ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fumble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fumble*, -fumble-

fumble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fumble (vi.) เงอะงะ See also: งุ่มง่าม, ซุ่มซ่าม Syn. flounder, grope
fumble (vt.) เงอะงะ See also: งุ่มง่าม, ซุ่มซ่าม
fumble (n.) ความซุ่มซ่าม See also: ความเงอะงะ
fumble for (phrv.) พยายามทำอย่างงุ่มง่าม Syn. feel about, feel for
fumble with (phrv.) ทำซุ่มซ่าม See also: งุ่มง่าม
English-Thai: HOPE Dictionary
fumble(ฟัม'เบิล) {fumbled,fumbling,fumbles} vi..,vt. คลำ,คลำหา,คลำเปะปะ,ทำอย่างซุ่มซ่าม. n. การคลำ, See also: fumblingly adv. fumblingness n., Syn. bumble,grope
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลำหา (v.) fumble See also: grope Syn. ควาน, งม, ควานหา, งมหา
งมหา (v.) fumble See also: grope Syn. ควาน, งม, ควานหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry you can't do this- I really am- Because I wouldn't have to fuckin' sit here and watch you fumble around and fuck it up.ผมจะไม่นั่งดูคุณคลำอะไร สะเปะสะปะอย่างนี้อีกแล้ว
In reality people fumble up cuz there's no script.ความจริงแล้วทุกคนหลง เพราะไม่มีสคริบให้
That's Heck's third fumble of the game.เฮ็คซุ่มซ่ามเป็นครั้งที่สามแล้ว ในการแข่งวันนี้
Fumble recovery, number 31, Kelvin Owens.แก้ลูกตก หมายเลข 31 เคลวิน โอเว่น
Fumble recovery, number 5, Miguel Perez.เก็บลูกมาได้ โดยหมายเลข 5 มิเกล เปเรซ
I fumbled in my first army-navy game, but...ผมอาจทำพลาดในตอนแรก..
There's the snap and the ball is fumbled. And the guards recover.สแน็บปั๊บลูกก็หลุดมือ ผู้คุมแย่งลูกไปได้
What'd they come up with when you fumbled your way into some girl's pants, and she started laughing when she got a good look at just how little you had to offer?พวกเธอเรียกนายว่าไง ตอนที่นายเงอะ ๆ งะ ๆ ตอนจะถอดกางเกงสาวน่ะ และเธอก็เริ่มหัวเราะตอนที่เธอเห็นว่า ไอ้ที่นายมีอยู่น่ะมันเล็กกะจิ๋วหลิว
Lucien, you fumbled the ball, man. Go get.ลูเซียน นายไปเก็บบอลให้หน่อยละกัน \ ไปสิ
I'm in here making sure this operation isn't fumbled as well.เพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติการนี้จะไม่สะดุดกับอะไรอีก
Drop that machine gun,fumble with a belt,Your buddies die!ถ้านายทำปืนตกในตอนที่ยิงสู้กันอยู่ละก็ เททัม นายได้ตายแน่ วางปืนกล ลงบนขาตั่ง และสายกระสุน
* My hands kind of fumbled with her white plastic belt ** มือของชั้นถูกพันธนาการ ด้วยเข็มขัดสีขาวของเธอ *

fumble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじり回す;弄り回す;弄りまわす[いじりまわす, ijirimawasu] (v5s) to tinker with; to fumble with; to twist up
ハンブル[, hanburu] (adj-f) (1) humble; (n,vs) (2) (See ファンブル) fumble
ファンブル[, fanburu] (n,vs) fumble
噛む(P);咬む(P);嚙む;嚼む[かむ, kamu] (v5m,vt) (1) to bite; to chew; to gnaw; (2) to fumble or falter with one's words; (P)
探り回る[さぐりまわる, sagurimawaru] (v5r) to grope for; to fumble
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P)
落球[らっきゅう, rakkyuu] (n,vs) failing to catch a ball; fumble

fumble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลำ[v.] (khlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle FR: tâtonner ; tâter
คลำดู[v. exp.] (khlam dū) EN: fumble around for ; grope (for) FR:
คลำหา[v. exp.] (khlam hā) EN: fumble ; grope FR: chercher à tâtons ; tâtonner
คลำหาลูกกุญแจในกระเป๋า[xp] (khlam hā lū) EN: fumble in one's pocket for the key FR: chercher les clés dans sa poche
ควาน[v.] (khwān) EN: grope ; feel about ; fumble about ; search FR: fouiller ; chercher à tâtons
ลูบ[v.] (lūp) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle ; caress FR: caresser ; effleurer ; toucher affectueusement
ลูบคลำ[v.] (lūpkhlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle FR: câliner ; cajoler
งม[v.] (ngom) EN: dive for ; fish for ; fumble ; grope in the water FR: plonger pour ; chercher à tâtons ; fouiller
งมหา[v. exp.] (ngom hā) EN: fumble ; fish FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fumble
Back to top