ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

juror

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *juror*, -juror-

juror ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
juror (n.) ลูกขุน Syn. juryman, jurywoman
English-Thai: HOPE Dictionary
juror(จัว'เรอะ) n. ลูกขุน,ตุลาการ,กรรมการตัดสิน,ผู้ให้คำปฏิญาณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
jurorลูกขุน (ผู้ชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jurorsลูกขุน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If one juror had decided it was Stark, the whole case would've been tossed.ถ้าลูกขุนคนหนึ่งตัดสินว่านั่นคือสตาร์ค ทั้งคดีคงจะพังหมด
That was so sad, about Juror Number Seven's daughter... what was his name?ช่างน่าเศร้า เรื่องของลูกสาวลูกขุนหมายเลข 7 เขาชื่ออะไรนะคะ
No, we just seated an alternate juror in his place.ไม่ค่ะ ก็แค่ให้ลูกขุนคนอื่นมาแทนที่เขา
Okay. Do you have new Juror Number Seven's name?คุณรู้ชื่อลูกขุนหมายเลข 7 ไหมครับ
We prove it with Juror Number Seven, the one that filled in for Emily's father.พวกเราจะพิสูจน์ด้วยลูกขุนหมายเลข 7 คนที่มาแทนพ่อของเอมิลี่
The wife of juror number seven was the victim of a deadly carjacking in Queens last night.ภรรยาของลูกขุนหมายเลข 7 ตกเป็นเหยื่อ ของการจี้รถจนถึงเสียชีวิต ที่ควีนส์เมื่อคืนนี้
The one you want is juror number three,คนที่นายต้องการคือ ลูกขุนหมายเลข 3
Yeah, he also set up Daniel's beating at Rikers, and whatever Victoria has planned for juror number three.ใช่ เขายังจัดฉากการทำร้าย แดเนียลที่ริคเกอส์ด้วย และไม่ว่าวิคตอเรียจะวางแผนอะไร ไว้สำหรับลูกขุนหมายเลข 3
I've expressed the court's heartfelt condolences to juror number seven and his family, and have recused him from service.ผมและทางศาลขอแสดงความเสียใจ แก่ลูกขุนคนที่ 7 และครอบครัวของเขา ขอตัดเขาออกจากคณะลูกขุน
An alternate juror has been added to the panel.และได้เพิ่มลูกขุน เข้าไปให้ครบ
Juror number three, Ann Woodbury, for instance.ยกตัวอย่าง ลูกขุนหมายเลข 3 แอน วู้ดบิวรี่
But i think you'll discover that the videotaped confession has the power to move a lot of jurors.แต่ผมว่าคุณคงจะรู้ว่าวิดีโอเทปคำสารภาพนี้ จะมีอิทธิพลต่อลูกขุนมากเลยล่ะ

juror ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
裁判員[さいばんいん, saiban'in] (n) lay judge (2005 reforms); citizen judge; juror
予備尋問[よびじんもん, yobijinmon] (n) voir dire (hearing to determine the admissibility of evidence, or the competency of a witness or juror)
陪審[ばいしん, baishin] (n) jury; juryman; juror; (P)
陪審員[ばいしんいん, baishin'in] (n) juror; juryman

juror ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกขุน[n.] (lūkkhun) EN: jury ; juror FR: juré [m] ; membre d'un jury [m]
ผู้วิเศษ[n.] (phūwisēt) EN: magician ; conjuror ; sorcerer ; wizard ; wonder-worker FR: magicien [m] ; sorcier [m]

juror ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eidverweigerer {m}non juror

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า juror
Back to top