ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด้านล่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด้านล่าง*, -ด้านล่าง-

ด้านล่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้านล่าง (adv.) below See also: beneath, under Syn. ข้างล่าง, ส่วนล่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
horizontal scroll barแถบเลื่อนภาพแนวตั้งหมายถึง แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ริมขวาสุดของแต่ละวินโดว์ ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพขึ้นลงหรือแนวตั้งที่ปลายสุดของแถบเลื่อนขึ้นลงนี้ ทั้งด้านบนและล่างจะมีเครื่องหมายลูกศร ถ้ากดเมาส์ที่ลูกศรด้านบน ก็จะทำให้ข้อความบนจอภาพเลื่อนลง ถ้ากดที่ลูกศรด้านล่าง ภาพบนจอก็จะเลื่อนขึ้น ดู vertical scroll bar เปรียบเทียบ
optical mouseเมาส์แสงหมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เหมือนเมาส์ แต่แทนที่จะมีลูกกลิ้งกลม ๆ อยู่ด้านล่าง กลับใช้ลำแสง
scroll barแถบเลื่อนภาพหมายถึง ปุ่มรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่อยู่ริมด้านขวาและด้านล่างของวินโดว์ ที่ปลายแถบทั้งสองด้านจะมีลูกศรหันหัวขึ้นและลง หรือหันไปทางซ้ายและขวา บนแถบจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก ๆ เมื่อใช้เมาส์กดที่ลูกศรด้านใดด้านหนึ่ง หรือ ลากสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นี้ขึ้นหรือลง จะทำให้ข้อความหรือภาพ ที่อยู่บนจอเลื่อนขึ้น/ลง หรือ เลื่อนไปทางซ้าย/ขวาได้ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนแถบเลื่อนภาพนี้ เรียกว่า scroll box ดู scroll box ประกอบ
scroll boxรูปสี่เหลี่ยมบนแถบเลื่อนภาพหมายถึงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก ๆ บนแถบเลื่อนภาพที่อยู่ด้านขวาและด้านล่างของวินโดว์ เมื่อใช้เมาส์กดที่รูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นี้ แล้วลากขึ้น/ลง หรือซ้าย/ขวา จะทำให้ข้อความหรือภาพที่อยู่บนจอเลื่อนขึ้น/ลง หรือเลื่อนไปซ้าย/ขวาได้ ดู scroll bar ประกอบ
spacebarคานเคาะเป็นแป้นยาว ๆ ด้านล่างของแผงแป้นอักขระ (keyboard) การกดแป้นนี้แต่ละครั้ง จะทำให้เกิดช่องว่าง 1 ช่อง ใช้เมื่อต้องการเว้นวรรค หรือแยกตัวอักษรออกจากกัน
start buttonปุ่มเริ่มต้นในระบบวินโดว์ 95 และ 98 ปุ่มเริ่มต้นจะอยู่บนแถบงาน (task bar) ที่ด้านล่างซ้ายสุดของจอภาพ จะมองเห็นได้ทันทีที่คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบวินโดว์เรียบร้อยแล้ว ถ้ากดเมาส์ที่ปุ่มนี้ จะมีเมนูให้เลือกสั่งงานได้หลายอย่างดู Start menu ประกอบ
taskbarแถบงานหมายถึง แถบที่อยู่ด้านล่างสุดของจอภาพในระบบวินโดว์ 95 และ 98 ซ้ายสุด จะเป็นปุ่ม Start ซึ่งเป็นปุ่มที่เราจะต้องใช้ทุกครั้งที่เข้ามาในระบบ บนแถบนี้ จะมีสัญรูปเล็ก ๆ ของ นาฬิกา ลำโพง หรือบางที หากกำลังสั่งพิมพ์งาน ก็จะมีสัญรูปเครื่องพิมพ์ และเป็นที่บอกว่า ขณะนั้นเราเปิดวินโดว์อะไรไว้แล้วบ้าง แถบงานนี้ ปกติจะกว้างเท่ากับขนาดของปุ่ม Start คือประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถย่อให้เล็กลงไปอีก หรือขยายให้ใหญ่ขึ้น หรือหากต้องการย้ายที่ กล่าวคืออาจย้ายไปไว้ด้านข้าง ฯ ก็สามารถใช้เมาส์ลากไปได้เลย หากเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีแถบงานนี้ ก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่า แถบงานถูกซ่อนไว้ ทดลองเลื่อนเมาส์ไปทางด้านล่าง ต่ำลงไปจนชิดกับที่แถบงานเคยอยู่ หากยังไม่มีแถบงานปรากฏให้เห็น ก็อาจเป็นได้ว่า มีคนย้ายแถบงานไปไว้ที่อื่น ต้องลองหาดูให้ดี ๆ
ventral(เวน'เทริล) adj. เกี่ยวกับช่องท้อง,เกี่ยวกับพุง,อยู่บนบริเวณช่องท้อง,หน้าท้อง,ด้านท้อง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนส่วนหน้า หรือด้านล่างของอวัยวะหรือส่วนของอวัยวะ, (พืช) เกี่ยวกับผิวหน้าส่วนล่างหรือด้านใน. n. ครีบท้อง
vertical scroll barแถบเลื่อนภาพแนวนอนหมายถึง แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ด้านล่างสุดของแต่ละวินโดว์ ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพไปทางซ้ายหรือขวาหรือแนวนอน ที่ปลายสุดของแถบเลื่อนขึ้นลงนี้ ทั้งด้านซ้ายและขวา จะมีเครื่องหมายหัวลูกศร ถ้ากดเมาส์ที่หัวลูกศรด้านซ้ายก็จะทำให้ข้อความบนจอภาพเลื่อนไปทางขวา ถ้ากดที่หัวลูกศรด้านขวา ภาพบนจอก็จะเลื่อนไปทางซ้าย ดู horizontal scroll bar เปรียบเทียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ventral๑. -ท้อง๒. ด้านท้อง, ด้านหน้า๓. ด้านล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsiventralมีด้านบนด้านล่างต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aquiferชั้นหินใต้ผิวดินที่มีคุณสมบัติยอมให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่าย ในทางปิโตรเลียม Aquifer จะต้องประกอบด้วยชั้นหินที่ยอมให้น้ำมันดิบหรือก๊าซไหลซึมผ่านได้อยู่ด้านล่าง และชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้ำมันหรือก๊าซซึมผ่านได้อยู่ด้านบน (หรือที่เรียกว่าหินปิดกั้น) และจะต้องมีช่องว่างสำหรับกักเก็บน้ำมันหรือก๊าซได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Inferiorส่วนที่อยู่ต่ำกว่า, ด้านล่าง, ขอบล่าง, อยู่ต่ำ [การแพทย์]
Overthrust Fault รอยเลื่อนไถลทับ 1. รอยเลื่อนย้อนที่มีค่ามุมเทของระนาบรอยเลื่อนเท่ากับ หรือน้อยกว่า 10 องศา มวลหินจะเคลื่อนตัวไปได้หลายกิโลเมตร 2. ใช้เรียกรอยเลื่อนที่มีมวลหินด้านบนของระนาบ รอยเลื่อนเคลื่อนที่ยื่นล้ำออกไปจากมวลหินด้านล่าง [สิ่งแวดล้อม]
spongy cellสปันจีเซลล์, เซลล์ที่มีรูปร่างค่อนข้างกลมรี เรียงตัวกันอย่างหลวม ๆ เป็นกลุ่ม อยู่ระหว่างชั้นพาลิเสดกับเอพิเดอร์มิสด้านล่างของใบพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
baseboard (n.) แผ่นกระดานที่ปิดขอบด้านล่างของผนัง Syn. skirting board
cat flap (n.) ช่องด้านล่างของประตู มีแผ่นพลาสติกปิด-เปิดได้สำหรับเป็นทางแมวเข้า-ออก
chafing dish (n.) กระทะก้นตื้นมีที่ทำความร้อนอยู่ด้านล่าง (ใช้สำหรับบนโต๊ะอาหารเพื่ออุ่นหรือทำให้อาหารร้อนอยู่เสมอ) Syn. fondue
fondue (n.) กระทะก้นตื้นมีที่ทำความร้อนอยู่ด้านล่าง (ใช้สำหรับบนโต๊ะอาหารเพื่ออุ่นหรือทำให้อาหารร้อนอยู่เสมอ)
keep under (phrv.) เก็บไว้ด้านล่าง See also: รักษาไว้ข้างใต้
see below (abbr.) ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน) See also: คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ
skirting board (n.) แผ่นกระดานที่ปิดขอบด้านล่างของผนัง
undershot (adj.) ที่เคลื่อนด้วยแรงน้ำด้านล่าง
v.i. (abbr.) ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน) See also: คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ Syn. see below
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've seen some that are 65% AAA-rated that I know for a fact are filled with 95% subprime shit with FICOs below 550!ฉันเคยเห็นบางอย่างที่เป็น 65% ประเมินโดย เอเอเอ ที่ฉันรู้สำหรับข้อเท็จจริงที่เต็ม ไปด้วย 95% อึซับไพรม์ที่มี ฟีโคs ด้านล่าง 550!
Come on down. Front and center.ด้านล่าง ด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางด้วย
Down below him, a liberal America cheered, gloated.ด้านล่างของท่าน เสรีภาพของอเมริกา เสียงเชียร์โห่ร้อง
Downstairs from me there's that Chinese take-out. I'll ask him.ด้านล่างของที่พักฉันก็มีร้านอาหารจีน สั่งกลับบ้าน ฉันจะลองถามดูให้
It's a very public place;ด้านล่างของบันได และมันเป็นที่สาธารณะ
Below 1,000 meters, we enter a world where there is no sunlight.ด้านล่างนี้ 1,000 เมตรเราเข้าสู่โลก ที่มีแสงแดดไม่
Below are the data and statistics, the difference is the staff's great dissatisfaction.ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลและสถิติ ความแตกต่างคือความไม่พึงพอใจ
The underside of that Reaper drone is fixed with a big-ass antenna, snarfing the hardware ID of anything that broadcasts.ด้านล่างโดรนรีเปอร์ติดตั้งเสาอากาศ เก็บไอดีฮาร์ดแวร์ทุกอย่างที่กระจายสัญญาณ
Now get below and get them crates ready.ขณะนี้ได้รับด้านล่างและได้รับ มันพร้อมลัง
And he sailed up onto the little patch of shingle below the rocks.และเขาก็แล่นขึ้นไปบนแพทช์ เล็ก ๆ น้อย ๆ ของกรวดหินด้านล่าง
Not if you're on the bottom.ไม่ได้ถ้าคุณอยู่ในด้านล่าง
At the bottom of the river.ที่ด้านล่างของ แม่น้ำ
Hello, hello, below.สวัสดีสวัสดีด้านล่าง
I know. The bottom one, right?ลิตรรู้ ด้านล่างหนึ่งใช่มั้ย?
We watched that intellectual stuff, you know.แล้วคุณก็อ่านมัน และเมี่ออ่านจนถึงด้านล่าง
The bottom-line question is "Did Picasso paint it?"คำถามด้านล่างบรรทัดคือ "ต้อนรับปีกัสโซวาดมันได้หรือไม่"
He had a little garden down at the bottom enclosed in glass, like a greenhouse.เขามีสวนเล็ก ๆ ลงที่ด้านล่างที่แนบมาในแก้วเหมือนเรือนกระจก
Last time, the bottom near came out.ครั้งสุดท้ายที่ด้านล่างใกล้กับออกมา
I have to go back before they get to the bottom of the bowls.ผมต้องกลับไปก่อนที่พวกเขาได้รับที่ด้านล่างของชาม
I wish the world was a place where fair was the bottom line where the idealism you showed at the hearing was rewarded not taken advantage of.ฉันหวังว่าโลกเป็นสถานที่ ที่ยุติธรรมเป็นบรรทัดด้านล่าง ที่คุณแสดงให้เห็นความเพ้อฝัน
There it is again. It's coming from the bottom.มีก็เป็นอีกครั้ง มันมาจากด้านล่าง
We're below ya about 600 feet on the south face!เราด้านล่างเกี่ยวกับยา 600 ฟุตบนใบหน้าภาคใต้!
The person interested should apply at the address popping up below on this screen [?คนไหนสนใจสมัครได้่ตามนี้่ครับ ตามข้อความที่อยู่ด้านล่างทีึ่คุณมองเห็นอยู่ตรงนี้
All we really see is what they do outside of the water but who knows what they do under the ice where they spend two-thirds of their lives.นั่นเป็นแค่สิ่งที่เราเห็นเวลาพวกมันอยู่บนน้ำแข็งเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วมีการค้นคว้ามากมายที่ศึกษาว่า พวกมันทำอะไรเวลาอยู่ใต้ล่างน้ำแข็ง ซึ่งพวกมันใช้เวลาอยู่ด้านล่างถึง 2 ใน 3 ของช่วงเวลาชีวิตทั้งมหด
There's a shortcut down Broadway. You can catch him on 42nd Street.มันมีทางลัดอยู่ด้านล่างบอรดเวย์ คุณจะไล่มันทันตรงถนน 42
Declination, minus 10.60.เบนลงไปด้านล่าง ลบ 10.06
But this area here, there's an undersea inlet at the southern tip and it runs beneath the entire length of the island.แต่... ...บริเวณนี้ มันจะมีเวิ้งน้ำอยู่ด้านล่าง อยู่ตรงปลายเกาะทางทิศใต้
You initial here and there, you sign at the bottom.คุณเริ่มเขียนสัญญาที่นี่ที่นั่น แล้วก็เซ็นต์ชื่อด้านล่าง
I'll catch you guys down there.เดี๋ยวผมจะตามลงไปสมทบด้านล่าง
You have used the low guard. You fight well.การตั้งดาบป้องกันด้านล่าง.
I'd appreciate it. My new address is below.-จะเป็นพระคุณอย่างมาก ที่อยู่ใหม่ของฉันอยู่ด้านล่าง
But they found out that actually what happens is that it just keeps on going.แต่ก็พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริง คือมันยังคงละลายต่อไป เจาะเป็นอุโมงค์ลงไปถึงด้านล่าง
The water goes down to the bottom and it lubricates where the ice meets the bedrock.น้ำไหลลงไปถึงก้นด้านล่าง หล่อลื่นจุดที่น้ำแข็งต่อกับพื้นหินที่รองรับ
The fire trucks are down there.รถดับเพลิงอยู่ด้านล่าง
It takes a criminal mastermind to pull off a heist from an unlocked, unguarded room down the hall.มันเป็นการวางแผนเกี่ยวกับอาชญากรรม ที่ทำให้การปล้นสำเร็จ จากห้องที่ไม่ล็อก ไม่มีการ์ดที่ห้องโถงด้านล่าง
Stands 220 feet tall, 30 square feet at the bottom... 15 at the top, 294 winding stairs.ยืน 220 ฟุตสูง 30 ตารางฟุตที่ด้านล่าง 15 ที่ด้านบน 294 บันไดที่คดเคี้ยว
Okay, I'm picking up rad readings under that bridge right down there.OK ,ผมกำลังอ่านค่ารังสี ที่ด้านล่างนั่น
You're gonna go, lower hand low five, lower hand low five, upper hand high five.คุณ gonna ไปด้านล่าง ต่ำห้า, มือลดลงต่ำห้า มือบนสูงห้า
We hear it thump around underneath.เราได้ยินเสียงตุบด้านล่าง
Would you remind me to tell Clyde to move the cattle to the lower field?แม่ช่วยเตือนผมให้บอกไคร์ฟ ให้ย้ายฝูงวัวไปสนามด้านล่างหน่อยนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด้านล่าง
Back to top