ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชิ้นเล็กๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชิ้นเล็กๆ*, -ชิ้นเล็กๆ-

ชิ้นเล็กๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชิ้นเล็กๆ (n.) powder See also: dirt, dust Syn. ฝุ่น, อนุภาค, สิ่งเล็กๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
sliver(n) สะเก็ดไม้,ชิ้นเล็กๆ,เศษไม้
snip(n) เศษเล็กเศษน้อย,ชิ้นเล็กๆ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)ทีซีพี/ไอพี, โพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุผู้รับผู้ส่งในเครือข่ายและจัดการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆ ที่เรียกว่าแพ็กเก็ต (packet) ส่งผ่านไปในอินเทอร์เน็ตและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งไปนั้น จะได้รับอย่างถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่ข้อมูลเกิดข้อผิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bauble (n.) เครื่องประดับชิ้นเล็กๆ ราคาถูก Syn. trinket
billet (n.) ท่อนไม้ชิ้นเล็กๆ
bitty (adj.) ซึ่งเป็นชิ้นเล็กๆ
collop (n.) เนื้อชิ้นเล็กๆ
etagere (n.) หิ้งหลายชั้นที่เปิดโล่งใช้วางของชิ้นเล็กๆ
fraction (n.) การตกผลึกเป็นชิ้นเล็กๆ (เคมี)
gewgaw (n.) สิ่งประดับชิ้นเล็กๆ ไม่มีราคาค่างวด See also: ของไร้สาระ, ของกำมะลอ Syn. bauble
gimcrack (n.) สิ่งประดับชิ้นเล็กๆ ไม่มีราคาค่างวด See also: ของไร้สาระ, ของกำมะลอ Syn. gewgaw, bauble
hash up (phrv.) สับออกเป็นชิ้นเล็กๆ See also: หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ Syn. chop up
kiss (n.) ขนมหวานชิ้นเล็กๆ
mignon (adj.) ซึ่งถูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆ
morsel (vt.) แบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆ
patty (n.) ขนมพายชิ้นเล็กๆ See also: ขนมปิ้งหรือขนมอบยัดไส้ Syn. cake, pastry, pie
petit four (n.) ขนมปังหรือขนมเค้กชิ้นเล็กๆ ขนาดพอคำ Syn. cookie, candy
wispily (adv.) อย่างเป็นมัดหรือชิ้นเล็กๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And my inspiration was to put a little piece of psalm inside each one.และแรงบันดาลใจของฉัน ในการตักบาตร ชิ้นเล็กๆ การอธิษฐานในแต่ละครั้ง
An amazing bit of machinery, this...ชิ้นเล็กๆ ของเครื่องกลที่น่ามหัศจรรย์
Little piece each time.ชิ้นเล็กๆ ในแต่ละครั้ง
An ornament. A knickknack.เครื่องประดับ ของชิ้นเล็กๆ
When I got back to his table, he'd gone, with all his papers, except for that scrap, which I found near his chair.ตอนที่ฉันเกลับไปที่โต๊ะทำงานของเขา, เขาก็หายไปแล้ว, พร้อมกับเอกสารทั้งหมด, ยกเวัน เศษชิ้นเล็กๆ, ที่ฉันเจอ ใกล้ๆเก้าอี้ของเขา.
Put three small onions, that's all I did.หัวหอมสามชิ้นเล็กๆ แค่นั้นล่ะ
Wayne, could you chop this up into smaller slices?เวย์น ช่วยหั่นพวกนี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยได้ไหม
Or sometimes it's filled with small toys - Small toysหรือบางทีก็จะมีของเล่นชิ้นเล็กๆ / ของเล่นชิ้นเล็กๆ
I found a piece of glass in here, all round and clear.ผมเจอแก้วชิ้นเล็กๆ มันกลมและใส
It started out as a scrapbook and just mutated.มันเริ่มจากข่าวชิ้นเล็กๆ และก็ขยายเพิ่มขึ้น
It's anecdotal evidence at best.ด้วยหลักฐานๆชิ้นเล็กๆแค่นี้เหรอ
Thousands of tiny little bone fragments...มันประกอบด้วย กระดูกชิ้นเล็กๆ มากมาย
That bar of chocolate is now rushing through the air above our heads in a million tiny little pieces.บอกแล้วไง ว่าช็อกโกแลตกำลังผ่านอากาศเหนือหัว ในสภาพชิ้นเล็กๆนับล้าน
She's a good liar, but I doubt she can hide a baby from her boyfriend.เศษชิ้นเล็กๆในรังไข่
I'll be there to hold his hand and finish his little project for him.ผมจะไปกุมมือเค้า และช่วยทำงานชิ้นเล็กๆของเค้าให้เสร็จ
But she's got the note. maybe a few burnt pieces.แต่เธอมีกระดาษโน้ต อาจจะชิ้นเล็กๆ
Probably chopped up into little pieces and fed to the buzzards.อาจจะถูกหั่นสับเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วโยนให้อีแร้งกิน
Okay, a little piece of waffle.ได้ วาฟเฟิลชิ้นเล็กๆ หนึ่งชิ้น
Please! Clay! They're gonna cut me up into little pieces!ได้โปรดเคลย์ พวกมันต้อง หั่นฉันเป็นชิ้นเล็กๆแน่
The scan revealed a tiny bone fragment that may be putting pressure on the optic nerves.ผลการตรวจพบกระดูกชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่ง ที่กดทับประสาทส่วนการมองเห็น
Why don't we cut you up into little pieces and feed you to your pooches?ทำไมเราไม่ ตัดแกออกเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วเอาไปให้สัตว์เลี้ยงของแกจัดการล่ะ? หืม?
I wish to present my small gift for all of you here tonight.ผมอยากจะแสดงให้ทุกๆคนเห็น ของขวัญชิ้นเล็กๆของผม ในคืนนี้
Start with the little things, the things on shelves and in drawers the knick-knacks, the collectibles.คุณเริ่มด้วยสิ่งของชิ้นเล็กๆ ของบนชั้นวาง ในตู้เสื้อผ้า ของกระจุกกระจิก ของสะสม
And washers and nuts and bolts and screws and whatever little pieces of metal we can think of that is galvanized.สิ่งที่เป็นชิ้นเล็กๆที่ทำมาจากโลหะ สิ่งที่เราใช้แทนสังกะสี จะต้องมีสังกะสี หรือสังกะสีที่เป็นของแข็ง
Well, that's how they stay rich. They only buy small food.อืม นั่นแหละเขาถึงยังรวยอยู่ได้ เขาซื้อแค่อาหารชิ้นเล็กๆ
It was almost like thousands of tiny... alien creatures.มันเกือบเหมือนหลายพันชิ้นเล็กๆ สัตว์ประหลาดเอเลี่ยน
It's a meal. It's... peruvian, I think.มันเป็น ปลาหั่นชิ้นเล็กๆ
I could take a nice, little chunkจะทำให้ดีเลย แค่ชิ้นเล็กๆ เอง
We are going to be performing extracorporeal shock wave therapy today to break up the stones in his ureter so they can pass.เราจะรักษา โดยการสลายนิ่ว ด้วยคลื่นความถี่สูง วันนี้ เพื่อทำให้นิ่วเป็นชิ้นเล็กๆ ในท่อไต มันจะได้ผ่านไปได้
That's all it is. tiny piece of paper.นั่นล่ะ กระดาษชิ้นเล็กๆ
If I'm elected ... you get the money for many if you want to make toys.เมื่อฉันได้รับเลือกอีกครั้ง... คุณจะได้เงินทุน สำหรับสร้างของเล่นชิ้นเล็กๆอีกครั้ง
They're rolling around in little plastic balls.- ก็ชิ้นเล็กๆของเค้ก!
I've met someone else. She's lime green she has 14 little chunks of pineapple inside of her and she is everything I deserve in lifeฉันได้พบใครคนนึงแล้ว เธอตัวสีเขียวมะนาว มีสับปะรดชิ้นเล็กๆ 14 ชิ้นอยู่ในตัว
So, we bought you a little present, though "bought" is a very loose term.ดังนั้นเราจึงซื้อของขวัญชิ้นเล็กๆมาให้นาย แม้ว่า"ซื้อ"จะไม่ตรงความหมายซะทีเดียว
Will you cut up hot dogs into little chunks and mix them in with the sauce?คุณจะหั่นฮอทด็อกเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วผสมในซอสรึเปล่า
A willing student shall be accepted even if he brings a small giftนักเรียนจะได้รับการยอมรับ ถ้าเขามอบของขวัญชิ้นเล็กๆให้
So now we pinch off a small piece of masa, and you roll it into a ball.ตอนนี้เราก็ บิแป้งมาซ่า ออกมาเป็นชิ้นเล็กๆ และหนูก็ม้วนเป็นลูกบอล
He looked pale, crazy. He bit my friend.เขาดูซีด บ้า เขาทำเพื่อนฉันเป็นชิ้นเล็กๆ
Sir Buchanan, your piece, left rather small on this plate:เหลือแค่ชิ้นเล็กๆบนจาน แค่ฮ่องกงเท่านั้น
I specialized in returning art to their rightful owners, starting with a small Rembrandt an SS officer took from my grandfather.ฉันเชี่ยวชาญในการคืนงานศิลปะให้กับเจ้าของเดิม เริ่มจากการขโมยงานชิ้นเล็กๆของ เรมแบรนท์ จนท.โซเวียตยึดมันไปจากปู่ของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชิ้นเล็กๆ
Back to top