ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การไตร่ตรอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การไตร่ตรอง*, -การไตร่ตรอง-

การไตร่ตรอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การไตร่ตรอง (n.) meditation See also: pondering, thinking over, consideration Syn. การตริตรอง, การตรึกตรอง, การคิดทบทวน, การวิเคราะห์, การพิเคราะห์, การพิจารณา
English-Thai: HOPE Dictionary
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณาอย่างระมัดระวัง,เจตนา,ความมุ่งหมาย,การอธิษฐาน,การเข้าญาน, Syn. thought
discretion(ดิสเครช'เชิน) n. ความสุขุม,การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ความระมัดระวัง., See also: discretionary adj. ดูdiscretion discretional adj. ดูdiscretion
haste(เฮสทฺ) n. ความรวดเร็ว,ความเร่งด่วน,ความเร่งรีบ,ความหุ่นหันพลันแล่น,การปราศจากการไตร่ตรอง. vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,รีบ., See also: hasteful adj.
malice aforethoughtn. การไตร่ตรองก่อนการกระทำผิด
meditation(เมดดิเท'เชิน) n. การคิดคะนึง,การไตร่ตรอง,การเพ่งพิจารณาดู,การมุ่งหมาย,การเข้าฌาน, Syn. contemplation,pondering
premeditation(พรีเมดดิเท'เชิน) n. การไตร่ตรองล่วงหน้า,การคิดไว้ล่วงหน้า
reflection(รีเฟลค'เชิน) n. การสะท้อนกลับ,การส่องกลับ,สิ่งที่สะท้อนกลับ,ภาพสะท้อน,แสงสะท้อน,ความร้อนสะท้อนกลับ,การครุ่นคิด,การไตร่ตรอง,การตำหนิ,การกล่าวหา,การพับกลับ,การงอกลับ., See also: al adj., Syn. reflexion,thought
thought(ธอท) n. ความคิด,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา,การพิจารณา,ความตั้งใจ vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ think, Syn. idea,notion
English-Thai: Nontri Dictionary
cogitation(n) การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณา,การตรึกตรอง
contemplation(n) การนึก,การไตร่ตรอง,การใคร่ครวญ
digestion(n) การย่อยอาหาร,การไตร่ตรอง,การเก็บข้อความสำคัญ
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง
inhibition(n) การกีดกั้น,การยับยั้ง,การสกัดกั้น,การไตร่ตรอง
preconception(n) ความคิดล่วงหน้า,การไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า
premeditation(n) การคิดล่วงหน้า,การไตร่ตรองล่วงหน้า
reflection(n) เงา,ภาพสะท้อน,การไตร่ตรอง,การรำพึง
thought(n) ความคิด,การนึก,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา
wisdom(n) ความเฉลียวฉลาด,ความรอบรู้,ปัญญา,ความสุขุม,การไตร่ตรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
premeditationการไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Premeditation (Law)การไตร่ตรองไว้ก่อน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
meditation (n.) การไตร่ตรอง See also: การครุ่นคิด, การพิจารณา, การใคร่ครวญ Syn. deliberation, contemplation
reflection (n.) การไตร่ตรอง Syn. consideration, musing, thinking
premeditation (n.) การไตร่ตรองไว้ก่อน See also: ความตั้งใจ Syn. intention, purpose
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This Oregon female is the 4th person in her graduating class to die under mysterious circumstances.จากการไตร่ตรองตามหลักการแล้ว สาวชาวโอเรกอน คนนี้ เป็นคนที่ 4 ในชั้นเรียนของเธอ
And therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม
Mr. Leight, you're under arrest for four counts of premeditated homicide.คุณไลท์ คุณถูกจับกุมข้อหาฆาตกรรม 4 ศพ โดยที่ขาดการไตร่ตรองก่อน
I'm torn because the Rice murder was clearly an afterthought, but I'd love to pursue it a little more.ประเด็นกรณีการฆาตกรรมคุณไรซ์ มันดูเหมือนมีการไตร่ตรองมาก่อน ผมอยากติดตามเรื่องนี้ต่อสักพัก
When you stole that tape recorder, you said it was a one time thing, an impulsive act of revenge.ตอนที่คุณขโมย เครื่องอัดเสียงนั่น คุณบอกว่ามันแค่ ครั้งเดียวเท่านั้น เป็นการกระทำที่ขาดการไตร่ตรอง \ เพื่อแก้แค้น
Well, yes.ใช่ มันอาจจะเกิดมาจากการไตร่ตรองแล้ว
Not premeditation.ไม่มีการไตร่ตรองไว้ก่อน
A woman doesn't want to be mulled over, Mike.ผู้หญิงไม่ชอบ ผ่านการไตร่ตรอง ไมค์
That takes some premeditation.แบบนี้ต้องมีการไตร่ตรองก่อน
Highly organized. This was premeditated.วางแผนมาอย่างดี นี่เป็นการไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า
The machine detects acts of premeditation.ขอโทษเถอะ คุณรีส เดอะแมชชีนตรวจจับการกระทำ ที่มีการไตร่ตรองล่วงหน้า
'Cause we got e-mails detailing the entire scam, and that makes it premeditated.เพราะเราเจออีเมล์ แจกแจงแผนต้มตุ๋นทั้งหมด และนั่นแปลว่ามีการไตร่ตรองไว้ก่อน
Because you're an 18-year-old girl without parents or guidance or any sense of right and wrong anymore.เพราะเธอเป็นเด็กสาวอายุ 18 ปี ที่ปราศจากผู้ปกครอง ไม่มีคำแนะนำ หรือความคิดวิเคราะห์ -ในการไตร่ตรองว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด
If this was premeditated, you'd think he would have brought a knife or a gun with him.ถ้านี่เป็นการไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า เขาน่าจะเอามีดหรือปืนมาด้วย
I would have appreciated even more a little discretion.ฉันคงจะซาบซึ้งกว่านี้มาก ถ้าจะมีการไตร่ตรองกัน สักเล็กน้อย
That I had it all measured out? Come on!ที่ฉันทำมันผ่านการไตร่ตรองมาแล้ว ไม่เอาน่า
You even consider it a virtue.คุณมีแม้แต่การไตร่ตรอง คุณงามความดี
Which means her crime is premeditated.ซึ่งแปลว่าอาชญากรรมของเธอ เป็นการไตร่ตรองไว้ก่อน
Peter Burke has been accused of first degree murder, in the death of Senator Terrence Pratt.ปีเตอร์ เบิร์ก ได้ถูกกล่าวหาว่าได้ฆ่าส.ว.เทอร์เรนซ์ แพรทท์ โดยมีการไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า
Unfortunately, you and I failed to take into account the weather.มันช่างโชคร้าย เจ้าและข้า ล้มเหลวในการไตร่ตรองสภาพอากาศที่แปรปรวน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การไตร่ตรอง
Back to top