ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดื้อรั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดื้อรั้น*, -ดื้อรั้น-

ดื้อรั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดื้อรั้น (adj.) stubborn See also: obstinate, disobedient, obdurate Syn. ดื้อดึง, หัวแข็ง Ops. ว่าง่าย
ดื้อรั้น (v.) be stubborn See also: be obstinate, be disobedient, be obdurate Syn. ดื้อดึง, หัวแข็ง Ops. ว่าง่าย
ดื้อรั้น (v.) be stubborn See also: be disobedient, be resist, be intransigent, be obstinate, be obdurate, be contumacious Syn. ขัดขืน, ขืน, ดื้อ, ดันทุรัง, รั้น Ops. ยินยอม
ดื้อรั้น (adj.) obstinate See also: stubborn, disobedient, obdurate Syn. หัวแข็ง, ว่ายากสอนยาก Ops. ว่าง่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
balky(บอค'คี) adj. ดื้อรั้น,หยุด,ตรงข้าม
bigot(บิก'เกิท) n. คนหัวดื้อ,คนดื้อรั้น, Syn. fanatic
bigoted(บิก'กะทิด) adj. หัวดื้อ,ดื้อรั้น,มีทิฐิ,มานะ, Syn. narrow-minded
bullish(บูล'ลิช) adj. คล้ายวัว,ดื้อรั้น,โง่
camp(แคมพฺ) {camped,camping,camps} n.ค่ายที่พัก,เต้นท์,ท่าทางทีหลอกลวง,มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย,พัก,หลับนอน,ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
contrary(คอน'ทระรี) adj.,n. (สิ่งที่) ตรงกันข้าม,ต่อต้าน,ขัดกัน,ดื้อรั้น,เป็นมุมฉาก -adv. ซึ่งตรงกันข้าม., See also: contrarily adv. ดูcontrary contrariness n. ดูcontrary
contumacious(คอนทุเม'เชิส) adj. ดื้อรั้น,แข็งข้อ,ไม่ยอมเชื่อฟัง, See also: contumacity n. ดูcontumacious, Syn. obdurate
contumacy(คอน'ทุมะซี) n. การดื้อรั้น,การแข็งข้อ, Syn. stubborness
crabbed(แครบ'บิด) adj. มีอารมณ์ฉุนเฉียว,โกรธง่าย,ดื้อรั้น,เข้าใจยาก,อ่านยาก., See also: crabbedness n. ดูcrabbed
cross-grained(ครอส'เกรนด) adj. มีลายไขว้,เป็นลายตัดสลับกัน,มีอารมณ์ร้อย,ดื้อรั้น,ประหลาด
die(ได) {died,dying,dies} vi. ตาย,หยุด,หยุดทำงาน,อวสาน,พินาศ,สงบลง,สลายตัว,ทรมาน,ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย., See also: Id. (die hard ดื้อรั้น) n. ลูกเต๋า,สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า,แม่พิมพ์,แบบเหล็ก,เบ้าเท vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies,dice
difficult(ดิฟ'ฟะคัลทฺ) adj. ยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน,ดื้อรั้น, Syn. hard ###A. easy
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
dogged(ดอก'กิด) adj. ดื้อรั้น,ทรหด, See also: doggedness n. ดูdogged, Syn. tenacious,inflexible
fossil(ฟอส'เซิล) n.,adj. ซากหิน,ซากสัตว์หรือพืชที่เป็นหิน,สิ่งที่ล้าสมัย,คนที่ล้าสมัย,เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย,เก่า,ดื้อรั้น, Syn. antiquated
fractious(แฟรค'เชิส) adj. ชอบทะเลาะวิวาท,หัวดื้อ,ดื้อรั้น,ขี้โมโห., See also: fractious ly adv. fractiousness n., Syn. cross
froward(โฟร'เวิร์ด) adj. ดื้อรั้น,จัดการได้ยาก,หัวแข็ง., See also: frowardly adv. frowardness n., Syn. perverse,willful
fusty(ฟัส'ที) adj. มีกลิ่นเหม็นอับ,เก่าแก่,ล้าสมัย,คร่ำครึ,หัวโบราณ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: fustily adv. fustiness n., Syn. moldy,must
hard-coreadj. ไม่ยอมใครง่าย ๆ ,ดื้อรั้น,เอาจริงเอาจัง, Syn. absolute
hard-nosedadj. ดื้อ,ดื้อรั้น
hard-setadj. ยึดมั่น,มั่นคง,ซึ่งอยู่ในฐานะที่ลำบาก,ดื้อรั้น,อดอยาก (fixed)
hard-shelladj. ซึ่งมีเปลือกแข็ง,ดื้อรั้น,ไม่อ่อนข้อ,ไม่ประนีประนอม., Syn. hard-shelled,rigid,uncompromising
headstrongadj. เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น,แน่วแน่,จงใจ,โดยตั้งใจ., See also: headstrongly, Syn. stubborn
hellbent(เฮล'เบนทฺ) adj. ดื้อรั้น,มุ่งหน้าอย่างไม่ยอมกลับ
inflexible(อินเฟลค'ซะเบิล) adj. ไม่ยืดหยุ่น,ไม่ปรับตัว,งอไม่ได้,แน่วแน่,ดื้อรั้น,ไม่ยอม,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง., See also: inflexibility,inflexibleness n. inflexibly adv., Syn. firm ###A. flexible
mulish(มิว'ลิช) adj. ดื้อ,หัวดื้อ,ดื้อรั้น,ว่ายาก., See also: mulishly adv. mulishness n.
obdurate(ออบ'ดูริท) adj. ใจแข็ง,ดื้อรั้น, See also: obduracy n., Syn. stubborn
obstinate(ออบ'สทะนิท) adj. ดันทุรัง,หัวแข็ง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,รักษายาก,บังคับไม่อยู่,ควบคุมได้ยาก,เอาชนะได้ยาก, See also: obstinateness n., Syn. headstrong
obstreperous(อับสเทรพ'เพอรัส) adj. อึกทึกครึกโครม,เอะอะโวยวาย,ควบคุมได้ยาก,ซึ่งต่อต้านอย่างดื้อรั้น, Syn. turbulent
persist(เพอซิสทฺ',-ซิสทฺ') vt. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อรั้น,ดื้อ,เพียร,ทนทาน,ฝังแน่น, See also: persister n., Syn. persevere
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistent(เพอซิส'เทินทฺ) adj. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อ,ดื้อรั้น,ทนทาน,ฝังแน่น, Syn. persevering,firm
pertinacious(เพอทะเน'เชิส) adj. ดื้อรั้นที่สุด,ยืนหยัด,ถือทิฐิ,หัวแข็ง,เพียร, See also: pertinaciousness n., Syn. unyielding
pertinacity(เพอทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้นยิ่ง,การถือทิฐิ,ความหัวแข็ง,ความเพียรพยายาม, Syn. obstinacy
perverse(เพอเวิร์ซฺ') adj. ตรงกันข้าม,ผิดเหตุผล,ออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,ประหลาด,วิปลาส,วิปริต,ชั่ว,ไม่ถูกต้อง,ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: perverseness n., Syn. contrary,obstinate,abnormal,wicked,corrupt
pigheaded(พิก'เฮดดิด) adj. ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: pigheadedness n.
pragmatic(แพรคแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับความเป็นจริง,เกี่ยวกับผลที่แท้จริง,เกี่ยวกับการเน้นการปฏิบัติหรือการประยุกต์,พลการ,ยุ่ง,เสือก,ดื้อรั้น,ถือทิฐิ,เกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์ n. ผู้ยุ่ง,ผู้ทำโดยพลการ,ผู้ดื้อรั้น,ผู้ถือทิฐิ, See also: pragmaticism n.
recalcitrant(รีแคล'ซีเทรินทฺ) adj. ดื้อรั้น,พยศ,ดื้อดึง,ไม่เชื่อฟัง,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,หัวรั้น n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว, See also: recalcitrance n. recalcitrancy n.
refractory(รีแฟรค'ทอรี) adj. ดื้อ,ดื้อรั้น,รั้น,ดื้อดึง,ไม่ยอมอ่อนข้อ,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,พยศ, (โรค) รักษายาก,ดื้อยา,ต้านโรค,หลอมยาก, Syn. obstinate,headstrong
English-Thai: Nontri Dictionary
bigotry(n) ความคลั่งศาสนา,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
contrary(adj) ตรงกันข้าม,หัวรั้น,ดื้อรั้น,ต่อต้าน
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง,ความหยิ่งยโส,ความดื้อรั้น
froward(adj) เอาแต่ใจ,ดันทุรัง,ดื้อรั้น
headstrong(adj) ดื้อดึง,มุทะลุ,เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น
impenitent(adj) ไม่รู้สึกผิด,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ไม่ยอมรับ
mulish(adj) เหมือนล่อ,ดื้อดัน,ดื้อรั้น,ว่ายาก
naughtiness(n) ความซน,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
naughty(adj) ซน,ดื้อรั้น,ไม่เชื่อฟัง,หยาบคาย
obduracy(n) ความบึกบึน,ความแข็งขัน,ความดื้อรั้น
obdurate(adj) บึกบึน,แข็งขัน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น
obstinacy(n) ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
obstinate(adj) ดื้อ,ดื้อรั้น,ดันทุรัง,สอนยาก,รักษายาก
perverse(adj) ดันทุรัง,ออกนอกลู่นอกทาง,ดื้อรั้น,ผิดปกติ
pigheaded(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวแข็ง
recalcitrant(adj) ไม่เชื่อฟัง,ฝ่าฝืน,บิดพลิ้ว,ไม่อ่อนน้อม,ดื้อรั้น,พยศ
stubborn(adj) ดันทุรัง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ว่ายาก,ยืนหยัด
tenacious(adj) ยึดแน่น,เหนียว,ดื้อรั้น,หวงแหน
tenacity(n) ความดื้อรั้น,ความเหนียวแน่น,การยืนหยัด
thwart(adj) ตามขวาง,ดื้อรั้น,ผิดปกติ
unwilling(adj) ไม่เต็มใจ,ดื้อรั้น,แข็งข้อ,ต่อต้าน
wilful(adj) เอาแต่ใจตนเอง,ดื้อรั้น,จงใจ,โดยเจตนา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
contumacious (adj.) ดื้อรั้น See also: ดื้อดึง, รั้น
dogged (adj.) ดื้อรั้น See also: ไม่เชื่อฟัง Syn. stubborn
dyed-in-the-wool (idm.) ดื้อรั้น
froward (adj.) ดื้อรั้น See also: หัวแข็ง, ดันทุรัง Syn. perverse
hardheaded (adj.) ดื้อรั้น See also: ดื้อ, หัวแข็ง Syn. headstrong, stubborn, willful Ops. compliant, easygoing
intractable (adj.) ดื้อรั้น See also: ดื้อดึง, รั้น, ควบคุมหรือจัดการได้ยาก Syn. stubborn, obstinate, perverse Ops. docile, tractable
pertinacious (adj.) ดื้อรั้น See also: มีทิฐิ, หัวดื้อ Syn. unsubmissive, unyielding Ops. handleable, agreeable, cooperative
perverse (adj.) ดื้อรั้น See also: ดื้อ, ดันทุรัง, เอาแต่ใจ, หัวแข็ง Syn. headstrong, stubborn, wayward Ops. tractable
rebel (vi.) ดื้อรั้น See also: ขัดขืน Syn. disobey, resist
refractory (adj.) ดื้อรั้น See also: หัวดื้อ, หัวรั้น, ไม่อ่อนน้อม Syn. disobedient, recalcitrant
stiff-necked (adj.) ดื้อรั้น
stubborn (adj.) ดื้อรั้น See also: ดื้อดึง, หัวแข็ง Syn. dogged, headstrong, obstinate
unsubmissive (adj.) ดื้อรั้น See also: มีทิฐิ, หัวดื้อ Syn. unyielding Ops. handleable, agreeable, cooperative
untoward (adj.) ดื้อรั้น See also: หัวแข็ง, ดันทุรัง Syn. froward, perverse
willful (adj.) ดื้อรั้น See also: ดื้อ, หัวแข็ง Syn. headstrong, stubborn Ops. compliant, easygoing
wrong-headed (adj.) ดื้อรั้น See also: ดื้อดึง, ไม่ยินยอม, ไม่ยอมจำนนต่อเหตุผลและความจริง Syn. obstinate, perverse, stubborn
persist in (phrv.) ดื้อรั้นทำ See also: ดื้อด้านทำ Syn. persist with
bulldog (adj.) อย่างมีนิสัยดื้อรั้น (คำที่ไม่เป็นทางการ) Syn. stubborn
contumacy (n.) การดื้อรั้น Syn. insubordination, disobedience
doggedly (adv.) อย่างดื้อรั้น See also: อย่างไม่เชื่อฟัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ηe's mischievous, disobedient, rebellious. Doesn't listen to a word...มีแต่หายนะ ไม่เชื่อฟัง ดื้อรั้น ไม่เคยฟังกันสักคำ
Resourceful, tenacious, and very, very ambitious.ฉลาด ดื้อรั้น และมีความทะเยอทะยานมากๆ
Bold, opinionated, just past her peak, and starting to realize that she has to settle for less.กล้าหาญ ดื้อรั้น เคยผ่านจุดสูงสุดในชีวิต แล้วเริ่มคิดได้ว่าควร ลดเป้าหมายที่ตั้งไว้
That kind of stick-to-itiveness has served me and my patients very well, but sometimes it also prevents me from acknowledging when I have reached an impasse like the oneดื้อรั้นมีประโยชน์อย่างมาก\ทั้งกับผมและคนไข้ แต่บางครั้งมันขัดขวางผมไม่ให้ยอมรับ เมื่อตอนที่ผมถึงทางตัน\เหมือนอย่างตอนนี้
Except one last thing.ดื้อรั้นหรือว่ามีอะไรอีก มันมีข้อความหลายฉบับ
I'm probably about as stubborn as you are.กระหม่อมอาจดื้อรั้นเช่นพระองค์
Although no one can do anything about Dae-So's stubbornness, you will find a way.ถึงแม้ไม่มีใครสามารถเอาชนะ ความดื้อรั้นของแดโซได้ ท่านจะต้องหาทางให้ได้
Ted, you never listen. You're too damn stubborn.เท็ด คุณไม่เคยฟังเลยคุณมันคนดื้อรั้นหัวแข็ง
Gus is very stubborn.กัสนายนี่ดื้อรั้นมาก
Are you really just gonna treat the pancreatitis?ฉันไม่อยากให้เธอตาย เพราะความดื้อรั้นของคุณ
Look closely.เผชิญหน้ากับความดื้อรั้นของคุณ ดูให้ดีๆ
Your father tells me you're very stubborn.พ่อเธอบอกฉันว่า เธอเป็นเด็กดื้อรั้น
Please forgive my stubborn pride!โปรดยกโทษในความดื้อรั้นของฉัน
Until you do, you're not welcome in this home.ถ้าลูกยังดื้อรั้น บ้านหลังนี้จะไม่ต้อนรับลูก
You're wilfully ignoring the obvious just to save your own skin. Yeah.- ใช่สิ ความดื้อรั้นของนาย ที่ยอมเพิกเฉยในทุกสิ่ง ที่เห็นอยู่แล้วเพื่อเอาตัวรอด
You're too fucking stubborn to die.เจ้าโครตดื้อรั้น ที่จะไม่ตายจริงๆ
Such a shame she has to pay the price for your stubbornness.เธอจะต้องเจ็บตัวจากความดื้อรั้นของคุณ
Trying as hard as I canผู้ดื้อรั้นพยายามทำต่อไปทั้งๆที่
Rocky Horror isn't about pushing boundaries or making an audience accept a certain rebellious point of view.Rocky Horror ไม่ได้เกี่ยวกับ การฉีกกรอบ หรือการทำให้ผู้ชม ยอมรับในความต่าง แบบดื้อรั้นของเรา
Oh, you're a persistent son of a bitch.นายนี้ มันดื้อรั้นจริง ๆ
Why be stubborn?ทำไมดื้อรั้นอย่างนี้
It's that kind of tenacity that attracts me.ฉันชอบความดื้อรั้นของมันค่ะ
Why are you so persistent? ! You're just a kid!ทำไมถึงได้ดื้อรั้นนัก\เป็นเด็กเป็นเล็กแท้ๆ
I just meant that he's a tenacious bastard I wouldn't care for even if he died.แม่เพียงแต่หมายความว่า เขาเป็นคนดื้อรั้น แม่ไม่สนใจหรอกถึงแม้ว่าเขาจะตาย
That tone of yours... it sounds like you're about to rebel.ดูเหมือนว่าเธอน่ะ... จะเป็นคนดื้อรั้นนะ
He can only focus on one thing at a time.เขาเป็นคนดื้อรั้น ไม่จริงจังกับทุกเรื่อง
You said I might succeed if I used my foolish stubbornness as a focal point in life.คุณว่าฉันจะประสบความสำเร็จ หากใช้ความดื้อรั้นที่โง่ๆ ของฉันเป็นจุดโฟกัสในชีวิต
You said to make my foolish stubbornness a focal point of my life, so I just trusted what you said, and am trying my best to do that.คุณบอกว่าให้ความดื้อรั้นแบบโง่ ๆ ของฉันเป็นจุดโฟกัสของชีวิตฉันเอง ดังนั้นฉันเพิ่งจะเชื่อในสิ่งที่คุณได้บอกมา และฉันพยายามทำให้ดีที่สุด
You're rash, volatile, opinionated.เจ้าผลีผลาม อารมณ์แปรปรวน ดื้อรั้น
My daughter refused to come out anywayลูกข้าคนนี้ช่างดื้อรั้นจริงๆ เลย
I know you think I'm headstrong and you've always been there for me.ข้ารู้ว่าเจ้าคิดว่าข้าดื้อรั้น และเจ้าช่วยข้าตลอดมา
I was so young... headstrong...ตอนนั้น ฉันยังเด็กเกินไป... . ดื้อรั้น...
Well, isn't that tenacity the reason you promoted her in the first place?ก็ไม่ใช่เพราะความดื้อรั้นงั้นรึไง ที่ทำให้คุณโปรโมทเธอ ตั้งแต่แรกน่ะ?
I also don't like being so strong that it becomes unbelievable.ผมไม่ชอบความดื้อรั้นที่ไร้เหตุผลของคุณ
Yeah, well, then why don't you save it for future generations of stubborn, relentless baby Gilberts?ทำไมเธอไม่เก็บเอาไว้ให้ รุ่นลูกรุ่นหลาน ตระกูลกิลเบิร์ตผู้แสนดื้อรั้น และหัวแข็ง
So there you go. I saved you from your own stubbornness.แล้วเธอก็จะไป ฉันปกป้องเธอจากความดื้อรั้นของเธอ
You hate them because 27 years ago it was your anger, your bigotry that drove me away.คุณเกลียดพวกเขา เพราะว่าเมื่อ 27 ปีก่อน มันเป็นความโกรธของคุณ ความดื้อรั้นของคุณ ที่มันทำให้ฉันหนีไป
If it hadn't been for the tenacity of your boy,ถ้าไม่ได้ความดื้อรั้นจากเด็กของท่าน
Love doesn't solve all problems.หากความรักเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความดื้อรั้น
And Henry has a touch of the rebellious in him, wouldn't you say?และเฮนรี่มี ความดื้อรั้นอยู่นิดหน่อย ว่างั้นไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดื้อรั้น
Back to top