ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จ้างงาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จ้างงาน*, -จ้างงาน-

จ้างงาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ้างงาน (v.) employ See also: hire, contract, procure Syn. ว่าจ้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
employmentการจ้างงาน, การจัดหางาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clandestine employmentการลักลอบจ้างงาน [เศรษฐศาสตร์]
Employmentการจ้างงาน [เศรษฐศาสตร์]
Multinational Companyบริษัทข้ามชาติบริษัทที่มีฐานการผลิตหรือการลงทุนโดยตรงอยู่ในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งประเทศและครอบคลุมกิจการระดับโลก ตัวอย่างของบริษัทประเภทนี้ อาทิ บริษัทน้ำมันเอสโซ่ (Esso) หรือ เอกซอน (Exxon) ของสหรัฐอเมริกา บริษัทข้ามชาติได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่บริษัทข้ามชาตินั้นๆ เข้าไปดำเนิน กิจการโดยเฉพาะการจ้างงาน การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนั้น อย่างไรก็ตามบทบาทในแง่ลบของบริษัทข้ามชาติต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่โดยเฉพาะในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมขาติอย่างมากของของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศในระยะยาว [ปิโตรเลี่ยม]
Part-time employmentการจ้างงานไม่เต็มเวลา [TU Subject Heading]
Public service employmentการจ้างงานเพื่อการพัฒนาโดยรัฐ [TU Subject Heading]
Spouse employmentการจ้างงานคู่สมรส [เศรษฐศาสตร์]
Sunrise Industry อุตสาหกรรมตะวันรุ่ง อุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตสูงจนเชื่อกัน ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต แทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เติบโตมานานและค่อย ๆ ลดอัตราการเจริญเติบโตลง (sunset industry) แม้ว่าอุตสาหกรรมเดิมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนังต่าง ๆ จะยังคงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ แต่เชื่อกันว่าบทบาทนำในการเป็นแหล่งจ้างงานจะถูกแทนที่โดยอุตสาหกรรมดาว รุ่ง ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการ [สิ่งแวดล้อม]
Sunset Industry อุตสาหกรรมตะวันตกดิน ดู Sunrise Industry (Sunrise Industry หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตสูงจนเชื่อกัน ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต แทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เติบโตมานานและค่อย ๆ ลดอัตราการเจริญเติบโตลง (sunset industry) แม้ว่าอุตสาหกรรมเดิมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนังต่าง ๆ จะยังคงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ แต่เชื่อกันว่าบทบาทนำในการเป็นแหล่งจ้างงานจะถูกแทนที่โดยอุตสาหกรรมดาว รุ่ง ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการ ) [สิ่งแวดล้อม]
Supplementary employmentการจ้างงานเสริม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
employment (n.) การจ้างงาน Syn. hire
excess (vt.) ปลด (คนงาน) ออกจากงาน (เนื่องจากการเลิกจ้างงาน) Syn. dismiss
lay off (phrv.) เลิกจ้างงาน See also: ไล่ออกจากงาน, ไล่ออก Syn. lie off, stand off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Beatings, illegal seizures demanding services without pay.จ้างงานโดยไม่จ่ายค่าแรง
I was once his butler, but it was not his untimely death this evening that brought my employment with him to an end.ผมเคยพ่อบ้านของเขา แต่มันมันไม่ใช่เพราะการตายเมื่อค่ำนี้ ที่นำการจ้างงานของผมกับเขาถึงจบลง
How many times have I told you ? Your work certificate you keep in your pocket at all times.บอกให้เอาใบจ้างงานติดตัวไว้
Sir, I have ten work permits here for the Deutsche Emailwarenfabrik, cosigned by Mr. Bankier and myself.ผมมีใบจ้างงาน 10 ใบ... ของโรงงานภาชนะเคลือบ
I mean, they rollin´ in. A lot of people want me to work for them right now.ใครๆ ก็อยากจ้างงานฉัน
In your letter confirming my employment, you said you wanted Siam to take its place among the nations of the modern world.ในจดหมายที่ท่าน ได้ยืนยันการจ้างงานของฉันนั้น ท่านบอกว่า อยากให้สยามยืนหยัดอยู่ท่ามกลางประชาชาติของโลกสมัยใหม่
Come over and hire us.มาที่นี่ มาจ้างงานเรา
Let's move on to the next desperate lot and employ them and raise their level up.ถ้าอย่างนั้นก็ย้ายโรงงานไปที่อื่นที่ลำบากดีกว่า ไปจ้างงานและช่วยยกระดับประชาชนที่อื่นต่อดีกว่าไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
So that means that they can maintain employment in periods of recession which increases demand which helps you get out of recession.หมายความว่ามันสามารถรักษาการจ้างงานเอาไว้ ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งจะช่วยเพิ่มอุปสงค์
Obviously they didn't want to put the thing on the air and they were trying to drive us crazy and get us to quit or wait until the first window in our contract so that they could fire us.เห็นชัดว่าพวกเขาไม่ต้องการเอาเรื่องนี้ออกอากาศ พวกเขาพยายามแกล้งให้เราคลุ้มคลั่งและยอมเลิกไปเอง หรือรอจนมีช่องโหว่ขึ้นมาในสัญญาจ้างงานของเรา
Were rescinding our job offer.เราจะยกเลิกสัญญาจ้างงานกับเธอ
New roads, agriculture, employment, education.ถนนตัดใหม่ เกษตรกรรม การจ้างงาน
Three infractions of any kind, and your employment is terminated.ทำผิดใดๆถึงสามครั้ง การจ้างงานของผู้นั้นจะสิ้นสุด
Are you serious?ไม่มีใครอยากจ้างงานคนหลอกลวงผิวดำ
Now, I'm not sure what the current going rate for thug-for-hire work is, but I'm feeling pretty confident that it's a lot less than this.ตอนนี้ ผมไม่แน่ใจว่า ปัจจุบันอะไร คืออัตรา การจ้างงานครั้งนี้ แต่ผมรู้สึก มั่นใจว่า
I got employment records from the apple farm in tehachapi.จากบันทึกการจ้างงานจากสวนแอปเปิ้ลในทาฮชาพี
For local people, it provides employment.สำหรับคนในพื้นที่, มันคือการจ้างงาน
Summer's employment at the Daily Freeze during her sophomore year... coincided with an inexplicable 212% increase in revenue.การจ้างงานของซัมเมอร์ในร้านไอศครีม ในช่วงระหว่างที่เธอเรียนปีสอง... ก็บังเอิญไปสอดคล้องกับผลกำไรของร้านที่เพิ่มขึ้นถึง 212% อย่างอธิบายไม่ได้
Lt Flynn, employment records?หมวดฟริ้นน์ ขอมูลการจ้างงานล่ะ
Maybe we can get these employment records on our own.บางทีเราอาจหาข้อมูลการจ้างงานได้ด้วยตัวเอง
He answered yes. Every time. why he never got hired.ทุกครั้ง สาเหตุที่เขาไม่ได้รับการจ้างงาน
Employment records show she just got promoted to sous-chef.ประวัติการจ้างงาน บอกว่าเธอเพิ่ง ได้เลื่อนขั้น เป็นผู้ช่วยเชฟ
We're indexing the employment records for both hospitals against any Eastern European names.เรากำลังตรวจสอบ บันทึีกการจ้างงาน ทั้งสองโรงพยาบาล หาชื่อคนยุโรปตะวันออก
We have a phone number for Timur Vasiliev based on his employment records.เรามีหมายเลขโทรศัพท์ ของทิเมอร์ วาซิลเยฟ ตามหลักฐานการจ้างงาน
He has no employment records,เขาไม่มีรายงานเรื่องการจ้างงาน
Aand when they find out at I've got squat,การจ้างงานที่หมาลัยนี้ของฉัน และพอเขารู้ว่าผลวิจัยฉันไม่ได้ผล
Probably too many previous employments to be any use, but...อาจจะมีรายชื่อ การจ้างงาน ก่อนหน้านี้มากไปหน่อย แต่...
As of this morning, your employment with CRT was officially terminated.ซึ่งในเช้าวันนี้ การจ้างงานของคุณ กับซีอาร์ทีได้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการแล้ว
We're also legally required to inform you that... because you were technically no longer under the employ of CRT at the time of your abduction... we cannot be held accountable for any injury that may befall upon you... after your official date and time ofเรายังมีอำนาจทางกฏหมาย ที่จะแจ้งให้ทราบว่า ในทางเทคนิคแล้ว คุณไม่ได้อยู่ภายใต้ การจ้างงานของเรา ในช่วงเวลาที่คุณโดนลักพาตัว
I'm calling to hire you.- ผมโทรมาจ้างงานต่างหาก
Dig deep into extended employment recordsขุดหาเกี่ยวกับข้อมูลการจ้างงาน
Employment records, taxes, it's all legit.ทะเบียนประวัติการจ้างงาน การเสียภาษี ทุกอย่างถูกต้องตามกม.
In fact, I can probably just update the last proposal I worked on.ความจริง ผมสามารถอัพเดท สัญญาจ้างงานล่าสุดได้
The script is about to be finishd. And we are going to engage in new work.เรื่องการปิดต้นฉบับ แล้วก็การจ้างงานครั้งใหม่
His bank sent us a check he cashed for an off-the-books job.ธนาคารส่งเช็คค่าจ้างงานนอก ที่เขานำไปขึ้นเงินมาให้เรา
Our air-conditioning program has a job placement rate five times higher than the rest of your school combined.โครงการแอร์ของเรามีอัตราจ้างงาน สูงกว่าส่วนที่เหลือ ของวิทยาลัยคุณรวมกัน 5 เท่า
I just got a call and someone actually wants to hire Carmichael Industries.ชั้นเพิ่งได้รับโทรศัพท์ บางคนอยากจ้างงานในอุตสาหกรรมคาร์ไมเคิล
No telling how many jobs this will create for Russia.และนั่นยังไม่กล่าวถึง การจ้างงานจำนวนมาก ที่จะเพิ่มขึ้นในรัสเซีย
You lied of your seniority, you will be given... a retirement package, ...but your TransWorld contract has been terminated.ด้วยอายุงานที่อาวุโส คุณจะได้รับ เงินรางวัลบำเหน็จเกษียน จากสัญญาการว่าจ้างงานจาก Trans-worlds ได้สิ้นสุดอายุลงแค่นี้
Malcolm Ward's last place of employment.ที่สุดท้ายที่จ้างงาน มัลคอล์ม วอร์ด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จ้างงาน
Back to top