ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปราณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปราณ*, -ปราณ-

ปราณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปราณ (n.) breath See also: respiration Syn. ลมหายใจ, ลมปราณ
ปราณ (n.) living things See also: creature, human, animal, being Syn. สิ่งมีชีวิต, ผู้มีชีวิต, สัตว์, คน
English-Thai: HOPE Dictionary
fanfold paperหมายถึง กระดาษที่พับไว้อย่างปราณีต เพื่อประโยชน์ใน การใช้ อย่างต่อเนื่อง ในบางครั้ง จะเรียกว่า กระดาษต่อเนื่อง (continuous paper) กระดาษชนิดนี้จะมีรูเจาะไว้ทั้งสองข้าง เพื่อให้ได้เกาะเกี่ยวกับฟันเฟือง ของเครื่องพิมพ์เป็นระยะ ๆ ทำให้การเคลื่อนตัวได้ฉาก และเป็นจังหวะอย่างดี (ไม่บิดเบี้ยว)
inexorable(อินเอค'เซอระเบิล) adj. ไม่ยอมแพ้,ไม่ย่อท้อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ยืนหยัด,เหนียวแน่น,ไม่ปราณี,ไม่ยอมผ่อนปรน., See also: inexorability,inexorableness n. inexorably adv., Syn. unyielding
English-Thai: Nontri Dictionary
inclement(adj) ร้ายแรง,ไม่กรุณาปราณี,ไม่เมตตา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brutally (adv.) อย่างไร้ความปราณ
brutally (adv.) อย่างไร้ความปราณSee also: อย่างโหดร้าย Syn. fiercely, wastefully
implacability (n.) การไร้ความปราณSyn. cruelty
in cold blood (idm.) ไร้ความปราณSee also: ไม่มีความเมตตา, อย่างโหดร้าย
merciless (adj.) ไร้ความปราณSee also: ปราศจากความเมตตา, ใจยักษ์, ใจดำ, โหดร้าย Syn. uncompassionate, harsh, pitiless Ops. kind, sensitive
mercilessly (adv.) อย่างไร้ความปราณSyn. brutally
mercilessness (n.) การไร้ความปราณSyn. cruelty, implacability
milk of hum kindness (idm.) ความเมตตาปราณีผู้อื่น See also: ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
refinement (n.) ความละเอียดปราณีต Syn. civilization, cultivation, sophistication
ruthlessly (adv.) อย่างไร้ความปราณSee also: อย่างโหดร้าย Syn. brutally, fiercely, wastefully
sophistication (n.) ความละเอียดปราณีต Syn. civilization, cultivation
uncompassionate (adj.) ไร้ความปราณSee also: ปราศจากความเมตตา, ใจยักษ์, ใจดำ, โหดร้าย Syn. harsh, pitiless Ops. kind, sensitive
unkindly (adv.) โดยไม่ปราณSee also: ีอย่างเหี้ยมเกรียม, อย่างโหดร้าย, อย่างไม่เมตตา Ops. kindly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
More than cleverness we need kindness and gentleness.มีมากว่าความฉลาด เราต้องการเมตตาและปราณ
Naked, merciless force!คือความเข้มเเข็ง ไร้ซึ่งปราณ
The milk of kindness.นํ้านมเเห่งความปราณ
That'd be doin' 'im a favor, Steel.ถือว่าฉันปราณีก็ละกัน สตีล
Then throw down your weapons, and I'll see that you're well-treated.ทิ้งอาวุธซะ แล้วเราจะปราณีเจ้า
No. God would have mercy. He won't!เปล่า พระเจ้ายังมีความปราณี แต่เขาไม่
You strike me as a particularly icy and remorseless man, Mr. Dufresne.คุณตีฉันเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำแข็งและไร้ความปราณีคนนาย Dufresne
If I don't finish my meditation I tend to get a little cranky.ถ้าผมนั่งกรรมฐานไม่จบล่ะก้อ... ...ธาติไฟเข้าแทรก ลมปราณแตกซ่านได้
If you repent, plead guilty and ask for mercy the judge will be lenient.ถ้าคุณรู้สึกผิด สารภาพ และขอความเมตตา... ...ศาลก็จะปราณีคุณ
No mercy will be shown toward the murderer...จะไม่มีความปราณี ต่อฆาตกร...
You will not be shown an ounce of leniency.เธอจะไม่ได้รับการปราณีเลยแม้แต่นิดเดียว
This is gonna be delicious.นี่เป็นผลงานที่สุดแสนปราณีต
""Whipped by the harsh season, they were in despair."""ดินฟ้าอากาศที่ไม่ปราณี ทำให้พวกเขาสิ้นหวัง"
Deadliest weapon we have is a thorough and accurate profile.มันช่างปราณีต รวดเร็ว ตรงจุด ใช้ม้านั่ง เชือกและคลอโรฟอร์ม
They are elegant and graceful, much better than accessories these days.ดูหรูหราแล้วก็ปราณีตกว่าของใช้สมัยนี้ตั้งเยอะ.
We should have let him die. I'll kill this ungrateful wretch!เราน่าจะปล่อยให้มันตาย ข้าจะฆ่ามันอย่างไม่ปราณ
The briefcase I picked up in Rome, the one you took from me, contains the location of the Rabbit's Foot.นั่นบอกบุคลิกแก ว่าคนที่ทำแบบนั้น ไม่สมควรได้รับความปราณี -ถ้าแกทำเธอเจ็บ, ฉันสาบาน...
Justice will be dispensed by cannonade and cutlass, and all manner of remorseless pieces of metal.ความยุติธรรม จะถูกชำระด้วยกระสุนปืนใหญ่ ทั้งคมดาบ ด้วยบรรดาหลากศาสตราวุธ อย่างดุดัน และไร้ปราณ
Ooh. Who the hell is that?เอาละ เบ่งลมปราณก่อน
I will fight courageously until the end, in the spirit of Yamato.ข้าจะรบอย่างกล้าหาญจนสิ้นลมปราณ พลีชีพ และจิตวิญญาณแห่ง ยามาโมโต
Ito... fight for your fallen brethren... until the end.อีโตะ... สู้ให้ถึงที่สุด จนสิ้นลมปราณ... จนวาระสุดท้าย
Several men barged into Fu's house and killed without mercy.ผู้ชายหลายๆคนที่ถูกบรรทุกในเรือขนสินค้าของบ้านตระกูลฟุ ฆ่าอย่างไม่ปราณ
This can go down humanely if you don't fight, but if you pull a stunt like that again,it's going to get inhumane right quick.ถ้าคุณไม่ขัดขืน ผมก็จะไม่ทำรุนแรง แต่ถ้าขืนทำแบบเมื่อกี้อีกล่ะก็ ผมไม่ปราณีแน่
I'm gonna ride this trauma train straight back into cardio.ฉั้นกำลังจะทำแผลแบบไม่ปราณี ฝึกให้กลับไปคาร์ดิโอ
What we were-- you realize that an evening to which the male attendings are invited and the women are not-- you realize that that's a lot like when law firms used to have country club weekends and failed to invite the black sociates?คุณปราณามัน.. มันก็เหมือน \ เมื่อภาพยนต์ถูกใช้ใน country Club ตอนสุดสัปดาห์ และล้มเหลวที่จะชวนเข้าสมาคม?
I never compromise with my beauty sleep.ฉันไม่เคยปราณีกับการนอนหลับอันสวยงามของฉัน
Why bother cutting it up nicely?ทำไมไม่ทำให้มันปราณีตกว่านี้?
Oh, well, just another thing you did for me, Dad, because you're such a swell guy.เหรอ? ,ใช่ ขอบคุณพ่อมากนะครับ ที่ปราณ
Give me the All Spark and you may live to be my pet.ส่งออลสปาร์คมา ข้าอาจจะปราณี เลี้ยงเจ้าไว้ดูเล่น
600 years before Columbus North America was invaded by ruthless marauders intent on settling its shores.600 ปี ก่อนโคลัมบัส... อเมริกาเหนือถูกรุกรานจากพวกไร้ปราณี ที่ต้องการตั้งรกรากบนฝั่ง
Pretty speech from a captor.ชายทุกคนหลงไหลทะเล แม้ชีพต้องวายปราณ
Signal Jones to give no quarter.ให้สัญญาณกับโจนส์ ไม่ต้องปราณ
Harridan! You'll see no mercy from me.นังโจรสลัด เจ้าจะไม่ได้รับความปราณีจากข้า
It's all about the details.เพราะงานมันปราณีตมาก
Mercy is weakness!การปราณีคือความอ่อนแอ
The desert is merciless. It takes everything from you.ทะเลทรายไร้ความปราณี มันพรากทุกอย่างไปจากเรา
Without the "please."โดยปราศจาก "ความปราณี"
His last breath was a mercy.ลมหายใจสุดท้ายถือว่าปราณีเขาแล้ว
Death will be mercy, dexter.ความตายน่ะเป็นความปราณีแล้ว เด็กซ์เตอร์
Who was relentless in her psychological and physical abuse.ผู้ซึ่งถูกทารุณทั้งทางร่างกาย และจิตใจอย่างไม่ปราณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปราณ
Back to top