ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การแข่งขัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การแข่งขัน*, -การแข่งขัน-

การแข่งขัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแข่งขัน (n.) competition See also: contest Syn. การชิงชัย, การประลอง
English-Thai: HOPE Dictionary
agon(แอก' ออน) n., (pl. agones) การแข่งขันที่มีการให้รางวัล, ความขัดแย้ง
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
bout(เบาทฺ) n. การแข่งขัน,ยกหนึ่ง (มวย) ,พักหนึ่ง (ไข้) ,การกระทำครั้งหนึ่ง,เพลงหนึ่ง,ระยะหนึ่ง
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน,ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ,การป้องกัน,การเป็นทนาย,การสนับสนุน,การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy
competition(คอมพิทิช'เชิน) n. การแข่งขัน,การชิงชัย,ผู้แข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ
competitive(คัมเพท'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแข่งขัน,ซึ่งสามารถแข่งขันได้,มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแข่งหรือเพื่อประสบความสำเร็จ, See also: competitiveness n. ดูcompetitive, Syn. emulative,rivaling ###A. cooperative
contention(คันเทน'เชิน) n. การแข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้,การโต้เถียง, Syn. struggle
contest(n. คอน'เทสทฺ,-v. คันเทสทฺ') n. การต่อสู้กัน,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง. vt. ต่อสู้,ดิ้นรน,โต้แย้ง,โต้เถียง. vi.แข่งขัน,โต้เถียง, See also: contester n., Syn. strive
contestation(คอนเทสเท'เชิน) n. การแข่งขัน,ความขัดแย้ง,การโต้เถียง
dead heatn. การแข่งขันที่เสมอกัน
decathlon(ดิแคธ'ลอน) n. การแข่งขันกรีฑา 10 ประเภท ผู้ที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดเป็นผู้ชนะเลิศ
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ (ทุกโปรแกรม) ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
event(อีเวนทฺ') n. เหตุการณ์,เหตุการณ์สำคัญ,กรณี,ผลที่เกิดขึ้น,ผลที่ตามมา,การแข่งขัน. -Phr. (at all events จะอย่างไรก็ตาม) -Phr. (in the event ถ้า)
fight(ไฟทฺ) {fought,fought,fighting,fights} n. การต่อสู้,การสู้รบ,ยุทธการ,การแข่งขัน,การดิ้นรน,การชกมวย vi.,vt. ต่อสู้,สู้,สู้รบ,เอาชนะ,ชกต่อยกับ, Syn. battle
grand prix(กรานพรี') n. การแข่งขันรถระหว่างประเทศ,การแข่งขันกรังปรีซ์
grand slamความสำเร็จอันยิ่งใหญ่,การชนะการแข่งขันนัดสำคัญทั้งหมดของฤดู,การชนะทั้ง13ครั้งของการเล่นไพ่บริดจ์ -conf. little slam
half(ฮาล์ฟ) n. ครึ่ง,ครึ่งเวลาของการแข่งขัน,ครึ่งรอบ,ครึ่งเกม,ครึ่งเทอม,ครึ่งปีการศึกษา,ซีกหนึ่งของโลก,กองหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่ทั้งหมด. -Phr. (go halves แบ่งเท่า ๆ กัน) adj. กึ่งหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่เต็มที่,ไม่สมบูรณ์ -pl. Halves
half timeเวลาพักระหว่าง ครึ่งระยะเวลาการแข่งขัน., See also: half-time adj.
handicapn. อุปสรรค,ข้อเสียเปรียบ,ความบกพร่องทางกาย,การแข่งขันต่อแต้ม vt. ทำให้เสียเปรียบ,ขัดขวาง,กีดขวาง
inning(อิน'นิง) n. สมัยมีอำนาจ,ตาทำแต้มในการแข่งขัน,โอกาส., See also: innings ตาลีลูกคริดเก๊ต,การเรียกคืนที่ดินที่เป็นหนองหรือน้ำท่วม
jungle(จัง'เกิล) n. ป่า,ป่าทึบ,ดง,ดงดิบ,สิ่งผสมผสานที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,การแข่งขันที่รุนแรงหรือโหดร้าย,ค่ายพักที่จอแจ, Syn. wild
match(แมชฺ) n. ไม้ขีดไฟ,คู่ปรับ,ผู้ที่เท่าเทียม,การสมรส,การเข้าคู่กัน,เกมกีฬา,การแข่งขัน,การเข้าแข่งขัน. v. เท่าเทียม,เป็นคู่ปรับ,ปรับตัว,เหมาะกับ,ต่อต้าน,เผชิญคู่ปรับ,สมรส,เข้าคู่,เข้าชุด., See also: matchable adj. matcher n.
outing(เอา'ทิง) n. การออกนอกบ้าน,การออกไปเที่ยว,กิจกรรมนอกบ้าน,ทะเลนอกฝั่ง,การแข่งขันทางกีฬา,การซ้อมการควบม้าหรือแข่งเรือ, Syn. excursion
photofinish(โฟ'โทฟินนิช) n. การเข้าเส้นชัยของการแข่งขันที่ใกล้เคียงกันมาก จนต้องใช้ภาพถ่ายตัดสิน., See also: photofinish adj.
plate(เพลท) n. จานอาหาร,อาหารในจาน,อาหารและการบริการมื้อหนึ่ง,แผ่นโลหะ,ป้ายโลหะ (โดยเฉพาะป้ายชื่อ) ,แผ่นเหล็กต่อเรือ,แผ่นกระจก,แผ่นพิมพ์,เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ,โล่รางวัล,การแข่งขันเพื่อโล่รางวัล,จานเรี่ยไรหรือรับเงินบริจาค,ภาชนะท้องเรียบ,ขั้วบวกไฟสูงของหลอดวิทยุ vi. ชุบ,ชุบด้วยไฟฟ้า,ตอกแผ่นโลหะ,พิมพ์ด้วยแผ่นพิมพ์
play-off(เพล'ออฟ) n. การยึดเวลาการแข่งขัน,การแข่งขันชิงตำแหน่งชนะเลิศ
prelim(พรี'ลิม,พระลิม') n. การชกอุ่นเครื่อง,การแข่งขันอุ่นเครื่อง, Syn. preliminary
preliminary(พริลิม'มะนะรี) adj. เบื้องต้น,ขั้นต้น,ขั้นเตรียมการ,ตอนต้น,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น,คำนำ n. สิ่งที่เป็นเบื้องต้น,การชกอุ่นเครื่อง,การแข่งขันอุ่นเครื่อง,การสอบเบื้องต้น,ขั้นเบื้องต้น,คำนำ, See also: preliminarily adv.
price warn. การแข่งขันตัดราคากัน
prize(ไพรซ) n. รางวัล,เงินรางวัล,ของด' ๆ ,ทรัพย์เชลย,ลาภลอย,การแข่งขัน adj.ได้รับรางวัล vt. ตีราคาสูง,ประเมินค่าสูง, Syn. reward,award
prize fightn. การแข่งขันชกมวยเพื่อเอารางวัล เงินหรืออื่น ๆ ,การแข่งขันชกมวยอาชีพ.
quarterfinal(ควอร์'เทอะไฟ'เนิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การแข่งขันรอบก่อนสุดท้าย, See also: quarterfinalist n.
quizmaster(ควิซ'มาสเทอะ) n. ผู้สอบถามในรายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยุโทรทัศน์
race(เรส) vi.,vt.,n. (การ) วิ่งแข่ง,วิ่งอย่างรวดเร็ว,แข่งม้า.,แข่งขันความเร็ว,การแข่งขัน,ความเชี่ยว,เชื้อชาติ,ชนชาติ,เผ่าพันธุ์,วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,พันธุ์, ชนชั้น,รสนิยม
racing(เรส'ซิง) n. การแข่งขันความเร็ว,การวิ่งแข่ง,การแข่งม้า,การแข่งรถ,การไปหรือหมุนอย่างรวดเร็ว, Syn. contest,chase
ready(เรด'ดี) adj. พร้อม,เตรียมพร้อม,เสร็จ,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน,โน้มน้าว,ชอบ,มักจะ,คล่อง,สะดวก,ง่าย vt. เตรียมพร้อม n. the ready เงินสด ความพร้อมเพรียงที่จะใช้ interj คำอุทานให้เริ่มการแข่งขัน (เริ่มได้!!) Ready all!! ทุกคนเข้าประจำที่ -Phr. (make ready เตรียมพร้อม)
ring(ริง) {rang,rung,ringing,rings} n. วงแหวน,แหวน,ล้อ,ห่วง,วงปีของต้นไม้,ทางวงกลม,สนามวัวแข่ง,สนามมวย,สนามมวยปล้ำ,การต่อยมวย,การแข่งขัน,สังเวียน,วงการ,กลุ่ม,คณะ,ปอยผมที่ขดเป็นวง,สียงกริ่ง,เสียงกระดิ่ง,เสียงโทรศัพท์,เสียงกังวาน,การโทรศัพท์ -v. ล้อมวง,กลายเป็นวงแหวน
rivalry(ไร'เวิลรี) n. การแข่งขันกัน,การเป็นคู่ต่อสู้กัน,การชิงดีชิงเด่น,การตีเสมอ, See also: rivalrous adj., Syn. competition,contest,duel
roadeo(โร'ดีโอ) n. การแข่งขันการขับรถขนส่งประจำปี
runner-up(รัน'เนอะอัพ) n., ผู้ที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ,ผู้ที่ได้ตำแหน่งตั้งแต่ที่2ถึงที่10ของการแข่งขัน pl. runners-up
English-Thai: Nontri Dictionary
bout(n) การแข่งขัน
competition(n) การแข่งขัน,การแข่ง,การชิงชัย
contention(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การต่อสู้,การแข่งขัน
contest(n) การต่อสู้,การต่อกร,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง
scratch(n) การเกา,รอยข่วน,รอยขูด,เส้นออกวิ่ง,การถอนตัวจากการแข่งขัน
emulation(n) ความแข่งดี,ความชิงดีชิงเด่น,การแข่งขัน,การเอาอย่าง
event(n) เหตุการณ์,กรณี,ผลที่เกิด,การแข่งขัน
fight(n) การต่อสู้,การสู้รบ,การชกมวย,การแข่งขัน,ยุทธการ,การดิ้นรน
joust(n) การสู้ด้วยหอก,การแข่งขัน,การประลองยุทธ์
match(n) ไม้ขีดไฟ,สิ่งที่คู่ควรกัน,คู่ปรับ,การแข่งขัน,เกมกีฬา,การแต่งงาน
prize(n) รางวัล,ทรัพย์เชลย,ชะแลง,ลาภลอย,การแข่งขัน
quarterfinal(n) การแข่งขันรอบก่อนชิงชนะเลิศ
race(n) การแข่งขัน,การวิ่งแข่ง,ชนชาติ,เชื้อสาย
rivalry(n) การชิงดี,การแข่งขัน,การตีเสมอ
semifinal(n) การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
tournament(n) การแข่งขัน,การประลองยุทธ์
tourney(n) การแข่งขัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
competitionการแข่งขัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
unfair competitionการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competitionการแข่งขัน [เศรษฐศาสตร์]
Olympic Games (15th : 1952 : Helsinhi, Finland)การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (ครั้งที่ 15 : 2495 : เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์) [TU Subject Heading]
Prize contests in advertisingการแข่งขันชิงรางวัลในงานโฆษณา [TU Subject Heading]
Tournament fishingการแข่งขันจับปลา [TU Subject Heading]
Competitiveแข่งขัน,การแข่งขัน [การแพทย์]
IT Industry Benchmarkingดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอทีดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอทีใน 64 ประเทศ ซึ่งเริ่มทำขึ้นในปี 2550 โดย The Economist Intelligence Unit (EIU) โดยแบ่งสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีการให้น้ำหนักคะแนนต่างกันตามความสำคัญ คือ
Quiz showsรายการแข่งขันตอบปัญหา [TU Subject Heading]
Tacit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายใน, ความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ สื่อสารออกมาเป็นลายลักษณ์อัีกษรได้ยาก เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน [การจัดการความรู้]
Zero-Sum Game เกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ สถานการณ์หรือกิจกรรมการแข่งขัน ที่ผลได้ของผู้เล่นคนหนึ่งจะเท่ากับผลเสียรวมกันของผู้เล่นคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเลือกใช้กลวิธีใด ดังนั้นผลรวมของผลได้ และผลเสียของผู้ที่อยู่ในเกมการแข่งกันทั้งหมด จะเท่ากับศูนย์ในทุกทาง (ดู Game, Theory of) ได้มีนักวิชาการเปรียบเทียบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในเวทีต่างๆ กับเกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ว่า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศมิใช่เกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์เพื่อมิให้ประเทศ ผู้เข้าร่วมเจรจาตระหนักว่า การลดอุปสรรคทางการค้าให้แก่ประเทศอื่นมากกว่าที่ประเทศอื่นให้แก่ตนนั้น มิได้เป็นการเสียผลประโยชน์มากกว่าที่ตนได้รับเสมอไป ควรที่จะต้องนำผลประโยชน์อื่นๆ เข้ามาพิจารณาประกอบด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bout (n.) การแข่งขัน See also: การประลองฝีมือ Syn. fight, match
competition (n.) การแข่งขัน Syn. rivalry, contest, contention
contention (n.) การแข่งขัน Syn. competition, rivalry
contest (n.) การแข่งขัน See also: การประกวด Syn. competition, trial, match
encounter (n.) การแข่งขัน Syn. confrontation, contest
match (n.) การแข่งขัน Syn. race, game
match play (n.) การแข่งขัน See also: การนับคะแนนของกีฬากอล์ฟ
race (n.) การแข่งขัน See also: การแข่งขันด้านความเร็ว Syn. contest, competition
tournament (n.) การแข่งขัน
tourney (n.) การแข่งขัน
cross-country (n.) การแข่งขัน (เช่น วิ่ง แข่งรถ สกี) ไปตามเส้นทางในชนบทหรือในป่า
decathlon (n.) การแข่งขันกรีฑา 10 ประเภท See also: ทศกรีฑา
track meet (n.) การแข่งขันกรีฑาหลายประเภท
rivalry (n.) การแข่งขันกัน Syn. competition, contention
strife (n.) การแข่งขันกัน See also: การต่อสู้กัน, การขัดแย้งกัน Syn. conflict, competition, rivalry, struggle Ops. peace
cup (n.) การแข่งขันกีฬา
event (n.) การแข่งขันกีฬา Syn. competition, contest
meet (n.) การแข่งขันกีฬา Syn. contest, competition
derby (n.) การแข่งขันกีฬาของทีมที่มาจากเมืองหรือเขตเดียวกัน
fixture (n.) การแข่งขันกีฬาที่กำหนดเวลาและสถานที่แข่งเฉพาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If he does not show up for the competitionถ้าเขาไม่มาปรากฏตัวในการแข่งขัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's about this pie-eating contest.มันเป็นเรื่อง การแข่งขัน กินพาย
They're at the homecoming game. I'm being the good aunt.พวกเขาอยู่ที่ การแข่งขัน ฉันกำลังทำตัวเป็นป้าที่แสนดีอยู่
Ladies and gentlemen, the Chicago Taittinger Trophy standard competition will now begin,ท่านผู้มีเกียรติครับ การแข่งขัน chicago Taittinger Trophy ในจังหวะมาตรฐานจะเริ่มแล้วครับ
Hello, race fans.สวัสดีแฟน ๆ การแข่งขัน ยินดีกับสิ่งที่ได้กลายเป็นค่อนข้างง่าย
I'm not going to lie to you, this is like, you know it's huge man, it changes everything, it's like the contest is a few days away, if I can get him to train meฉันไม่อยากโกหกนาย ก็อย่างที่นายรู้ เขาตัวใหญ่ มันเปลี่ยนทุก อย่าง มันเหมือนกับ การแข่งขัน อยู่อีกไม่กีวัน ถ้าผม ให้เขา ฝึกผมได้
In the '97 boston marathon, I felt strangely tired.ในปึ 1997 การแข่งขัน บอสตันมาราธอน ฉันรู้สึกเหนื่อยผิดปกติ
Bale is playing in a club squash tournament.เบลกำลังเล่นอยู่ ในผับนั่น การแข่งขัน สคอวซ์ มอแกน
I forgot how much I missed playing-- the camaraderie, the competition, the chanting--ฉันลืมไปมาก ฉันคิดถึงการเล่น-- มิตรภาพ, การแข่งขัน การตะโกน
They're talking Wembley Stadium for the rematch. Ninety thousand people.พวกเขากำลังพูดถึงเวมบลีสเตเดียม การแข่งขัน เก้าสิบพันคน
You know, love doesn't have to be a competition between you and everybody else.คุณรู้ไหม รักไม่ใช่ การแข่งขัน ระหว่างคุณ และคนอื่น ๆ
And one of the games really leading the way is Dota.และหนึ่งในเกมที่ขึ้นชื่อในด้าน การแข่งขัน คือ Dota
The National University K-1การแข่งขัน K-1 มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
The Cantona Concours.การแข่งขัน The Cantona
The competition is down to 2 competitors. A tree...การแข่งขัน มุ่งไปที่ 2 ผู้เข้าแข่ง
The contest -- "Wear a dark suit, fedora,การแข่งขัน สวมใส่สูทสีเข้ม หมวกเฟโดรา
Match. We're in.การแข่งขัน เราอยู่ใน.
A contest, open to all-comers, with a prize of 100 gold coins.การแข่งขัน, เปิดให้ผู้มาเยือนทุกคน กับรางวัล 100 เหรียญทอง.
Competition... no one this side of Portland is doing what I'm doing.การแข่งขัน.. ไม่มีสักร้าน ในฝั่งนี้ของเมนน์ ที่กำลังทำเหมือนที่ผมทำอยู่
The tournament. You'll fight them all, one by one.การแข่งขัน/ เธอจะต้องต่อสู้กับพวกเขาตัวต่อตัว
The race would simply be cancelled.การแข่งขันก็จะถูกยกเลิก
A super-intense Scaring competition!การแข่งขันกลัวซุปเปอร์รุนแรง!
The competing molecules became more elaborate.การแข่งขันกลายเป็น โมเลกุลที่ซับซ้อนมากขึ้น
Through the competition we can discovered thatการแข่งขันกัน จะทำให้เราได้ค้นพบเอง
"Defying Gravity" diva-off, I'm making this a competition.การแข่งขันกันเอง ครูก็จะจัดอีกครั้ง
The competition against the Traditional Music Department.การแข่งขันกับแผนกเพลงพื้นเมือง
Our Being Bobby Brown marathon can officially begin.การแข่งขันการเป็น Bobby Brown ของเรา ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว
The dormitory athletic event face off is right around the corner.การแข่งขันกีฬระหว่างหอใกล้เข้ามาแล้ว
Genie High School Athletic event... This year's victory...การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ผู้ชนะปีนี้ คือ ..
I expect this is the most exciting sporting' event ever. Ain't it, Mr. Rice ?การแข่งขันครั้งนี้คงตื่นเต้นน่าดูเลย ว่ามั้ยครับ คุณไรซ์
This race has gone wrong for him so far.การแข่งขันครั้งนี้ที่ได้ไปผิดสำหรับเขาเพื่อให้ห่างไกล
This competition is very important for me, too.การแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญต่อผมมาก
Race you to the top.การแข่งขันคุณไปด้านบน
But... do you think you will be able to welcome a happy ending to your life? !การแข่งขันจบลงด้วยผลที่น่าเสียดาย แต่ว่า...
Competition will continue as scheduled.การแข่งขันจะดำเนินต่อไป กำหนดเป็น
The race will be on now.การแข่งขันจะมีขึ้นในขณะนี้
Today's match will follow MMA rules.การแข่งขันจะเป็นไปตามกติกาของ MMA
The match was scheduled to begin at 5:00.การแข่งขันจะเริ่ม 11 นาฬิกา
The marathon's in three weeks. I have to train.การแข่งขันจะเริ่มในอีกสามสัปดาห์ ฉันต้องไปซ้อมก่อน
The Chicago Taittinger Trophy Latin competition will now begin,การแข่งขันจังหวะละตินชิงถ้วย chicago taittinger จะเริ่มแล้วนะครับ
Competition for a mate is even more pronounced during the teenage years when they're most fertile.การแข่งขันจับคู่ ได้ประกาศตัวแล้ว ระหว่างช่วงวัยรุ่น วัยฉกรรจ์

การแข่งขัน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
八百長[やおちょう, yaochou] Thai: การล้มมวย(เตี๊ยมไว้ล่วงหน้าในการแข่งขันว่าให้ใครเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้แพ้)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การแข่งขัน
Back to top