ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนรับใช้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนรับใช้*, -คนรับใช้-

คนรับใช้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนรับใช้ (n.) servant See also: valet, maid, housemaid Syn. คนใช้, บ่าว, ขี้ข้า Ops. เจ้านาย, นาย
English-Thai: HOPE Dictionary
bond servantn. ทาส,คนรับใช้ที่เป็นทาส, Syn. slave
caddie(แคด'ดี) n. ผู้รับจ้างแบกถุงไม้ตีกอล์ฟ,คนรับใช้เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั่วไป., Syn. caddy
henchman n.คนสนิท,ผู้สนับสนุน,ผู้ติดตาม,คนรับใช้
hierodulen. คนรับใช้ในโบสถ์
minion(มิน'เยิน) n. ลูกมือ,คนรับใช้,สมุนรับใช้, Syn. henchman
page(เพจ) n. หน้าหนังสือ,ใบ,เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย,คนหนุ่มที่ได้รับการฝึกให้เป็นอัศวิน,มหาดเล็กของราชสำนัก vt. เรียกชื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้มา,ระบุหน้า. vi. เป็นเด็กรับใช้เป็น,พลิกหน้า คนรับใช้, See also: pagehood n. pageship n.
peon(พี'อัน,พี'ออน) n. ผู้ดูแลม้าหรือลา,คนรับใช้เพื่อถ่ายหนี้,คนงานที่ทำงานรายวัน,บ่าว,ข้ารับใช้,ทาศ,ข้าน้ำเงิน
servant(เซอ'เวินทฺ) n. คนใช้,คนรับใช้,คนปรนนิบัติ,คนบริการ,ลูกจ้าง,ข้า,ข้าราชการ,ทาส, Syn. housekeeper,maid,butler
valet(แวล'ลิท,แวลเล') n. คนใช้ชายที่เป็นคนรับใช้ส่วนตัวของนายผู้ชาย,คนใช้ชายที่ทำหน้าที่ดูแลเสื้อผ้าของผู้มาพำนักในโรงแรมหรือเรือโดยสาร,หิ้งเสื้อผ้า. vt.,vi. ทำหน้าที่รับใช้,เป็นคนใช้ดังกล่าว, Syn. manservant
varlet(วาร์'ลิท) n. คนใช้,คนรับใช้,ผู้รับใช้,อัศวิน,อันธพาล,คนเสเพล, Syn. caste
English-Thai: Nontri Dictionary
scullion(n) คนครัว,บ่าว,คนรับใช้
footman(n) คนรับใช้ผู้ชาย,ทหารราบ
henchman(n) ลูกน้อง,คนรับใช้,คนสนิท,ผู้ติดตาม
livery(n) เครื่องแบบคนรับใช้,การรับจ้างดูแลเลี้ยงม้า
minion(n) บ่าว,คนรับใช้,คนรัก,สมุน,ข้าราชการผู้น้อย,ผู้แทน
servant(n) ข้าทาส,คนรับใช้,บริวาร,บ่าวไพร่,ลูกจ้าง
servile(adj) เหมือนคนรับใช้,เหมือนทาส,ซึ่งสิ้นคิด
steward(n) สจ๊วตเครื่องบิน,คนจัดการทรัพย์สิน,คนรับใช้ในเรือ,พ่อบ้าน
valet(n) คนรับใช้(ชาย)
varlet(n) คนเสเพล,อันธพาล,คนรับใช้,อัศวิน
vassal(n) ข้าราชบริพาร,คนรับใช้,ขุนนาง,ผู้ครอบครองที่ดิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
housemaid (n.) คนรับใช้ See also: สาวใช้, คนใช้
minion (n.) คนรับใช้ See also: สมุนรับใช้, บริวาร Syn. slave
servant (n.) คนรับใช้ See also: ทาสรับใช้, ผู้ให้บริการ Syn. attendant, helper, lackey, slave
skivvy (n.) คนรับใช้ See also: สาวใช้
footman (n.) คนรับใช้ชาย Syn. male servant
houseboy (n.) คนรับใช้ชาย
male servant (n.) คนรับใช้ชาย
valet (n.) คนรับใช้ชายของนายผู้ชาย Syn. footman, flunky, lackey, manservant, servant
lackey (n.) คนรับใช้ชายที่สวมเครื่องแบบ See also: ขี้ข้า Syn. footman, liveried manservant
liveried manservant (n.) คนรับใช้ชายที่สวมเครื่องแบบ See also: ขี้ข้า Syn. footman
a college servant (n.) คนรับใช้ชายในมหาวิทยาลัย
gyp (n.) คนรับใช้ชายในมหาวิทยาลัย Syn. a college servant
Uncle Tom (n.) คนรับใช้ผิวดำ (คำหยาบ) See also: คนผิวดำหรือนิโกรที่ถูกสอนให้รับใช้พวกผิวขาว
flunky (n.) คนรับใช้ในชุดเครื่องแบบ (คำโบราณ)
liveryman (n.) คนรับใช้ในเครื่องแบบ
backstairs (n.) บันไดส่วนตัว (มักอยู่ด้านหลังสำหรับคนรับใช้)
man Friday (n.) ผู้แสดงเป็นคนรับใช้ ทาสหรือผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ ทำทุกอย่างให้
man Fridays (n.) ผู้แสดงเป็นคนรับใช้ ทาสหรือผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ ทำทุกอย่างให้
men Friday (n.) ผู้แสดงเป็นคนรับใช้ ทาสหรือผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ ทำทุกอย่างให้
menial (adj.) เกี่ยวกับคนรับใช้ See also: เกี่ยวกับคนระดับล่างของสังคม Syn. subordinate Ops. superior
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you can do it, come and be a maid at my houseถ้าเธอทำได้ ก็มาเป็นคนรับใช้ที่บ้านของฉันสิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which means servant or caregiver.ซึ่งหมายความว่า คนรับใช้ หรือ ผู้ดูแล
My servants will see you to your room.คนรับใช้ของข้าจะพาท่านไปที่ห้อง
My servant mentioned you.คนรับใช้ของข้าเคยพูดถึงเจ้า
Uncle Sam's most faithful servant.คนรับใช้ของคุณลุงแซมที่เชื่อมั่นมากที่สุด
A few of her attendants have fallen sick and that seems to have caused a problem.คนรับใช้ของนางล้มป่วยไป 2-3 คน แล้วก็อาจจะเป็นปัญหาด้วย
You sound like Jenny after she found out that one of her minions got a date with an astor.คนรับใช้คนหนึ่งของเธอออกเดทกับบาทหลวงเลย
The other maids would have to keep it a secret, too.คนรับใช้คนอื่น ก็จะเก็บเป็นความลับด้วย
My minions knew her for a whole yearคนรับใช้ฉันรู้จักเธอ มานาน
That servant was bound to a tree nearby.คนรับใช้ถูกผูกติดอยู่กับต้นไม้แถวนั้น
A servant who is extremely brave and incredibly loyal and to be honest, not at all cowardly.คนรับใช้ที่กล้าหาญมาก ภักดีอย่างไม่น่าเชื่อและ เป็นคนซื่อสัตย์ ไม่ขี้ขลาดไปซะทั้งหมด
Your humble servant brings you news.คนรับใช้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนของคุณจะให้ข่าว
Is Blair's houseboy up there?คนรับใช้ที่เป็นเด็กผู้ชายของแบลร์อยู่ข้างบนรึเปล่า?
I should also thank you for ridding me of the most incompetent, rude and lazy servant Camelot has ever known.คนรับใช้ที่แสนจะไร้ความสามารถมากที่สุด หยาบคาย และขี้เกียจ อย่างที่คาร์แมล็อตไม่เคยรู้จักมาก่อน
Of all the servants I could have spurned... all the hearts I could have broken...คนรับใช้ทุกคนที่ฉันได้สมสู่ ใจทุกดวงที่ฉันได้ทำให้แตกสลาย ฉันมีความลับสำคัญอย่างหนึ่ง นั่นคือ...
There are loads of servants who can serve, but so few are capable of making a complete prat of themselves.คนรับใช้น่ะมีเยอะแยะ แต่น้อยคนที่สามารถทำตัวให้งี่เง่าได้อย่างสมบูรณ์แบบ
His servants often find his food in the hall left untouched.คนรับใช้บอกว่า พระองค์ไม่แตะต้องอาหาร
The Lees' entire household staff confirms that the family was at home watching television the night Jane Herzfeld was killed.คนรับใช้บ้านลีทุกคน ยืนยันว่าครอบครัวลีอยู่บ้านดูทีวี ในคืนที่เจน เฮิร์เเฟลล์ถูกฆ่า
A serving wench I recently acquired, no more. Check the river.คนรับใช้หญิงที่ข้าเพิ่งได้มา ไม่มี ไปตรวจตรงแม่น้ำ
Servants are hard to come by - even bad ones.คนรับใช้หายากจะตาย แม้จะเป็นคนทึ่มๆก็เถอะ
You need to build up enough pride to say that!คนรับใช้อะไรกัน ฉันบอกให้นายไปเก็บฟืนไม่ใช่หรอ
My servant sold it at the market Perhaps she gave it to her nieceคนรับใช้อาจนำไปขายทอดตลาด ไม่ก็อาจให้คนใกล้ตัวไปแล้ว
Two domestics, that's all?คนรับใช้แค่ 2 คนเท่านั้นเองเหรอ
A handmaiden and a time traveler rescue the queen?คนรับใช้และนักท่องเวลา ช่วยชีวิตราชินีหรือ
The palace maids. They are supposed to stand guard.คนรับใช้ในวัง พวกเค้าถูกสั่งให้มาคุ้มครองเรา
She's the parlor maid. She'll have to look after you until your own maid arrives.หล่อนเป็นเด็กทําความสะอาดบ้าน เเต่หล่อน จะคอยดูเเลคุณจนกว่าคนรับใช้ของคุณจะมาถึง
Oh, but I haven't a maid. I'm sure Alice will do very nicely.เเต่ฉันไม่มีคนรับใช้นี่คะ ฉันเเน่ใจว่าอลิซทําหน้าที่ได้ดีเเล้ว
It's usual for ladies in your position to have a personal maid.เป็นปกติที่สุภาพสตรีอย่างคุณ จะมีคนรับใช้ส่วนตัว
Oh, yes, all the servants get an extra week's wages, too.- ครับ พวกคนรับใช้ก็ได้ค่าจ้างพิเศษเพิ่มด้วย
The marketplace? I have servants that go to the marketplace for me.ตลาดหรือ ข้ามีคนรับใช้ที่ไปตลาดแทนข้าอยู่แล้วนี่
Why I even have servants who go to the marketplace for my servants, so it couldn't have been me you met.เพราะว่าข้ามีคนรับใช้ไปตลาดแทน เพราะฉะนั้น คงไม่ใช่ข้าหรอกที่เจ้าพบ
Wish Miss Catherine welcome like the rest of the servants.มาต้อนรับคุณแคทเธอรีนกลับบ้าน เหมือนกับคนรับใช้ที่เหลือหน่อย
Of course I will not detain you, but let me go, or let the servant go and fetch Mr and Mrs Gardiner.ได้เลยครับผมจะไม่เหนี่ยวรั้งคุณไว้ตอนนี้ ให้ผมไปหรือให้คนรับใช้ไปตามหาคุณและคุณนายการ์ดิเนอร์ก็ได้
Well, well, the less the servants hear the better, I dare say.ดีๆ ป้ากล้าพูดเลยว่า ยิ่งคนรับใช้รู้น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดี
Why do you talk to me like I'm your servant?ทำไมคุณพูดคุยกับฉันเหมือนฉันคนรับใช้ของคุณ
She is our servant. I have an excellent midwife, an astrologer, a doctor.เธอเป็นคนรับใช้ของเรา ฉันมีทั้งแม่นม นักดาราศาสตร์ และหมอ
I am Sir Te's head servantฉันเป็นหัวหน้าคนรับใช้ของท่านที
And although we serve them, we are not their servants.แม้ว่าเราจะบริการเค้า แต่เราไม่ใช่คนรับใช้
We're vicious minions, not valets. Aah!เราคือคนรับใช้ที่ชั่วร้าย ไม่ใช่คนใช้ส่วนตัว
That's why you're just minions, and I'm an evil genius. He's got a point.เพราะงั้นแกคือคนรับใช้ และฉัน คือปีศาจอัจฉริยะไง
Get the good guys!แกมันคนรับใช้ ไม่ใช่รึ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนรับใช้
Back to top