ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความง่ายดาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความง่ายดาย*, -ความง่ายดาย-

ความง่ายดาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความง่ายดาย (n.) convenience See also: facility, easiness, smoothness, expedience facility, expedience Syn. ความสบาย, ความคล่อง Ops. ความยากลำบาก
English-Thai: HOPE Dictionary
ease(อีซ) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความง่าย,ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง,ความง่ายดาย. vt.,vi. พักผ่อน,ทำให้สบาย,ทำให้จิตสงบ,ทำให้ไร้กังวล,บรรเทา,ลดหย่อน,ทำให้สะดวก,ผ่อน,ปล่อย,บรรเทา,เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
easiness(อี'ซิเนส) n. ความง่ายดาย,ความไร้กังวล,ความเมินเฉย,ความไม่สนใจ, Syn. comfort
readiness(เรด'ดิเนส) n. ความพร้อมเพรียง,การเตรียมพร้อม,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน,ความง่ายดาย,ความเต็มใจ,ความยินยอม, Syn. promptness,willingness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ease (n.) ความง่ายดายในการทำสิ่งต่างๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความง่ายดาย
Back to top