. We locked the gates to the tombs.ปลอดภัย เราล๊อคประตูที่ทะลุไปสุสานแล้ว
That depends. Who are you?ปลอดภัย แล้วคุณเปนใคร?
SELF: Don't worry, it's handled.ปลอดภัย ไม่ต้องห่วง มันควบคุมได้
Safer than the bank of England.ปลอดภัยกว่าธนาคารของอังกฤษเสียอีกครับ
Except perhaps Hogwarts.ปลอดภัยกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ยกเว้นที่ฮอกวอตส์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลอดภัย
Back to top