ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชั้นเชิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชั้นเชิง*, -ชั้นเชิง-

ชั้นเชิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้นเชิง (n.) artifice See also: tactics, means, stratagem, trick, tact, strategy, trickery, finesse Syn. เล่ห์เหลี่ยม, ท่วงที, อุบาย, เชิงชั้น, กลเม็ด, ทีเด็ด, ยุทธวิธี
ชั้นเชิงโวหาร (n.) impromptu rhetoric See also: improvisation (rhetoric), extemporization Syn. เล่นสำนวน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
maneuvering (n.) ชั้นเชิง See also: กลยุทธ์, กลวิธี Syn. strategy, generalship, stratagem
tactics (n.) ชั้นเชิง See also: กลยุทธ์, กลวิธี Syn. strategy, maneuvering, generalship, stratagem
diplomatically (adv.) อย่างมีชั้นเชิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some accomplished diplomacy that was.ชั้นเชิงเหนือชั้นจริงด้วย
"the delicately balanced negotiations."กลับเข้าไปในการเจรจาที่เขาเรียกว่า "การต่อรองเพื่อดุลยภาพอย่างมีชั้นเชิง"
I'm asking you to be a smart company commander.มีชั้นเชิงในการบัญชาการครั้งนี้หน่อย
I guess they'll be hoping he produces some of the flair that he showed as a substitute at Fulham last week.ทีมคงหวังให้เขาโชว์ชั้นเชิง เหมือนครั้งที่ลงฟาดแข้งกับฟูแล่ม
There are profiles for every player-- the conservative point counter, the aggressor, the finesser.มันมีโพรไฟล์ สำหรับผู้เล่นทุกคน-- พวกนับแต้มอย่างระวัง พวกชอบรุก พวกใช้ชั้นเชิง
We needed a goodwill gesture.เราต้องดูชั้นเชิงของความเป็นมิตรก่อน
Mayhaps you desire to challenge the ranking that I have been assigned by my strength and cunning.แกอาจจะอยากลองดีกับตำแหน่งฉัน ที่ได้มาเพราะความแข็งแกร่งกับชั้นเชิง
I pegged you as a professional, but clearly, you lack the necessary artistry.ผมจัดคุณไว้ในหมู่ของพวกมืออาชีพ แต่เห็นได้ชัด คุณยังขาดชั้นเชิงทางศิลปะ
A greaser like yourself is too crafty for the Japs.เพราะว่าคนอย่างนาย.. มีชั้นเชิงมากกว่าพวกไอ้ยุ่นเยอะ
Flattery to appease a malignant narcissist - a frivolous tactic.ประจบสอพลอเพื่อเอาใจ ชักจูงผู้คนที่อยู่รอบตัว... ชั้นเชิงเล็กๆน้อยๆ
Here, let me call... okay, listen, I appreciate the gesture, but you don't know Serena Van Der Woodsen.นี่ ฉันจะโทร... โอเค,ฟังนะ, ผมเห็นคุณค่าของชั้นเชิงนี้ แต่คุณไม่รู้จัก เซรีน่า แวน เดอร์ วูดเซน
Not that I'm saying that you should use that as a tactic. It's--ฉันไม่ได้พูดว่าเธอควรใช้ชั้นเชิงตรงนั้น มัน
Yet clearly this unsub doesn't have the same confidence or finesse.เห็นได้ชัดว่า/N ผู้ต้องสงสัยรายนี้ไม่มี ความมั่นใจ/Nหรือชั้นเชิงแบบเดียวกัน
He's using a clever tactic.เขาใช้ชั้นเชิงที่ชาญฉลาด
I happen to be an accomplished diplomat.เผอิญข้ามีชั้นเชิงการฑูต
You will succeed because you are as wily as the Javan tiger from where you get your name.คุณจะทำสำเร็จ เพราะคุณมีชั้นเชิง เหมือนเสือชวา ซึ่งคุณได้สมญานั้นมา
Now I'm thinking maybe it's a little bit more subtle.- น่าจะมีชั้นเชิงกว่านั้น
You'll be more... diplomatic.เธอจะ... มีชั้นเชิงมากกว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชั้นเชิง
Back to top