ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าพิศวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าพิศวง*, -น่าพิศวง-

น่าพิศวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าพิศวง (adj.) surprising See also: amazing, astonishing, wonderful Syn. น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์ใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย
น่าพิศวง (v.) be surprising See also: be astonishing, be amazing Syn. น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์ใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย
English-Thai: HOPE Dictionary
marvel(มาร์'เวิล) n. สิ่งที่น่าพิศวงหรือชื่นชม,บุคคลที่น่าพิศวงหรือชื่นชม,ความประหลาดใจ,ความพิศวง. v. ประหลาดใจ,พิศวง., See also: marvelment n.
marvellous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ,น่าพิศวง,ดีเลิศ,ดีเด่น,ยิ่งใหญ่,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous
marvelous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ,น่าพิศวง,ดีเลิศ,ดีเด่น,ยิ่งใหญ่,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous
wonderful(วัน'เดอะฟูล) adj. มหัศจรรย์,ยอดเยี่ยม,น่าพิศวง,ดีเยี่ยม, See also: wonderfully adv. wonderfulness n., Syn. wondrous
wondering(วัน'เดอะริง) adj. พิศวง,ประหลาดใจ,น่าสงสัย,น่าพิศวง,งงงวย, Syn. marveling
wonderland(วัน'เดอะแลนดฺ) n. แดนมหัศจรรย์,ดินแดนที่น่าพิศวง,ประเทศที่น่าพิศวง,สวรรค์
wonderment(วัน'เดอะเมินทฺ) n. คำพูดที่น่าพิศวง,ถ้อยคำที่น่าพิศวง,เหตุที่น่าสงสัย,เรื่องที่น่าสงสัย
wondrous(วัน'เดริส) adj. มหัศจรรย์,น่าพิศวง,ดีเยี่ยม,ยอดเยี่ยม adv. อย่างมหัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง,อย่างดีเยี่ยม,อย่างยอดเยี่ยม, See also: wondrousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
amazing(adj) น่าสนเท่ห์,น่าพิศวง,น่าอัศจรรย์,น่าประหลาด
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์,น่าพิศวง,น่าประหลาดใจ
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด,อย่างน่าอัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง
marvellous(adj) มหัศจรรย์,เหลือเชื่อ,น่าพิศวง,ยิ่งใหญ่,ดีเลิศ
mysterious(adj) ลึกลับ,ลี้ลับ,น่าสงสัย,น่าพิศวง,ประหลาด
wonderful(adj) แปลกประหลาด,มหัศจรรย์,น่าพิศวง,ยอดเยี่ยม
wondrous(adj) น่าประหลาดใจ,มหัศจรรย์,น่าพิศวง,ยอดเยี่ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mysterious (adj.) น่าพิศวง See also: น่างงงวย, น่าประหลาด Syn. puzzling, strange, unfathomable, unintelligible, incomprehensible, enigmatic, impenetrable Ops. obvious, open, direct
puzzling (adj.) น่าพิศวง See also: น่างงงวย, น่าประหลาด Syn. strange, unfathomable, unintelligible, incomprehensible, enigmatic, impenetrable Ops. obvious, open, direct
marvel (n.) สิ่งที่น่าพิศวง See also: สิ่งมหัศจรรย์ Syn. knockout, miracle
perplexity (n.) เรื่องที่น่าพิศวงงงงวย See also: สิ่งที่ทำให้สับสนงุนงง
wonder (n.) สิ่งน่าพิศวง See also: สิ่งประหลาด
wonderingly (n.) อย่างน่าพิศวง See also: อย่างน่าประหลาดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Marvellous. Which room, please?น่าพิศวงจริงๆ เขาอยู่ห้องไหนเหรอ
There's a strange... change approaching.มันกำลังมีการเปลี่ยนแปลง ที่น่าพิศวงคืบคลานมา
It's amazing what you can accomplish by mail.มันน่าพิศวงสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยการส่งจดหมาย
Fascinating creatures, phoenixes.เป็นสัตว์น่าพิศวง ฟีนิกซ์
Thanks to you, that terrible, wondrous thing that poets have sung about down through the ages has finally found its way into the lonely heart of Douglas Elmore Reed!ขอบคุณคุณสำหรับสิ่งที่น่าพิศวงและน่าเกรงขาม เหมือนที่กลอนมันร่ายไว้เกี่ยวกับการร่วงโรยของอายุขัย ที่สุดท้ายแล้วก็ค้นพบวิถีทางที่จะเข้าถึง หัวใจอันเปลี่ยวเหงาของ ดักลาส เอลมอร์ รีด
A mysterious plague or viral outbreak has run rampant...โรคระบาดที่น่าพิศวง หรือการระบาดของไวรัสอย่างแพร่หลาย
Listen to this.แล้วฉันก็พบหนังสือที่น่าพิศวงเล่มนี้
For the cruelty of men is as wondrous as Peru...ความโหดร้ายของคน ช่างน่าพิศวงเสมือนเปรู
When the moon crosses between the sun and the earth, a strange fascination takes root in the heart.เมื่อพระจันทร์เคลื่อนที่ผ่าน ระหว่างดวงอาทิตย์และโลก ความแปลกน่าพิศวง
I just can't help but wonderฉันไม่สามารถช่วยได้ แต่มันน่าพิศวงนะ
Merlin is a wonder, but the wonder is that he's such an idiot.เมอร์ลินเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยความน่าพิศวง -แต่บางทีก็น่าพิศวงซะจนดูเหมือนเป็นคนโง
You're always so wonderfully definite on the subject of what you do and don't deserve.คุณอยู่เสมอเพื่อให้ชัดเจนอย่างน่าพิศวง ในเรื่องของสิ่งที่คุณทำและไม่สมควรได้รับ
NEWSREEL ANNOUNCER: And, golly, what a swell monster this is!อะไรจะน่าพิศวงขนาดนี้
You will do wondersคุณทำให้มันดูน่าพิศวง
A harbinger is also the mysterious and the marvelous rolled into one.ลางอาเพศก็เช่นเดียวกัน เป็นสิ่งที่ลึกลับและน่าพิศวง ที่ม้วนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
That god truly works in mysterious ways.พระเจ้าทำงานด้วยวิถีทางน่าพิศวง
Crunchy, creamy, cookie, candy, cupcake....เราจะบอกคุณว่า มันน่าพิศวงกับเรื่องราวของพระเอก ...
And, hey, I love women. They're beautiful, majestic, mysterious, mesmerizing creatures.เฮ้ ฉันรักผู้หญิงนะ สัตว์โลกที่สวยงาม สง่างาม ลี้ลับ น่าพิศวง
So where is this mysterious hostแล้วไหนละ เจ้าบ้านผู้น่าพิศวง
It's wonder, wondering if every time you find yourselves together, it's choice or destiny.มันน่าพิศวง ความรู้สึกที่ทุกครั้ง ที่ได้อยู่ด้วยกัน มันจะเป็นทางเลือก หรือเป็นชะตาลิขิต
I find her work to be bold, defiant, and dazzlingly layered.ผมเห็นว่างานเธอช่างชัดเจน ท้าทาย น่าพิศวงอย่างยิ่ง
Welcome to the Modern Marvels Pavilion and the World of Tomorrow.ยินดีต้อนรับสู่โลกยุคใหม่ที่น่าพิศวง โลกอนาคต
Like...splendid...มันเหมือน... ยอดเยี่ยม น่าพิศวง...
Science isn't a great, big wonder anymore.วิทยาศาสตร์น่ะ ไม่ได้ดีและน่าพิศวงอีกแล้ว
You know, your hottie creepy Professor really knows his stuff, Bonnie.เธอรู้อะไรมั๊ย ศาสตราจารย์ แสนฮอตและน่าพิศวงของเธอ รู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเรื่องพรรค์นี้จริงๆ บอนนี่
And the absurd thing is that she's an OS Charles left her behind, but she is... is... amazing.และสิ่งไร้สาระเธอคือOs(เหมือนซาแมนธ่า) หลังชาร์ลส์ทิ้งเธอไป เธอเป็นสิ่ง ที่น่าพิศวง เธอฉลาดดูดี
It's amazing, all these facilities and you make a piece of crap like this.มันน่าพิศวงสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ทั้งหมด และคุณทำให้ชิ้นส่วนของอึเช่นนี้
Mystery solved, Hagatha Christie.ผลลัพท์ที่น่าพิศวง Agatha Cristie
I must say, the arrival of an American writer in Cholong seems like the perfect opportunity to revisit some American classics, and I thought of a film that would suit you wonderfully.ผมต้องบอกว่าการมาถึงของ นักเขียนชาวอเมริกันใน Cholong ดูเหมือน โอกาสที่ดีที่จะ ทบทวนบางคลาสสิกอเมริกัน และฉันคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า จะเหมาะกับคุณอย่างน่าพิศวง.
You are a true wonder.เจ้าช่างน่าพิศวงยิ่งนัก
How vexing for you.ช่างน่าพิศวง งงงวยสำหรับคุณ
Dad, I can't believe you're not here. It's amazing. 2-1.พ่อของฉันไม่สามารถเชื่อว่าคุณไม่ได้อยู่ที่นี่ มันน่าพิศวง 2-1
About to analyze insects and particulates to help solve this mysterious and puzzling crime.เกี่ยวกับการวิเคราะห์ แมลงและอนุภาคขนาดเล็ก เพื่อช่วยแก้ปัญหาอาชญากรรม ที่ลึกลับและน่าพิศวงนี้
It can be a wondrous thing.มันสามารถเป็นสิ่งที่น่าพิศวง
The lengths one must go to track them down is nothing short of astonishing.หนึ่งความยาวต้อง ไปติดตามพวกเขาลง คืออะไรสั้นน่าพิศวง
Fantastic detective work.การสืบสวนที่น่าพิศวง
Ain't our place to wonder.ไม่ใช่สถานที่ที่น่าพิศวงของเรา
Well, that's too bad, because I'm a fascinating and complex person.- ใช่ แย่จัง ผมเป็นคนน่าพิศวงและซับซ้อน
And the most astonishing thing happened.แล้วสิ่งที่น่าพิศวงที่สุดได้เกิดขึ้น
Creed is going for the knockout.โดยแชมป์ ครีดเป็นไปเพื่อ สิ่งที่น่าพิศวง เพียงแค่ถือได้ว่า มือข้างขวา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าพิศวง
Back to top