ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ท่ามกลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ท่ามกลาง*, -ท่ามกลาง-

ท่ามกลาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท่ามกลาง (prep.) among See also: amid, amidst, midst
English-Thai: HOPE Dictionary
interjacent(อินเทอเจ'เซินทฺ) adj. ระหว่างกลาง,ท่ามกลาง., See also: interjacence n.
interstellar(อิสเทอสเทล'ละ) adj. ระหว่างดวงดาว,ท่ามกลางดวงดาว
mongst(มังซฺทฺ) prep. ท่ามกลาง
English-Thai: Nontri Dictionary
amid(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
amidst(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
among(pre) ท่ามกลาง,ในหมู่,ระหว่าง
amongst(pre) ท่ามกลาง,ในหมู่,ระหว่าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amid (prep.) ท่ามกลาง See also: ระหว่าง Syn. among, in the midst of
among (prep.) ท่ามกลาง See also: ในจำนวน, ในระหว่าง, ในพวก, ในหมู่ Syn. amongst, surrounded by Ops. beyond, away from
amongst (prep.) ท่ามกลาง See also: ในจำนวน, ในระหว่าง, ในพวก, ในหมู่ Syn. among, surrounded by Ops. beyond, away from
in the midst of (prep.) ท่ามกลาง See also: ระหว่าง Syn. among
surrounded by (prep.) ท่ามกลาง See also: ในจำนวน, ในระหว่าง, ในพวก, ในหมู่ Syn. amongst Ops. beyond, away from
surrounded by (prep.) ท่ามกลาง See also: ในจำนวน, ในระหว่าง, ในพวก, ในหมู่ Syn. among Ops. beyond, away from
through (prep.) ท่ามกลาง Syn. throughout, during
divide among (phrv.) แบ่งปันท่ามกลาง
fight among (phrv.) ต่อสู้กันในหมู่หรือท่ามกลาง Syn. fight amongst
fight amongst (phrv.) ต่อสู้กันในหมู่หรือท่ามกลาง Syn. fight among
go up (phrv.) ก้าวไปข้างหน้า (ท่ามกลางฝูงชน)
intersperse among (phrv.) ทำให้กระจายไปท่ามกลาง See also: โปรยท่ามกลาง, โปรยปรายระหว่าง Syn. intersperse between
intersperse between (phrv.) ทำให้กระจายไปท่ามกลาง See also: โปรยท่ามกลาง, โปรยปรายระหว่าง Syn. intersperse among
live among (phrv.) อาศัยอยู่ท่ามกลาง See also: อยู่ในหมู่หรือกลุ่ม
moonlight (adj.) เกิดขึ้นท่ามกลางแสงจันทร์ See also: เกิดขึ้นในเวลากลางคืน
venture out (phrv.) ออกไปข้างนอก (ท่ามกลางสภาพอากาศไม่ดี) See also: เสี่ยงกับอากาศ
walkabout (n.) การเดินไปท่ามกลางฝูงชนของบุคคลสำคัญหรือมีชื่อเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I live among the mountainsพวกเขาอาศัยอยู่ในท่ามกลางภูเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And from their luxury in the midst of our terrible poverty they instruct us on what is justice, what is sedition.ความสุขสบายของพวกเขา ท่ามกลาง ความยากไร้แสนเข็ญของเรา
Like the probability of seeing a star during a typhoon.เหมือน โอกาส ที่ เราจะได้เห็นดวงดาว ท่ามกลาง พายุไต้ฝุ่น
Are you telling me that we might graduate right smack in the middle of a ghost-filled expression triangle?เธอกำลังจะบอกฉันว่า เราอาจต้องจบการศึกษา ท่ามกลาง พลังของสามเหลี่ยมที่เต็มไปด้วยวิญญาณ?
Amidst the chaos in the New York-New Jersey areas, local police are looking for an escaped convict whose name is not being released.ท่ามกลาง ความวุ่นวายในนิวยอร์ก ที่รัฐนิวเจอร์ซี่ ตำรวจกำลังตามจับ นักโทษหลบหนีรายหนึ่ง
A shack in the middle of nowhere.ท่ามกลาง พื้นที่รกร้าง
Through the charred remains of their homes, yes.ท่ามกลางกองเถ้าถ่านที่หลงเหลือจากบ้านเรือนของพวกเขา ใช่แน่
Amidst the onslaught of these faceless monstrosities, we must make a stand to preserve our history.ท่ามกลางการทำลายล้างของพวกคนชั่ว เราต้องยืนหยัดสู้ เพื่อรักษาประวัติศาสตร์ไว้
In the middle of an operation with Division monitoring?ท่ามกลางการปฏิบัติการ ที่มีการเฝ้าดูของดิวีชั่นเหรอ?
The security of gravity and the cleanliness of rain:ท่ามกลางการร่วงหล่นของสายฝนสู่พื้นตามแรงโน้มถ่วง
Amidst persistent rumors... of human rights violations and economic mismanagement... the situation in Uganda has deteriorated badly in recent months.ท่ามกลางข่าวลือที่มีมาเรื่อยๆ... เกี่ยวกับความรุนแรงและการบริหารระบบเศรษฐกิจที่ผิดพลาด หลายเดือนมานี้ สถานการณ์ในอูกันดาค่อนข้างจะเลวร้าย
Some of whom, they were just doing business as usual, helping their communities or their states, but some of them knew they had larceny in their blood.ท่ามกลางคนที่ทำธุรกิจอย่างปกติ ช่วยเหลือชุมชนและรับใช้รัฐ แต่บางคนในพวกเขา มีสันดานลักขโมยในสายเลือด
Along with a dozen or so of my other offeringsท่ามกลางคนอีกเป็นโหล ที่ข้านำเสนอมาให้อีก
The three of us are not among those people.ท่ามกลางคนเหล่านั้น มีเราสามคนที่ไม่เกี่ยว ฮิ๊ววว!
Out of all the crazy stuff, such unimaginable beauty.ท่ามกลางความบ้าคลั่งเหล่านี้มันมี... ...ความงามที่สุดจะคาดฝัน
In the dark, the murderer ran across the hall to the study, picked up the rope and the lead pipe, ran to the billiard room, strangled Yvette.ท่ามกลางความมืดฆาตกรวิ่ง จากห้องโถงไปยังห้องหนังสือ หยิบเชือกและท่อน้ำ วิ่งไปที่ห้องบิลเลียด
In the midst of a maelstrom, you still have time for a christening.ท่ามกลางความยุ่งเหยิง เธอยังมีเวลาสำหรับไปร่วมพิธีตั้งชื่ออีก
In the middle of a love triangleท่ามกลางความรักสามเส้า
Amid a flurry of accusations and counter-accusations by the nations representing the Machine Consortium the President has ordered a special inquiry.ท่ามกลางความวุ่นวายของข้อกล่าว หาและข้อกล่าวหาเคาน์เตอร์ โดยประเทศที่เป็นตัว แทนของเครื่อง สมาคม ประธานได้มีคำสั่งพิเศษสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติม
In the middle of chaos due to leaked music source and plagiarism...ท่ามกลางความวุ่นวายเรื่องเพลงรั่วไหล
In the face of growing fear,ท่ามกลางความสะพรึุงนี้
In this cold, their energy fades so quickly.ท่ามกลางความหนาวเย็น พลังงานลดลงไปอย่างรวดเร็ว
Among the dense, tangled limbs of the vast tree of life you are here.ท่ามกลางความหนาแน่นแขน ขาพันกันของต้นไม้ใหญ่ของชีวิต คุณอยู่ที่นี่
But even as we grieve, we shall be comforted...ท่ามกลางความเศร้าสร้อยนี้ ขอให้พวกเรา
Among our most recent losses was the battle group at Falleen.ท่ามกลางความเสียหายครั้งล่าสุดของเรา หน่วยรบที่ฟอลลีน
Against all odds, they found each other.ท่ามกลางความแตกต่าง พวกเขาค้นพบกันและกัน
I heard your voice while wandering the desert one lonely night.ท่ามกลางความโดดเดี่ยวในทะเลทราย อันอ้างว้าง ผมได้ยินคุณ
Hoshi ga ochisou na yoru dakara, jibun wo itsuwarenai Because the night looks like the stars will fall, I cannot lie to myself.ท่ามกลางค่ำคืนที่ดาวพร่างพราย ฉันคงไม่อาจจะหลอกตัวเอง Hoshi ga ochisou na yoru dakara, jbun wo itsuwarenai
You know, we wear tight shirts, we through gladiolus on stage.ท่ามกลางฉากของต้นแกลดิโอลัส
We were in a vast countryside completely covered with snow, the lights of the houses extended far into the distance, a dazzling sight.ท่ามกลางชนบท ปกคลุมไปด้วยหิมะ มีแสงไฟจากบ้านเรือนส่องสว่างอยู่ห่างออกไปเกือบสุดสายตา
In women's lingerie. Pardon me?ท่ามกลางชุดชั้นในผู้หญิง.
Amid all the fireworks on bastille day,ท่ามกลางดอกไม้ไฟในวันฉลองเทศกาล
In a sea of cops, how does this guy go unnoticed?ท่ามกลางตำรวจตั้งฝูง ทำไมไม่มีใครเห็นเจ้าหมอนี่
Among the men, there you are...ท่ามกลางผู้คน นั่นไงเจ้า
The amount of people I see in the E.R.ท่ามกลางผู้คนที่ผมเห็นในห้องฉุกเฉิน
Among the many casualtiesท่ามกลางผู้ประสบภัยจำนวนมาก
In the crowd when he is right next to me?ท่ามกลางฝูงชน ตอนเขายืนข้างผมเหรอ
[Crowd cheers] Amongst my brothers, who won't hesitate to take revenge.ท่ามกลางพี่น้องของข้า ผู้ไม่ลังเลที่จะแก้แค้น
Among the more well-known-the hydra.ท่ามกลางภาพที่เรา รู้จักกันดี--งูไฮดรา
As oceans move beneath them, they take comfort in the fixed mark of the North Star.ท่ามกลางระลอกคลื่น พวกเขาวางใจให้ดาวเหนือที่สถิตย์อยู่บนนั้นคอยนำทาง
As oceans move beneath them, they take comfort in the fixed mark of the North Star, while here, below, nothing ever stops moving.ท่ามกลางระลอกคลื่นของมหาสมุทรเบื้องล่าง พวกเขาวางใจให้ดาวเหนือที่สถิตย์อยู่บนนั้นคอยนำทาง แต่บนโลกนี้ ไม่มีอะไรหรอกที่หยุดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ท่ามกลาง
Back to top