ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จวนจะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จวนจะ*, -จวนจะ-

จวนจะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จวนจะ (adv.) almost See also: nearly, practically, virtually Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ใกล้จะ
English-Thai: HOPE Dictionary
almost(แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately)
like(ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา
momentary(โม'เมินเทอรี) adj. ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วขณะ,ประเดี๋ยวเดียว,สั้นมาก,ทุกขณะ,ซึ่งใกล้จะมาถึง,ซึ่งจวนจะเกิดอยู่แล้ว., See also: momentariness n.
moribund(มอ'ริเบินดฺ) adj. ใกล้ตาย,จวนตาย,ร่อนแร่,จวนจะสูญพันธุ์,จวนจะหมด,ไม่เจริญ,อยู่กับที่, See also: moribundity n., Syn. dying,failing
rising(ไร'ซิง) adj. สูงขึ้น,ลุกขึ้น,ลอยขึ้น,กำลังเจริญเติบโต,กำลังพัฒนา adv. ค่อนข้างมาก,ใกล้เข้า,เกือบจะ,จวนจะ n. การลุกขึ้น,การลอยขึ้น,การกบฏ,สิ่งที่ลอยขึ้น,สิ่งที่ยื่นออกมา,สิ่งที่นูนขึ้น,ฝี,ฝีหนอง,สิว,การคืนชีพ prep. ย่างเข้า...ปี,ใกล้เข้า,เกือบจะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rickety (adj.) จวนจะพัง See also: ง่อนแง่น, จวนจะแตกหัก Syn. ramshackle, shaky, unstable
crepuscular (adj.) ที่เกี่ยวกับช่วงเวลาพระอาทิตย์จวนจะลับขอบฟ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The baby's full-term.จวนจะครบกำหนดคลอดแล้วค่ะ
I'm due at Sergio Rossi to pick out new work shoes.จวนจะถึงเวลานัดเซอร์จิโอ รอสซี่ มารับรองเท้าอยู่แล้ว
It's about to explode.จวนจะระเบิดแล้วนะนั่น
It was almost noon as we set out to find the body of a dead kid named Ray Brower.จวนจะเที่ยงที่เราออกไปค้นหา ร่างของเด็กที่ตายชื่อเรย์ บราวเวอร์
And even with that rickety old sled, the Jamaicans are flying through the turns.ทั้ง ๆ ที่ใช้สเลดที่เก่าจวนจะพังอยู่แล้ว แต่ทีมจาไมก้าแทบจะบินเข้าโค้งเลย
It's almost time for the final round, yet you look very unhappy.นี่ก็จวนจะ ตัดสินแล้ว ทำใมเธอยังดูไม่ค่อยมีความสุข?
When will you become No 1 in Tientsin?ตอนนี้ท่านจวนจะเป็นหนึ่งในเทียนสินหรือยัง
SEAN: We almost there, Twink.พวกเราจวนจะทำได้แล้ว ทวิน
One more session like that and he's gonna explode.เค้าน่ะจวนจะเสร็จเธอแล้ว
Can't do that. We are almost there.ไม่ได้นะ เราจวนจะถึงแล้ว
And just when all hope seemed lost, message of a new discovery drew us to an unknown planet called Earth.แต่แล้วเมื่อความหวังจวนจะดับสูญ ก็มีข่าวถึงการค้นพบใหม่ นำเรามายังดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่า... โลก
I think she's only pushing i 'cause the vanderbilt side of her family practically owns it.'ทำให้ vanderbilt side ของครอบครัวของเธอจวนจะได้เป็นเจ้าของมัน
OK everybody, the President is about to arrive.เอาล่ะทุกคนประธานาธิปดี จวนจะมาถึงแล้ว
Cross gets closer with each hour.ครอสกำลังเข้ามา จวนจะถึงแล้ว
Because alligators are snappy, and at the same time, I want it prompt.เพราะยิ่งเร่งก็จะยิ่งมัน แต่อีกอย่างคือ\ ผมจวนจะเสร็จแล้ว
I'll be done shortly.ฉันจวนจะแก้ไขเสร็จแล้ว
My friend is dying.เพื่อนของฉันจวนจะตาย
I said my friend is dying!ฉันบอกว่าเพื่อนของฉันจวนจะตายไง!
He came real close to not being hit by a bullet.มันจวนจะไม่โดนกระสุนอยู่แล้ว
I promises my mama Boo, on her deathbed that I'd get my son Steven outta public school and into a church school.ฉันสัญญากับแม่ทูนหัวของฉัน ขณะที่เธอจวนจะตาย ว่าผมจะให้ลูกชายออกจากโรงเรียนรัฐแล้วมาเข้าโรงเรียนโบสถ์
In my dream, I'm lying on this rickety old bed, and it keeps banging against the wall.ในฝัน ฉันกำลังนอน อยู่บนเตียงเก่าๆ จวนจะพัง แล้วก็มีเสียงดังปังๆ ตรงผนังห้อง
Pierce, it's starting to seem, from observing the others, that you're using the social leverage afforded you by your alleged deathbed to exact complicated acts of psychological vengeance on those closest to you.เพียร์ซ จากการที่ผมสังเกตคนอื่นๆ มันดูเหมือนว่าคุณกำลังใช้ อาการอ้างว่าจวนจะตายของคุณ เป็นคานงัดทางสังคม
I have a stack of paperwork on my desk that's taller than I am.ฉันมีงานเอกสารกองอยู่บนโต๊ะเป็นตั้งๆ มันสูงจวนจะท่วมหัวอยู่แล้ว
If you care about your friend, go figure out how Alaric came into the icu on his deathbed and walked out an hour later without a scratch.ถ้าคุณยังแคร์ /N เพื่อนของคุณ คิดดูสิเป็ยยังไงตอนอลาลิคมา อยู่ใน ICU บนเตียงขณะที่จวนจะตาย และลุกเิดินได้ในชั่วโมง ต่อมาก็ไร้รอยขีดข่วน
You're not having nearly enough fun, Mozzie.คุณจวนจะได้สนุก อย่างเต็มที่แล้ว มอสซี่
Blair, you knew how important that job was to me, and... and I was on the verge of getting another one.แบลร์ เธอก็รู้ว่างานนี้สำคัญกับฉันมากแค่ไหน แล้วฉันก็จวนจะได้งานอยู่แล้ว
I was this close to getting my plus one.ผมจวนจะจีบสำเร็จแล้วเชียว
But as it is, he practically killed me.แต่ดูเหมือนว่า มันจวนจะฆ่าผมแล้วล่ะ
Oh, my God, it's almost time for sectionals to start.โอ้ พระเจ้า จวนจะได้เวลาที่การแข่งจะเริ่มแล้ว
I am pleased to announce the imminent arrival of your bouncing, badass baby brother.ฉันยินดีที่จะประกาศว่าจวนจะถึงเวลาของเจ้าน้องร้ายตัวใหม่แล้ว
They're going to be here very soon.พวกเขาจวนจะมาถึงที่นี่ในอีกไม่ช้า
You practically ran to this guy.ลูกจวนจะวิ่งไปหาผู้ชายคนนี้
What's inside the facility, how close they are to this cure they've been working on, which Inhumans they're holding and where they came from, and finally, what it is the ATCU actually wants with them.พวกเขาจวนจะหาทางรักษาได้รึยัง พวกเขากักตัวอินฮิวแมนคนไหนไว้ และพวกเขามาจากไหน และสุดท้าย หน่วยเอทีซียู ต้องการอะไรจากพวกเขากันแน่
Pym Tech, the company you created, is about to become one of the most profitable operations in the world.พิมเทค บริษัทที่คุณสร้าง จวนจะเป็นองค์กร ที่ทำกำไรสูงสุดในโลก
George says the piston's going to go right through the block any minute now.จอร์จบอกว่าลูกสูบจวนจะทะลุเต็มทีแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จวนจะ
Back to top