ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำตัว*, -ทำตัว-

ทำตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำตัว (v.) behave See also: conduct oneself, act Syn. ประพฤติ, วางตัว, ประพฤติตัว
ทำตัวเด่น (v.) show off See also: try to show a talent
English-Thai: HOPE Dictionary
behave(บิเฮฟว์') {behaved,behaving,behaves} vi.,vt. ปฎิบัติตัว,ประพฤติ,กระทำตัว, Syn. conduct
behavior(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behavioral(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม,เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์
behaviour(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behavioural(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม,เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์
character codeรหัสอักขระหมายถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ใช้เป็นรหัสแทนอักขระ หรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มีการตกลงกันไว้ เป็นต้นว่า ตารางรหัสแอสกี (ASCII table) และรหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) โปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมใช้รหัสเหล่านี้ผสมกับตัวอักขระบางตัวเป็นรหัสคำสั่งให้เป็นการขีดเส้นใต้ , ทำตัวเอน ฯ
demean(ดีมีน') vt. ทำให้ต่ำ,ทำให้เลวลง,กระทำตัว,ประพฤติ,ปฏิบัติตัว
distinguish(ดิสทิง'กวิช) vt. ทำให้แตกต่าง,จำแนก,รู้ถึงข้อแตกต่าง,วินิจฉัย,ทำให้เด่น,กระทำตัวดีเป็นพิเศษ vi. แสดงความแตกต่าง,จำแนก, See also: distinguishable adj. ดูdistinguish distinguisher n. ดูdistinguish distinguishingly n.,adv. ดูdistinguish dis
grovel(กรัฟ'เวิล) vi. นอนเอาหน้าลง,เกลือกกลั้ว,กระทำตัวในสิ่งที่ไม่ดี', See also: groveler,groveller n., Syn. crawl,fawn
know-it-all(โน'อิทออล) n. ผู้ที่กระทำตัวยังกะเป็นผู้รู้คนเดียว
leech(ลีชฺ) {leeched,leeching,leeches} n. ปลิง,ทาก,สิ่งที่ใช้ดูดเลือด,ผู้กระทำตัวเป็นกาฝาก,นายแพทย์ vt. ใช้ปลิงดูดเลือด,ดูดเลือด,รักษา. vi. กระทำตัวเป็นกาฝาก
neuter(นู'เทอะ) adj. (ไวยากรณ์) ไร้เพศ,ไร้อวัยวะสืบพันธุ์หรือมีอวัยวะสืบพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์,เป็นกลาง. n. นามที่ไร้เพศ,สัตว์ที่ถูกตอน,แมลงที่มีอวัยวะเพศไม่สมบูรณ์,ผู้ทำตัวเป็นกลาง,พืชที่ไม่มีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมีย. vt. ตอน
stencil(สเทน'เซิล) n. กระดาษไขที่ใช้ในการพิมพ์โรเนียว,ลายฉลุ,แผ่นฉลุ. vt. ทาสีหรือป้ายบนลายฉลุ,ทำตัวอักษรหรือเครื่องหมายด้วยลายฉลุ. -stenciler,stenciller n.
English-Thai: Nontri Dictionary
behave(vi,vt) ประพฤติ,ปฏิบัติตัว,ทำตัว,กระทำ
slouch(vt) โค้ง,ทำตัวงอ,เดินงอตัว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assimilation การผสมกลมกลืน การทำตัวให้เข้ากันหรือเหมือนกันกับโครงสร้าง สังคม ใหม่ในแง่ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกับคนในสังคมนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cower (vi.) ทำตัวงอ (ด้วยความกลัว) See also: หมอบ, งอตัว (เนื่องจากความกลัว) Syn. crawl, creep, cringe
arse about (phrv.) ทำตัวงี่เง่า (คำต้องห้าม) See also: ทำตัวน่ารำคาญ Syn. mess about
arse around (phrv.) ทำตัวงี่เง่า (คำต้องห้าม) See also: ทำตัวน่ารำคาญ Syn. mess about
mess about (phrv.) ทำตัวงี่เง่า (คำต้องห้าม) See also: ทำตัวน่ารำคาญ
mess about (phrv.) ทำตัวงี่เง่า (คำต้องห้าม) See also: ทำตัวน่ารำคาญ
ensconce (vt.) ทำตัวตามสบาย See also: พักตามสบาย
take it easy on (idm.) ทำตัวตามสบาย
loll about (phrv.) ทำตัวตามสบายหรือเอกเขนก (ยืน, นั่งฯลฯ) See also: นั่งเอกเขนก, ยืนเอกเขนก, นั่งตามสบาย, ยืนตามสบาย Syn. louge about
loll around (phrv.) ทำตัวตามสบายหรือเอกเขนก (ยืน, นั่งฯลฯ) See also: นั่งเอกเขนก, ยืนเอกเขนก, นั่งตามสบาย, ยืนตามสบาย Syn. louge about
louge about (phrv.) ทำตัวตามสบายหรือเอกเขนก (ยืน, นั่งฯลฯ) See also: นั่งเอกเขนก, ยืนเอกเขนก, นั่งตามสบาย, ยืนตามสบาย
louge about (phrv.) ทำตัวตามสบายหรือเอกเขนก (ยืน, นั่งฯลฯ) See also: นั่งเอกเขนก, ยืนเอกเขนก, นั่งตามสบาย, ยืนตามสบาย
keep someone up to date (idm.) ทำตัวทันสมัย
cut loose (phrv.) ทำตัวป่าเถื่อน See also: กักขระ
cut up (phrv.) ทำตัวป่าเถื่อน (คำไม่เป็นทางการ)
let off steam (idm.) ทำตัวร่าเริง See also: มีชีวิตชีวา Syn. blow off
grovel before (phrv.) ทำตัวอ่อนน้อมต่อ
grovel to (phrv.) ทำตัวอ่อนน้อมต่อ
run riot (phrv.) ทำตัวเกเร See also: ป่าเถื่อน
play to the gallery (idm.) ทำตัวเด่น See also: ทำตัวให้เป็นที่รู้จัก, ทำตัวให้เป็นที่ยอมรับ
leech (vi.) ทำตัวเป็นกาฝาก See also: เกาะกิน Syn. cling, feed upon
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Make yourself at homeทำตัวตามสบายนะ
I try to behave the way he would like me toฉันพยายามทำตัวตามวิถีทางที่เขาอยากให้ฉันทำ
I've tried to do my best to act normallyฉันพยายามอย่างที่สุดที่จะทำตัวปกติ
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบายนะ
Take a seat, please, make yourself at homeได้โปรดนั่งลง ทำตัวตามสบาย
Why don't you try to behave?ทำไมคุณถึงไม่พยายามทำตัวดีๆ
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบาย
I must leave you nowฉันต้องไปก่อน ทำตัวตามสบายนะ
You just have to be yourselfคุณก็แค่เป็นตัวของคุณเอง / ทำตัวตามปกติ
You acted like a grown upคุณทำตัวเป็นผู้ใหญ่
I must leave you nowฉันต้องออกไปก่อนแล้วล่ะ ทำตัวตามสบายนะ
You men make yourselves comfortableพวกนายทำตัวตามสบายเลยนะ
Why are you acting so cold?ทำไมถึงทำตัวเย็นชานัก
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseก็แค่ออกไปข้างนอก ทำตัวให้สนุกสนาน และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี่เสีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't worry, dude. Be good, okay?อย่าห่วงเลยเพื่อน ทำตัว ดีๆ นะ
Okay, I want you to curl up into a little ball. All right? Make yourself aerodynamic.ทำตัวกลมๆ เหมือนลูกบอล รูปทรงจะได้ลู่ลม
Stop moving!ทำตัวกลมกลืน ไม่ขยับแล้ว หมายความว่าไง?
Just like we belong.ทำตัวกลมกลืนกับที่นี่
Nice job blending in with the crowd. Who you rooting for, death?ทำตัวกลมกลืนดีนะ ว่าแต่คุณมางานศพเหรอ
Hiding in plain sight in los angeles.ทำตัวกลมกลืนในลอสแองเจลลิส
They're acting like newlyweds now.ทำตัวข้าวใหม่ปลามันจริงๆ
Let's just get you better, then we'll talk about a date, okay?ทำตัวคุณให้หายดีก่อนดีกว่า แล้วเราค่อยมาพูดเรื่องเดทกัน โอเคมั้ยคะ?
Free yourselfทำตัวคุณให้เป็นอิสระ
Being condescending to you like that.ทำตัวจองหองใส่คุณ ทำนองนั้น
Behave, Tommy-Wommy. About 17 years ago, I respond to a 911 which turned out to be the Myers woman's suicide.ทำตัวดี ๆ นะ ทอมมี่ วอมมี่ เกี่ยวกับ 17 ปีก่อนตอนที่ผมรับสาย 911
Textbook behavior, Neal. I mean it.ทำตัวดี ๆ นีล ฉันหมายความอย่างนั้นจริง ๆ
So play nice with the FBI's task force, and fix it.ทำตัวดีๆ กับหน่วยพิเศษ ของเอฟบีไอ แล้วแก้ไขมันซะ
Please be nice to her.ทำตัวดีๆ กับเธอด้วยนะ
Just be nice. I'm sure this isn't easy for Serena either.ทำตัวดีๆ หน่อย ฉันคิดว่านี่คงไม่ง่าย สำหรับเซรีน่าเหมือนกัน
Better behave!ทำตัวดีๆ หน่อย! อยากตายหรือไง?
Listen, Hodgins, be nice, or I will cause you great pain.ทำตัวดีๆ หรือจะให้ฉัน ทำให้คุณเจ็บตัวสุดๆ
Behave or I will hurt you.ทำตัวดีๆ หรือจะให้ฉันลงมือ
We are gonna bring this place down.ทำตัวดีๆ เตรียมพร้อม
Be nice. Now, you know we got company.ทำตัวดีๆ เรามีแขกมาบ้าน
Be good, little birds, and I'll set you free in a year.ทำตัวดีๆ แม่นกน้อย แล้วแม่จะปล่อยลูก ในหนึ่งปี
You be good or else you guys have to deal with me.ทำตัวดีๆ ไม่งั้นพวกนายเจอกับชั้นแน่
Do something nice for the Stark girl.ทำตัวดีๆกับ เด็กสตาร์คนั่น
Behave yourself, okay?ทำตัวดีๆหน่อย เข้าใจ?
Wait here.ทำตัวดีๆแล้วรออยู่นี่ ผมจะมาแก้มัดคุณทีหลัง
You better come correct 'cause I'm coming for you and when I do, it's your day to train.ทำตัวดีๆไวนะ เพราะฉันจะมาแล้ว มาดูเธอ และเมื่อฉันมา เธอต้องฝึกซ้อม
We starting to get sweet on him now that we're carrying his child?ทำตัวดีกับเขา แล้วตอนนี้เธอก็อุ้มท้องลูกของเขาอีกหรือเนี่ย
Make nice with Toby. Yeah. So?ทำตัวดีกับโทบี้ เป็นไงคะ?
Be a good girl and answer them, will you?ทำตัวดีดีๆ ตอบเธอไป ตกลงไหม
Released! Going back to our topic...ทำตัวตามสบาย กลับเข้าเรื่องกันต่อ
Relax, Morganaทำตัวตามสบาย มอร์กาน่า
You should try to relax, son.ทำตัวตามสบาย เจ้าหนู
Be direct, candid.ทำตัวตามสบาย เปิดเผย
Make yourself comfortable. Merlin, give me a blanket.ทำตัวตามสบาย เมอร์ลิน เอาผ้าผ่มมา
Just relax, it's all rightทำตัวตามสบาย ไม่มีอะไรหรอก
You just relax while I rustle up a snack to go with it.ทำตัวตามสบายนะ เดี๋ยวโนดาเมะจะทำอาหารสุดฝีมือเลยค่ะ
Make yourself comfortable sexy.ทำตัวตามสบายนะจ๊ะ พ่อหนุ่มสุดเซ็กซี่.
Too much time being spontaneous!ทำตัวตามสบายมากเกินไปแล้ว!
You're doing fine!ทำตัวตามสบายเข้าไว้ !
Make yourself comfortable, why don't you.ทำตัวตามสบายเลยนะ คุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำตัว
Back to top