ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตื่นเต้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตื่นเต้น*, -ตื่นเต้น-

ตื่นเต้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่นเต้น (v.) be excited See also: be thrilled, be nervous
ตื่นเต้น (v.) be excited
ตื่นเต้นดีใจ (v.) overjoy Syn. ดีใจ
ตื่นเต้นตกใจ (v.) alarm See also: fright Syn. ตกใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
aflutter(อะฟลัท' เทอะ) adj. สะบัดพลิ้ว, ฮือ, ตื่นเต้น (in a flutter)
agog(อะกอก') adj.,adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited)
atwitter(อะทวิท'เทอ) adj. ตื่นเต้น
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก
buck fevern. อาการตื่นเต้นมากของนายพรานหน้าใหม่ที่เจอสัตว์
chiller(ชิล'เลอะ) n. นวนิยายตื่นเต้นน่าหวากกลัว,กรรมกรห้องเย็น,เครื่องทำความเย็น
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ ,ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,
climactic(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climactical(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climax(ไคล'แมคซฺ) {climaxed,climaxing,climaxs} n. จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดตื่นเต้นเร้าใจvt.,vi. ถึงจุดสุดยอด,ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. apex
colorfuladj. มีสีสรรมาก,มีสี,น่าตื่นเต้น,พอฟังได้,ตรึงใจ,มีเสน่ห์, Syn. interesting
colourfuladj. มีสีสรรมาก,มีสี,น่าตื่นเต้น,พอฟังได้,ตรึงใจ,มีเสน่ห์, Syn. interesting
delirium(ดิลี'เรียม) n. อาการเพ้อคลั่ง,ภาวะที่มีอารมณ์ตื่นเต้นมาก
dither(ดิธ'เธอะ) n. การสั่น,การสั่นสะเทือน,ความตื่นเต้น,ความกลัว. vi. สั่น,สั่นสะเทือน
dramatic(ดระแมท'ทิค) adj. น่าทึ่งใจ,ตื่นเต้นเร้าใจ
elation(อิเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติยินดี,ความภูมิใจ,อารมณ์ตื่นเต้นดีใจ,ความอิ่มอกอิ่มใจ
electric(อีเลค'ทริค) adj. เกี่ยวกับไฟฟ้า,น่าตื่นเต้น,ตื่นตระหนก, Syn. dynamic
electricity(อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด
electrify(อีเลค'ทริไฟ) vt. อัดไฟ,อัดไฟฟ้า,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,ทำให้ตื่นตระหนกมาก,ทำให้ตื่นเต้นมาก, See also: electrification n. ดูelectrify electrifier n. ดูelectrify, Syn. terrify
excitation(เอคไซเท'เชิน) การกระตุ้น,การปลุกปั่น,การเร้า,ภาวะที่ถูกกระตุ้น,ความตื่นเต้น, See also: excitative adj.
excited(เอคไซ'ทิด) adj. ตื่นเต้น,ร้อนใจ,เร่าร้อน,คล่องขึ้น,กระฉับกระเฉง, See also: excitedness n. ดูexcited
excitement(เอคไซทฺ'เมินทฺ) n. ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งที่กระตุ้น,สิ่งเร้า., Syn. excitation
exciting(เอคไซ'ทิง) adj. ซึ่งทำให้ตื่นเต้น,น่าตื่นเต้น,เร้าอารมณ์, Syn. rousing
ferment(เฟอ'เมินทฺ) n. เชื้อหมัก,เชื้อฟู,เอนไซม์ (enzyme) ,การหมัก,การบูด,การเร่ง,ความไม่สงบ,ความสับสนอลหม่าน vt. (เฟอเมนทฺ') หมัก,ปลุกปั่น,กระตุ้น. vi. เกิดการหมัก,เกิดการบูด,มีอารมณ์ตื่นเต้น,เกิดความอลหม่าน., See also: fermentability n. -fermentable adj.
fermentation(เฟอเมนเท'เชิน) n. การหมัก,การบูดเบี้ยว,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
fever(ฟี'เวอะ) n. ไข้,อุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าปกติ,โรคที่มีอาการไข้,ความตื่นเต้นอย่างมาก. vt. เป็นไข้.
feverish(ฟี'เวอริช) adj. ตื่นเต้น,กระสับกระส่าย,มีไข้,เป็นไข้, See also: feverishly,feverously adv. feverishness n., Syn. feverous
fire(ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั
flap(แฟลพ) {flapped,flapping,flaps} vt.,vi.,n. (การ) ตีปีกบิน,กระพือปีก,ปิดเปิด,โบกสบัด,ตบ,ตี,ที่ปิดเปิด,ขอบหมวก,พับหนังหรือเนื้อ,ความตื่นเต้น,สถานะการณ์ฉุกเฉิน,ปีกเครื่องบินที่ซ่อนหรือพับอยู่,แผ่นพับ,แผ่นบานพับ,แผ่นลิ้นประตู,เครื่องปัด,เครื่องพัด,ชายเสื้อ
flip(ฟลิพ) vt.,n. (การ) โยน,ติด (เหรียญ) ,เหวี่ยงขึ้นในอากาศให้หมุนคว้าง,สะบัด,พลิก (ไพ่) ,โบก,กระตุก (เบ็ด) ,ตีลังกา,หวด (แส้) . vi. ดีดนิ้ว,กระพือ,มีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างตื่นเต้น,ตีลังกา, Syn. flick,jerk,twirl
flurry(เฟลอ'รี) n. หิมะที่ตกปรอย ๆ ,ฝนตกลงมาอย่างประปราย,ความตื่นเต้นหรืองงงวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน,ความเกรียวกราว,ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น,ลมที่พัดมาอย่างกะทันหัน. vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้ตื่นเต้น, Syn. fluster
flush(ฟลัช) {flushed,flushing,flushes} n. อาการหน้าแดง,การ (อารมณ์) ไหลทะลัก,กำลังวังชา,ความกระชุ่มกระชวย,การออกหน่อ,การแตกหน่อ,ไพ่ชุดเดียว,ไพ่ชุดเดียว 5 ใบ v. หน้าแดงขึ้น,ทำให้หน้าแดงขึ้น,ท่วม,ล้างด้วยน้ำที่ไหลพุ่ง,ทำให้ตื่นเต้น,แดงขึ้น,ไหลพุ่ง,ไหลทะลัก. vt. ทำ
fluster(ฟลัส'เทอะ) {flustered,flustering,flusters} vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้มึนเมา,ทำให้สลึมสลือ. vi. งงงวย,สลึมสลือ. n. ความตื่นเต้น,ความยุ่งยากใจ,ความเกรียวกราว
frenzied(เฟรน'ซีด) adj. ตื่นเต้นอย่างมาก,บ้าระห่ำ,บ้าคลั่ง., Syn. phrensied. -frenziedly adv., Syn. frantic
frenzy(เฟรน'ซี) n. ความตื่นเต้น,อย่างมาก,ความบ้าระห่ำ,ความบ้าคลั่ง,การมีอาการคลุ้มคลั่ง., See also: frenzily adv., Syn. phrensy
glamor(แกลม'เมอะ) n. เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. allure,charm
glamorous(แกลม'เมอรัส) adj. ซึ่งดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,เต็มด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. enchanting
English-Thai: Nontri Dictionary
aflutter(adv,adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
arouse(vt) เร้าใจ,ปลุกใจ,ดลใจ,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น
calm(adj) เงียบสงบ,ใจเย็น,ไม่ตื่นเต้น
excitable(adj) ตื่นเต้นง่าย,ขี้ตื่น,ถูกกระตุ้นได้ง่าย,ถูกปลุกปั่นได้ง่าย
colourful(adj) มีสีสัน,มีสีสดใส,น่าตื่นเต้น,มีเสน่ห์
effervesce(vt) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,เป็นฟอง
effervescent(adj) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,พลุ่งเป็นฟอง
emotional(adj) ซึ่งเร้าอารมณ์,ซึ่งสะเทือนอารมณ์,ตื่นเต้นง่าย,เกี่ยวกับความรู้สึก
excite(vt) ทำให้ตื่นเต้น,กระตุ้น,ปลุกเร้า,ปลุกปั่น
excitement(n) ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งเร้า,สิ่งกระตุ้น
fever(n) ไข้,ไข้หวัด,ความตื่นเต้น
feverish(adj) เป็นไข้,มีไข้,ตัวร้อน,เร่าร้อน,กระสับกระส่าย,ตื่นเต้น
flutter(vi) ปลิวสะบัด,ตัวสั่น,ตีปีก,กระพือปีก,โฉบ,ตื่นเต้น,สั่นระริก
frantic(adj) ตื่นเต้นมาก,คลั่ง,โวยวาย,ฟั่นเฟือน,บ้า,มีอารมณ์รุนแรง
frenzied(adj) ตื่นเต้นมาก,บ้าคลั่ง,คลั่ง,บ้าระห่ำ
hectic(adj) น่าตื่นเต้น,เผ็ดร้อน,น่าใจหายใจคว่ำ,เป็นไข้,เป็นวัณโรค
imperturbable(adj) ไม่ตื่นเต้นง่าย,สุขุม,ใจเย็น
inflame(vi) ลุกเป็นไฟ,โกรธเป็นไฟ,ตื่นเต้น
inflammatory(adj) ไหม้ไฟ,โกรธเป็นไฟ,ตื่นเต้น,เป็นโรคผื่นคัน
nonchalant(adj) เมินเฉย,ไม่ตื่นเต้น,ไม่ไยดี,ไม่เอาใจใส่
RED-red-hot(adj) โกรธ,ร้อนจัด,รุนแรง,ตื่นเต้นมาก,สด,ใหม่
seethe(vi) เดือดพล่าน,เป็นฟอง,เร่าร้อน,ตื่นเต้น
sensation(n) ประสาทสัมผัส,ความรู้สึก,ความตื่นเต้น
sensational(adj) น่าตื่นเต้น,เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับประสาทสัมผัส
sentient(adj) ตื่นเต้น,มีความรู้สึก,เกรียวกราว,อื้อฉาว
sexy(adj) กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ,น่าตื่นเต้น,มั่วโลกีย์
spectacular(adj) น่าตื่นเต้น,น่าดู,ประทับใจ
thrill(n) ความเสียวซ่าน,ความตื่นเต้น,ความซาบซึ้ง
thrilling(adj) เสียวซ่าน,ซาบซึ้ง,น่าตื่นเต้น,เนื้อเต้น
tingle(n) ความตื่นเต้น,ความเสียว,ความซ่า
tremor(n) การสั่นสะเทือน,ความตื่นเต้น,ใจสั่น
vibration(n) การสั่นสะเทือน,การสั่น,การแกว่ง,ความตื่นเต้น
warmth(n) ความอบอุ่น,ความตื่นเต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
excitement๑. ความตื่นเต้น๒. (จิตเวช.) อาการคลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrillerเรื่องตื่นเต้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emotionalตื่นเต้น [การแพทย์]
Excitabilityถูกกระตุ้น,การรับรู้ต่อสิ่งเร้า,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ภาวะที่ไวต่อการเร่งเร้าหรือถูกกระตุ้น,สภาวะที่ไวต่อการกระตุ้น,การไวต่อการกระตุ้น,ตื่นเต้นตกใจง่าย,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ความไว,การแสดงอาการโต้ตอบสิ่งเร้า,การไวต่อการกระตุ้น [การแพทย์]
Excitationการกระตุ้นการทำงาน,การเร้า,ตื่นเต้น,การกระตุ้น,การกระตุ้นโดยตรง,การตื่นตัว [การแพทย์]
Excitedการตื่นเต้น,ถูกกระตุ้น [การแพทย์]
Excitementอาการตื่นเต้น,ตื่นเต้น,ตื่นเต้นกระวนกระวายมาก [การแพทย์]
Pop-up bookหนังสือสามมิติหนังสือสามมิติ (Pop-up book) เป็นหนังสือเด็กประเภทหนึ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เด็ก กล่าวคือ รูปเล่มนอกจากจะมีภาพ มีตัวหนังสือแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่แปลกไปจากหนังสือธรรมดา กล่าวคือ ภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ จะโผล่ออกมาจากพื้นของกระดาษได้ เมื่อหนังสือถูกเปิดขึ้นและภาพจะถูกพับเก็บลงไป เมื่อปิดหนังสือลง ลักษณะเด่นของหนังสือประเภทนี้อยู่ที่ความน่าตื่นเต้น การมีกลไกที่ซับซ้อนสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ ซึ่งหนังสือประเภทนี้มักจะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆ ที่ผู้จัดทำมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เด็กอยากมาเปิดหนังสืออ่าน มักจะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงกว่าหนังสือภาพของเด็กทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
euphoria (n.) ความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น และเป็นสุขอย่างที่สุด See also: ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข Syn. ecstasy, elation, happiness
whee (int.) คำอุทานแสดงถึงความดีใจ ตื่นเต้น หรือสนุกสนาน
be above oneself (idm.) ตื่นเต้น
electric (n.) ตื่นเต้น See also: ตึงเครียด Syn. excited, tense
feverish (adj.) ตื่นเต้น See also: ร้อนรุ่ม, กระสับกระส่าย Syn. hectic Ops. calm
flip (sl.) ตื่นเต้น
fluster up (phrv.) ตื่นเต้น See also: ประสาท, สับสน, ประหม่า
get off (phrv.) ตื่นเต้น See also: ได้รับผลจากยา Syn. take off
rousing (adj.) ตื่นเต้น See also: เร้าใจ Syn. exciting, stirring
run high (phrv.) ตื่นเต้น
thrill (vi.) ตื่นเต้น See also: หวาดเสียว
wrought-up (adj.) ตื่นเต้น See also: กระวนกระวาย, วิตก Syn. agitated, excited Ops. calm
become excited (vi.) ตื่นเต้น (แสลง) See also: วิตกกังวล, สับสน
flap (vi.) ตื่นเต้น (แสลง) See also: วิตกกังวล, สับสน Syn. become excited
excited (adj.) ตื่นเต้นดีใจ See also: กระตือรือร้น Syn. enthusiastic
thrill at (phrv.) ตื่นเต้นดีใจต่อ See also: เร้าใจ
agog (adj.) ตื่นเต้นมาก
agog (adv.) ตื่นเต้นมาก Syn. excited
freak out (phrv.) ตื่นเต้นมาก (เพราะยาเสพติด) See also: กังวลมาก (เพราะยาเสพติด), เคลิบเคลิ้มมาก (เพราะยาเสพติด)
be beside oneself (phrv.) ตื่นเต้นมาก (เพราะโกรธหรือมีความสุข) See also: ตื่นเต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I thought it was really exciting with lot of actionฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
I was so excited!ฉันตื่นเต้นมาก
Did you ever hear of anything so exciting?คุณเคยได้ยินเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆ หรือไม่?
I'm kind of excited to see what come outฉันค่อนข้างตื่นเต้นที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏออกมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, now, now, don't get excited.ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ ตื่นเต้น ไปเลย.
Carving up a guy while he screams in his own blood and excrement, would be like... like a gift.เฉือนคนขณะที่มันแหกปาก จมเลือดตัวเองและ ตื่นเต้น คงเป็นแบบ
I would also have not experienced that joy, excitement, and memories filled with tears,ฉันก็คงไม่มีประสบการณ์ที่สนุก ตื่นเต้น และความทรงจำที่เต็มไปด้วยรอยน้ำตา
Energy, guys.มีพลังหน่อยเด็กๆ # ตื่นเต้น #
For me, I just feel... happy, excited, and my heart flutters when I see you.สำหรับชั้น ชั้นรู้สึก... มีความสุข ตื่นเต้น และใจสั่นเมื่ออยู่กับพี่
Feeling vulnerable, excited, liberated. Things...สับสน ตื่นเต้น โล่งอก ทุกอย่างมัน...
I don't know. Excited, nervous,ไม่รู้สิ ตื่นเต้น หวั่น ๆ
What would you say to an afterlife of constant travel and excitement, meeting new ghosts?เธอจะว่ายังไงกับชีวิตหลังความตาย ที่เดินทางตลอด ตื่นเต้น และเจอกับผีใหม่ๆ ล่ะ
OK, remember, elation, excitement, vengeful fury and fear.โอเค จำเอาไว้ ยินดี ตื่นเต้น แก้แค้น โกรธ และกลัว
Thanks, Adonis, and congratulations on a sensational performance.ขอบคุณอิเหนาและขอแสดง ความยินดี เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่น่า ตื่นเต้น จิม
I'm sorry. I'm good. I'm good.โทษที เผลอ ตื่นเต้น แถมแฟนนายเช้งด้วย
I feel humbled, excited, and grateful for the chance to be a pioneer.ฉันรู้สึกเป็นเกียรติ ตื่นเต้น และซึ้งใจ ที่ได้มีโอกาสเป็นผู้บุกเบิก
Don't make it hard on yourself.ตื่นเต้น กังวล และก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบาก
This is so hot. This is what it's all aboutตื้นเต้น ทุกอย่างที่นี่
Eh, beats working in a cubicle.ตื่นเต้นกว่าห้องทำงานสี่เหลี่ยมๆ
Are you so excited? Where's my "yes"? Where's my "yes"?ตื่นเต้นกันมั้ย ตอบรึยัง ตื่นเต้นมั้ย ตอบสิ
Excited for the party tomorrow night?ตื่นเต้นกับงานปาร์ตี้ คืนพรุ่งนี้รึเปล่า?
Listen, Sakuตื่นเต้นกับหน้าอกชั้นรึไง?
Are you excited for your new school?ตื่นเต้นกับโรงเรียนใหม่ไหมลูก
He was so excited, I had a terrible time getting him to sleepตื่นเต้นจนไม่ยอมนอนเลย
I really am. It's just...ตื่นเต้นจริงๆ ก็แค่...
That was amazing. You were incredible!ตื่นเต้นจริงๆ สนุกจริงๆ
Really excited to welcome you to the family.ตื่นเต้นจริงๆที่จะได้ต้อนรับนายสู่ครอบครัว
I am so excited we're gonna be across-the-hall mates, but I am so sad it's because your relationship ended.ตื่นเต้นจัง จะได้เป็นเพื่อนห้องตรงข้ามกัน เสียใจด้วยนะเรื่องที่เธอเลิกกับแฟน
I'm so excited, I don't even know where to start.ตื่นเต้นจัง ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดี
I'm so nervous.ตื่นเต้นจัง ทำไงดีอ่ะ
I'm so nervous. It's my Off-Off Broadway debut.ตื่นเต้นจัง นี่เป็นการเปิดตัวในoff-off Broadwayของฉันเลยนะเนี่ย
Oh, this is so exciting, you're about to learn who you're gonna call.ตื่นเต้นจัง เธอกำลังจะได้รู้ว่าเธอควรจะโทรหาใคร
So thrilled to finally meet my two boys.ตื่นเต้นจังที่ในที่สุดก็ได้พบ ลูกๆทั้งสอง
It is such a thrill to meet you, eh?ตื่นเต้นจังที่ได้เจอคุณ
I'm excited. Yay, Mr. Shue.ตื่นเต้นจังเลย เย้ ครูชูส์
I'm so excited!ตื่นเต้นจังเลย! ตื่นเต้นจังเลย! ดีใจจัง!
I'm so nervous. Number 8.ตื่นเต้นจังเลยใครนะ หมายเลข 8
I'm excited, I am. Are you, eh?ตื่นเต้นชะมัดเลย เธอตื่นเต้นมั๊ย
Quite an adventure!ตื่นเต้นดี แต่ฉันต้องไปแล้ว
Fascinating, but it's my wedding today we are not interested in your adventures.ตื่นเต้นดีจัง แต่นี่มันงานแต่งของชั้น ชั้นไม่สนใจการผจญภัยงี่เง่าของแกหรอก
Exciting, isn't it?ตื่นเต้นดีไม่ใช่หรือ
Excited to work with Taylor?ตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับเทย์เลอร์เนี่ยนะ?
You must be excited to get that lollipop.ตื่นเต้นที่จะได้ลอลลี่ป๊อปมากเลยสินะ
Spectacular waste of money.ตื่นเต้นที่ต้องเสียเงินน่ะสิ

ตื่นเต้น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
湧く[わく, waku] Thai: ตื่นเต้น English: to get excited

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตื่นเต้น
Back to top