ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักกิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักกิน*, -นักกิน-

นักกิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักกิน (n.) epicure See also: gourmet, gastronome, gourmand, glutton, epicurean, connoisseur
English-Thai: HOPE Dictionary
gourmet(กัว'เม) n. นักชิมอาหาร,นักกินและดื่ม, Syn. epicurean -pl. gourmets
English-Thai: Nontri Dictionary
epicure(n) นักกิน,คนรู้จักเลือก,ผู้มีรสนิยมสูง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
carpetbaggerนักกินเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gastronome (n.) นักกิน See also: นักชิมอาหาร, ผู้พิถีพิถันในการกิน Syn. gourmet, epicure
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our cannibal loves women.นักกินเนื้อมนุษย์ของเรา เค้ารักผู้หญิงเหล่านั้น
Famous Fire-Eaters. Fifteenth-Century Fiends.นักกินไฟชื่อดัง เพื่อนศตวรรษที่สิบห้า
Next, a newcomer to the Pie Eat, but one we expect great things from in the future, young master David Hogan.ถัดไป นักกินพายคนใหม่ แต่เป็นหนึ่งที่เราคาดหวัง สิ่งยิ่งใหญ่จากในอนาคต นายน้อย เดวิด โฮแกน
I'm actually a very neat eater.ฉันเป็นนักกินที่เรียบร้อยน่ะ
I'm a meat eater.ผมเป็นนักกินเนื้อสัตว์
I'm a pain eater.ฉันเป็นนักกินความเจ็บปวด
Nuna, that guy must be a master of eating.พี่ครับ คนคนนั้นเป็นสุดยอดนักกิน
Mr. Super Eater?คุณซุปเปอร์นักกินน่ะเหรอ?
I'm growing to love meat more than I used to.ตั้งแต่ฉันอยู่กับเธอ ฉันกลายเป็นนักกินเนื้อไปเลย
That was the lair of the "lotus-eaters."นั่นคือที่ซ่อนของ "นักกินดอกบัว"
And she was a meat-eating gal-- my wife, but with the pregnancy-- that Thanksgiving, the turkey-- she couldn't be in the house for two days until it was aired out, poor thing.ทั้งที่แต่ก่อนเขาเป็นนักกินเนื้อตัวยงเลยล่ะ เมียผมน่ะ แต่พอท้อง ขอบคุณพระเจ้า
You look like an eater.คุณดูเหมือนนักกินเลย
And your special diet man-eater won't let me go anywhere near the keyboard.แล้วไหนจะนักกินที่กำลัง ควบคุมอาหารของคุณ ไม่ยอมให้ผมเข้าใกล้แม้แต่คีย์บอร์ด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักกิน
Back to top