ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิรนาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิรนาม*, -นิรนาม-

นิรนาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิรนาม (adj.) nameless See also: anonymous
English-Thai: Nontri Dictionary
nameless(adj) ไม่มีชื่อ,ไม่ระบุชื่อ,นิรนาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anonymousนิรนาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
anonymous (adj.) นิรนาม See also: ซึ่งไม่ระบุชื่อ Syn. nameless, unsigned, unknown Ops. named, signed
unsigned (adj.) นิรนาม See also: ซึ่งไม่ระบุชื่อ Syn. nameless, unknown Ops. named, signed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Nameless" just killed Vicky Edwards in the game.นิรนามเพิ่งฆ่าวิคกี้ เอ็ดเวิร์ดในเกม
That was the body of some unknown woman, unclaimed, belonging nowhere.มันเป็นศพของหญิงนิรนาม ไม่มีญาติไม่มีที่มาที่ไป
Who is that guy? You said a colleague of yours had an anonymous harvest.เขาเป็นใครน่ะ นายบอกว่าเพื่อนร่วมงานของนายมีไข่นิรนาม
You're supposed to get an anonymous egg.นายควรที่จะใช้ไข่นิรนามนี่
Larry was supposed to find an anonymous egg... and he couldn't.ลาร์รี่ควรที่จะหาไข่นิรนาม แต่เขาหาไม่ได้
"Customs was told Davis and Marano carried narcotics by an anonymous informant's phone call."ทางกงสุลได้รับแจ้งเรื่องเดวิสและมาราโนขน Narcotics... ... โดยบุคคลนิรนามทางโทรศัพท์
This is a recording from the anonymous informant who called customs.นี่เป็นเทปอัดเสียงผู้แจ้งนิรนามที่โทรมายังกงสุล
I hear the priest has received anonymous letters saying her lover is this man, that man.ฉันได้ข่าวว่า บาทหลวงได้รับจดหมายนิรนาม... บอกว่าคู่รักของเธอเป็นชายคนนี้คนนั้น
It was an anonymous letter, but I read it!นั่นเป็นจดหมายนิรนามแต่ฉันได้อ่านด้วย
I should sign "a friend", like all anonymous letters, but my name is Renato.ผมควรลงท้ายว่า"จากเพื่อน"... เหมือนในจดหมายนิรนาม แต่ผมชื่อเรนาโต้
Anonymous. That's what the sheet said.-ข้าไม่รู้ พวกมันใช้ชื่อนิรนาม
A classic method to present a hard life -anonymous-วิธีที่นิยมที่จะแสดงชีวิตที่ยากลำบาก-นิรนาม-
Lightweight.ตัวเบามั้ยล่ะ ครั้งแรกที่มาคลินิกเลิกยานิรนามนี้
Well,it is anonymous.ก็ เขาว่านิรนามนี่นะ
In Odessa, Texas, where the former new york congressman elect Nathan Petrelli was shot by an unknown assassin.ใน โอเดสซ่า เท็กซัส ที่ซึ่งอดีตว่าที่ประธานาธิบดี นาธาน เพเทรลลี่ ถูกยิงโดยมือปืนนิรนาม
The FBI stated an anonymous tip led them to the remains.FBI เปิดเผยว่าได้รับโทรศัพท์นิรนาม...
Code was broken on an anonymous transmission.รหัสจากบุคคลนิรนามเสียหาย
An unnamed agency who will never confirm or deny.องกรณ์นิรนาม ที่ยังไม่รับการยืนยันหรือปฏิเสธ.
And he needs to stay a john doe until I say otherwise.จนกว่าฉันจะสั่ง เค้าจะเป็นแค่ศพนิรนามไปก่อน
Some dead end Jane Doe.หญิงนิรนามไม่มีข้อมูลอะไรเลย
Couldn't find anything new on your jane doe,sorry.ไม่เจออะไรใหม่ในคดีสาวนิรนามเลย เสียใจด้วย
If your jane doe is a strawberry,ถ้าสาวนิรนามของคุณ เป็นสตอเบอร์รี่
And Deb wouldn't be chasing a jane doe.และเด๊บก็ไม่ต้องไล่ตามสาวนิรนาม
Do you have a name for jane yet?ได้ชื่อสาวนิรนามรึยัง?
The oscar prado and jane doe cases are linked.คดีออสการ์ พราโด กับคดีสาวนิรนามก็เชื่อมโยงกัน
Does your john have a face or a name?หนุ่มนิรนามของคุณมีรูปหรือชื่อมั้ยล่ะ?
But anonymous sources inside the state attorney general's office have told usแต่แหล่งข่าวนิรนามจาก สำนักงานอัยการบอกเราว่า
"Anonymous" is Blisterman"บุคคลนิรนาม" คือ บลิสเทอร์แมน
So,you're gonna go on this computer,get on your blog,and post another reply to Mr Anonymousดังนั้น นายจึงมาที่คอมพ์เครื่องนี้\ เข้าเว็บบล็อคของนายและโพสต์ข้อความตอบนายนิรนามนั่น
By an unknown assassin.ด้วยน้ำมือของมือสังหารนิรนาม
On Friday, please join us for our first annual Gamblers' Anonymous Monte Carlo Night.โปรดมาร่วมงานในวันศุกร์ เราจะจัด\"คืนนักพนัน\ นิรนามประจำปี\"เป็นปีแรก
John Doe, the unknown survivor of the speedway crash has finally been named now that his family's been notified.ชายนิรนาม ที่รอดชีวิตจากสนามรถแข่งแม็คเคลลี่ ตอนนี้ประกาศชื่อมาแล้ว เมื่อครอบครัวเขาได้รับทราบเหตุการณ์
Ballistics came in on the John Doe.วิถีกระสุนที่พุ่งเข้าหาชายนิรนาม
"John Doe A-37."ชายนิรนามเลขที่ A-37
Samuel Heller--the John Doe who died in the club fire.ซามูเอล เฮลเลอร์--ชายนิรนาม ที่ตายในไฟไหม้ที่คลับ
That's why it's called an anonymous tip.เพราะงั้นถึงเรียกว่า สายนิรนามไงล่ะ
I got a phone call this morning. The anonymous kind.ฉันรับโทรศัพท์เมื่อเช้า พวกนิรนาม
Now, my conclusion is we have uncovered the anonymous grave of the crew of the super secret stealth submarineตอนนี้ ผมสรุปได้ว่า เราได้เปิดโปง สุสานนิรนามของลูกเรือ เรือดำน้ำชั้นลับสุดยอด
Hey, were you able to I.D. our Jane Doe?เฮ้ คุณระบุตัวหญิงนิรนามของเราได้รึยัง
Heard we brought in a suspect on our Jane Doe.ได้ยินว่าเราจับตัวผู้ต้องสงสัย คดีหญิงนิรนามได้แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิรนาม
Back to top