ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นัดหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นัดหมาย*, -นัดหมาย-

นัดหมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นัดหมาย (v.) arrange an appointment See also: make an appointment with Syn. นัดพบ, วางแผน, นัดแนะ, นัด
English-Thai: HOPE Dictionary
date(เดท) {dated,dating,dates} n. วันที่,วันเดือนปี,วันนัด,การนัด,ผู้ถูกนัดหมาย (เพศตรงข้าม) ,อายุ,ยุคสมัย v. ระบุวันที่,เป็นของยุคสมัย,นัดหมาย,ล้าสมัย,ออกไปพบตามนัด,ผลอินผลัม,date palm (ดู), See also: datable adj. ดูdate dateable adj. ดูdate data
engage(เอน'เกจฺ) vt. หมั้น,ผูกมัด,นัดหมาย,สู้รบ,ต่อสู้,จ้าง,ว่าจ้าง,พัวพัน,ทำให้ทำงานในด้าน,ทำงานอยู่,เชื่อมต่อกับ., See also: engager n. ดูengage, Syn. bind
engagement(เอนเกจฺ'เมินทฺ) n. การพัวพันอยู่กับ,การสู้รบกับ,การหมั้น,ข้อตกลง,การนัดหมาย,การว่าจ้าง,ระยะการว่าจ้าง
pdl(พีดีแอล) 1. ย่อมาจาก page description language เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง เช่นเดียวกับโพสต์คริปต์ (postcript) ซึ่งจะทำการประมวลผลในหน่วยประมวลผลของเครื่องพิมพ์เอง ในพีดีแอลนั้น จะต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดหน้า การคำนวณภาพกราฟิก แม้จะมีความยาวมาก แต่ก็จะทำงานได้เร็วกว่า คำสั่งที่ส่งไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพีดีแอลนั้น จะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อที่สามารถเข้าใจภาษานี้ ปัจจุบันแมคอินทอชใช้พีดีแอล ที่ชื่อ "postcript" ส่วนพีซีใช้พีดีแอลที่ชื่อ "true type" (เทียบเคียงได้กับ postcript) 2. ย่อมาจาก personal digital assistant (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอล) หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นำติดตัวไปไหนมาไหนได้ ผู้ใช้สามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปด้วยปากกาพิเศษ เช่น แบบสินค้า แผนที่เส้นทางไปจุดนัดพบ รวมทั้งข้อมูล ต่าง ๆ รวมทั้งนัดหมายประจำวัน ฯ
personal digital assistanเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอลหมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นำติดตัวไปไหนมาไหนได้ ผู้ใช้สามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปด้วยปากกาพิเศษ เช่น แบบเสื้อ แผนที่ทางไปจุดนัดพบ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งนัดหมายประจำวัน ฯลฯ
stipulate(สทิพ'พิวเลท) vi. ระบุ,กำหนด,วางเงื่อนไข. vt. ระบุ,กำหนด,สัญญา,รับรอง,นัดหมาย. -stipulable adj., See also: stipulator n. stipulatory adj., Syn. require
tryst(ทริสทฺ,ไทรสทฺ) n.การนัดหมาย,สถานที่นัดพบ. vi. นัดหมาย,นัดพบ., See also: tryster n., Syn. rendezvous,date
English-Thai: Nontri Dictionary
appoint(vt) แต่งตั้ง,กำหนด,มีโองการ,ออกคำสั่ง,นัดหมาย
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
tryst(n) การลอบพบกัน,การนัดหมาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appointments and Schedulesการนัดหมายและกำหนดการ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
date (n.) การนัดหมาย See also: การนัดพบ Syn. agreement, appointment, commitment, engagement, rendezvous, schedule
date (n.) คู่นัดหมาย See also: คู่นัด, คู่เดท, ผู้ถูกนัดหมาย Syn. companion, escort, partner
tryster (n.) ผู้นัดหมาย
walk-in (n.) ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่มาโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า See also: (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm late for an appointmentฉันสายสำหรับนัดหมายแล้ว
This is my first appointmentนี่เป็นนัดหมายแรกของผม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am in charge of her schedule her appointments and her expenses and most importantly, I get to go with her to Paris for Fashion Week in the fall.ฉันดูแลตารางเวลา นัดหมาย ค่าใช้จ่ายและ... ที่สำคัญที่สุดฉันได้ไปปารีส กับหล่อนช่วงแฟชั่นวีคตอนใบไม้ร่วง
Mr. Yang canceled two meetings waiting for youนายหยางยกเลิกนัดไป 2 นัดหมาย รอเพียงนายคนเดียว
Appointments with your PO are not optional.นัดหมายกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติไม่มีทางเลือกนะ
(Intercom beeps) (Grace) Your 9:00 am, Emily Thorne, is here.นัดหมายของคุณตอนเก้านาฬิกา คุณเอมิลี่ ธอร์นอยู่ข้างหน้านี่แล้วค่ะ
Our reservation's at 8:00.นัดหมายของเราตอน แปดโมง
Make an appointment like everyone else.นัดหมายล่วงหน้าอย่างที่คนอื่นเขาทำ
My last appointment blew me off, so I got an opening on my dance card.นัดหมายล่าสุด เพิ่งบอกปัดมา ผมก็เลยมีเวลาว่าง
Your 5:30 is here.นัดหมายเวลา 5 โมงครึ่งมาถึงแล้วค่ะ
Rendezvous Alpha 1 13.นัดหมายใหม่ Alpha 113.
Well, here are all the appointments for that day.- นี่เป็นรายการนัดหมายทั้งหมดในวันนั้น
This is your appointment schedule, and these term papers still haven't been graded.นี่คือตารางนัดหมายของคุณ และรายงานของเทอร์มนี้ ยังไม่ได้ให้คะแนน
He will keep one of the appointments, if he can.เขาจะเก็บหนึ่งของการนัดหมายในกรณีที่เขาสามารถทำได้
I haven't much time between appointments, Mrs Peirce.ฉันยังไม่ได้เวลามากระหว่าง นัดหมายนาง Peirce
Mr. Juan here for his appointment.คุณฮวนมาตามที่นัดหมาย
Imelda, cancel my appointments for tonight.อีเมลดายกเลิกการนัดหมายของฉันสำหรับคืนนี้
That's making an appointment!นั่นมันเป็นการนัดหมาย!
I was in the mood for unscheduled affection...ผมมีอารมณ์ โดยไม่ต้องมีตารางเวลานัดหมาย...
I'll call by in the morning, and we'll arrange it.พรุ่งนี้ผมจะกลับมาทำการนัดหมายกัน
Call 555-0139 for appointment.""โทรที่ 555-0139 เพื่อนัดหมาย"
I've put a gap between appointments, but if one patient is late, they might run into each other since there's only one doorฉันจะหาเวลาให้ ระหว่างการนัดหมาย แต่ถ้ามีคนไข้สักคนมาช้า คนอื่นก็ต้องช้าเหมือนกัน เพราะว่ามีแค่ประตูเดียว
But if you come by the office, we'd be glad to make you a personal appointment.แต่ถ้าคุณมาที่ออฟฟิช เรายินดีที่จะนัดหมายท่านเป็นการส่วนตัว
Daddy, what's a nympho?พ่อฮะ กำหนัดหมายถึงไรเหรอฮะ
Let's fall back!กลับไปที่จุดนัดหมาย!
Fox Two, back to the rally point! Let's go!หน่วยฟ๊อกซ์ 2 กลับไปยังจุดนัดหมาย!
We've got a rendez vous.เรามีนัดกัน ที่จุดนัดหมาย
We found your name in his daily planner.มีชื่อคุณในสมุดนัดหมายของเขา
Independently.โดยที่ไม่ได้นัดหมายกัน
I've made arrangements to come to Paris in the fall.ฉันนัดหมายไว้แล้ว จะเดินทางไปปารีส ฤดูใบไม้ร่วง
Notes on whenever you left the house, where you went, where you ate, your speaking engagements...มันเขียนไว้ว่าเมื่อคุณออกจากบ้าน คุณไปที่ไหน, คุณทานอาหารที่ไหน/Nการนัดหมายของคุณ
I can't believe this. I spoke with Agent Walker.เธอจะส่งชัคมาที่นัดหมายคืนนี้
Then take the car and the girl and meet us at the rendez-vous.ให้ขับรถนี่ไปพร้อมกับผู้หญิง แล้วไปพบกันที่จุดนัดหมาย
Go with Sara to the meeting and get a lookout.ฉันอยากให้นายไปกับซาร่าห์ ไปที่นัดหมาย และคอยเฝ้าดู
I arranged to meet him.ฉันได้เตรียมการณ์การนัดหมายกับเขาไว้ให้แล้ว.
Moments before she was due at her friend's party,ก่อนเวลานัดหมายในงานปาร์ตี้
If you'd like to make an appointment, call her at extension 2922ถ้าพวกคุณต้องการจะนัดหมาย ให้โทรไปที่เบอร์ 2922
Would you like to make an appointment?คุณอยากจะนัดหมายรึปล่าว?
Good news is, she's arranged a meet.ข่าวดีคือ เธอนัดหมายที่จะพบ
All tactical units will converge on the location in 20 minutes.หน่วยพิเศษจะมารวมกัน ตามนัดหมายใน 20 นาที
But there nothing about london in his calendar, is there?แต่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับลอนดอน ในตารางนัดหมายของเขา ใช่ไม๊?
A meeting with himself, so thatทำตารางนัดหมายด้วยตัวเอง, เพราะงั้น

นัดหมาย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
予定[よてい, yotei] Thai: กำหนดนัดหมาย English: schedule
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นัดหมาย
Back to top