ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสวยงาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสวยงาม*, -ความสวยงาม-

ความสวยงาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสวยงาม (n.) beauty Syn. ความงดงาม, ความงาม
ความสวยงาม (n.) beauty See also: handsomeness Syn. ความงดงาม Ops. ความน่าเกลียด
ความสวยงาม (n.) fineness Syn. ความงามเลิศ, ความงดงาม Ops. ความอัปลักษณ์, ความน่าเกลียด
English-Thai: HOPE Dictionary
aphrodite(แอฟ'ระไดทฺ) n. เทพเจ้า แห่งความรักและความสวยงามของกรีก., Syn. Cytherea
axiology(แอคซิออล'โลจี) n. สาขาปรัชญาที่เกี่ยวกับคุณค่าต่าง ๆ ศีลธรรมจรรยา ความสวยงามและศาสนา. -axiological adj. -axiologist n. (branch of philosophy)
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่ดีงาม,หญิงงาม,คนงาม,ข้อขำ,การตกแต่งให้สวยงาม,ข้อได้เปรียบ,คนเด่น,สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm ###A. eyesore
eyesoren. สิ่งที่อุจาดนัยน์ตา,สิ่งที่บดบังความสวยงามของสิ่งอื่น
swank(สแวงคฺ) n. ความสวยงาม,ความโก้เก๋,ผู้คุยโวโอ้อวด,ผู้วางท่าเกินไป. adj. โอ้อวด,โก้เก๋. vi. เดินวางท่า,วางท่าวางทาง, Syn. show
vision(วิช'เชน) n. สายตา,ความสามารถในการเห็นภาพ,อำนาจในการคาดคะเน,การคาดคะเน,ภาพ,ทรรศนะ,จินตนาการ,ความรู้สึกลวงตา,นิมิต,สิ่งที่มองเห็น,ภาพบุคคลหรืออื่น ๆ ที่มีความสวยงามมาก. vt. มองเห็น,เห็น,จินตนาการ, Syn. eyesight,sight,slance,optics
English-Thai: Nontri Dictionary
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
beauty(n) ความสวยงาม,ความงาม,ความสวย,สิ่งสวยงาม
comeliness(n) ความสง่างาม,ความสวยงาม,ความงาม,ความเหมาะสม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Cosmetic Defectsการสูญเสียทางด้านความสวยงาม [การแพทย์]
Precious Stone รัตนชาติสูงค่า รัตนชาติที่มีคุณค่าทางพาณิชย์สูงมากมาแต่ ครั้งโบราณ ตัวอย่างเช่น เพชร ทับทิม แซปไฟร์ มรกต รัตนชาติชนิดนี้จะต้องมีสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความสวยงาม คือ เนื้อใสสะอาด ปราศจากตำหนิ มีสีสวย มีประกายวาวเมื่อเจียระไนแล้ว 2. มีความแข็ง ซึ่งทนทานไม่แตกหรือเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย 3. หาได้ยาก คือ มีน้อยแหล่งในโลก ซึ่งได้แก่ - ทองคำ พบในจังหวัดนราธิวาส - รัตนชาติ พบในจังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี ตราด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beauty (n.) ความสวยงาม See also: สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม Syn. attractiveness, charm
loveliness (n.) ความสวยงาม See also: ความน่ารัก, ความดีงาม Syn. beauty, niceness
pulchritude (n.) ความสวยงาม
chic (n.) ความสวยงามทันสมัย Syn. chicness, modishness, smartness
chicness (n.) ความสวยงามทันสมัย Syn. modishness, smartness
modishness (n.) ความสวยงามทันสมัย Syn. chicness, smartness
smartness (n.) ความสวยงามทันสมัย Syn. chicness, modishness
Aphrodite (n.) เทพเจ้าแห่งความรักและความสวยงามของกรีก
beautifying (adj.) ใช้เพื่อความสวยงาม See also: ซึ่งทำให้สวยงาม Syn. improving
cosmetic (adj.) ใช้เพื่อความสวยงาม See also: ซึ่งทำให้สวยงาม Syn. beautifying, improving
dilettante (n.) คนที่รักความสวยงามโดยเฉพาะในงานศิลปะ Syn. aesthete
elegant (adj.) (การกระทำ) ที่มีส่วนผสมระหว่างความเรียบง่าย ทักษะและความสวยงาม
esthete (n.) คนที่รักความสวยงามโดยเฉพาะในงานศิลปะ Syn. aesthete, dilettante
esthetician (n.) ผู้ที่ให้บริการด้านความสวยงามแก่ผู้อื่น
improving (adj.) ใช้เพื่อความสวยงาม See also: ซึ่งทำให้สวยงาม Syn. beautifying
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, first things first, Zel, the waves it's the perfect combination of beauty and danger.ก็ สิ่งแรก เลย เซล คือ คลื่น มันผสมผสานกันอย่างลงตัว ระหว่าง ความสวยงาม และ อันตราย
# Soul is in the musical # #That's where I feel so beautiful ## นั่นแหละคือ ความสวยงาม #
We should be cultivating it and showing it off to our friends with...with, well, woodland walks and waterfalls.ควรจะปรับปรุงมัน และเปิดให้เพื่อนๆ ได้เข้ามาชม ได้ชม เอ่อ ... ความสวยงาม การพักผ่อนหย่อนใจใน วู้ดแลนด์ วอล์ค \ และน้ำตาก
The beauty of this show is in its corniness, so just watch out for that.ความสวยงามของการแสดงนี้มันคือความเชย ดังนั้นพร้อมจะรับชมแล้วนะค่ะ
Your beautiful, beautiful hand.ความสวยงามของคุณ มือที่สวยงาม
The glories of nature. What are men compared to rocks and mountains?ความสวยงามของธรรมชาติ ที่ผู้ชายเปรียบอะไรไว้กับหินและภูเขา
Its beauty mesmerizing.ความสวยงามของมันทำให้เราหลงใหล
Mackinac island's beautiful this time of year.ความสวยงามของเกาะ แมกกีแนก ในช่วงนี้ของปี
ALICE: Mackinac Island's beautiful this time of year.ความสวยงามของเกาะ แมกกีแนก ในช่วงนี้ของปี
The opulence and complexity of this magnificent chandelier... should only be found in the palaces of nobility.ความสวยงามตระการตาของโคมระย้าอันนี้ พบได้ในที่นี่เท่านั้นแหละ เตาผิง
Every beautiful thing in my life, and I swear to Godความสวยงามทั้งหมดในชีวิตของฉัน ฉันเลยสาบานต่อพระเจ้า
Of course.ความสวยงามนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติเธอหล่ะ
Of a beautiful young woman is one thing.ความสวยงามเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาวน้อย
Marion loved the flowers you sent. They were beautiful.{\cHFFFFFF}แมเรียนรักดอกไม้ที่คุณส่ง พวกเขามีความสวยงาม
The girls around here are beautiful...but virtuous.สาว ๆ ที่นี่มีความสวยงาม ... แต่คุณงามความดี
"Goffredo, didn't I tell you she was a little beauty?"Goffredo, ไม่มีฉันบอก you she คือความสวยงามเล็กน้อย?"
Style and grace. These things take time.ท่าทาง และความสวยงาม มันต้องใช้เวลานะครับ.
I like to think they were singing about something so beautiful, it can't be expressed in words... and makes your heart ache because of it.ผมชอบที่จะคิดว่าพวกเขากำลังร้องเพลงเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสวยงามก็ไม่สามารถแสดงในคำ ... และทำให้อาการปวดหัวใจของคุณเพราะมัน
For my part, I must confess, I never saw any beauty in her face.สำหรับฉันแล้ว ฉันต้องสารภาพว่า ฉันไม่เคยเห็นความสวยงามบนใบหน้าหล่อนเลย
When we first knew her in Hertfordshire, how amazed we all were to find her a reputed beauty!ครั้งแรกที่พวกเราได้รู้จักหล่อนที่ฮาร์ทฟอร์ดเชียร์ พวกเราได้ยินเกี่ยวกับชื่อเสียงในเรื่องความสวยงาม
For a woman's reputation is no less brittle than it is beautiful.สำหรับชื่อเสียงของหญิงสาวนั้น เสียหายได้ง่ายกว่าความสวยงาม
These woods are beautiful.ป่าเหล่านี้มีความสวยงาม
You wouldn't believe the beautiful psychological heirIooms...คุณอาจจะไม่เชื่อเรื่องความสวยงาม ของมรดกทางพันธุกรรม...
She had a way of seeing the beauty in others...... และทางที่เธอมองความสวยงามในตัวคนอื่น
I was a woman possessed.ชั้นเหมือนโดนความสวยงามครอบงำ
We create another secret world, a place only of beauty.เราสร้างโลกเร้นล้ำขึ้นมาอีกที่หนึ่ง ที่ซึ่งมีเพียงความสวยงามเท่านั้น
Agony and beauty, for us, live side by side.ความเจ็บปวดและความสวยงาม สำหรับเรา อยู่ร่วมกัน
No, not at all, I was just admiring the general splendour.ไม่หรอกค่ะ ฉันเพียงกำลังชมความสวยงามทั่วๆ ไป
When a comet visits, it usually brings a beautiful spectacle what we call, shooting starsเมื่อดาวหางโคจรมา จะปรากฏความสวยงามขึ้นทุกครั้ง ซึ่งเราเรียกว่า ดาวตก
Just beautiful. Thank you.เพียงแค่ความสวยงาม ขอบคุณ
And I see this beautiful, innocent baby sitting in this bloody mess, and I can't imagine this child growing up with a stigma around her neck, so I omit her from the report, I drive her to another town,กับเหตุการณ์ที่มีผู้หญิง นามสกุลไมเออร์ฆ่าตัวตาย ผมก็เห็นความสวยงาม ความไร้สาเดียงสา ของเด็กน้อยที่นั่งอยู่ในกองเลือด และผมก็คิดไม่ออกเลยว่าเด็กคนนี้ จะโตมายังไงกับเรื่องเศร้าพวกนี้
We couldn't have her sharing her green fingers with anybody else.เรไม่ต้องการให้เธอไปสร้างความสวยงามที่อื่น
You don't have any sense of beauty.นายนี่ไม่มีเซนส์เรื่องความสวยงามเลยนะ
Your version is unrefined, amateurish, sloppyแต่ของเจ้านี่ช่างไร้ซึ่งความสวยงาม อ่อนหัด ไร้ระเบียบ
Unprejudiced insight that saw beauty in what others condemned as filthความไร้สติทำให้หม่อมฉัน มองเห็นเพียงความสวยงาม โดยเพิกเฉยว่าความจริงแล้ว นั่นเป็นเรื่องโสมม
By far the more beautiful, brave and serene creature.ซึ่งมีมากกว่าความสวยงาม ความกล้า และชีวิตที่สงบนิ่ง
Her dream is to become more beautifulความฝันของเธอกลายเป็นความสวยงามมาก
Give it up one more time for our beautiful and talented string section.ให้มันขึ้นอีกครั้งสำหรับความสวยงามนี้ และส่วนความสามารถของสตริง
Come on. This is To teach her that beauty's only skin deep.เหอะหน่า นี่เป็นโอกาสดีที่จะสอนลูกว่าความสวยงามมันมาจากภายในนะ
But when it stops,everything is super green,and it's beautiful,and it smells like trees.ทุกอย่างจะดูเขียวชอุ่ม และมันคือความสวยงาม\และกลิ่นของต้นไม้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสวยงาม
Back to top