ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unhurt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unhurt*, -unhurt-

unhurt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unhurt (adj.) ปลอดภัย Syn. uninjured, safe
unhurt (adj.) ไม่ได้รับบาดเจ็บ See also: ไม่เป็นอันตราย, ปลอดภัย Syn. unscathed, undamaged, safe Ops. harmed
unhurt (adj.) ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ Syn. uninjured Ops. injured, hurt

unhurt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無傷[むきず, mukizu] (adj-na,n,adj-no) unhurt; uninjured; unwounded; flawless; spotless; sound; perfect; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unhurt
Back to top