ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คราวหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คราวหน้า*, -คราวหน้า-

คราวหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คราวหน้า (n.) next time Syn. คราวหลัง, ครั้งหน้า, ครั้งต่อไป Ops. คราวก่อน, ครั้งก่อน, ครั้งที่แล้ว
คราวหน้าคราวหลัง (n.) next time Syn. หนต่อไป, โอกาสหน้า, คราวต่อไป Ops. คราวก่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
another(อะนา' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า, Syn. substitute, alternative)
ex(เอคซฺ) n. อดีตสามี,อดีตภรรยา prep. โดยไม่รวม -Phr. (ex dividend ไม่เอาเงินปันผลคราวหน้า,ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่) -Phr. (ex ship หรือ ex steamer ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่ออกจากเรือไป -Phr. (ex godown (warehouse,store) ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่โกดังของผู้ขาย)) -Ph
English-Thai: Nontri Dictionary
coming(adj) ที่กำลังมา,ต่อไป,จะมาถึง,คราวหน้า,มีหวัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep something on ice (idm.) เก็บไว้ใช้คราวหน้า See also: เอาไว้ใช้ทีหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're welcome to stay with us next timeยินดีต้อนรับคุณมาพักกับพวกเราอีกคราวหน้า
Maybe we could come here again for lunch laterบางทีคราวหน้าเราอาจจะมาทานอาหารเที่ยงที่นี่กันอีก
Try to be more careful in future, okay?พยายามระมัดระวังให้มากขึ้นในคราวหน้า ตกลงไหม?
Some other time, thenถ้างั้นคราวหน้าก็แล้วกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Otherwise, the next time, it's going to be a week, and the time after that, it's going to be a month.ไม่งั้น คราวหน้า การลงโทษจะเพิ่มเป็น 1 สัปดาห์ แล้วหลังจากั้น จะเพิ่มอีกเป็น 1 เดือน
If you don't let go... next time, neither will I.ถ้าคุณไม่ปล่อยมันไป คราวหน้า ผมก็จะไม่ปล่อยเหมือนกัน
And matty, next time I take over your body.และแมตตี้ คราวหน้า ผมจะเอาร่างนายไป
Word of advice-next time take the trigger finger. Let's go! Bring it back!คำแนะนำ คราวหน้า ตัดนิ้วที่ใช้ลั่นไก เร็วเข้า!
Sarah, I'm saying... that I... Next time, take out the guy with the gun.ว่าผม... คราวหน้า จัดการคนที่ถือปืน
Think twice next time you want to drop in on someone's wave.คิดสักสองรอบน่ะ คราวหน้า หากจะแกล้ง ให้ใครจมใต้คลื่น
Oh, next time, don't get caught.อ้อ คราวหน้า อย่าโดนจับนะครับ
The next time you wanna take a swing at one of us, use a pillow.เฮ้! คราวหน้า ถ้านายอยากระบาย
All right, I'll knock next time.ก็ได้ คราวหน้า จะเคาะประตูก่อน
Wow... next time, it looks like you're going to have to reserve a larger venue for your fan meetings.ว้าว... คราวหน้า เห็นทีคุณจะต้องหาสถานที่ จัดงานแฟนมีตติ้งที่ใหญ่กว่านี้ซะแล้ว
You're benched. Maybe next time you'll listen harder to what I say.แกถูกพัก คราวหน้า ฟังพ่อพูดให้ดี
And, Finn, next time, watch out for the schnoz.และฟินน์ คราวหน้า เต้นระวังดั้งคนอื่นหน่อย
Please. You can call me Melissa after last time.ขอร้อง คราวหน้า เรียกฉันเมลิสสาก็ได้
Saying next time, next time and sacrificing for someone,พูดว่า คราวหน้า คราวหน้า และเสียสละเพื่อบางคน
Next time, I'll just-- no, you know what?คราวหลัง ฉันจะ... ไม่ คุณรู้อะไรมั๊ย คราวหน้า ฉันก็จะทำเหมือนเดิม
Might I recommend, next time, watching with the volume turned off?ขอแนะนำ คราวหน้า ลองดูแบบไม่เปิดเสียง
Next time Wylie steals a glance at you, could you wave him in?หืม? คราวหน้า ถ้าไวลี่แอบมองคุณอีก กวักมือเรียกเขาเลยได้มั้ย?
Couple of things you could have done better.คราวหน้า 2 ข้ออย่าได้พลาด
Next time, just push the button.คราวหน้า กดปุ่มนี้นะ
I'll be more careful next time.คราวหน้า ข้าจะระวังมากกว่านี้ มันไม่อาจจะมีคราวหน้าอีกแล้ว
Next time I'll use tuna.คราวหน้า ข้าจะใช้ปลาทูน่า
Next time, you should open with that.คราวหน้า ควรจะเริ่มด้วยโชว์นี้นะ
Maybe next time, we can dry-hump without our clothes on.คราวหน้า ค่อยป้าบกันแบบไม่ใส่เสื้อผ้า
You know, next time, you should be a little more careful who you entrust him to.คราวหน้า คุณควรระมัดระวัง กับคนที่ฝากให้รับผิดชอบมัน
Talk to our team's maknae* next time. (*youngest)คราวหน้า คุณคุยกับหัวหน้าทีมใหม่ของเรา เกี่ยวกับเรื่องนี้
Next time you come, can you bring some blueberry muffins?คราวหน้า คุณช่วยเอาบลูเบอร์รี่ มัฟฟินมาให้หน่อยได้ใหม?
Next time I get a projectile vomiter, I could lose your pager number.คราวหน้า ฉันคงอ้วกพุ่งแน่ ฉันทำเบอร์เพจเธอหาย
Next time I'll take your head off. My liege, two foreigners are here.คราวหน้า ฉันจะตัดหัวนายซ่ะ ท่านครับ, \มีคนนอก 2 คน มาที่นี่ครับ
Next time, I'll cook something tasty.คราวหน้า ฉันจะทำอะไรอร่อยๆ ให้ทาน
Next time I'll take you to a high class cafe.คราวหน้า ฉันจะพาคุณไปนั่งร้านกาแฟหรูๆเลย
Next time, I'll treat you to a really special dish.คราวหน้า ฉันจะเลี้ยงมื้อพิเศษกับคุณ
Net time, I'll go with youคราวหน้า ฉันจะไปด้วยนะ
I WON'T MISS NEXT TIME, MR. SILVA.คราวหน้า ฉันจะไม่ยอมพลาดนะ Silva
I'll have to get that right next time.คราวหน้า ฉันจะไม่ให้พลาดแน่
I'll just say anything next time and i'll just take a point.คราวหน้า ฉันตอบส่งเดชก็ต้องได้แต้มด้วยนะ
But next time, I will be sure not to look at your underwear.คราวหน้า ฉันมั่นใจว่าจะไม่มองชุดชั้นในคุณอีกค่ะ
I'll do a better job next time.คราวหน้า ชั้นจะทำให้เหมือนเดิมค่ะ
Later,man. It's good to see ya.คราวหน้า ดีใจที่เจอคุณ
Next time, keep an eye on him or he comes home in a body bag.คราวหน้า ดูแลเขาให้ดี ไม่งั้นอยู่ในถุงศพกลับบ้านแน่
Next time when I say don't roll the...คราวหน้า ถ้า บอกว่า อย่ากลิ้ง ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คราวหน้า
Back to top