ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเดี๋ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเดี๋ยว*, -ประเดี๋ยว-

ประเดี๋ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเดี๋ยว (adv.) for a while See also: for a moment, in a moment, just a moment, shortly, for a time, presently Syn. ชั่วระยะหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง, ชั่วครู่หนึ่ง, เดี๋ยว, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่
ประเดี๋ยวก่อน (adv.) for a moment See also: just a moment, just a minute, wait a minute Syn. เดี๋ยวก่อน, ช้าก่อน, หยุดก่อน, คอยก่อน, เดี๋ยวเดียว, รอก่อน
ประเดี๋ยวนี้ (adv.) immediately See also: instantly, forthwith, at once Syn. เดี๋ยวนี้, ตอนนี้, ทันที, เวลานี้, ในเวลานี้
ประเดี๋ยวประด๋าว (adv.) for a short period See also: for a short term, shortly, presently, momentarily Syn. ช่วงสั้นๆ, ชั่วขณะ, ชั่วครู่ชั่วยาม
ประเดี๋ยวเดียว (adv.) for a moment See also: for a short time, for a little while, for a minute, for a while Syn. ไม่นาน, ไม่ช้า, เดี๋ยวเดียว, ครู่หนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
awhile(อะไวลฺ') adv. สักประเดี๋ยว,ชั่วครู่
catchy(แคท'ชี) adj. ดึงดูดใจ,จำได้ง่าย,มีเล่ห์,ประเดี๋ยวเดียว,ไม่ปะติดปะต่อ, See also: catchiness n. ดูcatchy, Syn. interesting ###A. dull
flashy(แฟลช'ชี) adj. เป็นแสงวาบ,โด่งดังชั่วประเดี๋ยว,หรูหรา,โอ้อวด., See also: flashily adv. flashiness n., Syn. showy
fleeting(ฟลีท'ทิง) adj. ซึ่งหายวับไป,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว,ชั่วคราว,ประเดี๋ยวเดียว., See also: fleetingness n., Syn. transient
flying(ไฟล'อิง) adj. ซึ่งบิน,เกี่ยวกับการบิน,ล่องลอย,เหมือนบิน,แกว่งไปมา,ปลิว,สะบัด,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,แพร่กระจาย,เร่งรีบ,สั้น,ชั่วประเดี๋ยว. n. การบิน. adv. ซึ่งทำได้รวดเร็ว,ไม่เฉไม่เฉียง, Syn. speedily,swiftly
fugacious(ฟูเก'เชิส) adj. ร่วงลงก่อน,หายไปก่อน,ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว
instant(อิน'สเทินทฺ) adj.,adv. รีบด่วน,เร่งด่วน,ชั่วประเดี๋ยว,ทันทีทันใด,ของเดือนนี้., Syn. immediate
momentarily(โมเมินแท'ริลี,โม'เมินแทริลี) adv. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,ในเวลาที่สั้นมาก,เป็นครั้งเป็นคราว
momentary(โม'เมินเทอรี) adj. ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วขณะ,ประเดี๋ยวเดียว,สั้นมาก,ทุกขณะ,ซึ่งใกล้จะมาถึง,ซึ่งจวนจะเกิดอยู่แล้ว., See also: momentariness n.
momently(โม'เมินทฺลี) adv. เป็นครั้งเป็นคราวชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,ทุกขณะ,ทุกขณะจิต
presently(เพรส'เซินทฺลี) adv. ไม่ช้า,ประเดี๋ยว,อีกสักครู่,ปัจจุบัน, Syn. soon
second(เซค'เคินดฺ) adj. ที่สอง,ชั้นสอง,อันดับสอง,ตัวรอง,วินาที,1/60นาที,วิลิปดา,ฟิลิปดา,1/60ลิปดา,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยวด้อยคุณภาพ,ไม่สำคัญ,อื่น,เสียงระดับสอง,ลอกเลียน, (รถ) เกียร์สอง n. ส่วนที่สอง,ครึ่งที่สอง,ที่สอง,ชั้นสอง, อันดับสอง,ตัวรอง,ตัวสำรอง,ผู้ช่วย
transitory(แทรน'ซิทอรี) adj. ไม่ถาวร,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว., See also: transitorily adv. transitoriness n.
trice(ไทรซฺ) n. ระยะเวลาที่สั้นมาก,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว, Syn. instant
while(ไวล์) n. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,พักหนึ่ง,ช่วงเวลาเฉพาะ conj. ระหว่างเวลา,ตลอดเวลา,ในขณะที่,แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,ในเวลาเดียวกัน,prep. จนกว่า vt. ทำให้เวลาผ่านไป (โดยเฉพาะอย่างสบาย) worth one's while คุ้มค่าเวลา,
English-Thai: Nontri Dictionary
awhile(adv) ชั่วขณะ,ประเดี๋ยว,สักครู่,ชั่วครู่
flashy(adj) มีแสงแวบ,เหมือนฟ้าแลบ,ชั่วแวบ,ชั่วประเดี๋ยว
fleeting(adj) ซึ่งหายวับไป,ประเดี๋ยวเดียว
momentary(adj) ชั่วขณะ,ชั่วแล่น,ชั่วครู่,ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วอึดใจ
now(adv) เดี๋ยวนี้,ขณะนี้,ปัจจุบันนี้,บัดนี้,ประเดี๋ยว
presently(adv) ในเวลานี้,เดี๋ยวนี้,ในไม่ช้า,อีกสักครู่,ประเดี๋ยว,ปัจจุบัน
transient(adj) ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว,ไม่ยืนยง
while(con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่
whilst(con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
a moment (n.) ชั่วเวลาประเดี๋ยว See also: อึดใจเดียว, ชั่วครู่เดียว Syn. instant
jiffy (n.) ชั่วเวลาประเดี๋ยว See also: อึดใจเดียว, ชั่วครู่เดียว Syn. a moment, instant
transient (adj.) ชั่วประเดี๋ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll tell you in a minuteฉันจะบอกกับคุณอีกสักประเดี๋ยวนี้แหล่ะ
Just a momentรอประเดี๋ยวครับ ถือสายไว้ก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'd be hailed as a hero byประเดี๋ยวก็จะถูกยกย่องเป็นวีรบุรุษ
Just a minute, Mr. Richards. I believe we're onto something here.ประเดี๋ยวก่อน, คุณริชาร์ด ฉันขอพูดถึงเรื่องนี้อีกสักหน่อย
Voices carry over water.ประเดี๋ยวจะมีคนได้ยิน
I'll bring you a bowl of hot water.ประเดี๋ยวจะยกอ่างน้ำร้อนมาให้
His Excellency will be with you in a moment.ประเดี๋ยวท่านจะเข้ามา
You know... the tweedy twerp with his nose in his book and his head up his a...ประเดี๋ยวนะ จะให้ต้นหนตายเลยเหรอ
Gentlemen don't get paid. Will you just...ประเดี๋ยวเถอะ นี่ใครเป็นคนเล่ากันแน่เนี่ย?
Now, wait a minute! Wait just one doggoned minute!เดี๋ยวก่อนสิ รออีกประเดี๋ยว
Soon you will be my guest down the hall...สักประเดี๋ยว แกจะได้เป็นแขกรับเชิญNในห้องโถงข้างล่างนี่
Just wait and see. Wait and see.รอดูประเดี๋ยวเดียว รอประเดี๋ยว
No, it's not going to be in a while.มันต้องรอซักประเดี๋ยวหนึ่ง
I wanted to speak with Peter for a moment.ข้าอยากคุยกับปีเตอร์อีกสักประเดี๋ยว
Beg pardon, Dr. Gutenberg, but lady Hoffman requests your presence... at once.หมอ ท่านหญิงอยากพบท่านประเดี๋ยว
If I get to be with Izzy, I am going to shit bricks.ตอนนี้เรามีพื้นที่จำกัด อดทนซักประเดี๋ยว
Professor Quirrell, excuse me. Could I borrow Wood for a moment?ศจ.ควีเรลล์ ขอโทษนะคะ ฉันขอยืมวู้ดสักประเดี๋ยวได้มั้ย
Our folks will be here any minute Let's give them a good showอีกประเดี๋ยว พวกเราคงมาถึงที่นี่ แสดงละครให้ดีแล้วกัน
Leo will make you some breakfast laterลีโอจะทำอาหารเช้าให้เธอ สักประเดี๋ยวนะ
A little later we'll play cards.อีกประเดี๋ยวเราจะเล่นไพ่กัน
Could you just hold on, just a sec?คุณรอซักประเดี๋ยวได้มั้ย?
Stiffy'll be back in a jiffy.สตีฟฟี่จะรีบกลับมาในประเดี๋ยวประด๋าว
We're not going to announce anything so please cooperate for a while.พวกเราจะไม่เปิดเผย ดังนั้นกรุณาให้ความร่วมมือสักประเดี๋ยว
Just a quick stop in utah and then we're off to mexico.แค่หยุดพักประเดี๋ยวที่ยูท่าห์ จากนั้นเราจะไปเม็กซิโก
NATE, CAN I BORROW YOU?เนท ขอยืมตัวประเดี๋ยวได้ไหม?
Will you excuse me a minute?ขอตั๋วซักประเดี๋ยวนะ
We're gonna get you outta there in a second.เรากำลังไปพานาย ออกมา อีกประเดี๋ยวเดียว
Was it quick, sir? Did it in a tick, sir?มันเร็วใช่มั้ยขอรับท่าน แค่ประเดี๋ยวเดียวขอรับท่าน
I mean, it was great for a while.ฉันหมายถึง มันก็ดีแค่ประเดี๋ยวประด๋าว
I'll just call all the criminals and rogue spies and let them know to hold on a sec, 'cause Chuck Bartowski needs some time to sort out his lady feelings.ฉันแค่โทรไปบอกพวกอาชญากรกับสายลับสองหน้า แล้วบอกว่าให้รอประเดี๋ยว เพราะชัค บาโธว์สกี้ อยากปรับอารมณ์เรื่องแฟนก่อน
Anything. Just stop talking.ไ่ม่ก็ หยุดพูดสักประเดี๋ยว
I'll be back before you know it.อีกประเดี๋ยวจะกลับมาก่อนจะทันรู้ตัว
I need to talk to your mom alone for a minute.พ่ออยากพูดกับแม่ ตามลำพังซักประเดี๋ยว
Spotted--chuck bass fleeing his father's funeralช่างดูน่าสนใจ - - ชัค เบส อยู่ร่วมงานศพพ่อเขาแค่ประเดี๋ยวประด๋าว
Excuse me. Can I borrow you for a minute?ขอโทษครับ.ขอยืมตัวสักประเดี๋ยว
I though they were starring at cookzilla wait a minute.ฉันแม้ว่าพวกเขาที่เป็นตัวเอก cookzilla ประเดี๋ยวก่อน. What is going on here?
Hold on a second, ma'am, there, I'll get it.รอซักประเดี๋ยว คุณยาย เปิดให้ครับ เชิญเลยครับ
Hold on a second. Just, please, just listen.คอยก่อนประเดี๋ยว กรุณาฟังก่อน
For a while, to keep the peace.คงสักประเดี๋ยวหนึ่ง เพื่อรักษาความสงบ
Long time, no see.- มันก็แค่ประเดี๋ยวหนึ่ง
Or he could be incubating. Think about it for a second...ช่วยคิดสักประเดี๋ยวจะได้ไหม
No, but just bear with me for a second because I promise this is gonna have a happy ending for both of us.เปล่าหรอก แต่ช่วยอดทนฟัง ซักประเดี๋ยว... ...เพราะฉันสัญญาว่า นี่จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งกันทั้งสองฝ่าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเดี๋ยว
Back to top