ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อว่า*, -ต่อว่า-

ต่อว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อว่า (v.) complain See also: blame, abuse, reproach, object, protest, pleasure talk to, censure Syn. ว่าขาน, ต่อว่าต่อขาน, ว่ากล่าว Ops. ชมเชย
ต่อว่าต่อขาน (v.) complain See also: blame, abuse, reproach, object, protest, pleasure, talk to, censure Syn. ว่าขาน, ต่อว่า, ว่ากล่าว Ops. ชมเชย
English-Thai: HOPE Dictionary
accuse(อะคิวซ') vt.,vi. กล่าวหา, ต่อว่า, ใส่ความ, Syn. charge, blame, incriminate
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)
badmouth(แบด'เมาธฺ) vt. วิจารณ์,ต่อว่า
begrudge(บิกรัดจฺ') {begrudged,begrudging,begrudges} vt. อิจฉา,ริษยา,เดียดฉันท์,บ่นว่า,ต่อว่า, See also: begrudging adj. ดูbegrudge
lace(เลส) {laced,lacing,laces} n. ลูกไม้,ดิ้น,ดิ้นเงิน,ดิ้นทอง,สายถัก,สายรัดรองเท้า,สิ่งทอลายฉลุ vt. ผูกสาย,รัก,ปัก,ถัก,ประดับด้วยลายลูกไม้,ร้อย,สอด,เฆี่ยนเป็นแนว vi. ผูกด้วยสายรัดรองเท้า,ผูกเชือก,ต่อว่า,โจมตี
rail(เรล) n.,v. (ใส่) ราว,ราวไม้,รั้ว,ราง,รางรถไฟ,วงกบ,นกกวัก,ต่อว่า,ด่า,กล่าวคับแค้นใจ
rebuke(รีบิวคฺ') vt.,n. (การ) ดุ,ดุด่า,ต่อว่า,ประณาม,ตำหนิ,ว่ากล่าว, See also: rebukingly adv., Syn. reprove,reprimand
reprehensible(เรพริเฮน'ซะเบิล) adj. น่าตำหนิ,น่าดุ,น่าถูกต่อว่า,น่าประณาม,น่าจับผิด, See also: reprehensibility n. reprehensibly adv., Syn. culpable,blameworthy,remiss
reprehension(เรพริเฮน'เชิน) n. การตำหนิ,การดุ,การต่อว่า,การประณาม,การจับผิด, See also: reprehensive adj. ., Syn. blameworthy
reproach(รีโพรช') vt.,n. (การ) ต่อว่า,ดุ,ตำหนิ,ติเตือน,ประณาม,ทำให้ถูกตำหนิ,ทำให้ขายหน้า,ข้อตำหนิ,สิ่งที่ทำให้ขายหน้า,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสีย, See also: reproachable adj. reproachableness n. reproachably adv. reproacher n. reproachingly adv.
reproachful(รีโพรช'ฟูล) adj. น่าตำหนิ,น่าต่อว่า,น่าประณาม,น่าอับอาย, See also: reproachfully adv. reproachfullness n., Syn. shameful
reprove(รีพรูฟว') vt.,vi. กล่าวคำตำหนิ,ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ดุ,ประณาม,แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: reprover n., Syn. censure ###A. praise
revile(รีไวลฺ') vt.,vi. ต่อว่า,ด่า,ประจาน,พูดเสียดสี,ใช้ถ้อยคำหยาบคาย, See also: revilement n. reviler n. revilingly adv.
scold(สโคลดฺ) vt.,vi.,n. (การ) ดุด่า,ด่าด้วยความโกรธ,ตำหนิ,ต่อว่า,ว่า,บุคคลที่ชอบด่า, See also: scolder n. scoldingly adv., Syn. reprimand
slam(สแลม) vt.,vi.,n. (การ) ปิดประตูดังและแรง,วางดังโครม,ตีเสียงดัง,ต่อว่าอย่างรุนแรง,เสียงดังที่เกิดจากการกระทบดังกล่าว, Syn. clap,shut,push,bang
throat(ไธรท) n. คอ,ลำคอ,ส่วนที่คล้ายคอ,ส่วนหน้าของคอ,ทางเข้า,เสียงที่เปล่งจากคอ,vt. เปล่งเสียงจากลำคอ,ทำคอ,ทำทางเข้า -PHr. (cut one's own throat ทำลายตัวเอง) -Phr. (jump down someone's throat ด่า ต่อว่า)
wig(วิก) n. ผมปลอม,ช้องผม,จัดให้มีผมปลอม,ต่อว่าอย่างรุนแรง,ประณาม,ดุด่า, See also: wigless adj., Syn. toupee
English-Thai: Nontri Dictionary
reproachful(adj) น่าตำหนิ,เป็นที่ติเตียน,น่าต่อว่า,น่าประณาม
rate(vt) กำหนดชั้น,ตีราคา,ประเมิน,เก็บภาษี,กะ,ต่อว่า
rebuke(n) การตำหนิ,การว่ากล่าว,การต่อว่า,การประณาม
reproach(n) ความไม่พอใจ,คำติเตียน,การต่อว่า,การตำหนิ,การประณาม
reprove(vt) ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ประณาม
scold(vt) ต่อว่า,ดุ,ตำหนิ
slam(n) การตีเสียง,เสียงดังปัง,การต่อว่าอย่างแรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
reprimand for (phrv.) ต่อว่า / ดุด่าอย่างเป็นทางการ Syn. tell off
castigation (n.) การต่อว่าอย่างรุนแรง Syn. scolding
earful (n.) การต่อว่าอย่างรุนแรง Syn. castigation, scolding
gremlin (n.) สัตว์ในจินตนาการที่คนมักต่อว่ามันเมื่อเครื่องจักรหยุดทำงาน See also: ตัวเกรมลิน
scolding (n.) การต่อว่าอย่างรุนแรง Syn. castigation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know. But I'm agin 'em.ฉันไม่รู้ แต่ฉันต่อว่าพวกเขา
And I suppose I ought to scold you for not having breathed a word of all of this to me.ฉันควรจะต่อว่าเธอเรื่องที่ ไม่เคยเอ่ยปากบอกฉันสักคํา
I decided to come down here and have it out with both of them.ผมจึงตัดสินใจลงมาที่นี่เพื่อต่อว่าทั้งคู่
There'd be a lot of yelling, and I don't need that anymore than you do.คงจะมีการตะโกนต่อว่ามากมาย ผมไม่ต้องการอะไรอย่างนั้น เช่นเดียวกับคุณ
Did anybody see that great documentary about Columbus on PBS the other night?คุณก็จะต้องเลือกต่อว่า จะให้ตัวละครทําอะไรต่อไป อย่างเช่นถ้าให้เขาสู้กับมังกร
Do I detect a rebuke?ดูเหมือน ฉันจะโดนต่อว่านะ?
My skull's so full it's tearing me apartสมองของฉันมันเต็มเปี่ยม มันต่อว่าฉัน
You said you'd win. Make!ไม่ต้องต่อว่าข้าเจ้าว่าเจ้าจะชนะ
I don't know about you... but I intend to write a strongly-worded letter... to the White Star Line about all this.ไม่รู้คุณคิดยังไง แต่ผมต้องเขียนจดหมายไปต่อว่า ไวท์สตาร์ไลน์ในเรื่องนี้หน่อยแล้ว
I'm going in there to complain.ฉันจะเข้าไปต่อว่าพวกเขา อย่า ๆ อย่าเข้าไปเลย เชื่อผมเถอะ
And therefore we figured we can do that for someone else.เราก็เลยคิดต่อว่า เราน่าจะทำแบบนั้นบ้าง
No one will blame you.ไม่มีใครต่อว่าคุณหรอก
Yeah, well, I remember when they all gave Annette shit... because she married the brown-skinned boy from down the street... except her brother.ใช่ ฉันจำได้ ตอนที่พวกเขาทุกคนต่อว่าแอนเน็ตต์ เรื่องที่เธอไปแต่งงานกับเด็กผิวสีน้ำตาล จากทางใต้ ยกเว้นพี่ชายของเธอ
Then Abe would need to know how.เอ๊บจะอยากรู้ต่อว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
But Abe would ask how.แต่เอ๊บจะถามต่อว่ารู้ได้ไง
This time, do your ... before you play, when you make a fool of yourself your big sister gets the blameก่อนที่เธอจะเล่น เมื่อ เธอทำขายหน้า พี่ใหญ่เธอก็จะถูกต่อว่าไปด้วย หยุดร้องไห้ มันทำให้หน้าเธอดูแย่
If that is true, then I would love to show my gratitude to the next president.ถ้ามันเป็นความจริง ผมขอแสดงความยินดีต่อว่าที่ประธานคนใหม่
Don't you ever accuse me of that again in front of the kids. You understand me?อย่ามาต่อว่าผมต่อหน้าลูกแบบนั้นอีก คุณเข้าใจมั้ย
Nathan gave me an earful about showing up in cords.นาธานต่อว่าผมเรื่องที่โดลงมาจากตึก
You can,because I am an intern and according to dr.Bailey,yelling is how we learn.จะว่าก็ได้นะ เพราะว่าผมเป็นอินเทิร์นและ อย่างที่ดร.เบลีย์บอกการต่อว่ามันทำให้ผมได้เรียนรู้
Well,I'm not a very good yeller.ก็ดี แต่ฉันต่อว่าคนอื่นไม่เก่ง
Your job is to teach interns,not abuse them.หน้าที่ของคุณคือสอนอินเทิร์น ไม่ใช่ต่อว่าเขา
I didn't even know about this and scolded Cha Song Joo for being a bad person!ชั้นไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้และยังไปต่อว่า ชา ซอง จู ว่าเป็นคนเลวอีก
I have caused her a lot of pain. Please don't say a word to her.เธอเจ็บปวดเพราะฉันมามากแล้ว ได้โปรดอย่าต่อว่าเธอ
Sometimes I am shouted at by Sister Chong.บางครั้งพี่ชงก็ต่อว่าชั้น
Even if you can shout at me or something.แม้ว่าเจ๊จะต่อว่าผมหรือทำอะไรก็ตาม
Quite an earful he gave me.เขาต่อว่าคุณอย่างรุนแรงกับฉัน
Soon he went back mumbling and cursing he's pried the door"....เพียงไม่นานพวกเขาก็กลับมา ปากพรํ่าบ่นเเละต่อว่ายามที่ปากประตู
You always scold me whenever somebody is near, dearเธอต่อว่าฉันประจำ เวลาที่ใครอยู่ใกล้ฉัน ที่รัก
Before the client comes to complain, go and apologize to them firstก่อนที่ลูกค้าจะมาต่อว่า ไปขอโทษพวกเค้าเสียก่อน
Afterwards, the mother asked us why we let him take the child awayหลังจากนั้น, แม่ของเด็กมาต่อว่า ทำไมเราปล่อยให้พ่อพาเด็กไป
Y'all aren't here to complain about the noise, are you?พวกคุณไม่ได้มาต่อว่าเรื่องเสียงใช่มั้ย
I used a little bit of my brain to release you back then, and I should be scolded?ฉันใช้แค่ส่วนเล็กของสมอง ในการปล่อยตัวคุณ ออกมา, และฉันสมควรถูกต่อว่า อย่างนั้นหรือ?
Now they send me hate mail.ตอนนี้ส่งจดหมายต่อว่าฉัน
I apologize in advance for the earful you're gonna hear from Skyler.ฉันขอโทษล่วงหน้าที่ถูกต่อว่าอย่างร้ายแรง นายต้องไปฟังจากสกายเลอร์
How their kids are nagging them.ลูก ๆ ของพวกเขาต่อว่าพวกเขายังไง
Is it your turn to scold me when Ji Hoo isn't here?มันเป็นการต่อว่าฉันตอนที่จีฮูไม่อยู่รึไง?
We received angry e-mails from a number of concerned parents, many of whom thought that their children were going to hear a Special Olympian speak about overcoming adversity.เราได้รับอีเมลต่อว่า จากผู้ปกครอง เค้าคิดว่าเด็กๆจะได้ฟัง นักกีฬาโอลิมปิค บรรยายถึงการก้าวข้ามอุปสรรค
You didn't want him to start either and then I had to nag and nag you and then you did.คุณไม่ได้ต้องการให้เขา เริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่หนึ่ง และฉันก็ได้ต่อว่าคุณ และต่อว่าคุณและสิ่งที่คณทำ
Find out what other objects n make cavities is smooth.หาต่อว่าวัตถุอะไร ที่เจาะเป็นโพรง แต่เรียบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อว่า
Back to top