ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hectic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hectic*, -hectic-

hectic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hectic (adj.) วุ่นวาย Syn. bustling, frantic, frenetic Ops. calm
English-Thai: HOPE Dictionary
hectic(เฮค'ทิด) adj. วุ่นวาย,น่าตื่นเต้น,เร่าร้อนใจ,เป็นไข้,สูญเสีย,เกี่ยวกับวัณโรค., See also: hectically,hecticly adv. hecticness n., Syn. chaotic,feverish
English-Thai: Nontri Dictionary
hectic(adj) น่าตื่นเต้น,เผ็ดร้อน,น่าใจหายใจคว่ำ,เป็นไข้,เป็นวัณโรค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Her hectic daily schedule, restless days and sleepless nights..."เธอ วุ่นวาย ตารางเวลา ในชีวิตประจำวัน วัน กระสับกระส่าย
"Her hectic daily schedule..."ตารางเวลา ประจำวันของเธอ ที่ น่าตื่นเต้น
Let's just say things were a little... hectic around the house.เอาเป็นว่าทุกอย่างกำลังวุ่นวาย
If they weren't too busy with all the many other things in their hectic life, yes.ถ้าเขาไม่ได้ยุ่งวุ่นวายกับธุระอันน่าตื่นเต้นในชีวิตล่ะก็ ใช่ผมอยากให้ไป
There will be plenty of time in between, due to the hectic traffic here.เละเวลาคงจะรัดตัวมากท่าน เนื่องด้วยการจราจรที่ติดขัด
I thought you were feeling tired because of the hectic scheduleกระหม่อม นึกว่าพระองค์ทรงรู้สึกเหนื่อยจากกำหนดการที่แน่นพะยะคะ
If a girl as hectic as you followed me around... saying she likes me and that she wants to date me,ถ้าผู้หญิงที่มีแต่ความวุ่นวายอย่างนายคอยตามฉันไปทุกที่... คอยพูดว่าชอบฉัน และอยากไปเที่ยวกับฉัน,
Look, I know things can be hectic with the wedding.ผมรู้ว่าอะไรก็วุ่นวายไปหน่อย เกี่ยวกับงานแต่ง
You know, it's a little hectic at work and stuff.คือแบบ. เรื่องยุ่งๆนิดหน่อย ที่ทำงานอะไรพวกนั้น
Wow. I didn't realize life got so hectic at the Buy More.ว๊าว นี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่างานมันจะยุ่ง ขนาดนั้นที่บาย์มอร์
It's pretty hectic out there, female-wise.- เสียงดังกลบทั่วบ้านนาย. - แล้วมันจะออกมาน่ากลัวยังไงบ้าง
Things were a little hectic this morning.เพิ่งมีลูกคนใหม่ สิ่งต่างๆมันวุ่นวาย นิดหน่อยเมื่อเช้านี้

hectic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
猛追[もうつい, moutsui] (n,vs) hot chase (pursuit); hectic chase
てんやわんや[, tenyawanya] (adj-no) hectic; topsy-turvy; chaotic
忙しい(P);忙がしい(io)[いそがしい(P);せわしい(忙しい), isogashii (P); sewashii ( isogashi i )] (adj-i) busy; hectic; occupied; engaged; (P)
目まぐるしい[めまぐるしい, memagurushii] (adj-i) hectic; bewildering; bustling; dizzy

hectic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยุ่ง[adj.] (yung) EN: hectic FR:
ยุ่งมาก[adj.] (yung māk) EN: hectic FR:

hectic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hektisch {adj} | hektischer | am hektischstenhectic | more hectic | most hectic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hectic
Back to top