ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประกายไฟ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประกายไฟ*, -ประกายไฟ-

ประกายไฟ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกายไฟ (n.) spark See also: sparkle, flash Syn. ประกาย, แสง, สะเก็ดไฟ, แสงแวบ, แสงแปลบปลาบ
ประกายไฟฟ้า (n.) spark
English-Thai: HOPE Dictionary
fire(ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั
scintillation(ซินทะเล'เชิน) n. การเกิดประกายไฟ,การเป็นประกายระยิบระยับ, Syn. brilliance
spark(สพาร์ค) n. ประกายไฟ,ไฟพะเนียง,การลุกเป็นไฟ,ประกายแวววาว,ประกายเพชรพลอย,จำนวนเล็กน้อย,ร่องรอยเล็กน้อย,ร่องรอยแห่งชีวิตหรือพลัง,ความมีชีวิตชีวา,ความเฉียบแหลม,เจ้าชู้,เจ้าหน้าที่ควบคุมวิทยุบนเรือหรือเครื่องบิน.vi. ปล่อยประกายไฟ vt. ทำให้เกิดประกายไฟ,กระตุ้น
sparkle(สพาร์ค'เคิล) n.,vi.,vt. (ทำให้เกิด) ประกายไฟ,แสงแวววับ,แสงระยิบระยับ,ความสุกสกาว,ความมีชีวิตชีวา, Syn. glisten,glitter,flash,twinkle
English-Thai: Nontri Dictionary
spark(n) ลูกไฟ,ประกายไฟ,ไฟพะเนียง,ความมีชีวิตชีวา,คนเจ้าชู้
sparkle(n) ฟอง,ประกายไฟ,แสงระยิบระยับ,ความสุกสกาว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fulgurationการทำลายเนื้อเยื่อด้วยประกายไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sparkประกายไฟฟ้า, ปรากฏการณ์ที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง เช่น อากาศหรือฉนวนไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุดที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง เกิดจากการเสื่อมสภาพเป็นฉนวนอย่างฉับพลันของตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
spark (n.) ประกายไฟ Syn. flame
scintillate (vi.) เกิดประกายไฟ See also: เป็นประกายไฟ, เป็นประกายระยิบระยับ Syn. sparkle
scintillation (n.) การเกิดประกายไฟ See also: การเป็นประกายไฟ, การเป็นประกายระยิบระยับ Syn. fire, flash, moonbeam
spark (vi.) เกิดประกายไฟ Syn. blaze, flame, flash
sparker (n.) สิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ
sparkle (vi.) เกิดประกายไฟ Syn. flash, fire
sparky (adj.) ซึ่งมีประกายไฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is obvious to anyone with a spark of humanity in them that he should be treated with sympathy and understanding and sent home.เป็นที่ชัดเจนให้กับทุกคนที่มี ประกายไฟ ของความเป็นมนุษย์ในตัวเขาว่า เขาควรจะเป็น รับการรักษาด้วยความเห็นอก เห็นใจและความเข้าใจ
The spark had become the flame and the flame was burning really bright.ประกายไฟลุกลามเป็นกองไฟ และเปลวไฟก็เจิดจ้า
You want to shit sparks?คุณต้องการที่จะอึประกายไฟ?
Think I saw a spark.เฮ้ คิดว่าฉันวเห็นประกายไฟ.
You're a first class fire demon, I like your spark.เธอน่ะเป็นปีศาจไฟชั้นหนึ่งเลย ฉันชอบประกายไฟของเธอ
She likes my spark!เธอชอบประกายไฟของฉัน!
Yeah. I saw the lights go out. It was a beautiful thing, man.ใช่ ฉันเห็นประกายไฟพุ่งออกมา มันสวยมากเลย พวก
I feel... a sparkle.ฉันรู้่สึกถึง ประกายไฟ
By pressing this button there will be spark at the photo.กดปุ่มตรงนี้ จะเกิดประกายไฟขึ้นที่รูปถ่าย
THOMPSON: It's a good thing you called me when you did.ค้นหาว่าอะไรทำให้เขาเกิดประกายไฟได้
That's enough spark to ignite a gasoline vapor.นั่นพอที่จะทำให้น้ำมันเกิดประกายไฟ
We found the cell phone that you converted into a stun gun, and we know that's what started the fire that killed Dan.พวกเราเจอมือถือของคุณที่ดัดแปลงเป็นที่ซ๊อต และเรารู้ว่านั่นเป็นตัวจุดประกายไฟฆ่าแดน
It inspired me. Lit a rebellious fire.มันเป็นแรงบันดาลใจให้ผม จุดประกายไฟให้ก่อกบฏ
It's going to take one spark to set it off.ถ้าเราสร้างประกายไฟได้
How do we set it off?จะสร้างประกายไฟได้ยังไงล่ะ
[ticking] [electric static] [gunfire][ประกายไฟฟ้า] [ยิงปืน] อ่าา!
All it took was a spark.แล้วรอตัวจุดประกายไฟ
A spark, an ember.มันเป็นแค่ประกายไฟเล็กๆ
# You're living in a powder keg and giving off sparks ## เธอคือประกายไฟ ให้ฉันมองเห็นทาง #
I am not reading the sparky bits to you.ฉันไม่อ่านให้คุณเกิดประกายไฟหรอก
Could he explain the sparkle?เขาอธิบายเรื่อง ประกายไฟได้ไหม?
We just need to strike another match to light the fuse.เราแค่ก่อประกายไฟนิดหน่อย ก็จุดไฟสงครามได้แล้ว
♪ makes the sparks ignite. ♪# ทำให้เกิดประกายไฟ #
You got any sparklers in there?คุณมีอะไร ที่ทำให้เกิดประกายไฟ ในนี้ไหม?
Okay. We're going to use your firecrackers.โอเค เราจะใช้ที่จุดประกายไฟของคุณ
Or is there a spark inside of us that lives on beyond our physical selves?หรือมีประกายไฟภายในของเรา ที่อาศัยอยู่บนเกินตัวทางกายภาพ ของเรา?
Even a small spark can cause an explosion when you have fine particles.แม้กระทั่งประกายไฟก็สามารถทำให้เกิดระเบิดได้ เมื่อเรามีผงคลีที่ดี ผงระเบิด!
Everything here sparkles.สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่มันจุดประกายไฟ
There was a spark. That was the point of ignition.เกิดประกายไฟ ซึ่งเป็นสาเหตุของการระเบิด
♪ electric, magnetic, energetic ♪~ประกายไฟ ดึงดูด มีชีวิตชีวา~
Don't know the source of ignition yet either.และยังไม่รู้ด้วยว่า เกิดประกายไฟได้ยังไง
Burn patterns suggest ignition occurred here, and they were thrown up against the wall.รูปแบบการไหม้ชี้ว่า มีประกายไฟเกิดขึ้นตรงนี้ และสองคนนี้ก็ถูก\แรงอัดเข้ากับกำแพง
If sprayed and ignited, it'll flash and burn.ถ้าพ่นมันแล้วจุดประกายไฟ มันจะลุกวาบแล้วไหม้
Despite us being old flames, there was still a sizzle between us I couldn't deny.ถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นถ่านไฟเก่า แต่มันก็ยังคงมีประกายไฟระหว่างพวกเราที่ฉันปฏิเสธไม่ได้
In old times, whenever Braavos stood in danger, the Titan would step with fire in its eyes, wade into the sea and smash the enemies.ในอดีตกาล เมื่อใดที่เมืองบราวอส ตกอยู่ในภัยอันตราย ไททันจะก้าวเดินพร้อมประกายไฟช่วงโชติในดวงตา สู่ท้องนภาและบดขยี้ศัตรูสิ้น
Whoa, wait, wait, wait, wait! You can cause a spark! Come on!รอคุณสามารถทำให้เกิดประกายไฟ
Like sparks falling from a giant furnace.ประหนึ่งประกายไฟจากเตาเผาขนาดยักษ์
"You speak of spark?"เจ้าพูดถึงประกายไฟหรือ
"For you deny the spark between us all."เจ้าปฏิเสธประกายไฟระหว่างเรา
"A spark that is more a sun than the cold fire you claim."ประกายไฟที่เป็นเหมือนดวงสุริยา มิใช่ไฟเย็นที่เจ้ากล่าวอ้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประกายไฟ
Back to top