ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความหายนะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความหายนะ*, -ความหายนะ-

ความหายนะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความหายนะ (n.) disaster See also: catastrophe, calamity, ruin, destruction Syn. ความเสียหาย, ความฉิบหาย, ความวิบัติ, ความวอดวาย, ความย่อยยับ, ความเสื่อม
English-Thai: HOPE Dictionary
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
bane(เบน) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำลาย,ของที่มีพิษ,ความตาย,ความหายนะ,การทำลาย, Syn. harm ###A. good
baneful(เบน'ฟูล) adj. ซึ่งทำลาย,เป็นพิษ,นำความหายนะ, Syn. deadly
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
calamitous(คะแลม'มิเทิส) adj. ทำให้เกิดความหายนะ,เกี่ยวกับภัยวิบัติ,เคราะห์ร้าย, See also: calamitousness n., Syn. catastrophic
calamity(คะแลม'มิที) n. ภัยพิบัติ,เคราะห์ร้าย,ความหายนะ, Syn. disaster
cancer(แคน'เซอะ) n. มะเร็ง,เนื้อร้าย,ความหายนะ,ชื่อกลุ่มดาวร,เส้นที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร, See also: cancerous adj., Syn. blight
cataclysm(แคท'ทะคลิซ'ซึม) n. การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมืองและสังคม) ,ความเกลียด,ความหายนะ., See also: cataclysmic adj,ดูcataclysm cataclysmal adj. ดูcataclysm, Syn. disaster
catastrophe(คะแทส'กระฟี) n. ความหายนะ,เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,ตอนจบของละคร,จุดจบ, See also: catastrophic adj., Syn. disaster
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn
debacle(ดะบา'เคิล) n. การแตกสลาย,การกระจายตัว,การพังทะลายลงอย่างกะทันหัน,ความหายนะกะทันหัน
disaster(ดิซาส'เทอะ) n. ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความล่มจม., Syn. calamity
disaster-riddenadj. ซึ่งได้รับความหายนะ
disastrous(ดิซาส'เทริส,แซส'เทริส) adj. ซึ่งทำให้เกิด (ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความย่อยยับ,ความล่มจม,ความโชคร้าย), See also: disastrousness n. ดูdisastrous, Syn. ruinous
doom(ดูม) n. เคราะห์ร้าย,ชะตาขาด,ความตาย,ความหายนะ,คำพิพากษา,วาระสุดท้าย,วาระที่โลกาวินาศ vi. กำหนด,ถึงวาระ,ประณาม,พิพากษา,ชี้ชะตากรรม, Syn. fate,adverse fate
downcast(ดาว'คาสทฺ) adj. หดหู่ใจ,ตาละห้อย,คอตก n. การล้มลง,การฉิบหาย,ความหายนะ, Syn. despondent ###A. joyful,merriful
downfalln. ความหายนะ,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตกลงมาอย่างแรงหรืออย่างกะทันหัน, See also: downfallen adj. ดูdownfall, Syn. overthrow
end(เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก
fatality(ฟะแทล'ลิที) n. คนตายโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋, Syn. death,mortality
fate(เฟท) {fated,fating,fates} n. โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวร,ความหายนะ,ความตาย,จุดจบ. vt. โชคชะตากำหนด, Syn. fortune
havoc(แฮฟ'วัค) n. ความหายนะ,ความเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย,ทำลาย., See also: havocker n., Syn. ruin,disaster
holocaust(ฮอล'ละคอสทฺ) n. ความหายนะ,การทำลายจนสิ้นเชิง,การเผาบูชาจนสิ้น,, See also: holocaustic,holocaustical adj., Syn. disaster
loss(ลอส) n. การขาดทุน,การสูญเสีย,การแพ้,การหาย,ความเสียหาย,ความผิดพลาด,การทำลาย,ความหายนะ,การสูญเสียทหาร,จำนวนทหารที่สูญเสียไป,ภาวะที่ไม่แน่นอน,ภาวะที่งงงวย, Syn. deprivation
mortality(มอร์แทล'ลิที) n. การที่ต้องตาย,ความตาย,อัตราตาย,มนุษย์ที่ต้องตาย,ความหายนะ,สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ต้องตาย, Syn. death,destruction,
perdition(เพอดีช'เชิน) n. ความหายนะ,การตกนรก,การลงนรก,นรก,การพังพินาศสิ้น,มรณกรรม, Syn. Hell,inferno,ruin,wrack
peril(เพอ'เริล) n. ภัย,อันตราย,ภยันตราย,ความหายนะ,การเสี่ยงภัย,มรสุมร้าย,เหตุภัยพิบัติ, Syn. danger,risk,hazard
rack(แรค) n. ชั้น,หิ้ง,ขั้ว,ราว,โครง,ฟันเฟือง,เครื่องทรมานดึงแขนขาทั้ง4ในสมัยโบราณ,ความเจ็บปวดที่รุนแรงมาก,ความหายนะ,การทำลาย,เชื่อถือไม่ได้ vt. ทรมานด้วยเครื่องดังกล่าว,ทำให้เจ็บปวดมาก,ดึง,ขูดรีด, Syn. frame,crate,torment
rock(รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน)
ruin(รู'อิน) n. ความพินาศ,ความหายนะ,ซากปรักหักพัง,สถานที่ปรักหักพัง,ความล่มจม,การล้มละลาย vi. ทำให้พินาศ,ทำลาย ให้ล่มจม,ทำให้ย่อยยับ,ล่อลวง (ผู้หญิง) vi. ประสบความพินาศ,ประสบความหายนะ,ล่มจม,ล้มละลาย,ย่อยยับ, See also: ruinable adj. ruiner n.
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้,หวาย,เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย,สิ่งทำลาย,สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน,ลงแส้,โบย,หวด,ทำโทษ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,ประณาม,ทำลาย,ขยี้,ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.
shipwreck(ชิพ'เรค) n. การทำลายเรือ,การเกิดอุบัติเหตุทางเรือ,การสูญเสียเรือ,อุบัติเหตุเรือแตก,ซากเรือแตก,การทำลาย,ความหายนะ. vt. ทำให้เรือแตก,ทำลายเรือ,ทำลาย,ทำให้พินาศ. vi. เรือแตก,ประสบความหายนะ,ประสบความพินาศ, Syn. destroy
smash(สแมช) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้แตกละเอียด,ตีแตกละเอียด,ทำลายสิ้นเชิง,ตีอย่างแรง,ตีแตกพ่าย,ขว้างอย่างแรง,เหวี่ยงอย่างแรง,ชนอย่างแรง,ชนพัง,แตกละเอียด,การล้มละลาย,ความหายนะทางการเงิน,การประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง,สิ่งที่ประสบความสำเร็จ,น้ำผลไม้คั้น. adj. เกี่ยวกับความสำเร็จอย่างมาก
suffering(ซัฟ'เฟอริง) n. ความอดทน,ความอดกลั้น,สิ่งที่อดทน,ความเจ็บปวด,ความหายนะ,โรค adj. ประสบความทุกข์,เป็นโรค., Syn. agony
undo(อันดู') vt. เปลี่ยนกลับ,ทำให้มีผลกลับกัน,ขจัด,ปลด,ทำลาย,ทำให้เกิดความหายนะ,อธิบาย,แปล,ถอดความ
undoing(อันดู'อิง) n. การเปลี่ยนกลับ,การทำให้มีผลกลับกัน,การขจัด,การทำลาย,การเปลื้อง,การปลด,การทำให้เกิดความหายนะ, Syn. ruin
vampire(แวม'ไพเออะ) n. ผีดูดเลือดมนุษย์,นักต้มมนุษย์,หญิงล่อชายให้ประสบความหายนะ,ค้างคาวจำพวก Desmodusdiphylla และ Diaemus มันดูดเลือดคนและสัตว์อื่นเป็นอาหาร, See also: vampiric adj. vampirish adj., Syn. vampire bat
wrack(แรค) n. ความฉิบหาย,ความหายนะ,การทำลาย,สิ่งที่ถูกทำลาย,ซากปรักพัง,เรืออับปราง,พืชทะเลที่ติดอยู่บนฝั่งทะเล
wreck(เรค) n. สิ่งที่อับปาง,ซากปรักพัง,ซากเรือแตก,บุคคลที่มีสุขภาพเสื่อมโทรม. vi.,vt. (ทำให้) อับปาง,ประสบความหายนะ,พังพินาศ,เป็นผู้ทำลาย, Syn. raze,destroy,wrack,ruin
wreckage(เรค'คิจฺ) n. การทำลาย,การทำให้พังพินาศ,ความหายนะ,การเป็นซากปรักพัง
English-Thai: Nontri Dictionary
bane(n) สิ่งอันตราย,สารพิษ,ความหายนะ
calamitous(adj) เกี่ยวกับความหายนะ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
calamity(n) ความสูญเสีย,ความหายนะ,ความฉิบหาย,ภัยพิบัติ
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค
catastrophe(n) ภัยพิบัติ,ความพินาศ,ความวิบัติ,ความหายนะ,เหตุร้าย
disaster(n) ความหายนะ,ความล่มจม,ความวิบัติ,ความย่อยยับ,ภัยพิบัติ
doom(n) คำพิพากษา,คำตัดสิน,เคราะห์กรรม,ความหายนะ,ความตาย,ชะตาขาด
downfall(n) ความพินาศ,ความหายนะ,ความล่มจม,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตก
end(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ
havoc(n) ความหายนะ,ความเสียหาย,ความฉิบหาย,ความยุ่งเหยิง
holocaust(n) การทำลายล้าง,ความหายนะ
perdition(n) ความหายนะ,นรก,ความตาย,ความสูญสิ้น,ความฉิบหาย
ruin(n) สิ่งปรักหักพัง,ความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความพินาศ
ruination(n) ความหายนะ,ความพินาศ,การทำลาย,การล่มจม
smash(n) การต่อย,การชน,การตี,การล้มละลาย,ความหายนะ
wrack(n) ความพินาศ,ความฉิบหาย,ความอับปาง,ความเสียหาย,ความหายนะ
wreckage(n) การทำลาย,ซากปรักหักพัง,ความหายนะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
calamityภัยพิบัติ, ความหายนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ruinทำความหายนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cataclysm (n.) ความหายนะ See also: ความพินาศ Syn. disaster
catastrophe (n.) ความหายนะ See also: ภัยพิบัติ Syn. calamity, disaster
damnation (n.) ความหายนะ See also: การพังพินาศ Syn. perdition
downfall (n.) ความหายนะ See also: ความตกต่ำ, ความล่มสลาย Syn. ruin, destruction Ops. improvement
havoc (n.) ความหายนะ See also: ความเสียหายอย่างรุนแรง Syn. destruction, devastation, ravagement
perdition (n.) ความหายนะ See also: การพังพินาศ Syn. damnation, perdition
ravagement (n.) ความหายนะ See also: ความเสียหายอย่างรุนแรง Syn. destruction, devastation
undoing (n.) ความหายนะ See also: การทำลายล้าง, ตัวบ่อนทำลาย Syn. destroyer Ops. support, help
wrack (n.) ความหายนะ See also: ความเสียหายอย่างมาก Syn. destruction, devastation, ruin
holocaust (n.) ความหายนะ (โดยเฉพาะจากไฟ) See also: การทำลายจนสิ้น (โดยเฉพาะจากไฟ) Syn. conflagration
curse (n.) ต้นเหตุของความหายนะ Syn. scourge, affliction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Devastating you know crushing heart shattering but on the financial sense for my clients that were in the market they all made money.ความหายนะ ความสูญเสีย ความเจ็บปวด แต่ในด้านการเงิน สำหรับลูกค้าของผมที่อยู่ในตลาด
They know...ความหายนะ. พวกเขารู้ ...
The downfall of the human race!ความหายนะของมนุษยชาติ!
Your total ruination seemed appropriate. The wiccan from Detroit.ความหายนะทั้งหมด มันก็เหมาะสมแล้ว วิกแคน จากดีทรอย
Risk of ruining your own life in order to protect a corrupt legal system that puts murderers back on the streets?ความหายนะที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคุณ ระบบกฎหมายมันไม่สารถช่วยอะไรได้ ไม่นานพวกฆาตกรก็กลับออกมาอีก ใช่ไหมล่ะ?
This catastrophe was provoked by the decision to produce palm oil, one of the most productive and consumed oils in the world, on Borneo.ความหายนะนี้เกิดจาก การตัดสินใจผลิตน้ำมันปาล์ม หนึ่งในน้ำมันที่บริโภคมากที่สุดในโลก ผลิตที่บอร์เนียว
The worst atomic disaster since the Russian Chernobyl incident in 1986.ความหายนะเกี่ยวกับปรมานูที่เลวร้ายที่สุด ตั้งแต่เหตุการณ์ เชอร์โนบิล ที่รัสเซียในปี1986
Why, if it had not been for Zira here, he would still be here, a stuffed specimen in the great hall of the Zaius Museum with his two friends.ถ้าซีร่าไม่ช่วยไว้ เขาคงยังอยู่ที่นี่ เป็นหุ่นสตั๊ฟฟ์ในพิพิธภัณฑ์เเห่งความหายนะ
I want everyone to try very hard to make sure it doesn't all go down the drain.ผมอยากให้ทุกคนพยายามอย่างหนัก เพื่อไม่ให้พวกเราได้รับความหายนะ
That can bring ruin to themselves and their families.นำความหายนะมาให้ตัวเองและครอบครัว
You'll bring ruin on my whole family.คุณจะนำความหายนะมาสู่ครอบครัวฉัน
Stray but a little and it will fail to the ruin of all.พลาดพลั้งเพียงนิดเดียว มันก็จะจบลง และนำไปสู่ความหายนะ
A ruined and terrible form of life.เป็นความหายนะและน่าสะพรึงกลัวของสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้
I opened Pandora's box.พ่อ? พ่อเปิดกล่องแห่งความหายนะ
Compared to wrecking the future of your parents..เมื่อเทียบกับความหายนะในอนาคตของพ่อแม่เธอ..
On March 17th and May 11th, two great bombings decimated the west half of Kobe 4000¸killed, 200,000 were affected.การทิ้งระเบิดครั้งใหญ่สองครั้ง ทำลายโกเบตะวันตกทั้งหมด 4,000 คน เสียชีวิต 20,000 ได้รับผลกระทบ เป็นความหายนะครั้งใหญ่
We're lost.พวกเราจะถึงความหายนะ
Out there is chaos.ข้างนอกนั่นคือความหายนะ
It puts pressure on vulnerable natural resources, and this pressure's one of the reasons why we have seen all the devastation of the forest, not only tropical, but elsewhere.เพิ่มแรงกดดันกับทรัพยากรธรรมชาติที่เปราะบาง แรงกดดันนี้เป็นหนึ่งในเหตุผล ว่าทำไมเราจึงเห็นความหายนะของผืนป่า
It's a disaster. The worst drought in years.มันคือความหายนะ ความแห้งแล้งที่สุดในรอบหลายๆปี
Whatyourcountrycan do... toavertthis...ประเทศของคุณสามารถทำอะไร... .... ที่จะปัดเป่าความหายนะ...
# # the ten is a hell of a number. # # the ten, ten ten. # # double digits, 1-0 supply. # that's the Lord's way.โอ้ ใช่แล้ว 10 คือความหายนะ 10 10 10
#@%@%@^@$@%@#คือหนทางที่นำไปสู่ความหายนะ
The result of which would be chaos, certain death, and possible war.ผลก็คือความหายนะและความตาย และอาจก่อให้เกิดสงคราม
You've instigated this calamity by storing your blackmail materials in this bank.คุณกระตุ้นความหายนะครั้งใหญ่นี้ ด้วยการเอาของแบล็คเมล์ของคุณ ไปไว้ในธนาคารแห่งนี้
Ahjummanim, you are a disaster.คุณป้า, ตัวแกเองแหละที่เป็นความหายนะ
It's just a matter of looking chaos right in the eye and telling it to eff off.มันก็แค่อยากเห็นความหายนะ ต่อตาของตัวเองและบอกช่างหัวมันเถอะ
According to their calendar in the year 2012, a cataclysmic event will unfold caused by an alignment of the planets in our solar system that only happens every 640,000 years.ในปี 2012 ความหายนะจะเริ่มต้นขึ้น สาเหตุจากการเรียงตัว ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ที่จะเกิดขึ้น ในทุก 640000 ปี
It was a catastrophe.ใช่ มันเป็นความหายนะ
Try getting caught by me, you're dead!พยายามที่จะจับฉัน, เธอมันคือความหายนะ!
And given the condition of the ship, it could experience a fatal breakdown at any time.และให้ ปัจจัยแวดล้อม ของยาน มันควรจะมีประสบการณ์ การหยุดความหายนะไม่ว่าเวลาใดๆ
That you're ruined.นั่นเป็นความหายนะของเธอ
It's gotta be the big one. I mean, look. Look at this mess.มันต้องใหญ่มากแน่ๆ ดูสิ ดูความหายนะนี่สิ
...and sustained an ultimately disastrous war.และยังคงสนับสนุนสงคราม ที่สร้างความหายนะ
You're gonna tell me everything.เรามาเริ่มที่การเริ่มต้น ของความหายนะกันดีกว่า
A festival to ward off wildfires.งานเฉลิมฉลองจะขจัดซึ่งความหายนะต่างๆ
It's not a disaster, all right?- มันไม่ใช่ความหายนะตกลงไหม
If she blabs, it'll be a disaster for her.ถ้าเธอปากโป้ง เธอนั่นแหล่ะจะเจอกับความหายนะ
It's a calamity, but we live to fight another day.- มันคือความหายนะ แต่เราจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อสู้วันต่อไป
It would be catastrophic.มันจะเป็นความหายนะอย่างใหญ่หลวง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความหายนะ
Back to top