ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประหม่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประหม่า*, -ประหม่า-

ประหม่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประหม่า (v.) feel bashful See also: be abashed, lose self-confidence, lose courage, be nervous, be embarrassed, take fright Syn. สะทกสะท้าน, พรั่นใจ, กระดาก, ขวยเขิน, ขี้อาย, กระดากอาย, เหนียม
English-Thai: HOPE Dictionary
aplomb(อะพลอม'อะพลัม') n. ความสุขุม, ความมั่นใจ, ความปราศจากความประหม่า
awestruck(ออ'สทรัค) adj. รู้สึกกลัว,ตกใจกลัว, ประหม่า. -awe-struck,awe-stricken, awestricken adj. (filled with awe,awe-inspiring)
bashful(แบช'ฟูล) adj. อาย,เหนียมอาย,ประหม่า,ขวยเขิน, See also: bashfulness n., Syn. timid ###A. friendly
diffidence(ดิฟ'ฟิเดินซฺ) n. ความประหม่า,ความไม่มั่นใจตัวเอง, Syn. shyness
diffidentadj. ประหม่า,ลังเลใจ.
shy(ชาย) adj. ขี้อาย,เหนียมอาย,อาย,ใจฝ่อ,ตกใจง่าย,ขี้ประหม่า,ขึ้ตื่น,ขี้ขลาด,ขี้สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ลังเลใจ,ขาดแคลน,ไม่เต็มจำนวน -v.,n. (การ) ถอยหลังด้วยความตกใจ,ถอยหลัง,หดตัวมขว้าง,โยน,เหวี่ยง,ปา., See also: shyer n. shyly adv. shyness n. คำท
English-Thai: Nontri Dictionary
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ประหม่า
aplomb(n) ความมั่นใจในตนเอง,ความไม่ประหม่า
awestruck(adj) ตกใจกลัว,ประหม่า
bashful(adj) อาย,กระดาก,ประหม่า,ขวยเขิน,เหนียมอาย
diffidence(n) ความไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ความขวยเขิน,ความประหม่า,ความขี้อาย
diffident(adj) ไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ขวยเขิน,ประหม่า,ขี้อาย
SELF-self-conscious(adj) ประหม่า,สะเทิ้นอาย,ขวยเขิน,ละอายใจ
shy(adj) ประหม่า,ขี้อาย,กลัว,ไม่กล้า,ใจฝ่อ
trepidation(n) ความกลัว,ความประหม่า,ความกังวลใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
diffident (adj.) ประหม่า See also: ขี้อาย, กระดากอาย, เหนียมอาย Syn. coy, coquettish, demure
on edge (idm.) ประหม่า See also: หวาดหวั่น, วิตกกังวล
demureness (n.) ความประหม่า See also: การขี้อาย, ความกระดากอาย, การเหนียมอาย Syn. timidity, shyness
diffidence (n.) ความประหม่า See also: การขี้อาย, ความกระดากอาย, การเหนียมอาย Syn. timidity, shyness, demureness
diffidently (adv.) อย่างประหม่า See also: อย่างเหนียมอาย Syn. shyly
nervously (adv.) อย่างประหม่า
nervousness (n.) ความประหม่า See also: ความประสาท, ความตื่นกลัว
shrink up (phrv.) หลบหน้า (เพราะประหม่าหรือกลัว) Syn. shrivel up
shyly (adv.) อย่างประหม่า See also: อย่างเหนียมอาย
shyness (n.) ความประหม่า See also: การขี้อาย, ความกระดากอาย, การเหนียมอาย Syn. timidity, demureness
stage fright (n.) ความประหม่าเมื่ออยู่บนเวที
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He was too nervous to speakเขาประหม่าเกินกว่าที่จะพูด
Don't think that you're the only one who is nervousอย่าคิดว่ามีเพียงเธอคนเดียวที่รู้สึกประหม่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Isn't that my luck?(ขี้อาย ประหม่า เค้าจะทำถูกในศาลได้ไง)
And got that pre-gig adrenaline rush, and started to...ประหม่า อดรีนนาลีนพลุ่งพล่าน และเริ่มจะ..
He's way too nervous for a little press conference like this.ประหม่าเกินไปแล้ว แค่งานแถลงข่าวเล็ก ๆ เอง
Nervous that day, but it... (sultry):ประหม่าไปหน่อย แต่มัน... เป็นยังไงบ้าง...
You choked. It was yours for the taking and you choked.นายประหม่า เป็นโอกาสของนายแต่นายประหม่า
You were ready and you choked.นายพร้อมแล้ว แต่นายประหม่า
I'll tell you something. You had all better figure out how to stay loose out there.ฉันจะบอกอะไรให้นะ พวกนายต้องหาทางทำให้หายประหม่า
So you nervous about Barry tomorrow?เธอประหม่าเรื่องแบรี่พรุ่งนี้มั้ย
I'm a little nervous being here.อยู่ที่นี่ผมรู้สึกประหม่า
I ask too many questions when I'm nervous.เวลาประหม่า ผมชอบถามอะไรซอกแซก
To Miss Hermione Granger, for the cool use of intellect while others were in grave peril 50 points.แก่มิสเฮอร์ไมโอนี่ แกรนเจอร์ สำหรับการใช้สติปัญญา ขณะที่คนอื่นตกประหม่า 50 แต้ม
I'm nervous, too.ฉันก็ประหม่าเหมือนกัน.
I can make you less nervous.งั้นฉันจะทำให้เธอลดความประหม่านะ
God, I was nervous.พระเจ้า, ฉันประหม่า.
I know it wasn't what you wrote... but Mr. Baxter felt very strongly that when a man likes a woman... he must ignore her.เป็นแบบคุณเองไง มันประหม่าน่ะค่ะ มันก็น่ารักดี เหมือนตัวคุณน่ะ
Interesting theory.ไม่ต้องประหม่าหรอกนะ
I'm rather nervous, I have to confess.ผมออกจะประหม่านิดๆ นะ บอกตรงๆ
You mean to frighten me by coming in all your state to hear me.คุณตั้งใจจะทำให้ฉันประหม่านี่ คุณดาร์ซี่ โดยการเข้ามาฟังใกล้ๆ
But I won't be alarmed, even if your sister does play so well.แต่ฉันไม่ประหม่าหรอก แม้ว่าน้องสาวของคุณจะเล่นได้ดีมาก
I know that I cannot alarm you even should I wish it.ผมรู้เอลิซาเบท ว่าผมทำให้คุณประหม่าไม่ได้หรอก แม้ว่าผมจะอยากทำ
Do I make you nervous?ฉันทำให้คุณประหม่าเหรอ?
I know you're nervous. So am I.ฉันรู้พวกนายประหม่า ฉันก็เหมือนกัน
Why are you blushing? I didn't realize I was. I think you make me nervous.ฉันไม่รู้ตัว คุณทำให้ฉันประหม่า
I get so nervous speaking in front of people.ฉันประหม่าเวลาพูด ต่อหน้าผู้คน
When I stand in public I get so nervous and I can't concentrate.เวลาชั้นอยู่ในที่สาธารณะ ชั้นจะประหม่า และไม่มีสมาธิ
But I'm so nervous I may pass out.แต่ชั้นรู้สึกประหม่า ชั้นอาจจะเป็นหมดสติได้
I have to ask and I get all nervous and.... what should I do?ฉันต้องถาม แล้วผมก็รู้สึกประหม่าไปหมด แล้ว... ฉันควรจะทำยังไงดี?
I was so nervous. My knees were shaking.ชั้นค่อนข้างประหม่า ขาสั่นเลยละ
The day that uncle Ben asked me to marry him, he was so scared and excited.วันที่ลุงเบ็นของหลานขอป้าแต่งงาน เขาดูค่อนข้างประหม่า แล้วก็ตื่นเต้น
Sweetie I think even superheroes are allowed to have wedding-day jitters.ที่รัก ฉันคิดว่าแม้แต่ ซูเปอร์ฮีโร่ ยังยอมรับ ว่าประหม่าในวันแต่งงาน
Oh, God. I'm getting really nervous.โอ้ พระเจ้าช่วย ฉันประหม่ามากๆเลย
The truth is I feel rather lightheaded and foolish in your presence, Cee... and I don't think I can blame the heat.ความจริงก็คือ ผมรู้สึกประหม่า เลยดูเหมือนคนโง่ เวลาอยู่ใกล้คุณ มันช่วยไม่ได้ที่ผมรู้สึกอย่างนั้น
Although, sometimes I find myself looking up at the numbers 'cause I get nervous.แต่ว่า บางทีผมก็รู้สึกตัวว่า กำลังจ้องตัวเลขในลิฟต์ เพราะรู้สึกประหม่า
You know Arush. I am feeling nervous.นายรู้ป่ะ อารุช ฉันรู้สึกประหม่า
Well, sometimes adult bodies can be a little overwhelming.บางที เรือนร่างของผู้ใหญ่ก็ทำให้ เราประหม่าได้
That was weird. I guess I'm just a little nervous about coming over for dinner.แปลกๆ ฉันว่าฉันประหม่านิดหน่อยที่จะมาทานอาหารเย็นที่บ้านคุณ
Oh, nothing. I was just a little nervous about coming over here.โอ้ไม่มีอะไร แค่ประหม่านิดหน่อยที่มาที่นี้
Honestly, I'm a little nervous I guess. It's..จิงๆแล้ว ฉันค่อนข้างจะประหม่า ฉันว่านะ มัน
But I'm little nervous.แต่ว่าฉันก็ประหม่านิดหน่อย
He's just a little jumpy. He's new at this.เขาแค่ประหม่านิดหน่อย เขายังใหม่อยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประหม่า
Back to top