ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอนกลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอนกลาง*, -ตอนกลาง-

ตอนกลาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนกลาง (n.) middle See also: central, neutral, median Syn. ใจกลาง, ตรงกลาง
ตอนกลางคืน (n.) at night See also: during the night, in the night, by night, night-time, during nighttime Syn. ตอนค่ำ Ops. ตอนกลางวัน
ตอนกลางวัน (n.) daytime See also: during the day, in day time Ops. ตอนกลางคืน
English-Thai: HOPE Dictionary
austronesia(ออสโทรนี'เซีย) n. หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิคตอนกลางและใต้
azov(อาซอฟ') n. ส่วนเหนือของทะเลดำในเม็กซิโกตอนกลาง, ภาษาของชนชาติดังกล่าว.
aztec(แอซ' เทค) n. ชื่อชนชาติอินเดียแดงในเม็กซิโกตอนกลาง, ภาษาของชนชาติดังกล่าว - Aztecan adj.
evening(อีฟว'นิง) n. ตอนเย็น,เวลาเย็น,สายัณห์,ตอนค่ำ,ตอนกลางคืน,ระยะที่เสื่อมลงของชีวิต,ช่วงสุดท้าย,งานราตรีสโมสร adj. เกี่ยวกับตอนเย็น, Syn. dusk
evenings(อีฟว'นิงซ) adv. ในตอนกลางคืน,อย่างสม่ำเสมอ
middle(มิด'เดิล) adj.,n. กึ่งกลาง,ตอนกลาง,กลาง,ปานกลาง,พอประมาณ., Syn. central
midterm(มิด'เทิร์ม) n. ช่วงตอนกลางของภาคเรียนหรือชีวิตการทำงาน
oceania(โอชีแอน'เนีย,โอชะแอน'นิคะ) n. ชื่อหมู่เกาะในตอนกลางและใต้ของ
oceanica(โอชีแอน'เนีย,โอชะแอน'นิคะ) n. ชื่อหมู่เกาะในตอนกลางและใต้ของ
shire(ไช'เออะ) n. ชื่อแขวงปกครองในอังกฤษ,the Shires แขวงปกครองใน ตอนกลางของอังกฤษ
English-Thai: Nontri Dictionary
middle(adj) กลาง,ตอนกลาง,ปานกลาง,กึ่งกลาง,พอประมาณ
midland(adj) ตอนกลางประเทศ,ทางภาคกลาง,เกี่ยวกับส่วนกลาง
midst(n) ตอนกลาง,แก่นกลาง,อาณาบริเวณ
nightly(adj) ที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืน,ที่เกิดขึ้นในยามวิกาล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jejunumลำไส้เล็กส่วนกลาง; ลำไส้เล็กส่วนกลาง; ลำไส้เล็กตอนกลาง; ลำไส้เล็กส่วนกลาง; เจจุนัม, ลำไส้เล้ก; ลำไส้เล็กเจจุนัม; เยื่อบุลำไส้เล็ก; เจจูนัม [การแพทย์]
Medialด้านใน, ทางข้างใน, ส่วนกลาง, มีเดียล, ตอนกลาง, ในสุด [การแพทย์]
setaeเดือย, อวัยวะไส้เดือน มีลักษณะคล้ายเส้นขนเล็ก ๆ อยู่ตอนกลางและรอบ ๆ ปล้องของไส้เดือนเกือบทุกปล้อง ทำหน้าที่ยึดดินขณะเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
interior (adj.) ตอนกลาง (ประเทศ, ทวีป) See also: ส่วนกลาง (ประเทศ, ทวีป) Syn. central
midstream (n.) ตอนกลางของกระแสน้ำ
Middle Western (n.) ตอนกลางของประเทศ Syn. inland
midland (n.) ตอนกลางของประเทศ Syn. inland, Middle Western
Midlands (n.) ตอนกลางของประเทศอังกฤษ Syn. the Midlands
the Midlands (n.) ตอนกลางของประเทศอังกฤษ
midnight (adj.) ตอนกลางคืน See also: ในเวลากลางคืน, ในเวลาเที่ยงคืน Syn. nocturnal, evening, night Ops. daily
close up (phrv.) ปิดตอนกลางคืนหรือช่วงสั้นๆ Syn. close down, shut down
equinoctial (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีเวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน
equinoctial (n.) พายุหรือลมแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่เวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน
equinox (n.) ช่วงที่เวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน ซึ่งมักจะเกิดในช่วงวันที่ 21 มีนาคมและ 23 กันยายน
graveyard shift (n.) ช่วงเวลาทำงานในตอนกลางคืนหรือตอนรุ่งสาง
mid-Atlantic (n.) ซึ่งอยู่ตอนกลางของมหาสมุทรแอตแลนติก
midday (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นตอนกลางวัน See also: เกี่ยวกับตอนเที่ยงวัน
Midland (n.) ภาษาอังกฤษซึ่งพูดในตอนกลางของประเทศ
moth (n.) ผีเสื้อราตรี ออกหากินตอนกลางคืน Syn. miller
night light (n.) ไฟแสงอ่อนที่เปิดทิ้งไว้ตอนกลางคืน
Vichy (n.) เมืองตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส
vigil (n.) การเฝ้าดูแลตอนกลางคืน See also: การเฝ้าไข้, การเฝ้ายาม Syn. watch, wakefulness, surveillance
Whitehall (n.) เมืองในตอนกลางของรัฐโอไฮโอในสหรัฐอเมริกา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have to do extra work at night timeฉันต้องทำงานพิเศษในตอนกลางคืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you wanted a beginning and a middle and an end,ถ้าคุณอยากรู้ตอนเริ่มต้น ตอนกลาง และตอนจบ
Most of central california is one big valley,ตอนกลางของแคลิฟอร์เนียส่วนใหญ่เป็นหุบเขา
I walk in the kitchen at night to get a drink, I can feel eyes on me.ตอนกลางคีนฉันตี่นมาดื่มน้ำ\ ฉันรู้สึกว่าฉันเห็น
At night, you get woken up.ตอนกลางคืน คุณก็ตื่นขึ้น
At night. And the tide kept coming in and out.ตอนกลางคืน น้ำขึ้นน้ำลงสลับไปมา
We asked the Taiji fishermen if we could subsidize this activity... in other words, if you leave the boats tied up at the dock, we'll pay you the same amount of money you would have made killing dolphins in Taiji.ตอนกลางคืน ผมนอนหลับ เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง เพราะเขานอนหลับ ผมว่าคนนั้นอาจจะเป็น สมาชิกของพวก OPS
In other words, they're being told by the government that the dolphin are eating too much fish in the ocean.ตอนกลางคืน ผมนอนหลับ ไม่, ไม่, ไม่ แต่สมาชิกอื่นๆของ OPS คือ
At night, I could always hear Hope walking around up in her room.ตอนกลางคืน ผมได้ยินเสียง โฮปเดินไปรอบๆห้องเสมอ
They double the guards at night.ตอนกลางคืน ผู้คุมจะเพิ่มเป็นสองเท่า
At night, they've got them in a hospital off route 9, and by day, the skitters have them salvaging scrap metal.ตอนกลางคืน พวกมันเอาเด็กๆ ไปไว้ที่โรงพยาบาล เส้นทาง 9 และตอนกลางวัน พวกสกิตเตอร์ ใช้พวกเด็กๆรวบรวมเศษโลหะ
Tonight, you look under your bed,ตอนกลางคืน พวกเธอมองไปที่ใต้เตียง
At night, we went out on a field trip.ตอนกลางคืน เราไปทัศนศึกษากัน
In the night, in the deepest blackest darkness...ตอนกลางคืน ในความมืดดำที่ลึกที่สุด
When night falls, I'll sneak out again to continue treatment.ตอนกลางคืน, ข้าจะแอบออกมารักษาเขาอีก
Nah, it gets chilly down here at night.ตอนกลางคืนข้างล่างนี่มันหนาวน่ะ
How do you sleep at night, knowing that you murdered a little girl?ตอนกลางคืนคุณหลังลงได้ยังไง ทั้งที่รู้ว่าตัวเองสั่งฆ่าเด็กผู้หญิง
At night when you're falling asleep, what are you wishing for?ตอนกลางคืนที่เธอหลับ เธอปรารถนาอะไร
A celebratory school night.ตอนกลางคืนที่โรงเรียนเหรอ?
The nights are the worst.ตอนกลางคืนยิ่งแย่ใหญ่
And at night, we will drink beer and dance around the fire and watch the stars.ตอนกลางคืนเราจะดื่มเบียร์กัน แล้วเต้นรำรอบกองไฟ และดูดาวด้วยกัน
And then spent the night drinking and dancing with that english boy!ตอนกลางคืนใช้เงินดื่ม และเต้นกับหนุ่มอังกฤษ!
It gets awful dark in these woods at night.ตอนกลางคืนในป่ามืดทึบ
Which makes zero sense.ตอนกลางดึก ไม่สมเหตุสมผลเลย
On her way to Grandmother's house?ตอนกลางดึกในสวนแบบนี้
Lunch isn't for another--ตอนกลางวัน นั่นมันไม่ใช่อีก..
I wonder if I come to you at night, in dreams.ตอนกลางวัน ในความทรงจำ
You kind of look like Roseanna in the daylight too.ตอนกลางวันคุณก็ยังคล้ายโรแซนนานะ
Daytime temperatures reached 120 degrees inside.ตอนกลางวันอุณหภูมิ ข้างในนั้นสูงถึง 120 องศา
And an empty day bed.ตอนกลางวันเตียงก็ยังว่างอยู่
Middle of eighth grade, you just disappeared.ตอนกลางเทอมของเกรด8 เธอหายตัวไป
After all, it was the middle of the night. He figured it'd be found the next day.หลังจากทั้งหมดมันเป็นตอนกลางคืน เขาคิดว่ามันต้องการจะพบในวันถัดไป
During the night, I spat up something strange.ดื่มตอนกลางคืน, ฉันทะเลาะวิวาทกันขึ้นสิ่งที่ แปลก
It's cooler when the sun goes down. Do you have a glass bowl to put over me?เวลาดวงอาทิตย์ตกอากาศมันเย็น ตอนกลางคืนเธอเอาโถมาครอบฉันไว้ได้มั้ย
That will only make you weaker. The night air is good for you.มันมีแต่จะทำให้คุณอ่อนแอลงนะ อากาศตอนกลางคืนดีสำหรับคุณ
And my flower wasrt like all those other flowers, because I had fetched her a screen and put a glass bowl over her at night and listened when she grumbled, and now she was my rose.และดอกไม้ของผม ก็ไม่เหมือนดอกไม้ดอกอื่น ๆ เพราะจะเอาฉากกั้นให้เธอ และก็เอาโถครอบเธอไว้ตอนกลางคืน แล้วก็ฟังเวลาเธอบ่น และตอนนี้เธอก็เป็นดอกกุหลาบของผม
To find him. He's a night feeder.-ไปหามัน มันออกหากินตอนกลางคืน
So, the girl left the school About 11:00 in the evening?เอาละ,เด็กสาวออกจากโรงเรียน เวลาประมาณ 11: 00 โมง ตอนกลางคืน?
In the meantime, for tonight, I've thought of a makeshift arrangement.ในระหว่างนี้, ตอนกลางคืน, ฉันกำลังคิดถึงเรื่องจัดเวรเฝ้ว.
They were good boys... but they made a lot of racket at night.พวกเขาเป็นชายหนุ่มนิสัยดี แต่พวกเขาเสียงดังมากเกินไปในตอนกลางคืน
It's not good to use hot water to wash your feet at night.มันไม่ดีหรอกนะที่จะเอาน้ำร้อนมาล้างเท้าตอนกลางคืน.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอนกลาง
Back to top