ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีค่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีค่า*, -ตีค่า-

ตีค่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีค่า (v.) appraise See also: estimate, asses (a price), evaluate Syn. ให้ค่า
English-Thai: HOPE Dictionary
overrate(โอ'เวอะเรท) vt. ตีค่าสูงเกินไป,ประเมินค่าสูงเกินไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rate at (phrv.) ตีค่า (ทรัพย์สิน) See also: ประเมิน (ทรัพย์สิน)
treasure (vt.) ตีค่าสูง See also: เห็นคุณค่า, เชิดชูบูชา
overrate (vt.) ตีค่าสูงเกินไป Syn. overestimate, overvalue
overvalue (vt.) ตีค่าหรือราคามากเกินไป Syn. overestimate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're going to go down to this hospital to get an appraisal of your worth.ไปรพ.แล้วตีค่าว่า ตัวเองมีค่าเท่าไหร่
If you were me, then I'd be you!ทำไมถึงตีค่าสัตว์โลกต่ำขนาดนั้นล่ะ
There is no price for individuality.ความแตกต่างนี่ มันตีค่าไม่ได้
'Cause nothing almost cost you your career just now.เพราะมันไม่มีอะไรจะมาตีค่าคุณนอกจากการงานของคุณตอนนี้
It's an attribute I value above all others, but I wonder... is it the cause you believe in or the man?มันเป็นคุณสมบัติที่ผมตีค่าสูงกว่าอย่างอื่น แต่ผมเกรงว่า นี่เป็นสาเหตุ
You cann't put a price on integrity.จะตีค่าราคาความซื่อสัตย์ งั้นเหรอ ?
We will force our way through Cao's camp with the rain as signalเราจะโจมตีค่ายโจโฉ ใช้ฝนเป็นสัญญาณ
I mean, I know it was expensive, but you can't put a price tag on beauty.แม่รู้ว่านี่นะแพงเกินไป แต่เราจะตีค่าความงามไม่ได้หรอก แม่พูดถูกมั้ย
This is something that can't be measured with money.นี่มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถตีค่าด้วยเงินได้
He's not gonna hire me back now because of the merger. Whatever.ช่างเถอะ อาจจะตีค่าศัลยแพทย์สูงเกินไป
I wanted him to be someone worth beating the living daylights out of.ผมก็ต้องการคนที่ตีค่าชีวิตในทางที่ไม่ดี
Yo, eyes open.มันโจมตีค่ายทหารรวดเร็วมาก
Well, I think he's a fake. Very overrated.เอาล่ะ,ผมคิดว่า เขาเป็นคนหลอกหลวง ตีค่าสูงเกินกว่าความสามารถที่แท้จริงมาก
Old age is overrated anyhow.ยังไงซะคนแก่ก็ถูกตีค่าสูงเกินไป
You have vastly overestimated your value in this process.นายตีค่าตัวเองสูงเกินไป
It wasn't my father that led the raid on the Druid camp.มันไม่ใช่พ่อข้าที่เป็นคนโจมตีค่ายดรูอิด
When I led the attack on your camp, I was young and inexperienced.เมื่อตอนที่ข้าโจมตีค่ายของท่าน ข้ายังเด็กและไร้ประสบการณ์
And I say father raised you to have too much respect for money.ส่วนข้าว่าพ่อเลี้ยงให้เจ้า ตีค่าของเงินมากกว่าที่ควร
That's real! You want me to go get it authenticated?ไม่ว่าจริงหรือปลอม ทำไมฉันต้องไปตีค่ามันด้วย
But I'm starting to realize, this was all about you, and beating Veronica at all costs.แต่ฉันเริ่มที่จะตระหนักถึง นี้คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับคุณ และเวโรนิก้าตีค่าใช้จ่ายทั้งหมด
But he only reached the low with the men, not the women.แต่เขาตีค่าตัวเองต่ำเวลาอยู่กับผู้ชายเท่านั้น ไม่ใช่กับผู้หญิง
Well, family's overrated.ใช่ การถูกตีค่าสูงเกินไปของครอบครัว
Me neither. Overrated, you ask me.เหมือนกันเลย มันถูกตีค่าสูงเกินไป ถ้าถามฉันนะ
When we're storming Pan's camp?เมื่อไหร่เราจะโจมตีค่ายของแพน
Is it the entire male species that you have a low opinion of or is it just me?นี่คุณตีค่าผู้ชายทั้งโลกต่ำเกินไป หรือแค่ผมคนเดียวเนี่ย
Mona Lisa You're an overrated piece of shitโมนาลิซ่า เธอคือขยะที่ถูกตีค่าสูงเกินไป
You can't put a price on life.คุณตีค่าชีวิตคนเป็นราคาไม่ได้หรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีค่า
Back to top