ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักดนตรี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักดนตรี*, -นักดนตรี-

นักดนตรี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักดนตรี (n.) musician See also: player, performer, composer
English-Thai: HOPE Dictionary
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
bandsman(แบนซ'เมิน) n. นักดนตรีที่เล่นในวงดนตรี
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
minstrel(มิน'สเทรล) n. นักดนตรีในยุคกลางผู้ที่ร้องเพลงหรือท่องบทกวีไปด้วย,นักดนตรี,นักร้อง,นักกวี,ตัวตลกที่ร้องเพลงด้วย, See also: minstrelsy n., Syn. rhymer
musician(มิวซิซ'เชิน) n. นักดนตรี
octet(ออคเทท') n. กลุ่มนักร้องหรือนักดนตรีคน,กลุ่มหนึ่ง8คน,โคลง8บรรทัด (สัมผัสแปด) ,กลุ่ม (ชุด) หนึ่งแปด
octette(ออคเทท') n. กลุ่มนักร้องหรือนักดนตรีคน,กลุ่มหนึ่ง8คน,โคลง8บรรทัด (สัมผัสแปด) ,กลุ่ม (ชุด) หนึ่งแปด
philharmonic(ฟิลฮาร์มอน'นิค) adj. ชอบดนตรี,รักดนตรี,เกี่ยวกับกลุ่มนักดนตรีหรือวงดนตรี,เกี่ยวกับวงดนตรีประสานเสียง. n. วงดนตรีประสานเสียง
English-Thai: Nontri Dictionary
bandsman(n) นักดนตรี
interpreter(n) คนอธิบาย,นักเขียน,นักดนตรี,ตัวละคร,ผู้แปล,ล่าม
minstrel(n) นักดนตรี,กวี,นักร้อง
musician(n) นักดนตรี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Musiciansนักดนตรี [TU Subject Heading]
Women jazz musicians นักดนตรีแจซซ์สตรี [TU Subject Heading]
Reggae musiciansนักดนตรีเร็กเก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
musician (n.) นักดนตรี See also: ศิลปินเพลง, นักแต่งเพลง Syn. composer, player, performer
musicologist (n.) นักดนตรี
one-man band (n.) นักดนตรีที่เล่นดนตรีหลายชิ้นพร้อมกัน
percussionist (n.) นักดนตรีที่เล่นเครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะ Syn. timpanist
cat (n.) นักดนตรีแจ๊ซ (คำสแลง)
Orpheus (n.) นักดนตรีและกวีในนิยายกรีกที่ตามหาเมียในนรกแต่พากลับไม่ได้
minstrel (n.) นักดนตรีในสมัยกลาง See also: นักร้องยุคกลาง, นักกวี, นักประพันธ์ Syn. musician, singer, poet
chamber orchestra (n.) กลุ่มนักดนตรีเล็กๆ ที่เล่นเพลงประเภทคลาสสิคด้วยกัน
dance band (n.) กลุ่มของนักดนตรีที่เล่นดนตรีสำหรับเต้นรำ See also: วงดนตรีที่เล่นสำหรับเต้นรำ
marching band (n.) กลุ่มนักดนตรีที่เล่นในขณะเดินแถว
musicianly (adv.) อย่างนักดนตรี
musicianship (n.) ความเป็นนักดนตรี
musicological (adj.) เกี่ยวกับการเป็นนักดนตรี
octet (n.) กลุ่มที่มีจำนวนแปด (โดยเฉพาะนักดนตรี)
orchestra (n.) ที่นั่งของนักดนตรีในโรงละคร Syn. orchestra stalls
orchestra stalls (n.) ที่นั่งของนักดนตรีในโรงละคร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
WHAT ABOUT MALE FANS?มีเด็กคนนึงแวะมา นักดนตรี ผมว่านะ
Poets, musicians, actors, playwrights.นักกวี นักดนตรี นักแสดง นักเขียน
I'm Terrance Fletcher, and these are some of the best musicans in New York which means some of the best musicians in the world.ผมเทอร์แรนซ์ เฟลทเชอร์ และนี่คือเหล่า นักดนตรี ที่ยอดเยี่ยมที่สุด ในนิวยอร์ค ซึ่งอาจหมายถึง ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก
Mrs. Kennedy, this administration has shown a particular affinity for artists, musicians, writers, poets...คุณนายเคนเนดี้ครับ คณะบริหารชุดนี้แสดงความใกล้ชิดแก่ศิลปิน นักดนตรี นักเขียน กวี
I'm So Humble, I instantly connected with that because I'm probably the most humble person that I know.เพลง ฉันถ่อมตนมาก ฉันเข้าถึงเพลงนั้นได้ทันที มารายห์ แครี นักดนตรี เพราะฉันน่าจะเป็นคนที่ถ่อมตนที่สุดที่ฉันรู้จัก
50 musicians, all in different countries, all singing the same song.นักดนตรี 50 คน จากประเทศที่ต่างกัน ร้องเพลงเดียวกัน
Musicians aren't really my thing.นักดนตรี ไม่ใช่ของที่ฉันชอบ
Musos. Models. Footballers.นักดนตรีขึ้เต๊ะ นางแบบ นักฟุตบอล
These talented musicians beside me are your teachers.นักดนตรีที่มีพรสวรรค์เหล่านี้เป็นครูของพวกเธอ
Musicians that were absolutely on top of their game.นักดนตรีที่สามารถ ควบคุมเกมของตัวเองได้อยู่หมัด
A true musician serves that.นักดนตรีที่แท้จริงเขาทำกัน
Oh, ho-ho, a definitely not gay musician sleeping on my girlfriend's couch.นักดนตรีที่ไม่ใช่เกย์ชัวร์ๆ นอนพักที่โซฟาของแฟนผม
Those musicians are speaking to each other about the struggle to stay hopeful after loss, about believing that something better is always possible.นักดนตรีพวกนั้นคุยกัน เกี่ยวกับการดิ้นรนต่อสู้ ยังคงหวังว่า สิ่งที่ดีกว่าจะเกิดขึ้นได้เสมอ
What the fuck is wrong with musicians?นักดนตรีมัน ผิดตรงไหนล่ะ?
Professional rock musicians who looked down upon their fans.นักดนตรีร็อคมืออาชีพ ที่มองแฟนๆ ของพวกเขาอย่างหยิ่งยโส
The poets sing your battle praises in the halls.นักดนตรีร้องเพลง สรรเสริญการต่อสู้ของท่าน ในห้องโถง
A musician can have Kung Fu.นักดนตรีสามารถเป็นกังฟูได้
All the greats used to play there.นักดนตรีเก่งๆ ส่วนใหญ่ เคยเล่นอยู่ที่นั่น
Musicians are tricky people.นักดนตรีเป็นพวกชอบหลอกลวง
No, ma'am. We're musicians.ไม่ใช่แมม พวกเราเป็นนักดนตรี
I'm Jacob Stein, American Federation of Musicians Union, Local 200.ผม แจยโคบไซทน สหภาพนักดนตรีสหพันธรัฐคนอเมริกา ที่200.
Your boyfriend. Hector. He's a musician, so he travels around a lot, different places.เฮ็คเตอร์ เขาเป็นนักดนตรี เลยได้เดินทางเยอะ ไปซะทั่วเลย
Where do they hide all the musicians?คุณซ่อนนักดนตรีเอาไว้ที่ไหนกันน่ะ?
Are there any musicians you fraternise with whom you would describe, or who would describe themselves, as anarchists?จะมีนักดนตรีใด ๆ ที่คุณ fraternise ​​กับ ที่คุณจะอธิบายหรือผู้ที่จะบอกว่าตัวเองเป็นอนาธิปไตย?
He's the only jazz musician I can recall who was completely devoid of anarchist tendencies.เขาเป็นนักดนตรีแจ๊สเดียวที่ฉันสามารถจำ ที่ปราศจากแนวโน้มอนาธิปไตย
I used to sit in the hotel window all night and just listen to the street musicians.ผมนั่งริมหน้าต่างที่โรงแรมตลอดคืน เพื่อนั่งฟังนักดนตรีข้างถนน.
Well, maybe musicians back then just played because it felt good to express themselves.บางที นักดนตรีสมัยนั้นอาจจะแค่เล่น.. เพื่อความเพลิดเพลินของตัวเอง
We've already got musicians on board.บนเรือมีนักดนตรีครบแล้ว คนต่อไป
I made it for our son, Anna. Our son will be a musician.ฉันทำให้ลูกของเรา แอนนา ลูกเราจะต้องเป็นนักดนตรี
I want to be a weekendfIautist.ฉันอยากเป็นนักดนตรีข้างถนน
You're a musician?- คุณเป็นนักดนตรี - ใช่ค่ะ แค่พอเล่นได้
And who's your favorite composer? Chopin?ใครเป็นนักดนตรีในใจคุณ โชแปง
And you know what? You musicians don't make good conspirators.รู้อะไรไหม นักดนตรีอย่างนาย ไม่ควรเป็นผู้ก่อการใหญ่
You took my violin, you took my soul.ฉันเป็นนักดนตรี แกเอาไวโอลินฉันไป แกเอาวิญญาณฉันไป
Do you know... a pianist called Szpilman from the Polish radio station?คุณเป็นนักดนตรีเหรอ ใช่ คุณรู้จักนักดนตรี
I helped him to hide himself.ฉันรู้จักนักดนตรีระดับชาติแน่ล่ะ
G2, notice anything suspicious about those musicians?จี2 สังเกตุว่านักดนตรีนั่นมี อะไรน่าสงสัยมั้ย?
You don't understand human nature the way I do. I'm a musician.นี่แหละเซ็นส์ของนักดนตรีอย่างฉัน
This is music from a street musician. Listenเพลงนี้มาจากนักดนตรีข้างถนน.ฟังซิ
You know, most musicians can be a little...คุณคงรู้ ส่วนมากนักดนตรี อาจจะขี้ระเเวง...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักดนตรี
Back to top