ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความปลื้มปีติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความปลื้มปีติ*, -ความปลื้มปีติ-

ความปลื้มปีติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความปลื้มปีติ (n.) gladness See also: joy, happiness, pleasure Syn. ความดีใจ, ความปลื้มใจ Ops. ความเสียใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
delight(ดิไลทฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความยินดี,ความปีติยินดี,ความสุขใจ,สิ่งที่ให้ความสุขใจ. vt. ให้ความสุขใจ,ให้ความพอใจ. vi. มีความยินดี,มีความปลื้มปีติ, Syn. enjoyment-A. disgust
elation(อิเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติยินดี,ความภูมิใจ,อารมณ์ตื่นเต้นดีใจ,ความอิ่มอกอิ่มใจ
exaltation(อิกซอลเท'เชิน) n. การยกระดับ,การทำให้สูงขึ้น,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,การกระทำที่มากเกินไป,ความใหญ่โตเกินไป
gratification(แกรททะฟะเค'เชิน) n. ความปลื้มปีติ,สิ่งที่ทำให้พอใจ,รางวัล,เรื่องที่ทำให้น่ายินดี,การทำให้สำเร็จความใคร่, Syn. satisfaction,comfort
jubilation(จูบะเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,ความรื่นเริง,การเฉลิมฉลองด้วยความรื่นเริง, Syn. elation
jubilee(จู'บะลี) n. การฉลองครบรอบ (25 ปี:silver jubilee;50ปี:,golden jubilee 75 ปี: diamondjubilee) ,การฉลองครบรอบ50 ปี,การ,เฉลิมฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ, Syn. celebration,festivity,gala
rejoicing(รีจอย'ซิง) n. ความดีใจ,ความยินดี,ความปลื้มปีติยินดี,ความรื่นเริง, See also: rejoicingly adv., Syn. exultation,jubilation
English-Thai: Nontri Dictionary
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ
elation(n) ความปลื้มปีติ,ความปีติยินดี,ความอิ่มเอมใจ
exaltation(n) การยกระดับ,ความเบิกบานใจ,ความปลื้มปีติ,ความดีใจ
jubilee(n) งานฉลอง,ความปีติยินดี,ความครึกครื้น,ความปลื้มปีติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
jubilation (n.) ความปลื้มปีติ See also: ความดีอกดีใจ, ความรื่นเริง, ความยินดีปรีดา Syn. celebration, elation, joy Ops. sorrow, displeasure
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A speech about the joys of wedded bliss?เกี่ยวกับความปลื้มปีติในชีวิตคู่น่ะเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความปลื้มปีติ
Back to top