ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวไม้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวไม้*, -ตัวไม้-

ตัวไม้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวไม้ (n.) timber See also: wood lumber Syn. ไม้
ตัวไม้ (n.) timber See also: wood lumber
English-Thai: HOPE Dictionary
brittle(บริท'เทิล) adj. เปราะ,งอไม่ได้,ปรับตัวไม่ได้ n. ขนมเปราะ, See also: brittleness n.
courier(เคอ'เรียร์) n. คนเดินหนังสือ,ผู้ส่งข่าวสาร,ผู้ถูกว่าจ้างให้บริการทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยว เป์นชื่อแบบอักษร (font) ที่เป็นที่นิยมมากแบบหนึ่งที่มีใช้ในระบบวินโดว์ 3.1 และวินโดว์ 95 ตัวอักษรทุกตัวไม่ว่าจะเป็น I หรือ w ล้วนแต่ใช้เนื้อที่เท่ากันทั้งหมด
frump(ฟรัมพฺ) n. หญิงที่แต่งตัวมอซอ,หญิงที่แต่งตัวไม่ทันสมัย., See also: frumpness n.
inadaptable(อินดะแดพ' ทะเบิล) adj.ไม่ปรับตัว, ปรับตัวไม่ได้., See also: inadaptability n.
parkway(พาร์ค'เวย์) n. ถนนกว้างที่มีแนวตัวไม้อยู่กลาง
English-Thai: Nontri Dictionary
indefensible(adj) ป้องกันไม่ได้,โต้แย้งไม่ได้,แก้ตัวไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
maimการทำร้ายอวัยวะจนใช้ป้องกันตัวไม่ได้ [ดู mayhem และดู mutilation ความหมายที่ ๒ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maladjustmentการปรับตัวไม่เข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mayhemการทำร้ายอวัยวะจนใช้ป้องกันตัวไม่ได้ [ดู maim และดู mutilation ความหมายที่ ๒ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acyanoticตัวไม่เขียว [การแพทย์]
Maladjustmentปรับตัวไม่ได้, การปรับตัวไม่ได้ [การแพทย์]
Shell หอย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลำตัวไม่แบ่งเป็นปล้อง ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น และแบ่งออก 2 ข้างเท่าๆ กัน (ยกเว้นหอยฝาเดียวเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนของหอยสองฝา ตามปกติ มีตีนเป็นกล้ามเนื้ออยู่ทางด้านท้อง มักอาศัยอยู่ในน้ำ มีหลายชนิด เช่น หอยขม หอยทาก [สิ่งแวดล้อม]
stable compoundสารประกอบเสถียร, สารประกอบที่อยู่ตัวไม่สลายตัวหรือเปลี่ยนแปลงเป็นสารอื่นได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wetland พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ซึ่งดินมีน้ำขังอิ่มตัวไม่ลึกนักและมี พืชน้ำขึ้นงอกงาม ระบบนิเวศวิทยา เป็นไปตามธรรมชาติ มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา โดยอาศัยพืช สัตว์ จุลินทรีย์ที่อาศัยในพื้นที่ รวมทั้งดินเป็นตัวบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be in the wrong (idm.) ประพฤติตัวไม่ดี Syn. put in
deep on (idm.) ประพฤติตัวไม่เหมาะสม Syn. go off
defenceless (adj.) ซึ่งป้องกันตัวไม่ได้ Syn. defenseless
defenseless (adj.) ซึ่งป้องกันตัวไม่ได้
errancy (n.) ความโน้มเอียงในการกระทำผิดหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสม Syn. deviation
half-awake (adj.) ซึ่งรู้สึกตัวไม่เต็มที่ See also: ครึ่งหลับครึ่งตื่น Syn. half-conscious, asleep
half-conscious (adj.) ซึ่งรู้สึกตัวไม่เต็มที่ See also: ครึ่งหลับครึ่งตื่น Syn. half-awake, asleep
maladjusted (adj.) ซึ่งปรับตัวไม่ดีกับสภาพแวดล้อม
misbehave (vt.) ประพฤติตัวไม่เหมาะสม See also: ประพฤติผิด, ทำตัวไม่ดี, สร้างปัญหา Syn. fail, misdo, disobey Ops. behave
misbehaver (n.) ผู้ประพฤติตัวไม่เหมาะสม Syn. transgression, misconduct
misconduct with (phrv.) ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับ
quadratic equation (n.) สมการซึ่งมีตัวไม่รู้ค่าเป็นจำนวนยกกำลังสอง
run off the rails (idm.) ประพฤติตัวไม่เหมาะสม Syn. go off, deep on
semiconscious (adj.) ซึ่งรู้สึกตัวไม่เต็มที่ See also: ครึ่งหลับครึ่งตื่น Syn. half-conscious, half-awake, asleep
semiconsciousness (n.) การรู้สึกตัวไม่เต็มที่
throw off (phrv.) ทำให้ทรงตัวไม่ได้ See also: เสียการทรงตัว Syn. shake off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hmph, no more privacy than a goldfish.ฮึ่มความเป็นส่วนตัวไม่เกินปลา ทอง
You can run but you can't hide!นายสามารถวิ่งได้... ...แต่ซ่อนตัวไม่ได้หรอก
I couldn't be the way I need to be if you were there.ฉันทำตัวไม่ถูก ถ้าคุณไปดู
How about a five-minute game misconduct for roughing, pal?วิธีการเกี่ยวกับเกมที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมห้านาทีสำหรับหยาบ, เพื่อน?
I'm afraid Rachel will not be able to appear tonight.เกรงว่าราเชลจะมาปรากฎตัวไม่ได้
I spent a lot of time learning not to react to things like other people do.ฉันจำเป็นต้องปฏิบัติตัวไม่เหมือนใคร
Why is Dad getting so bad?ทำไมพ่อทำตัวไม่ดีเลยฮะ?
It's completely dark in the cave. You can't stand up Or move.รามานาในถ้ำนั้นมืดนะ ยืนหรือขยับตัวไม่ได้เลย
Make haste, make haste, hurry down! Oh, gracious, you are not half dressed!รีบหน่อย รีบหน่อย ลงมาเร็วๆ โอกรุณาด้วย ลูกยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลย
We found our man. lt's the only specimen we can't be accounted for.เจอหลักฐาน แต่ชี้ตัวไม่ได้ว่าเป็นใคร
Now I'm stuck in California with someone that doesn't really want to be with me,แล้วผมก็ต้องอยู่ แคลิฟอร์เนียกับคนที่ ไม่อยากอยู่กับผมแต่คุณถอนตัวไม่ได้
But your dress is not appropriate for such a conversation.แต่ข้าว่าตอนนี้เจ้าแต่งตัวไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะ
It happened so fast, it was over before it started.มันเร็วจนตั้งตัวไม่ทันเลย ไม่ทันจริง ๆ นะครับ
Fall for him if you want, but don't get into the martial arts unless you're willing to go all the way.อยากตามหมอนั่นก็ตามใจ แต่อย่าเข้าสู้หนทางการต่อสู้เชียวล่ะ ถ้าไปแล้วถอนตัวไม่ขึ้นเลยนะ
I'm not that heavy.ข้าตัวไม่หนักขนาดนั้น
Even though he is good he has done bad thingsถึงแม้เขากลายเป็นคนดี แต่ทำตัวไม่ดี
I was hoping you'd win, not that I wouldn't have been nice to the other bloke, just always given him the boring biscuits with no chocolate.ฉันหวังว่าท่านจะชนะ และฉันก็จะทำตัวไม่ดีกับคนพวกนั้นด้วย แค่ให้ขนมปังแหวะๆ อันที่ไม่มีช็อคโกแลต
I'm wide awake... ..but I can't move my body while lying down.ฉันยังตื่นอยู่ แต่ฉันแค่ขยับตัวไม่ได้ตอนนอนเท่านั้น
What happened?หลังจากผู้การทานอาหารกับประธานาธิปดี เขาพยุงตัวไม่อยู่ มืออ่อนจนไม่สามารถถือกระเป๋าได้
Jack's dead. She was weak. She couldn't cut it.แจ๊คตายไปแล้ว ตายเพราะอ่อนต่อโลก เอาตัวไม่รอด
I can't steer without Calcifer!มันทรงตัวไม่ได้ ถ้าไม่มีตาลซิเฟอร์
You're a bad boy, and that is a terrible shirt.เธอทำตัวไม่ดีเลย และก็ใส่เสื้อทุเรศมาก
I didn't have the proper attire.ผมแต่งตัวไม่เหมาะสม ทางร้านจึงให้ยืมสูท
She suspects her husband's up to no good,เธอสงสัยว่า สามีของเธอทำตัวไม่ดี
Please. It's probably just some weirdo misfit thing.ก็แค่ปรับตัวไม่ได้น่ะ
The digits are all different, and the difference between the first two digits equals the difference between...เลขแต่ละตัวไม่ซ้ำกัน และผลต่างระหว่างสองเลขแรก เท่ากับผลต่างของ... .
I know I've been bad Good to have everybodyฉันรู้ว่าฉันทำตัวไม่ดี
It just took some getting used to for me. I wasn't completely acclimated to it.มันน่าจะใช้ทำอะไรได้บ้าง ถึงฉันจะยังปรับตัวไม่ได้เสียทีเดียว
You're just being worthless over here.เธอกำลังทำตัวไม่มีค่าอยู่ตรงนี้
I couldn't stand having that beast around.ฉันทนเห็นเจ้าสัตว์เดรัจฉานอยู่ข้างๆตัวไม่ได้
I can't leave, not as long as there is a single prisoner left in Cabanatuan.ฉันถอนตัวไม่ได้ จนกว่าเชลยศึกในคาบานาตวน.. จะได้รับการปล่อยตัวทั้งหมด
I was held back by an impacted wisdom tooth.ผมถูกกักตัวไม่ให้มา.. เพราะผมต้องผ่าฟันคุด
And when you fail. How are you gonna come back with no papers?ถ้าแกคัดตัวไม่ผ่าน จะกลับเข้าอเมริกาได้ไง
Hi. You're a million miles away.สวัสดี ตามตัวไม่เคยเจอเลยนะ
The warden is too modest to admit that his team is rather good.ท่านพัศดีถล่มตัวไม่ยอมรับว่าทีมท่านเจ๋ง
Unsportsmanlike conduct! Eighty-eight black!ทำตัวไม่สมเป็นนักกีฬา 88 เสื้อดำ
Two months ago, she finally couldn't move anymore, and told Al that there's nothing she can teach him anymore.สองเดือนก่อน เธอก็ขยับตัวไม่ได้อีก จากนั้นเธอก็บอกอัลว่าไม่มีเรื่องอะไรที่เธอจะสอนได้แล้ว
When they found him, he was nearly catatonic.ตอนที่มีคนพบ เขาอ่อนเปลี้ย แถบขยับตัวไม่ได้
You've been a bad girl, haven't you?คุณทำตัวไม่ดีมาตั้งนานใช่มั้ย
A woman this big, wearing a thong? That cant be comfortable.ผู้หญิงใส่กางเกงในตัวเท่าช้าง คงเคลื่อนตัวไม่คล่อง...

ตัวไม้ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: เผลอลืมตัวไม่มีสติ English: ecstasy
浸る[ひたる, hitaru] Thai: จมหรือติดอยู่ในสภาพนั้นจนถอนตัวไม่ขึ้น English: to be flooded

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวไม้
Back to top