ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีเข่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีเข่า*, -ตีเข่า-

ตีเข่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีเข่า (v.) hit with the knee See also: bring up the knee against a person
English-Thai: HOPE Dictionary
puck(พัค) n. (กีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง) ลูกยางสำหรับตีเข้าประตู,ลูกกลมหิมะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
penetration (n.) การโจมตีเข้าไปในเขตแดนของศัตรู Syn. invasion Ops. departure, evacuation
sortie (n.) การโจมตีเข้าไปในเขตศัตรู (ด้วยจำนวนที่น้อยกว่า) Syn. aggression, assault, invasion Ops. retreat, withdrawal
sortie (vi.) โจมตีเข้าไปในเขตศัตรู (ด้วยจำนวนน้อยกว่า)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You whisk them together, and the acid in the vinegar works on the milk solids in the butter so that the butter, instead of melting, becomes this creamy, light, frothy, with kind of a fantastic subtle kind of...ตีเข้าด้วยกัน กรดของน้ำส้มสายจะทำปฏิกริยากับนมในเนย เพราะฉะนั้น แทนที่เนยจะละลาย มันก็จะกลายเป็นแบบนี้
The boy is merely waiting to be crushed by the darkness.เด็กนั่นได้แต่ดูแล้วก็ถูกความมืดโจมตีเข้าใส่
Further details of the attack continue to pour in.มีรายงานข่าวความคืบหน้า ของการบุกโจมตีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
Why would he turn his cellphone off if he knew I was gonna call him?ฉันตีเข่าผู้ชายอินเดี้ยนเข้าที่เป้า ตลกมาก
I did knee an Indian guy in the balls.ฉันตีเข่าผู้ชายอินเดี้ยนเข้าที่เป้า
I cooked artichokes with hollandaise sauce which is melted butter that's been whipped into a frenzy with egg yolks until it's died and gone to heaven.ฉันทำอาร์ทิโชคใส่ซอสฮอลันดา ซึ่งทำจากเนยละลายตีเข้ากับไข่แดง จนกว่ามันจะละลายเข้ากัน
I gave him a good whack, too, right on the old noggin.ฉันตีเข้าอย่างจังตรงหัวเขาเลยนะแหละ
Ah, beats cultural anthropology, don't it?อ้า ทุบตีเข้าไปเลย นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม
This man held the back door open for the strike team that carried out the hit on my family.คนพวกนี้เปิดประตูหลัง ให้หน่วยโจมตีเข้ามาทำร้ายพ่อฉัน
It doesn't matter if it's the chest or neck. Just hit one position, ok?มันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะเป็นคอหรือหน้าอก แค่โจมตีเข้าไป
'He wasn't shot, 'he was killed by a single blow to the back from a blunt instrument, 'which then magically disappeared, along with the killer.'เขาไม่ได้ถูกยิง เขาถูกฆ่าจากการถูกของแข็งตีเข้าข้างหลัง ซึ่งหายไปเฉยๆ เหมือนมีเวทย์มนต์ พร้อมๆ กับฆาตกร
The hiker with the bashed-in head...นักปีนเขาที่ถูกตีเข้าที่ศีรษะ...
The victim was struck in the face several times with a blunt object.เหยื่อโดนตีเข้าที่ใบหน้า หลายครั้งด้วยวัตถุมน
I'm sorry, I'm trying to see the hilarity, but all I see is a man who was beaten in the face until he died.ขอโทษนะ ฉันพยายาม มองให้เป็นเรื่องตลก แต่สิ่งที่เห็น ก็คือชายคนนี้ถูกตีเข้าที่ใบหน้าจนตาย
Bashed in the teeth, swallowed the fragments?โดนตีเข้าที่ฟัน แล้วกลืนส่วนที่แตกลงไป
The marks on the body indicate that someone hit him with a 'THUMP!รอยที่ร่างกายชี้ว่ามีคนตีเข้าดังปั๊ง!
All I'm saying is when we took Lily Thorn in for questioning, her boss seemed to think that she could do no wrong.ที่สามารถจะใช้ตีเข้าที่ขมับได้รึเปล่า?
Think somebody hit her first.คิดว่าคงมีใครบางคนตีเข้าที่หัวของเธอก่อนนะ
You know, Briggs, I think after you got hit in the head, it's turned you a little soft.รู้ไหม บริกส์ พอโดนตีเข้าที่หัว นายอ่อนหวานขึ้นนะ
Pudge will go down.Pudge จะร่วงแล้ว พวกเขารอให้อีกฝ่ายเปิดการโจมตีเข้ามา
In the war against crime, he hit the center, Mokpo.ในสงครามปราบมาเฟีย เขาตีเข้าใจกลาง มกโพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีเข่า
Back to top