ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประกบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประกบ*, -ประกบ-

ประกบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกบ (v.) tail See also: shadow, cover, keep under surveillance, follow closely Syn. ตามติด, คุมตัว, เกาะติด
ประกบ (v.) dovetail See also: splice, join, mesh, engage Syn. แนบชิดกัน, ทาบกัน, ประสาน, ยึด, ติด
ประกบกัน (v.) touch Syn. แตะ, กระทบ, แตะต้อง
ประกบตัว (v.) tail See also: shadow, cover, keep under surveillance, follow closely Syn. เกาะติด, ตามติด, เฝ้าติดตาม (ตัว) Ops. ปล่อยตัว
ประกบลง (v.) put over See also: lay over, put over Syn. ประทับลง, ทับลง
English-Thai: HOPE Dictionary
facet(แฟส'ชิท) n. ด้าน,เหลี่ยม,หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,หน้าประกบ,หน้า,หน้าเล็ก ๆ ของตาแมลง,แง่ปัญหา. vt. เจียระไน
articulate(อาร์ทิค'คิวเลท) adj. เป็นข้อ,เป็นปล้อง,ออกเสียงชัดเจน,สามารถพูดได้,ชัดเจน,มีความหมาย. -vt. ออกเสียงชัดเจน,พูดอย่างชัดเจน,ต่อกัน,ประกบ. -articulability, articulateness,articulacy n., Syn. clear,enunciate ###A. indistinct,confused)
articulation(อาร์ทิคคิวเล'เชิน) n. การต่อกัน,การเชื่อมประกบ,กระบวนการพูดได้อย่างชัดเจน,ข้อต่อ,ปล้อง,ระดับที่ชัดเจน. -articulatory adj., Syn. joint)
corbel archn. โค้งรอดยื่นที่ประกบกัน
cover(คัฟ'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลุม,คลุม,กลบ,ปิดคลุม,ปิดบัง,ครอบ,นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน,ครอบคลุม,รวมทั้ง,ชดเชย,ชดใช้,สังวาสกับ,กก (ไข่) ,ประกบตัว. vi. แทน,ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ,ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด,ฝา,ที่ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก,
interlay(อินเทอเล') vt. วางอยู่ระหว่าง,วางซ้อน,ประกบ, Syn. interpose
kaleidoscope(คะไล'ดะสโคพ) n. กล้องภาพลวงตาที่เกิดจากการสะท้อนภาพของแผ่นกระจกหลายแผ่นประกบกันในกล้อง
rabbet(แรบ'บิท) n.,vi.,vt. (ประกอบด้วย,ประกบ) ช่องเดือยไม้,ปากรางลิ้น,รอยบาก,บาก,บากประกบ., Syn. rebate
sandwich(แซน'วิชฺ) n. ขนมปังแซนด์วิช vt. ใส่เข้าไปในขนมปังประกบ,สอดเข้าไประหว่างสองสิ่ง
shepherd(เชฟ'เฟิร์ด) n. คนเลี้ยงแกะ,ผู้ดูแลคนอื่น,พระ,บาทหลวง. vt. เลี้ยงแกะ,เฝ้าดูอย่างระมัดระวัง,ดูแล,นำทาง,ชี้ทาง,แนะนำ,ให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณ (ศาสนา) , (กีฬาฟุตบอล) ประกบคู่ต่อสู้. -Phr. (The good shepherd พระเยซูคริสต์), Syn. guide,he
splice(สไพลซฺ) v.,n. (การ) ต่อ,ต่อเข้า,ประกบเข้า,ฟันเกลียวให้เข้ากัน,ร่วมกัน,การแต่งงาน., See also: splicer n., Syn. unite,joining
veneer(วะเนียร์') n. ชั้นบางมากของไม้หรือวัตถุอื่น,แผ่นไม้บางสำหรับประกบ,แผ่นไม้อัด,ชั้นไม้อัด,สิ่งที่มีค่าแต่ภายนอก,สิ่งที่มีค่าเพียงผิวเผิน. vt. อัดแผ่นไม้บาง ๆ ,ทำให้มีค่าแต่เพียงภายนอกหรือดูผิวเผิน., See also: veneerer n.
wainscot(เวน'สคอท) n. แผ่นไม้ประกบผนัง vt. บุผนังด้วยแผ่นไม้, Syn. wood)
wainscoting(เวน'สโคทิง) n. การบุผนังห้องด้วยแผ่นไม้,แผ่นไม้ประกบผนัง
wainscotting(เวน'สโคทิง) n. การบุผนังห้องด้วยแผ่นไม้,แผ่นไม้ประกบผนัง
English-Thai: Nontri Dictionary
articulation(n) การพูดชัดแจ้ง,การเชื่อม,การประกบ,ปล้อง,ข้อต่อ
splice(vt) ต่อเข้ากับ,ผูกต่อกัน,ประกบ,ทำให้ติดกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dadoแผงประกบผนัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doughnut couplingคู่ต่อประกบวงแหวน, ชุดต่อประกบวงแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nest leaf; shield frondใบประกบต้น [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
shield frond; nest leafใบประกบต้น [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attachmentการเกาะ, ความผูกพัน, การติดผิว, ประกบติด [การแพทย์]
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
Hornbookหนังสือเรียนเบื้องต้นHornbook หมายถึง หนังสือเรียนเบื้องต้น เป็นหนังสือสำหรับเด็กเริ่มเรียน จัดทำขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1440 เนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือในระยะแรก ๆ มีราคาค่อนข้างแพงเกินกว่าจะนำมาให้เด็กใช้เริ่มเรียน Horn Book ไม่ได้มีลักษณะเป็นหนังสือเล่มๆ อย่างในปัจจุบัน แต่เป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆ มีขนาดประมาณ 2 ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นไม้ปิดทับด้วยแผ่นหนัง และปิดประกบทับอีกชั้นหนึ่งด้วยแผ่นเขาสัตว์บางใสตรึงด้วยแถบทองเหลืองรอบขอบทั้งสี่ด้าน มีด้ามถือและที่ด้ามเจาะรูร้อยเชือกสำหรับคล้องคอ หรือแขวนที่เอว หรือที่ข้อมือ เนื้อหาบนแผ่นหนังเป็นตัวพยัญชนะแบบต่างๆ การสะกดคำแบบง่าย ๆ และบทสวด แต่มักจะเน้นสอนการเขียนอ่าน และเรื่องราวทางศาสนา
Papyrusกระดาษปาปิรุสชาวอียิปต์โบราณใช้กระดาษปาปิรุส (Papyrus) ในการบันทึก เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ วัสดุที่ใช้ทำกระดาษปาปิรุสนี้ ชาวอียิปต์ได้มาจากการนำเอาต้นปาไปรัส (คล้ายต้นอ้อ) ซึ่งมีมากแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ นำมาลอกเอาเยื่อบาง ๆ ประกบกันหลาย ๆ ชั้น และทำเป็นแผ่นกระดาษขึ้นมา แผ่นกระดาษเหล่านี้เมื่อนำเอาด้านข้างมาต่อกัน จะเป็นแผ่นที่ยาวออกทางด้านข้าง บางฉบับยาวถึง 40 หลา จากนั้นใช้หญ้ามาทุบปลายให้เป็นฝอยใช้แทนพู่กัน และต่อมาใช้ปล้องหญ้าตัดทำเป็นปากกา ส่วนหมึกที่ใช้ทำด้วยถ่านไม้บดละเอียดผสมกับยางไม้ การใช้กระดาษปาปิรุสได้แพร่หลายไปยังดินแดนต่าง ๆ ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ชาวอียิปต์ใช้การบันทึกลงในกระดาษปาปิรุส เมื่อจบการบันทึกก็จะม้วนแล้วมัดไว้เป็นม้วนๆ (Papyrus roll) โดยเรื่องราวที่บันทึกส่วนมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา การปกครอง และตำรายา
Sandwich constructionการก่อสร้างด้วยแผ่นวัสดุประกบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sandwich (vt.) ประกบ See also: ใส่ไปในระหว่างสองสิ่ง
dovetail into (phrv.) ประกบเข้าด้วยกัน (ปกติใช้กับการประกบไม้)
veneer (vt.) ประกบแผ่นไม้หรือพลาสติกบนหน้าไม้ Syn. coat
bones (n.) เครื่องให้จังหวะชนิดหนึ่งเป็นไม้ 2 อันประกบกันมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอย (ทำให้เกิดเสียงโดยถือไม้ทั้งสองอันไว้ในมือแล้วตีให้เกิดเสียง) Syn. clappers
castanets (n.) เครื่องให้จังหวะชนิดหนึ่งเป็นไม้ 2 อันประกบกันมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอย (ทำให้เกิดเสียงโดยถือไม้ทั้งสองอันไว้ในมือแล้วตีให้เกิดเสียง) Syn. bones, clappers
clappers (n.) เครื่องให้จังหวะชนิดหนึ่งเป็นไม้ 2 อันประกบกันมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอย (ทำให้เกิดเสียงโดยถือไม้ทั้งสองอันไว้ในมือแล้วตีให้เกิดเสียง) Syn. bones
top dressing (n.) แผ่นไม้หรือพลาสติกบางๆ ที่ใช้ประกบแผ่นไม้ Syn. coating, covering
veneer (n.) แผ่นไม้หรือพลาสติกบางๆ ที่ใช้ประกบแผ่นไม้ Syn. coating, covering, top dressing
veneerer (n.) ผู้ประกบแผ่นไม้บนหน้าไม้
venerability (n.) การประกบแผ่นไม้บนหน้าไม้
wainscot (n.) การบุหรือประกบผนังห้องด้วยแผ่นไม้ See also: การประกบผนังด้วยแผ่นไม้ Syn. paneling, wainscoting
wainscoting (n.) การบุหรือประกบผนังห้องด้วยแผ่นไม้ See also: การประกบผนังด้วยแผ่นไม้ Syn. wainscot
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Huddle up, bros. Let's go deep, baby. Let's go deep.ประกบตัวไว้ เพื่อน ฉันอยากให้นายเจาะ ตัวประกบเข้าไป
Dink, compensate for the pull of planet G8 and go full throttle!ประกบพวกมันจากใต้น้ำแข็ง และตามเส้นทางพวกมัน
This can be sleazy, so brace yourself.ประกบมือของเราแบบนี้ เพื่อไม่ให้เราตื่นเต้นจนเกินไป
Well, after you shut itdown and gril this is a hot sandwich, sweetheart.ประกบแล้วปิ้งเลย นี่แซนด์วิชร้อนนะจ๊ะ
You idiot, you burned out the bearings.งี่เง่า ฝาประกบเพลาไหม้เเล้ว
What a scumbag we're covering now!เราตามประกบใครอยู่รู้มั้ย
Someone else is covering him now.แต่ท่านมีคนประกบอยู่แล้ว
I'd call that a step up from the president.ดีกว่าประกบประธานาธิบดีแยะนี่
Would you like to try our new beef and cheese pot pie on a stick?ลองสินค้าใหม่ชีสพอทพายประกบเนื้อวัวมั้ยครับ
Track the number eight. He's a slippery bugger.คอยประกบเบอร์ 8 ไว้ หมอนี่ไวเป็นลิง
Philip Marlowe meets Sherlock Holmes.ฟิลิป มาร์โลว์ประกบคู่เชอร์ล็อกโฮล์มส์
Give me a full ballerina skirt and a hint of saloon, and I'm onboard.เอากระโปรงบัลเลต์เต็มตัว สีแปร๋นๆมาประกบละก็เห็นด้วยเลย
When talk started of a casino or other, cops hunkered down on all of Pil-ho's boys.เมื่อมีข่าวลืมเรื่องคาซีโน ตำรวจประกบลูกชายฟิลโฮทุกคน
Alright, you partner with her today so you can keep an eye on her.งั้นคุณประกบเธอแล้วกันวันนี้ คุณจะได้คอยดูเธอด้วย
Nice guys aren't sent government secrets.คนดีไม่ถูกสายลับประกบหรอก
Chuck,we need you to get as close to stavros as possible and see if you flash on anything related to the shipment.เราอยากให้คุณประกบสตาโวรส เผื่อจะแว่บอะไรที่เกี่ยวกับสินค้า
Munez looking for Harris. He's the furthest man up field.มูเนซมองไปที่แฮริส ที่ยืนอยู่ข้างหน้าโล่งๆ ไม่มีตัวประกบ
Waiting to have balls on it!รอให้พวกเราเอาไข่มาประกบ
Navy then scrambles two f-18s for escort.กองทัพเรือส่งเอฟ18 สองลำขึ้นประกบ
You trip and fall with your mouth open on one guys...คุณสะดุดล้มลงไป ปากคุณ ไปประกบกับหนุ่มคนหนึ่ง
David, just putting it all together it's the most extraordinary accomplishment.เดวิท เอามาประกบด้วยกัน มันเป็นความพิเศษสุด
If we stick to the bush, we can make it.ถ้าเรามีอะไรประกบมันไว้ เราอาจจะไปได้
It's also called the Three Kings and the reason for that is the three Egyptian kings who built the pyramids in Giza built them to mear those stars.และยังเรียกว่าดาวสามกษัติรย์ และสาเหตุที่ กษัติรย์อียิปต์สามพระองค์ สร้างพีรมิด กีซ่าก็เพื่อ ประกบดาวทั้งสาม
As soon as they call to drop the DeSoto, we'll tail it.ทันทีที่มันมารับเดอโซโตเราจะตามประกบ
Dude, you got to stay with him.พี่ พี่ต้องอยู่ประกบเขา อะไรนะ ?
Put an ATL out on Ope.ฉันจะให้เจ้าหน้าที่คอยตามประกบโอปี้
Picked up a tail. Got to be feds.ถูกตามประกบตัวอยู่ โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง
I'll cover him.ฉันจะตามประกบตัวเขาเอง
Erica did some investigation of her own...พื้นที่ลงจอดพร้อมที่เชื่อโยงโดยการประกบกัน
I don't want her going two feet without an escort.อย่าปล่อยคุณเธอไปไหนโดยไม่มีใครประกบ
The lips from"B" and "C"... and the anus of "A" and "B"... are cut circular along the boarder between buttock and rectum.ริมฝีปากของบุคคลตำแหน่ง B และ C และทวารหนักของ A และ B จะถูกผ่าตัดให้เป็นรูปวงกลม เพื่อให้พอดีเมื่อประกบเข้ากับ\ รอยผ่าบริเวณทวารหนักช่วงรูทวารถึงไส้ตรง
The mucus retains so.บริเวณที่ประกบระหว่างปากและทวารหนักจะใช้เป็นที่กักเก็บของเสีย
Two pet acellular grafts are prepaired and lifted from the underlining tissue.การผ่าตัดนี้จำเป็นต้องมีการปลูกถ่ายอวัยวะ\ ซึ่งผมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว มันจะประสานเข้ากับเนื้อเยื่อของคนที่ประกบอยู่ข้างหลัง
Connecting the circular skin parts... of anus and mouth.มันสามารถประกบกันได้พอดี ระหว่างรอยตัดช่วงทวารหนักกับรอยกรีดช่วงปาก
And I backed up the vent.และได้ประกบกับท่อไอเสีย
He saw an opportunity and he took it and he seduced the girl.เขาเห็นช่องทางก็เลยเข้าประกบเธอ
Once we knew you were ill, I was tasked to you by Director Fury. I suggest you apologise.ชั้นคือเงาของ SHIELD และชั้นถูกสั่งให้ประกบคุณโดย ดร.ฟูรี่
Maybe it would help If i started taping youบางทีมันอาจจะดีที่ฉันจะประกบเธอ
Hey. You're a little early.ถ้าเราเอามาประกบกัน อาจจะเห็นอะไรบางอย่างก็เป็นได้ มาเร็วไปหน่อยนะ
Good. Send two guards with him.ไปเลย ส่ง 2 คนประกบท่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประกบ
Back to top