ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความแข็งแกร่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความแข็งแกร่ง*, -ความแข็งแกร่ง-

ความแข็งแกร่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแข็งแกร่ง (n.) strength See also: force, power Syn. ความแข็งแรง Ops. ความอ่อนแอ
ความแข็งแกร่ง (n.) strength See also: vigor Syn. ความแข็งแรง Ops. ความไม่แข็งแรง, ความเปราะบาง
English-Thai: HOPE Dictionary
fortitude(ฟอร์'ทิทิวดฺ) n. ความอดทน,ความแข็งแกร่ง,ความทรหด,ความกล้าหาญ, Syn. courage,
grit(กริท) n. หินกรวด,กรวดทราย,ฝุ่น,ผง,ความบึกบึน,ความทรหด,ความแข็งแกร่ง. vt. บด,ขบ (ฟัน) vi. ทำเสียงบด,ทำเสียงขบ (ฟัน), Syn. sand, grind,crunch
hardiness(ฮาร์'ดินิส) n. ความแข็งกล้า,ความแข็งแกร่ง,ความอดทน,ความกล้าหาญ
spine(สไพน์) n. ลำกระดูกสันหลัง,กระดูกสันหลัง,ส่วนที่คล้ายกระดูกสันหลัง,หนาม,หนามกระดอง,สิ่งที่แหลม,ความแข็งแกร่งของจิตใจ,ความแน่วแน่,สัน,แง่ง,สันหนังสือ., See also: spined adj., Syn. spinal column,ridge
stamina(สแทม'มะนะ) n. ความแข็งแรง,ความแข็งแกร่ง,ความทรหดอดทน,สุขภาพ,พหูพจน์ของ stamen (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
brunt(n) ความแข็งแกร่ง,ความแข็งแรง
rigidity(n) ความเข้มงวด,ความแข็งแกร่ง,ความกวดขัน
stamina(n) ความทรหด,ความแข็งแรง,ความแข็งแกร่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Floating Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว การปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอุปสงค์และอุปทานในตลาดการเงิน ระบบนี้ได้รับการนำมาใช้โดยประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เมื่อต้นทศวรรษที่ 1970 เนื่องจากเห็นว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนในสกุลหนึ่งจะอ่อนหรือแข็ง ขึ้นอยู่กับอัตราเงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศนั้นที่เป็นเงินตราสกุล แข็ง (ดู Hard Currency) และทองคำ รวมทั้งอัตราภาวะเงิเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้ (Flexible Exchange Rate) [สิ่งแวดล้อม]
Wolframite วุลแฟรไมต์ แหล่ง - มักพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุกทั่ว ๆ ไป พบเป็นแหล่งแร่ใหญ่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง ฯลฯ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทังสเตนที่สำคัญอันดับหนึ่ง โลหะทังสเตนใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า ผสมเหล็กให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ทำอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ทำเกราะ มีดหัวเจาะ ตะไบและใบเลื่อย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
braveness (n.) ความแข็งแกร่ง See also: ความอดทน, ความกล้าหาญ Syn. courage, daring Ops. coward, craven
hardiness (n.) ความแข็งแกร่ง See also: ความอดทน, ความกล้าหาญ Syn. braveness, courage, daring Ops. coward, craven
fortify (vt.) เสริมความแข็งแกร่ง See also: ทำให้แข็งแรง, เสริมกำลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Heightened speed, strength, agility, the same killer instincts.ความเร็ว, ความแข็งแกร่ง และ ความคล่องตัว ที่ถูกทำให้สูงขึ้น สัญชาตญาณนักฆ่าเหมือนกัน
As Courage, there are two more things you will need to complete your quest - Strength and Magic.ในฐานะผู้กล้า มีสองสิ่งที่เจ้าต้องการ เพื่อประสบความสำเร็จ ความแข็งแกร่ง และ เวทย์มนตร์
Somehow, you gotta show them your strengths, speed, agility, flexibility.บางทีนายต้องโชว์ให้พวกเขาเห็น ความแข็งแกร่ง ว่องไว กระฉับกระเฉง ยืดหยุ่น
The strength, the speed...ความแข็งแกร่ง ความเร็ว
The health of the corpsความแข็งแกร่งของกองทัพ..
His physical and mental strength is truly remarkable.ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจของเขา อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่า ไม่ธรรมดา
The strength of the pathogen is it's uncontrollable.ความแข็งแกร่งของเชื้อโรคเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้
All that strength but no will to use it.ความแข็งแกร่งทั้งหมด... ...แต่ไม่ได้นำมันมาใช้
All their strengths and none of their weaknesses.ความแข็งแกร่งทั้งหมดของมัน และไม่มีความอ่อนแอทั้งนั้น
The physical energy and strength, with which nature insufficiently endowed humans, is found in animals that help them to discover new territories.ความแข็งแกร่งทางร่างกาย ซึ่งธรรมชาติให้มนุษย์มาไม่เพียงพอ สามารถพบได้ในสัตว์ ที่ช่วยให้พวกเขาค้นพบดินแดนใหม่ๆ
Strength you can't imagine.ความแข็งแกร่งที่ลูกไม่สามารถจินตนาการได้
There is strength in you, thea.ความแข็งแกร่งมันอยู่ในตัวเธอ เธียร์
There's strength in you, son.ความแข็งแกร่งอยู่ในตัวลูก
Increased strength and agility.ความแข็งแกร่งและว่องไวเพิ่มขึ้น
Salome's strength and vision would have delighted him.ความแข็งแกร่งและวิสัยทัศน์ของซาโลเม่จะต้องทำให้เขามีความสุข
The strength of will over others.ความแข็งแกร่งแห่งพลังจิตที่อยู่เหนือผู้อื่น
If we lose the old man, we lose the political contacts and half our strength.ถ้าเราสูญเสียคนเก่าเราสูญเสียการติดต่อทางการเมืองและครึ่งหนึ่งความแข็งแกร่งของเรา
Your brains, Fezzik's strength, my steel.สมองนาย , ความแข็งแกร่งของเฟสสิก , อาวุธของข้า
My brains, his steel and your strength against 60 men, and you think a little head jiggle is supposed to make me happy?สมองข้า , อาวุธเขา ... และความแข็งแกร่งของเจ้า สู้กับชาย 60 คน และการขยับหัวได้นิดหน่อยนี่น่าจะทำให้ข้ามีความสุขเรอะ?
Give me strength, that I might prepare the way... for those who will follow.โปรดมอบความแข็งแกร่งให้ข้าพระองค์ ให้ข้าพระองค์ได้เตรียมพร้อม.. ..ที่จะเดินตามพระประสงค์
We're all impressed with your candor and your stamina.เอโรเว เราประทับใจทั้งหมดที่มี น้ำใสใจจริงของคุณ และความแข็งแกร่งของคุณ
We eat man. We get his strength.เรากินคน เราได้รับความแข็งแกร่งของเขา
Let's clean this place up a bit while Nami-san's working. Aye-aye!แต่ความอดทนขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของร่างกาย
Zoro! Flower lady! Help!เพื่อร่วมยินดีความแข็งแกร่งของกองทัพเรา
Good! I'll be happy if she's half as strong as you.-ฉันจะดีใจมาก ถ้าลูกสาวมีความแข็งแกร่งแค่ครึ่งหนึ่งของคุณ
I was there the day the strength of Men failed.มันเป็นวันที่ ความแข็งแกร่งของมนุษย์ล้มเหลว
I ask only for the strength to defend my people!ข้าแค่ขอความแข็งแกร่ง เพื่อปกป้องเหล่าประชาชนของข้า!
I do not know what strength is in my blood but I swear to you, I will not let the White City fall nor our people fail.ข้าไม่รู้ว่ามีความแข้งแกร่งในเลือดของข้าสักแค่ไหน ...แต่ข้าสัญญษต่อเจ้าว่า ข้าจะไม่ให้นครขาวต้องพ่ายแพ้ ...และจะไม่ชาติเราต้องสูญสิ้น
Hope. lt is the quintessential human delusion, simultaneously the source of your greatest strength and your greatest weakness.ความหวังรึ? มันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหลอกตัวเอง... ...แหล่งที่มาของความแข้งแกร่งและอ่อนแอที่สุดในตัวคุณ
And since bullies only respond to strength, from now onward,จากนี้ไป หากมีการรังแก ข่มเหง จะถูกตอบโต้ด้วยความแข็งแกร่งจากเรา
He gave me the strength to avenge my family.ฉันให้ความแข็งแกร่งฉันเพื่อให้ฉันมาล้างแคนให้ครอบครัว
It was "iron" - it was firm, it was mineral...มันคือ "เหล็ก" - มันคือความมั่นคง, มันคือความแข็งแกร่ง..
We gotta get moving while we still have our strength.เราต้องได้รับการย้ายในขณะที่เรายังคงมีความแข็งแกร่งของเรา
Tsubaki-sama.ความเข้มแข็งและความแข็งแกร่งของเธอ...
But you have not drawn on those strengths have you?แต่เธอยังไม่รู้จักใช้ความแข็งแกร่งเหล้านั้นใช่ไหม กิโมโนของคุณ
The reason I am seeking to strengthen our weapons is for BuYeo.เหตุผลที่ข้าพยายามเพิ่มความแข็งแกร่ง ให้กับอาวุธของพวกเราก็เพื่อพูยอ
This shows that Gu-Da is trying to grow its national strength.นี่แสดงว่ากษัตริย์กูดากำลังพยายาม เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเมืองของตนเอง
Your father should have taught you how our phalanx works.นั่นคือที่มา ของความแข็งแกร่ง
It is a strength beyond all measure.มันเป็นความแข็งแกร่งเหนือสิ่งอื่นใด
Zhao Jian, does your dad understand the strength of our Huo's fist now?เส้าเจี้ยน, พ่อของเจ้ารู้ถึง ความแข็งแกร่งในหมัดของสกุลฮั่วหรือยัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความแข็งแกร่ง
Back to top