ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความดีใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความดีใจ*, -ความดีใจ-

ความดีใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความดีใจ (n.) gladness See also: pleasure, delight, joy, happiness, willingness Syn. ความยินดี, ความปลาบปลื้ม Ops. ความเสียใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
crow(โคร) {crowd/crew,crowed,crowding,crows} n. อีกา,ชะแลง,ตะขอเกี่ยวสินค้า -Phr. (a white crow ของหายาก ของล้ำค่า) vt.,n. (การ) (ไก่หรือนก) ขัน,ร้องเสียงหรือออกเสียงแสดงความดีใจ,คุยโต, See also: crowingly adv.
jocundity(โจคัน'ดิที) n. ความร่าเริง,ความเบิกบานใจ,คำพูดหรือการกระทำที่,แสดงความดีใจหรือเบิกบาน, Syn. gaiety
rejoicing(รีจอย'ซิง) n. ความดีใจ,ความยินดี,ความปลื้มปีติยินดี,ความรื่นเริง, See also: rejoicingly adv., Syn. exultation,jubilation
English-Thai: Nontri Dictionary
ecstasy(n) ความปลาบปลื้มยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี
exaltation(n) การยกระดับ,ความเบิกบานใจ,ความปลื้มปีติ,ความดีใจ
gladness(n) ความยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี
rapture(n) ความดีใจ,ความปีติ,ความปลาบปลื้มใจ,ความลืมตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crow (vi.) ร้องแสดงความดีใจ
crow over (phrv.) แสดงความดีใจกับความพ่ายแพ้หรือโชคร้ายของคนอื่น Syn. exult over
ecstatic (adj.) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์) See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น Syn. enthusiastic
ecstatic (adj.) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์) See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น Syn. enthusiastic
goodie (int.) คำอุทานแสดงความดีใจ
goody (int.) คำอุทานแสดงความดีใจ
rhapsodic (adj.) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์) See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น Syn. enthusiastic, ecstatic
rhapsodical (adj.) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์) See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น Syn. enthusiastic, ecstatic
whee (int.) คำอุทานแสดงถึงความดีใจ ตื่นเต้น หรือสนุกสนาน
whoop (vi.) ร้องด้วยความดีใจ See also: โห่ร้องด้วยความตื่นเต้น Syn. bellow, cry, shout
whoop (n.) การร้องด้วยความดีใจ See also: การกู่ร้องด้วยความดีใจ, การโห่ร้องด้วยความตื่นเต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Glad I put on clean underwear, hid that stash of porn.ความดีใจที่ฉันสวมชั้นในที่สะอาด ซ่อนกองหนังโป๊นั่นแล้ว
He exclaimed with great relish.เขาอุทานออกมาด้วยความดีใจ
He screams "Eureka!" and he is so overwhelmed, he runs naked through the streets to the king's palace to report his discovery."ยูเรก้า !" และด้วยความดีใจอย่างท่วมท้น จึงวิ่งออกไปทั้งเปลือยกายอย่างนั้น ผ่านถนนสายต่าง ๆ ไปยังพระราชวัง เพื่อที่จะถวายรายงานการค้นพบของเขา
Sol heard. Congratulations.ได้ข่าวเหมือนกัน ขอแสดงความดีใจด้วยนะ
If I had a tail like a dog, it'd probably be making a buzzing sound from shaking so quickly with hidden joy.ถ้าฉันมีหางเหมือนสุนัขล่ะก็ มันคงจะสั่นดุ๊กดิ๊กไปด้วยความดีใจแน่ๆ
AJAX: (WHOOPS) Come on, Shawn ! Yeah !ร้องด้วยความดีใจ มานี่ ชอว์น ถูกต้อง
We don't want the last image of this church to be of frightened old men sneaking out the back door.ดังนั้น ... ... มันกล่าวว่าสิ่งที่นี่ในอิตาลี, สิทธิที่นี่ถัดจาก "ความดีใจของเซนต์ Teresa?
Or are auditory challenges part of the pleasure that comes with wearing Janet's head?หรือว่าการได้ยินมันสู้อยู่กับความดีใจ ที่มาพร้อมกับการสวมหัวของเจเน็ตล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความดีใจ
Back to top