ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คลำหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คลำหา*, -คลำหา-

คลำหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลำหา (v.) fumble See also: grope Syn. ควาน, งม, ควานหา, งมหา
English-Thai: HOPE Dictionary
divining rodn. ไม้กายสิทธิ์'ที่ผู้เลื่อมใสใช้คลำหาทองคำ สายแร่ แหล่งน้ำและอื่น ๆ, Syn. dowsing rod
feel(ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง), Syn. sense,perceive,touch
fumble(ฟัม'เบิล) {fumbled,fumbling,fumbles} vi..,vt. คลำ,คลำหา,คลำเปะปะ,ทำอย่างซุ่มซ่าม. n. การคลำ, See also: fumblingly adv. fumblingness n., Syn. bumble,grope
grope(โกรพ) vi. คลำหา,ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ vt. ค้นหา,สืบหา., See also: groper n., Syn. search
scrabble(สแครบ'เบิล) vi.,n. (การ) คุ้ยเขี่ย,ตะกุยหา,คลำหา,ขย้ำจับ,เขียนหวัด,เขียนขยุกขยิก,ดิ้นรน, See also: scrabbler n., Syn. search
undocumentedไม่มีเอกสารอธิบายโดยปกติ ฮาร์ดแวร์ก็ดี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ดี เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตออกมาแล้ว ก็จะต้องมีเอกสารอธิบายถึงส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวนี้ มักจะเรียกกันว่า "คู่มือ" (manual) แต่มีในบางกรณี ผู้ผลิตอาจไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็น จึงไม่จัดทำเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียเวลาค่อย ๆ คลำหาทางเอาเอง
water witchn. ผู้ที่สามารถใช้ด้ามไม้คลำหาแหล่งน้ำได้,ชื่อนกเป็ดน้ำชนิดหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
feel(vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ
grope(vi,vt) คลำหา,ค้นหา,หา,สืบหา,สืบค้น
scrabble(vt) ตะกุย,ข่วน,คุ้ยเขี่ย,ขูด,คลำหา,ดิ้นรน,เขียนหวัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
feel about (phrv.) คลำหา See also: ใช้มือคลำ Syn. fish for
feel for (phrv.) คลำหา Syn. feel about
fish for (phrv.) คลำหา Syn. feel about, feel for, fumble for
grope (vi.) คลำหา See also: เสาะหา, สืบเสาะหา Syn. fish, fumble, touch
grope about (phrv.) คลำหา Syn. grope around
grope around (phrv.) คลำหา Syn. grope about
dowser (n.) ผู้ใช้ไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้ Syn. water diviner, water finder
dowser (n.) ผู้ที่สามารถใช้ด้ามไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้ Syn. water diviner, water witch
grope after (phrv.) พยายามคลำหา See also: ควานหา Syn. grope for
grope for (phrv.) พยายามคลำหา See also: ควานหา Syn. grope after
water diviner (n.) ผู้ใช้ไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้ Syn. dowser, water finder
water diviner (n.) ผู้ที่สามารถใช้ด้ามไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้ Syn. dowser, water witch
water finder (n.) ผู้ใช้ไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้ Syn. dowser, water diviner
water witch (n.) ผู้ใช้ไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้ Syn. dowser, water diviner, water finder
waterfinder (n.) ผู้ที่สามารถใช้ด้ามไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้ Syn. dowser, water diviner, water witch
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Making heads or tails of any of dad's research?จะคลำหาทางมั่วๆ จากงานค้นคว้าของพ่อนะเหรอ?
And by fourth grade, I knew what a distended ileum felt like on palpation.ผมคลำหาจุดที่ลำไส้เล็กบวมได้ตั้งแต่ป.4
Hey, everybody wants a shortcut in life.ทุกคนคลำหาทางลัดในชีวิต
I just want to-- I just want to drink and get drunk and stumble home on the T.ไม่ ผมแค่ต้องการ ต้องการดื่ม อยากเมาแล้วก็คลำหาทางกลับบ้าน
You have to use your fingers when you find the entry point.เวลาคลำหาจุดทะลวง จะต้องใช้นิ้ว
I don't know how you guys have done this for so long.ต้องคลำหาฟาง ฉันไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้พวกคุณทำมันสำเร็จได้ยังไง
Grasping at straws I'm pretty sure, but maybe there's something in Brick's M.O.ฉันแน่ใจ ว่าฉันกำลังคลำหาฟาง แต่บางทีมันอาจจะมี บางอย่างในความเคยชินของบริค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คลำหา
Back to top