ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คาดเดา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คาดเดา*, -คาดเดา-

คาดเดา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาดเดา (v.) guess See also: predict, anticipate, speculate, presume, conjecture Syn. เดา
English-Thai: HOPE Dictionary
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
conjecture (vt.) คาดเดา Syn. guess
conjecture (vi.) คาดเดา
have an inkling about (idm.) คาดเดา See also: เสนอแนะ Syn. have for, have on
have and inclination about (idm.) คาดเดา See also: เสนอแนะ Syn. have in
put at (phrv.) คาดเดา See also: เดา Syn. place at, put as
say (vi.) คาดเดา See also: ประมาณ, Syn. guess, suppose, surmise
speculate about (phrv.) คาดเดา See also: กะ, เก็ง Syn. theorize about
speculate on (phrv.) คาดเดา See also: กะ, เก็ง Syn. speculate about
think (vt.) คาดเดา See also: คาดคะเนล่วงหน้า, คาดการณ์ Syn. expect, suppose
measure up (phrv.) คาดเดาหรือเก็ง (ขนาดหรือคุณภาพของ)
be in for (phrv.) คาดเดาได้ See also: คาดการณ์ได้ว่า
cliffhanger (n.) เรื่องราวที่น่าตื่นเต้น (เนื่องจากคาดเดาความเป็นไปไม่ได้)
conjectural (adj.) ที่เกี่ยวกับการคาดเดา See also: ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์
conjecture (n.) การคาดเดา Syn. guesswork
guesstimate (n.) การคาดเดา (คำไม่เป็นทางการ) See also: การเสี่ยงทาย
theoretical (adj.) ที่มีแนวโน้มเป็นการคาดเดา
vagary (n.) สิ่งที่คาดเดาไม่ได้ See also: ความไม่แน่นอน, พฤติกรรมคาดเดาไม่ได้ Syn. caprice, inconsistency, whimsy
weather-wise (adj.) ซึ่งเก่งในการคาดเดาปฏิกิริยาหรือความคิดเห็นสาธาณชน
what (adv.) คำแสดงการคาดเดาหรือกะประมาณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Guess what, Trevor?คาดเดาสิ่งที่เทรเวอร์?
Targeted guessing might be a most apt description.คาดเดาเป้าหมาย อาจจะเป็นคำอธิบายที่เหมาะสมที่สุด.
Predictable but appetizing. hey. - hey.คาดเดาได้แต่น่าลิ้มลอง ฉันขอถามนายบางอย่าง ที่ฉันอยากถามแบทแมนตัวจริง
Speculation gets us no where there is work to do, we should double our efforts on the vote it'll be even harder with Ono gone.คาดเดาไปก็เปล่าประโยชน์ มีงานที่เราต้องทำ เราควรพยายามเป็นสองเท่าในการลงคะแนน มันยิ่งยากเข้าไปใหญ่เมื่อไม่มีโอโน่
Tons of speculation on who killed him.คาดเดาไปต่าง ๆ นานา ว่าใครฆ่าเขา
Oh, well, just a guess.โอ้ดีเพียงการคาดเดา เราไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนที่ทุก ท่านทราบว่า
I refer, as you will have guessed to our illustrious Presidentฉันอ้างอิง, เพราะคุณจะได้คาดเดา... ...เพื่อประธานาธิบดีมีชื่อเสียงของเรา
I say this trip is nowhere, man.ผมคาดเดาว่าการเดินทางครั้งนี้ได้ล้มเหลว
And guess what we discover along the way?และคาดเดาสิ่งที่เราค้นพบไป พร้อมกัน?
You are so utterly predictable.คุณจึงสามารถคาดเดาได้อย่างเต็มที่
We've heard everything from the ozone layer and chemical weapons to... voodoo mysticism and organisms from space.'มีการคาดเดาต่างๆนาๆ ทั้งผลของชั้นโอโซน และอาวุธเคมี' 'ไปถึง เวทย์มนต์วูดู และสัตว์ประหลาดต่างดาว'.
I'm not gonna have one of my people scaring everybody... because of guesswork and hunches.ผมเตือนคุณ ฉันไม่อยากมี หนึ่งในคนของฉันกลัวทุกคน ... เนื่องจากการคาดเดา และลางสังหรณ์
His actions are unpredictableการกระทำของเขาคาดเดาได้ยาก
Fairly predictable. Nothing I haven't heard before.ก็เป็นการคาดเดาที่ดีนะ ไม่มีอะไรที่ฉันไม่เคยได้ยินเลยล่ะ
For some time, my life will be too unpredictable.บางทีชีวิตของฉันมันก็ยากเกินคาดเดาจริงๆ
Taekwondo is a martial art with unimaginable destructive power.เทควันโดเป็นศิลปะการต่อสู้โดยใช้พลังทำลายที่คาดเดาไม่ได้
Before the St. Mary's crises no one would have predicted the results of the election that year.ก่อนวิกฤตการณ์ที่ เซนต์แมรี่... ...ไม่มีใครคาดเดาผล การเลือกตั้งในปีนั้นได้.
New properties. Totally unpredictable.สิ่งของใหม่ คาดเดาไม่ได้เลย
It also includes the eager expectations and anticipations of the young Crown Princess.มันยังรวมถึงความคาดหวังอย่างแรงกล้าและการคาดเดาเกี่ยวกับเจ้าหญิง
Turn right to go left. Guess what. I tried it.เลี้ยวขวาไปซ้าย คาดเดาสิ่งที่ ฉันพยายามมัน
From the darkest depths of outer space came an evil no man could predict.จากนอกจักรวาลอันมืดมิด มาสู่ปีศาจเกินกว่ามนุษย์จะคาดเดาความร้ายกาจ
Well, this isn't a world where we guess, young man.โลกตอนนี้ ไม่ใช่สิ่งที่เธอจะต้องคาดเดาได้นะ หนุ่มน้อย
He says, "No, you can't say this. This is just speculation."เขาบอกว่า"ไม่ คุณเขียนแบบนี้ไม่ได้ นี่มันแค่การคาดเดา"
He's not that predictable.เขาก็ไม่คาดเดาได้ขนาดนั้น
What I need is someone who can anticipate my attacker's next move.ฉันต้องการคือคนที่ สามารถคาดเดาได้ว่า ว่าศัตรูฉันเคลื่อนไหว
Right now, evidence suggests cyborg terrorists were behind this attack.จากหลักฐานเราอาจคาดเดาได้ว่า ผู้ก่อการร้ายไซบอร์กเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้
There's no way to predict but something is getting terrible wrong with this way that's for sureไม่มีทางที่จะคาดเดาได้ แต่บางอย่างเกิดผิดพลาด สำหรับเรื่องนี้ผมแน่ใจ
But the only thing predictable about life is its unpredictability.แต่สิ่งเดียวที่คาดเดาได้ในชีวิต คือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้
And Chicken Joe from Shaboygan, who would have guessed it?และ ชิกเค่น โจ จาก ชาบอยแก้น ใครจะไปคาดเดาถูก
I can't guess. What is it?ฉันไม่สามารถคาดเดา มันคืออะไร?
It's laborious. The results, unpredictable.มันเป็นงานยาก ผลก็คาดเดาไม่ได้
But I also know it can be unpredictable, unexpected, uncontrollable, unbearableแล้วฉันก็รู้ว่า มันคาดเดาไม่ได้ คาดหวังไม่ได้ ควบคุมไม่ได้ ยากกว่าที่จะทานทน
So heroic in manner, he appeared so valiant in word... no one could ever guess at the darkness... lurking in the black heart of Sir Romulus Turnbull.เปรียบดังวีรบุรุษ เขาช่างกล้าหาญหาคำใดมาเปรียบเปรยไม่ ไม่มีผู้ใดสามารถคาดเดาได้ในความมืดมิด ที่ซ่อนลึกภายในใจทมึฬ ของเซอร์ โรมูลัส เทิร์นบัล
Young man, the future is full of uncharted waters, and this family has real clout, so I suggest you take the ride.นี่ อนาคตหนะ เป็นอะไรที่ไม่อาจคาดเดาได้ และคนในตระกูลนี้ก็เส้นใหญซะด้วย แนะนำให้คว้ามันไว้ซะ
When all seems lost, the future unknowable, our very existence in peril...โมฮินเดอร์ เมื่อพวกเราทั้งหมดเห็นความพ่ายแพ้ อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลย our very existence in peril...
You see, I think there comes a time when a man has to ask himself whether he wants a life of happiness or a life of meaning.การคาดเดาของผมคือว่า คุณค่อนข้างจะย้ำคิดย้ำทำอยู่เล็กน้อย เกี่ยวกับเรื่องของคุณ ไม่กี่วันที่ผ่านมา
Regime change is the only solution.และไม่สามารถคาดเดาด้ว่าจะจบเมือไร การเปลียนระบบการปกครองคือ ารแก้ไขเพียงอย่างเดียว
Become unpredictable.เราจะสั่งสอนเขาด้วยความยินดียากเกินจะคาดเดา
You never have to wonder what he's thinking.หนูไม่ต้องคาดเดาว่าเค้าคิดอะไรอยู่
And with 8 suspicious incidences in as little as 3 weeks, we have no room but to speculate whether or not there will be more attacks.และจากเหตุน่าสงสัย 8 ครั้ง ที่เกิดขึ้นใน 3 อาทิตย์ที่ผ่านมา เราคงไม่สามารถคาดเดาได้ ว่าจะมีการโจมตีอีกหรือไม่ เรายังไม่ได้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คาดเดา
Back to top