ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด้านหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด้านหน้า*, -ด้านหน้า-

ด้านหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้านหน้า (v.) shameless See also: bear shame, brazen-faced, impudent Syn. บากหน้า, หน้าทน, หน้าหนา, หน้าด้าน
ด้านหน้า (n.) front Syn. ข้างหน้า, แถวหน้า Ops. ด้านหลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
amphistylar(แอมพิสไท' ละ) adj. มีเสาทั้งด้านหน้าและหลัง, มีเสาทั้งสองข้าง
cerebrum(เซอ'ริบรัม) n. สมองใหญ่ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า แบ่งเป็น 2 ซีก มี cerebralcortex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของเส้นประสาททั่วร่างกาย สมองส่วน cerebrum ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความทรงจำ ความยั้งคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่าง ๆ และนอกจากยัง nerve center ท่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนต่าง ๆ
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
foreside(ฟอร์'ไซดฺ) n. ด้านหน้า,ส่วนหน้า,ด้านบน
front(ฟรันทฺ) n.,adj.,interj. หน้า,ข้างหน้า,ด้านหน้า -v. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้า,รับมือ,ต่อต้าน, Syn. anterior,face
frontage(ฟรัน'ทิจฺ) n. ด้านหน้า,ที่ว่างหน้าบ้าน, Syn. front
frontal(ฟรัน'เทิล) adj.,n.ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งอยู่ด้านหน้า
grandstandn. ที่นั่งชมด้านหน้าที่เป็นเอกเทศของแต่ละคน,ผู้ชมที่นั่งอยู่ในที่ดังกล่าว vi. แสดงด้วยใจจดใจจ่อ.
outpost(เอาทฺ'โพสทฺ) n. ด่านหน้า,ด่านที่อยู่ห่างไกล,ด่านนอก,กองทหารในด่านดังกล่าว
pilaster(พิแลส'เทอะ) n. เสาฝาผนังด้านหน้า, See also: pilstered adj.
superscribe(ซู'เพอสไครบฺ) vt. เขียนบน,ทำเครื่องหมายบน,จ่าหน้าซอง,เขียนด้านหน้า
surface(เซอ'ฟิส) n.,adj. ผิวหน้า,ผิว,ผิวนอก,ผิวพื้น,โฉมภายนอก,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน,ตื้น ๆ vt. ทำให้มัน,ขัดมัน,vi. โผล่ขึ้นเหนือพื้นน้ำ,กระทำบนผิวหน้า, See also: surfacer n.
vestibule(เวส'ทะบูล) n. ห้องด้านหน้า,ทางหรือห้องระหว่างประตูด้านนอกกับส่วนในของบ้านอาคาร,ทางปิดที่ปลายรถตู้โดยสาร (รถไฟ) ,โพรงทางเข้าโพรงอื่นหรือช่องอื่น (เช่นเข้าหูส่วนใน) . vt. จัดให้มีห้องหรือทางหรือโพรงดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
fore(adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,แรกเริ่ม,ก่อน,ที่หนึ่ง
front(adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,หน้า
outpost(n) ด่านชั้นนอก,ด่านหน้า
surface(n) พื้นผิว,ผิว,พื้นดิน,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
facadeด้านหน้าอาคาร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frontal๑. -หน้าผาก [มีความหมายเหมือนกับ metopic]๒. -ด้านหน้า๓. -แบ่งหน้าหลัง [มีความหมายเหมือนกับ coronal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventral๑. -ท้อง๒. ด้านท้อง, ด้านหน้า๓. ด้านล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anteriorด้านหน้า, ส่วนหน้า, ข้างหน้า [การแพทย์]
Facadesด้านหน้าอาคาร [TU Subject Heading]
Adenohypophysisต่อมใต้สมองส่วนหน้า, กลีบหน้าของต่อมใต้สมอง, กลีบหน้าของต่อมปิตูอิตารีย์, อดีโนฮัยโปฟัยซิส, ต่อมใต้สมองด้านหน้า, ต่อมพิตูอิตารีย์ส่วนหน้า [การแพทย์]
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
Concaveการโค้งไปทางด้านหน้า,บุบเข้า,เว้า [การแพทย์]
Conic Anterior Midline Protuberanceรอยนูนรูปกระสวยตรงด้านหน้าและกึ่งกลางพอดี [การแพทย์]
irisม่านตา, เยื่อบาง ๆ ที่อยู่ด้านหน้าของเลนส์ตา เป็นส่วนที่เป็นสีของนัยน์ตา เช่น สีดำ สีน้ำตาล หรือสีฟ้า  ม่านตามีช่องกลมอยู่ตรงกลางเรียกว่า พิวพิล ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของแสงที่จะเข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mercurialentisสารประกอบปรอทมีสีในแคปซูลด้านหน้าของเลนส์ตา [การแพทย์]
molluskมอลลัสก์, สัตว์ในไฟลัมมอลลัสกา มีลำตัวอ่อนนิ่ม ไม่มีข้อปล้อง รูปร่างค่อนข้างสั้น มีกล้ามเนื้อด้านหน้าท้องทำหน้าที่เป็นขาเดิน เช่น หอยต่าง ๆ หมึก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
olfactory bulbออลแฟกทอรีบัลบ์, ด้านหน้าสุดของสมองส่วนหน้า เป็นศูนย์รับความรู้สึกเกี่ยวกับกลิ่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
orthographic drawingภาพฉาย, ภาพแสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบน แสดงขนาด สัดส่วน มาตราส่วนและหน่วยในการวัด เพื่อสามารถนำไปสร้างแบบจำลองหรือต้นแบบได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
advance (adj.) ด้านหน้า See also: แถวหน้า, แนวหน้า
ahead (adj.) ด้านหน้า
ahead (adv.) ด้านหน้า
front (n.) ด้านหน้า See also: แถวหน้า, ส่วนหน้า Syn. fore, forefront Ops. back
outpost (n.) ด่านหน้า See also: ค่ายทหารเล็กๆ
exteriority (n.) ด้านหน้าของตึกที่แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรม See also: ส่วนหน้าของอาคาร Syn. frontage
facade (n.) ด้านหน้าของตึกที่แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรม See also: ส่วนหน้าของอาคาร Syn. frontage, exteriority
fa?ade (n.) ด้านหน้าของอาคาร
frontage (n.) ด้านหน้าของอาคาร Syn. fa?ade
anteroom (n.) ห้องเล็กที่อยู่ด้านหน้าห้องใหญ่ See also: ห้องที่นำไปสู่ห้องที่ใหญ่กว่า (มักใช้สำหรับนั่งรอ)
bellyflop (n.) กระโดดน้ำแบบเอาด้านหน้าลง
biceps (n.) กล้ามเนื้อด้านหน้าของแขนส่วนบน
bolotie (n.) เน็กไทผูกรอบคอที่มีเข็มกลัดติดด้านหน้า
deerstalker (n.) หมวกที่มีขอบปีกด้านหน้าและหลัง และมีปกหูสองข้าง See also: หมวกนักล่าสัตว์ Syn. glengarry
face forward (phrv.) ทำให้หันไปทางด้านหน้า
fanjet (n.) เครื่องยนต์ที่มีใบพัดใหญ่สำหรับดูดอากาศติดด้านหน้า See also: เครื่องบินติดเครื่องยนต์ที่มีใบพัดใหญ่สำหรับดูดอากาศติดด้านหน้า Syn. turbofan
fascia (n.) แผงหน้าปัดด้านหน้าของรถ Syn. dashboard
flyleaf (n.) หน้าเปล่าของหนังสือที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลัง
forehand (adj.) ซึ่งตีลูกด้านหน้ามือ (ทางกีฬา)
forehand (adv.) โดยตีลูกด้านหน้ามือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two entrances-- the front, the kitchen.มีทางเข้าสองทาง ด้านหน้า กับที่ครัว
Right in front of you.ด้านหน้า ทางขวา ของคุณ
Republic outpost overrun!ด่านหน้าของสาธารณรัฐถูกบุกรุก!
There's a broken gas pump in front.ด้านหน้ามีปั้มแก๊สพังๆ
In front of it is a Buddha statue 13,000 feet high and 2,560 feet wide.ด้านหน้ามีพระพุทธรูป สูง 1950 วา กว้าง 384 วา
Right in the front, first seat.ด้านหน้ารถทางขวา ที่นั่งแรกเลย
Front two rows. Take the door on the left.ด้านหน้าสองแถว ใช้ประตู ด้านซ้าย
Just which goes in the front?ด้านหน้าอยู่ไหนเนี่ย?
CMOS front end, piezo core.ด้านหน้าเป็นซีมอส แกนปีโซ่
In the front an elegant restaurant,ด้านหน้าเป็นภัตราคารหรู
Right in front of the big painted face. Hmm. So what do you think?ด้านหน้าเลย ตรงที่มีรูปวาดอยู่ แล้วคุณคิดว่าไง?
I think up front where I can keep my eye on you.ด้านหน้าเลยค่ะ ฉันจะได้คอยจับตาดูคุณได้
We must bluff our way through.เราต้องมองไปด้านหน้า
He met some friends of his in front of a tavern about 8.45. Am I right so far?เขาได้พบกับเพื่อนบางคนของเขาในด้านหน้าของโรงเตี๊ยมเกี่ยวกับ 8.45 ฉันขวาจนถึง?
(Transom) Throw them rifles. - Will advance.จะได้เลื่อน ด้านหน้า, คแล ปเปอ
Oh, no, not in front of your child's gas mask.โอ้ไม่ไม่ได้อยู่ในด้านหน้าของ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษของบุตรของท่าน
(all) The rest of the troop, under my command, will crawl to a point - figures - 100 yards in front of the objective where they will wait for the LMG to get into position.ส่วนที่เหลือของทหารภายใต้ คำสั่งของฉัน จะรวบรวมข้อมูลไปยังจุด ตัวเลข 100 หลา ในด้านหน้าของวัตถุประสงค์ที่ พวกเขาจะ
Listen. Wait for me outside, in front of the hospital, all right?ฟัง รอฉันอยู่ข้างนอกด้านหน้าของโรงพยาบาลที่ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่
At 10 o'clock tomorrow morning, you're going up in front of that judge.ที่พรุ่งนี้เช้า 10: 00น คุณกำลังจะขึ้นในด้านหน้าของผู้พิพากษา
I want you and Bruce, head around these trees, go to the front of that mine.ผมต้องการให้คุณและ บรูซ รายรอบต้นไม้เหล่านี้ ไปที่ด้านหน้าบ่อแร่นั้น
He's right in front of me.เขามีสิทธิที่ด้านหน้าของฉัน
Can I just get my little bag from the hall?ให้ผมไปหยิบกระเป๋า ที่วางอยู่ตรงด้านหน้าได้ไหม?
Excellent. Now we must Gump the head in the front, and tie Jack's feet together.เยี่ยมเลย คราวนี้เอาหัวของกัมป์ ให้อยู่ด้านหน้า
"approach SS-50... source programmable rocket." easy. "find control box at front of transporter.""ขั้นตอนการโปรแกรม ขีปนาวุธ SS-50" "มองหาแผงควบคุมด้านหน้า"
It's just up ahead!มันมาจากด้านหน้านี่!
The central wiring shaft should be up ahead.ศูนย์กลางของด้ามสายโลหะ ควรจะขึ้นไปอยู่ด้านหน้า
Eve, would you please tell my husband to meet me out front?อีฟ บอกสามีฉัน ให้ไปเจอด้านหน้านะ
The guy hid weights in the front of the sled to make it go faster.- ปี 72 ไอ้นั่นมันถ่วงน้ำหนักที่ด้านหน้า เพื่อให้สเลดวิ่งเร็วขึ้น
I've seen people killed in front of my fucking eyes!ผมเคยเห็นคนถูกฆ่าตาย ด้านหน้าของตาร่วมเพศของฉัน!
The reindeer can't see an inch in front of their noses.-กวางเรนเดียร์จะไม่เห็นด้านหน้านะ
To the head of the team, Zero!ไปอยู่ด้านหน้าเลย ซีโร่!
Hey, is Grace all right out front?Hey, เกรซเป็นสิ่งที่ถูกต้องออกด้านหน้า?
When you came pulling in here, did you notice the sign on the front of my house that said, "Dead Nigger Storage"?เมื่อคุณดึงมาในที่นี่ คุณไม่ได้สังเกตเห็นป้ายที่ด้านหน้าของบ้านของฉันที่กล่าวว่า "ต​​ายนิโกรเก็บ"?
We'll need to camouflage the front seat and back seat and floorboards... with quilts and blankets, so if a cop starts sticking' his big snout in the car, the subterfuge won't last, but at a glance the car will appear to be normal.เราจะต้องอำพรางที่นั่งด้านหน้าและที่นั่งด้านหลังและพื้น ... กับผ้าห่มและผ้าห่ม ดังนั้นหากตำรวจจะเริ่ม Stickin 'จมูกใหญ่ของเขาในรถข้ออ้างจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย
Don't do nothin' stupid, like leavin' this shit out front for the garbageman to pick up.อย่าทำอะไรโง่เหมือน leavin 'อึนี้ออกด้านหน้าสำหรับ garbageman ที่จะรับ
That little sack of shit...eighth from the front.ที่กระสอบเล็ก ๆ ของอึ ... ที่แปดจากด้านหน้า
The fifth one from the front. Put me down for a quarter deck.หนึ่งในห้าจากด้านหน้า วางฉันลงสำหรับดาดฟ้าไตรมาส
Well, yeah, Andy. I don't have her stuffed down the front of my pants right now, I'm sorry to say.ดีจ้ะแอนดี้ ฉันไม่ได้มีเธอยัดลงด้านหน้าของกางเกงของฉันตอนนี้ฉันขอโทษที่จะบอกว่า
"above the front door. "และผู้ช่วยชีวิตอยู่เหนือประตูด้านหน้าโบสถ์
Squad B comes in from the rear, and the rest of you go through the front.หน่วย B เข้าทางด้านหลัง ส่วนที่เหลือเข้าทางด้านหน้า

ด้านหน้า ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前方[ぜんぽう, zenpou] Thai: ด้านหน้าของผู้พูด English: forward

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด้านหน้า
Back to top