ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คณะลูกขุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คณะลูกขุน*, -คณะลูกขุน-

คณะลูกขุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะลูกขุน (n.) jury Syn. ลูกขุน
English-Thai: HOPE Dictionary
bill of indictmentn. การฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อคณะลูกขุน
foreman(ฟอร์'เมิน) n. หัวหน้าคนงาน,หัวหน้าคณะลูกขุน., See also: foremanship n. -pl. foremen
jury(จัว'รี) n. คณะลูกขุน,คณะตุลาการ,คณะกรรมการผู้พิจารณา การให้รางวัลและการตัดสิน adj. ใช้ชั่วคราว,ชั่วคราว
petty crimesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury
petty offensesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury
presentment(พรีเซนทฺ'เมินทฺ) n. การแสดงออก,การแสดงตัว,การเสนอ,การมอบ,การยื่น,ภาพ,ภาพวาด,ภาพที่ปรากฎ,รายงานของคณะลูกขุน
verdict(เวอ'ดิคทฺ) n. คำตัดสินของคณะลูกขุน,คำตัดสิน,คำชี้ขาด., Syn. finding,answer
English-Thai: Nontri Dictionary
jury(n) คณะตุลาการ,คณะลูกขุน
panel(n) บัญชีรายชื่อ,คณะลูกขุน,แผ่นรูป,คณะกรรมการ,แผงหน้าปัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hung juryคณะลูกขุนที่มีความเห็นขัดแย้งกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juryคณะลูกขุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreman๑. ผู้แถลงแทนคณะลูกขุน๒. หัวหน้าคนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
verdictคำตัดสินของคณะลูกขุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juryคณะลูกขุน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
jury (n.) คณะลูกขุน Syn. panel, jury panel
jury panel (n.) คณะลูกขุน Syn. panel
grand jury (n.) คณะลูกขุนซึ่งมีลูกขุน 12-33 คน
juryman (n.) คณะลูกขุนที่เป็นผู้ชาย Syn. juror
empanel (vt.) ลงรายชื่อคนเพื่อจะเลือกเข้ามาเป็นคณะลูกขุน Syn. impanel
foreman (n.) หัวหน้าคณะลูกขุน
impanel (vt.) เลือกสมาชิกในคณะลูกขุน See also: เลือกให้เป็นลูกขุน Syn. enlist, enroll
jury (vt.) ตัดสินโดยคณะลูกขุน
panel (vt.) จัดให้มีคณะลูกขุน Syn. empanel, impanel, pick, set up
verdict (n.) คำตัดสินของคณะลูกขุน See also: คำพิพากษา, คำตัดสินสุดท้าย Syn. judgement, finding
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think the jury's still outon that one.ผมว่ายังเหลือ คณะลูกขุน นะ
Let's see.A judge,a jury,the press,and,oh,yeah,me.- อ้อ ไหนลองดูซิ ผู้พิพากษา คณะลูกขุน สื่อมวลชน แล้วก็ อ้อ ใช่สิ ฉันไงยะ
We, the jury, find the defendant, Patrick Jane...เรา คณะลูกขุน ได้มีคำตัดสิน แพทริกเจน..
In fact, a grand jury was convened to investigate your involvement.ตามความจริง คณะลูกขุน ได้พิจารณาแล้วจะทำการไต่สวน ความเกี่ยวข้องของคุณ
This is about making sure this entire town knows that you are judge, jury and executioner.นี่เป็นการทำให้แน่ใจ คนทั้งเมืองนี้รู้ว่าคุณเป็นผู้ปกครอง คณะลูกขุน และ เพชฌฆาต
With Malcolm Merlyn dead, a jury's going to want to have to blame someone.ด้วยมัลคอล์ม เมอร์ลินตายแล้ว คณะลูกขุน ก็เลยต้องให้ใครสักคนรับผิดชอบ
Um, 'm the case of Ted v. The Commonwealth of Massachusetts, we, the jury, find for the Commonwealth in that Ted is not a person.ครับ ได้แล้ว ใต้เท้า ในคดีของ เท็ดกับรัฐแห่งแมสซาชูเสตส์ พวกเรา คณะลูกขุน เห็นด้วยกับฝ่ายรัฐ ว่าเท็ดไม่ใช่บุคคล
The people against katherine anne austen.คณะลูกขุน / แคทเทอร์รีน แอน ออสทิน
Jury puts him away for life. It's that simple.คณะลูกขุนก็ตัดสินให้ติดคุก ง่ายจะตาย
The grand jury hearing is today.คณะลูกขุนจะทำการไต่สวนวันนี้
A jury's gonna hate you.คณะลูกขุนจะเกลียดคุณ
Because my lab, it's a jury of your peers.คณะลูกขุนจะเจอเพื่อน ๆ ของคุณ
A jury will forgive a lot when they understand why something happened.คณะลูกขุนจะให้อภัย\ ก็ตอนที่พวกเขาเข้าใจ ว่าทำไมเรื่องถึงเกิดขึ้น
Judges will have to look all the relationships in his life...คณะลูกขุนจำเป็นจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ทั้งหมด ในชิวิตเขา..
A jury has charged you as guilty, Mr. Declan.คณะลูกขุนตัดสินคุณว่ามีความผิด คุณเด๊กเคลน
Grand jury said that Nick Curran's girlfriend did it.คณะลูกขุนบอกว่า แฟนของ นิค เคอแรน เป็นคนทำ
"We the jury find the defendant, Gordon Stewart Northcott,คณะลูกขุนมีความเห็นว่า จำเลย, นายกอร์ดอน สจ๊วต นอร์ทคอทท์
Foreman, has the jury reached a verdict?คณะลูกขุนมีคำตัดสินแล้วหรือยัง?
Juries can sense things like that.คณะลูกขุนรู้อยู่แล้วแหละ
The grand jury failed to indict me, though I was hardly hailed as a hero.คณะลูกขุนล้มเหลวในการตั้งข้อหาฉัน กลับคิดว่าฉันแทบ จะไม่ได้รับการยอมรับอย่างกับฮีโร
The jury's still out on that for me.คณะลูกขุนออกมาว่าความแล้วสินะ
The jury's back. ♪ ♪ ♪ I've seen enough to know ♪คณะลูกขุนออกมาแล้ว *I've seen enough to know *
The jury will now retire.คณะลูกขุนในขณะนี้จะเกษียณ
Has the jury reached a verdict?คณะลูกขุนได้คำตัดสินรึยังล่ะ
'Cause a lot of people feel like they want to kill somebody, but I have to follow through.คณะลูกขุนได้ตรวจสอบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ของเรื่องนี้แล้ว
We, the jury, duly impaneled in the above entitled action find the defendant, Ben Garvey, guilty.คณะลูกขุนได้พิจารณาถึงการกระทำ... ...ความผิดของจำเลย เบ็น การ์วี่ย์
The judge denied it, said Linda's request wasn't specific enough to constitute an emergency.คณะลูกขุนไม่เห็นด้วย บอกว่าคำขอร้องของเธอ ต้องเจาะจงมากกว่านี้ จะทำให้เชื่อว่า นี่เป็นเรื่องร้ายแรงจริงๆ
I've sat on many juries.ผมเคยนั่งอยู่บนคณะลูกขุนหลาย
I thought we'd sit in order, by jury numbers.ผมคิดว่าเราจะนั่งในการสั่งซื้อโดยตัวเลขที่คณะลูกขุน
What do you mean? There are no secrets in a jury room. I know who it was.สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร มีความลับไม่มีในห้องคณะลูกขุนมี ฉันรู้ว่าที่มันเป็น
That doesn't sit well with a jury. Most lawyers avoid it.ที่ไม่ได้นั่งรวมกับคณะลูกขุน ทนายความส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงได้
OK. I'll call off your jury numbers. One?ตกลง ผมจะโทรออกหมายเลขคณะลูกขุนของคุณ หนึ่ง?
This kid wouldn't stand a chance with another jury, and you know it.เด็กคนนี้จะไม่ยืนโอกาสกับคณะลูกขุนอื่นและคุณจะรู้ว่า
This morning you told the jury about your background.เมื่อเช้าคุณบอกคณะลูกขุน เกี่ยวกับประวัติของคุณ
You expect this jury to believe that decorated police officers... would risk their career and their reputation... by threatening your father?คุณคาดหวังว่าคณะลูกขุนนี้จะเชื่อ ที่ตกแต่งเจ้าหน้า? อาชีพของพวกเขาจะมีความเสี่ยง และชื่อเสียงของพวกเขา โดยขู่พ่อของคุณหรือไม่
It falls to me now to appeal to you... the members of the jury, not to get caught up in this... tide of mass hysteria.ว่าตรงกับผมตอนนี้ อุทธรณ์ต่อคุณ ... สมาชิกของคณะลูกขุน, ที่จะไม่ได้รับจมอยู่นี้ ... น้ำขึ้นน้ำลงของฮิสทีเรียมวล
They should be fuckin' killed, man. No trial, no jury, straight to execution.พวกเขาควรจะไอ้ฆ่าคน ไม่มีการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนไม่ตรงไปดำเนินการ
Would you be willing to swear before a judge and jury, having placed your hand on the Good Book and taken an oath before Almighty God himself?คุณจะยินดีที่จะสาบานก่อนที่ผู้พิพากษาและคณะลูกขุน ที่มีอยู่ในมือของคุณในหนังสือดี และนำคำสาบานก่อนที่พระเจ้าผู้ทรงอำนาจตัวเอง?
Maybe you should sleep with the jury, too.บางที เธอน่าจะไปนอนกับคณะลูกขุนด้วยนะ
Five weeks of testimony led to a jury verdict of $425,000 in which the jury determined that the story they pressured us to broadcast the story we resisted telling was in fact false distorted or slanted.จนทำให้เราได้ค่าเสียหาย 425,000 ดอลลาร์ คณะลูกขุนตัดสินว่า สารคดีที่สถานีกดดันให้เรานำออกอากาศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คณะลูกขุน
Back to top