ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่ายินดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่ายินดี*, -น่ายินดี-

น่ายินดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่ายินดี (v.) gladden See also: be happy, be pleasure, cheer Syn. น่าดีใจ, น่าปลื้ม, น่าชอบใจ Ops. ระทมทุกข์, เศร้าโศก, หดหู่
English-Thai: HOPE Dictionary
delectable(ดิเลค'ทะเบิล) adj. น่ายินดี,อร่อย,สบายใจ, See also: delectableness n. ดูdelectable delectability n. ดูdelectable, Syn. savory,delightful,pleasant
desirable(ดิไซ'ระเบิล) adj. น่าเอา,ดีเลิศ,น่ายินดี,ซึ่งถูกอกถูกใจ,น่าปรารถนา. n. บุคคลหรือสิ่งของที่น่าปรารถนา., See also: desirability n., Syn. good,acceptable
fragrant(เฟร'เกรินทฺ) adj. หอม,มีกลิ่นหอม,น่ายินดี., See also: fragrantly adv. fragrantness n., Syn. perfumed)
gorgeous(กอร์'เจิส) adj. หรูหรา,โอ่อ่า,วิเศษ,น่ายินดี., See also: gorgeousness n., Syn. grand,superb
gory(กอ'รี) adj. เปื้อนเลือด,คล้ายเลือด,นองเลือด,ไม่น่ายินดี,ไม่ดี., See also: gorily adv.
gratification(แกรททะฟะเค'เชิน) n. ความปลื้มปีติ,สิ่งที่ทำให้พอใจ,รางวัล,เรื่องที่ทำให้น่ายินดี,การทำให้สำเร็จความใคร่, Syn. satisfaction,comfort
riddance(ริด'เดินซฺ) n. การขจัด,การทำให้หลุด,การทำให้พ้น,การช่วยเหลือ,การทำให้อิสระ, -Phr. (good riddance น่ายินดีที่ได้หลุดพ้น), Syn. ridding
English-Thai: Nontri Dictionary
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ
desirability(n) ความน่ายินดี,ความน่าปรารถนา,ความถูกใจ
desirable(adj) น่ายินดี,น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,เป็นที่พึงปรารถนา
glad(adj) น่ายินดี,ดีใจ,ปีติ,เบิกบาน,ชื่นชม
gladsome(adj) น่ายินดี,ดีใจ,น่าปีติยินดี
welcome(adj) ต้อนรับ,เป็นที่น่ายินดี,เชื้อเชิญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
plausive (adj.) น่ายินดี
pleasant (adj.) น่ายินดี See also: น่าพอใจ, เพลิดเพลิน Syn. enjoyable, satisfying Ops. disagreeable, nasty
charm with (phrv.) ทำให้ยินดีด้วย(สิ่งที่น่ายินดี) See also: ทำให้ปลื้ม, ทำให้หลงใหล Syn. enchant by
embroil in (phrv.) ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของ (สิ่งที่ไม่น่ายินดี) See also: ทำให้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
gallows humor (n.) ตลกเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่น่ายินดี (เช่นความตาย) Syn. gallows humour
gallows humour (n.) ตลกเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่น่ายินดี (เช่นความตาย)
pleasantly (adv.) อย่างน่ายินดี See also: อย่างเพลิดเพลิน Syn. pleasingly, welcomely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're going to be in the air, and at that point, if you'd both give me excitement - you're in a chase - elation... you're in the air - but I want to see determination as well.คุณกำลังจะกระโดด และตรงจุดนั้น ถ้าคุณทั้งคู่แสดงสีหน้าตื่นเต้น คุณกำลังไล่ล่า น่ายินดี คุณกำลังลอยอยู่ แต่ผมอยากเห็น การผสมผสานเช่นกัน
Happily, your husband understands the value of such an opportunity.น่ายินดี ที่สามีของเจ้าเข้าใจถึงโอกาสนี้
What a joy! Just in time to see my wedding dress.น่ายินดีจริง ๆ เธอมาทันดูชุดแต่งงานฉันพอดีเลยนะ
That's pleasant. Thank you.น่ายินดีจริงๆ ขอบคุณ
What a pleasure to see you again.น่ายินดีจริงๆที่ได้เจอเธออีก
(Sighs) Thank you.น่ายินดีจังค่ะ เข้ามาสิ
And I'm happy to announce that the John Adams Middle School, that's us, scored in the top 5 % of the whole state.น่ายินดีที่ รร.แจมส์ของเรา... ได้คะแนนในกลุ่มสูงสุด 5% ของรัฐ
Glad he's realised it at last.น่ายินดีที่ท้ายสุดท่านก็ทราบ
We're also pleased to be joined, for the first time, by the resource exploration team led by Mr. Randa, and accompanied by biologist, miss San, and geologist, Mr. Brooks.น่ายินดีที่มันเป็นครั้งแรกซึ่งเรา... มีทีมนักสำรวจทรัพยากรมาร่วม... นำโดยคุณแรนด้า...
It's nice to be back.น่ายินดีที่ได้กลับมา
It's nice to meet you, Benjamin.น่ายินดีที่ได้พบเธอ เบนจามิน
You're welcome. That's horrible.น่ายินดีนะ น่าเกลียดชะมัด
What a shock. We raced around looking for youน่ายินดีนะ เราตามหาให้ทั่วไปหมด
Glad we don't have to do the whole tribunal thing.น่ายินดีนะคะที่พวกเราไม่ต้องไปขึ้นศาล
I'm glad to hear the money has been so well spent.น่ายินดีมากค่ะที่ได้ยิน นำเงินไปใช้จ่ายในทางที่ดี
I'm glad you're here.น่ายินดีมากที่คุณอยู่ที่นี่
Delightful, Walter.น่ายินดีมากเลย วอลเตอร์
What a pleasure.น่ายินดีอย่างยิ่งค่ะ
So glad you could make it to our little party, father.น่ายินดีเสียจริง ท่านสามารถทำมันให้เป็น ปาร์ตี้เล็กๆของเราได้,ท่านพ่อ
It's a pleasure. Pleasure.น่ายินดีเหรอ /N น่ายินดี
It is rare for me, in my life, to have such a satisfying day.หายากนะเนี่ย ที่จะมีเรื่องน่ายินดีแบบนี้
That is very kind of you, Your Majesty.ช่างน่ายินดีนัก, ฝ่าพระบาท.
Isn't it a great day?นี่เป็นวันที่น่ายินดียิ่งนัก?
It was great talking to you. I feel better.เป็นที่น่ายินดีมากที่ได้คุยกับพวกคุณ ผมรู้สึกดีขึ้นเยอะเลย
This feastful of victory.ชัยชนะที่น่ายินดีที่สุด
We want to make sure we give them a big Texarkana welcome.เราจะทำให้เขารู้ว่า บิ๊ก เท็กซาคาน่ายินดีต้อนรับ
It's something to rejoice, not grieveมันเป็นสิ่งที่น่ายินดี, ไม่ใช่เรื่องเศร้า
It must be pleasing that everything is working out.มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลงได้
Goodness... such a huge blessing.ดีจริงๆ... เป็นเรื่องน่ายินดีมาก
This is such glad tidings for us, and yet, our poor mother cannot celebrate freely.นี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเรา แต่เสด็จแม่ผู้น่าสงสารไม่สามารถจะยินดีกับเราได้อย่างสบายพระทัย
This is joyful news.นี่เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่ง
And, best of all, this has all been accomplished with no further loss of innocent life.ที่น่ายินดีที่สุด คือเรื่องนี้จบลงโดยไม่ต้องสูญเสียชีวิตคนบริสุทธิ์เพิ่มอีก คือเรื่องนี้จบลงโดยไม่ต้องสูญเสียชีวิตคนบริสุทธิ์เพิ่มอีก
Jesus protects me How blessed I amพระเจ้าคุ้มครอง ช่างน่ายินดีเหลือเกิน
This is rather surprising, I tell ya, rather surprising! Zero points!นี้มันเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆ น่ายินดีมาก ศูนย์คะแนนเชียวนะ!
SUCH A PLEASURE. I'VE HEARD S-SUCH WONDERFUL THINGS...ช่างน่ายินดีจริงๆ ฉันได้ยิน อะไรๆที่วิเศษมามากมาย
How gratifying for once to know...มันช่างน่ายินดีที่จะได้รู้ว่า...
That's the best news I've had in ages.ไม่ได้ยินข่าวน่ายินดีเช่นนี้มานานแล้ว
That unpleasantness is all tidied away in the past, thank you very much.เรื่องไม่น่ายินดีแบบนั้นถูกฝังลงไปใต้ดินแล้ว ขอบใจมาก
Just great. - Come on, Frank Martin, let it knock.น่าประหลาดใจมาก เข้ามาเลย Frank Martin, ช่างน่ายินดีอะไรอย่างนี้
Canada has just delivered its most delightful gift since Shania Twain.แคนาดาเพิ่งจะส่ง มันเป็นของขวัญที่น่ายินดีมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่ายินดี
Back to top