ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเบิกบาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเบิกบาน*, -ความเบิกบาน-

ความเบิกบาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเบิกบาน (n.) joyfulness See also: bliss, cheer Syn. ความชื่นบาน, ความสดใส Ops. ความเศร้า, ความทุกข์
ความเบิกบานใจ (n.) happiness See also: contentment Syn. ความสบายใจ Ops. ความทุกข์ใจ
ความเบิกบานใจ (n.) merriment See also: enjoyment, delight, joy, jubilation, hilarity Syn. ความรื่นเริงใจ, ความสนุกสนาน
ความเบิกบานใจ (n.) pleasantness See also: gratification, agreeability, enjoyment Ops. ความสลดใจ, ความปวดร้าวใจ, ความเศร้าใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
gaiety(เก'อิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความหรูหรา,gaieties งานรื่นเริง,งานรื่นเริงเฉลิมฉลอง., Syn. gayety,joy
jocundity(โจคัน'ดิที) n. ความร่าเริง,ความเบิกบานใจ,คำพูดหรือการกระทำที่,แสดงความดีใจหรือเบิกบาน, Syn. gaiety
joviality(โจวิแอล'ลิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน, Syn. merriment
lightness(ไลทฺ'นิส) n. ความสว่าง,การมีสีอ่อน,การมีสีซีด,ความเบา,ความแคล่วคล่อง,การไม่มีภาระ,ความเบิกบานใจ,ความอ่อนช้อย,ความเก๋,ความเลินเล่อ,
mirth(เมิร์ธ) n. ความรื่นเริง,ความเบิกบานใจ,การสรวลเสเฮฮา., See also: mirthful adj.
optimism(ออพ'ทิมิสซึม) n. การมองในแง่ดี,ลัทธิความเบิกบานใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
gaiety(n) ความงาม,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน
cheer(n) การโห่ร้อง,ความยินดี,ความเบิกบาน,ความชื่นบาน
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ
delight(n) ความยินดี,ความปรีดิ์เปรม,ความปีติ,ความเบิกบานใจ
exaltation(n) การยกระดับ,ความเบิกบานใจ,ความปลื้มปีติ,ความดีใจ
gayety(n) ความสนุกสนาน,ความร่าเริง,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง
happiness(n) ความสุข,ความสบายใจ,ความยินดี,ความเบิกบาน,ศุภมงคล
lightness(n) ความสว่าง,ความร่าเริง,ความคล่องแคล่ว,ความเบา,ความเบิกบาน
vivacity(n) ความร่าเริง,ความมีชีวิตชีวา,ความสนุกสนาน,ความเบิกบาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
exhilaration (n.) ความเบิกบาน See also: ความร่าเริง, ความมีชีวิตชีวา Syn. enthusiasm, vitality
exuberance (n.) ความเบิกบาน See also: ความร่าเริง, ความมีชีวิตชีวา Syn. enthusiasm, exhilaration, vitality
mellowness (n.) ความเบิกบาน
radiance (n.) ความเบิกบาน Syn. joy, pleasure
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It will be a happy journey back to the Northeast for the Newcastle players.คืนนี้พวกสาลิกาดง คงกลับบ้านด้วยความเบิกบาน
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
Embrace me as your king and as your god.ที่ว่างเปล่าเบื้องหลัง สปาร์เทินผู้ต้องสาป แล้วความเบิกบานของเจ้าจักไม่จบสิ้น
Time for Pleasures on the Web!ได้เวลายินดีกับความเบิกบาน ...ทางอินเตอร์เน็ท
Serve the Lord with gladness.รับใช้พระองค์ด้วยความเบิกบาน
You would find it exhilarating.คุณจะพบว่ามันสร้างความเบิกบานใจได้
Some people think it's exhilarating not having your future mapped out.บางคนคิดว่ามันคือ ความเบิกบานใจ ที่ไม่เคยมีการวางแผนเรื่องอนาคต
There was joy in her heart before we shoved her back in that box.เธอมีความเบิกบานในใจ ก่อนที่เราจะจับเธอยัดกลับเข้าไปในห้องนั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเบิกบาน
Back to top