ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คู่ชีวิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คู่ชีวิต*, -คู่ชีวิต-

คู่ชีวิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่ชีวิต (n.) spouse See also: partner, mate, husband and wife, couple Syn. คู่สมรส, คู่สามีภรรยา, คู่ทุกข์คู่ยาก, คู่ครอง
English-Thai: HOPE Dictionary
spouse(สเพาซฺ) n. คู่ชีวิต,คู่สมรส,สามีหรือภรรยา. vi. แต่งงาน,สมรส., See also: spousehood n., Syn. consort,mate
English-Thai: Nontri Dictionary
spouse(n) ภรรยา,สามี,คู่สมรส,คู่ชีวิต
yokefellow(n) เพื่อนร่วมงาน,คู่ชีวิต,คู่ขา,คู่สมรส
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
helpmate (n.) เพื่อนผู้ช่วยเหลือ (โดยเฉพาะคู่ชีวิต) Syn. helpmeet, mate, spouse
helpmeet (n.) เพื่อนผู้ช่วยเหลือ (โดยเฉพาะคู่ชีวิต) Syn. mate, spouse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is just me, impressing upon you that I'm not here because you lost your fiancée, the love of your life, and all around good time girl.นี่ก็แค่ผม กำลังทำให้คุณรู้ซึ้ง ว่าผมไม่ได้มานี่ เพราะว่าคู่หมั้นคุณหายไป คู่ชีวิต และ ยอดดวงใจของคุณ
An ally who will understand...คู่ชีวิต ที่จะเข้าใจมัน
A perfect partner.คู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยม
"after her elder sister has resigned it, and the chosen partner of her fate""หลังจากที่พี่สาวของเธอได้เลิกใช้ก่อน และได้คู่ชีวิตที่เลือกแล้วโดยโชคชะตาของหล่อน"
My child, let me not have the grief of seeing you unable to respect your partner in life.ลูกของพ่อ อย่าทำให้พ่อต้องเศร้าโศกที่เห็นลูก ไม่ยอมนับถือคู่ชีวิตของลูก
You're John Connor's spouse and second-in-command.คุณคือคู่ชีวิตของจอหืน คอนเนอร์ และเป็นรองผู้บัญชาการ
I singled you out as the companion of my future life.ผมจองคุณไว้ เป็นคู่ชีวิตในอนาคตของผม
Could we have been lovers in our previous life?เราจะมาเป็นคู่รัก คู่ชีวิตในอนาคตดีมั๊ย
We're life partners.เราเป็นคู่ชีวิตกันหน่ะ
Mr. Tumnus is my life partner.ทัมนัสเป็นคู่ชีวิตของชั้น
Walter recently split up with his life partner todd.วอลเตอร์เพิ่งเลิกกับท็อด คู่ชีวิตของเขา
And now i have a partner for life.และตอนนี้ผมมีคู่ชีวิตแล้ว
I've got everything falling apart around me now, you know, Oscar, Ramon, now my cases... and the same things are falling apart for her, because she's your partner.ทุกอย่างรอบตัวผมแตกสลาย รู้มั้ย ออสก้าร์ ราโมน ตอนนี้ก็คดีผม.. และสิ่งเดียวกันกำลังแตกสลายสำหรับเธอ เพราะเธอเป็นคู่ชีวิตคุณ
I don't want to live another day without being your husband.ถ้าไม่ได้เป็นคู่ชีวิตคุณ ผมก็ไม่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปแล้ว
As his wife, you should support him, too.ในฐานะคู่ชีวิต แม่ควรสนับสนุนเขา
They're really pro-gay. They even have domestic partner benefits.แถมยังไม่กีดกันเกย์ด้วยนะ มีสวัสดิการให้กับคู่ชีวิตด้วย
Leonard comes from a remarkably high-achieving family, who have all chosen high-achieving partners.ลีโอนาร์ดมาจากครอบครัว ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ที่เลือกคู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จสูง
With other couples, the lucky ones, it highlights the essential harmony of their partnership.กับคู่รักคู่อื่นๆ คู่ที่โชคดี มันเน้นให้เห็นถึงความปรองดอง ในการเป็นคู่ชีวิตของพวกเขา
Maybe you'll find it in a spouse and celebrate it with your dream wedding.คุณอาจพบสิ่งนั้นในตัวคู่ชีวิต และเฉลิมฉลองโดยจัดงานวิวาห์ในฝัน
You'd be amazed what I've seen partners hide from one another. Hey, Walt?คุณคงจะแปลกใจ ที่ฉันเห็นคู่ชีวิตซ่อนบางอย่างจากอีกฝ่ายหนึ่ง เฮ้ วอลท์
A widow and her companion.แม่ม่าย .. กับเพื่อนคู่ชีวิต
And I would be your companion now.แล้วฉันก็หวังจะเป็นคู่ชีวิตเธอ
Yes, we might live as companions, but the way you are with me...ก็ใช่ เราอาจจะอยู่เป็นเพื่อนคู่ชีวิตกัน แต่ที่เธอรู้สึกต่อฉัน
Teach us how to be a great spy couple.การเป็นคู่ชีวิตสายลับที่ยิ่งใหญ่
It's supposed to be a partnership.เราเป็นคู่ชีวิตกันนะ
Thank you for joining me at my humble manor.ผมอยากจะแนะนำให้คุณรู้จัก คู่ชีวิตที่น่ารักของผม พริสซิลลา
Dearly beloved, we're gathered here today to join in holy wedded matrimonyแด่ีคู่รักหวานหยดย้อย เรามาที่นี่กันวันนี้ เพื่อเป็นเกียรติกับ การแต่งานเป็นคู่ชีวิตระหว่าง
Now I have a partner for life. I'm content.ตอนนี้ผมนี้คู่ชีวิต ผมเติมเต็มแล้ว
I'm not gonna be around in a couple of months, okay?ผมไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคู่ชีวิตเลย มาร่วม 2 เดือนแล้ว โอเค?
Accidentally discovers that his or her new spouse has a savings account with a lot of money.เกิดค้นพบว่า คู่ชีวิตใหม่ ของเขาหรือเธอ มีบัญชีเงินฝากสะสม ที่มีเงินเยอะแยะเลย
Uh... so what do I do?. ถ้าคุณอยากไปกับคู่ชีวิตคุณ
Either one is fine. Just bring your future partners.สิ่งหนึ่งที่ละเอียดอ่อน เพียงค้นหาคู่ชีวิตมาอยู่ด้วยกัน
Everybody raise your glasses to the couple of the decade,ทุกๆท่านโปรดยกแก้ว แด่คู่ชีวิตแห่งทศวรรต
Trying to bring a spouse closer might push her further away.พยายามที่จะทำให้คู่ชีวิตใกล้ชิด อาจจะยิ่งผลักไสเธอไปไกล
We had a deal, partners for life remember?เราตกลงกันแล้วนะ คู่ชีวิตกันจำได้ไหม
We're supposed to be partners.เราควรจะเป็น คู่ชีวิตกัน
Let Joo-won go. He is not for you.แต่ไม่ใช่ จูวอน เขาไม่ใช่คู่ชีวิตของเธอ
Will you do me the honor of becoming my wife?คุณจะให้เกียรติมาเป็นคู่ชีวิตของผมไม?
Career, wife.อาชีพการงาน คู่ชีวิต
But Amelia was the love of my life, Cassie, and you are my daughter, and none of that is going to change.แต่อมีเลียเป็นคู่ชีวิตของฉัน และเธอก็เป็นลูกสาวของฉัน และก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คู่ชีวิต
Back to top