ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การระเบิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การระเบิด*, -การระเบิด-

การระเบิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การระเบิด (n.) explosion See also: burst, blast, blow Syn. การปะทุ
English-Thai: HOPE Dictionary
airburst(แอร์' เบอสทฺ) การระเบิดกลางอากาศ (explosion in midair)
antiknock(แอนทินอค') adj., n. กันการระเบิดสะเทือนของเครื่องยนต์,สารที่มีฤทธิ์ดังกล่าว
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
blowout(โบล'เอาทฺ) n. การระเบิดออกของยางรถ,การทะลักออกของน้ำหรือแก๊ส,ฟิวส์ไฟฟ้าที่หลอมละลาย,งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่
blowup(โบล'อัพ) n. การระเบิด,การถกเถียงอย่างรุนแรง,อารมณ์ระเบิด,การขยายออก, Syn. explosion
detonate(เดท'ทะเนท) vi. ระเบิดอย่างรุนแรงด้วยเสียงสนั่นหวั่นไหว. vt. ทำให้เกิดการระเบิด, Syn. explode
detonation(เดททะเน'เชิน) n. การระเบิด,เสียงระเบิด, See also: detonative adj. ดูdetonation, Syn. explosion
ebullition(เอบบะลิชเชิน) n. อารมณ์เดือดพล่าน,การระเบิด,ความเดือดพล่าน,การเดือด
eruption(อีรัพ'เชิน) n. การแตกออก,การระเบิดออก,การปะทุ,สิ่งที่พุ่งออกมา,การเกิดผื่นผิวหนัง, Syn. outburst
explosion(เอคซฺโพล'เชิน) n. การระเบิด,เสียงระเบิด,การปะทุ,การบันดาลอารมณ์อย่างกะทันหัน
implosion(อิมโพล' เชิน) n. การระเบิดใน, การแตกร้าวภายใน, การเปล่งเสียงอัดระหว่างลิ้นกับเพดาน, เสียงอัดระหว่างลิ้นกับเพดาน., See also: implosive adj. implosively adv.
outbreak(เอาทฺ'เบรค) n. การระเบิดออก,การแตกออก,การประทุ,การพุ,การระบาด,การจลาจล
outburst(เอาทฺ'เบิร์สทฺ) n. การระเบิดออก,การเดือดพล่าน,การหลั่งออก,การออก,การพ่นออก, Syn. eruption
paroxysm(แพ'รัคซิสซึม) n. การปะทุ,การระเบิด
shot(ชอท) n. การยิง,การยิงปืน,เสียงยิง,ลูกกระสุนปืน,ระยะที่ยิง,การปล่อยขีปนาวุธ,วิถีกระสุน,วิถีจรวด,กระสุนกระจาย,ผู้ยิง,มือปืน,เสียงที่คล้ายเสียงปืน,การระเบิด,ดินระเบิด,การฉีดยา,ความพยายาม,การทดลอง,การเดา,จำนวนเล็กน้อย,ปริมาณเล็กน้อย,คำหนึ่ง, (ของเหลว) อีกหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
blast(n) เสียงระเบิด,การระเบิด,ลมกรรโชก,เสียงอึกทึก
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
burst(n) การระเบิด,การส่องแสง,การปรากฏ
ebullition(n) ความเดือด,ความเดือดพล่าน,การระเบิด,อารมณ์ไม่ดี
eruption(n) การปะทุ,การระเบิด,การแตกออก,การพุ,ผื่นพุ
explosion(n) การระเบิด,การปะทุ,เสียงระเบิด,การบันดาลโทสะ
irruption(n) การบุกรุก,การระเบิด,การไหลบ่า,การจู่โจม
outbreak(n) การระบาดของโรค,การระเบิดขึ้น,การปะทุ
outburst(n) การปะทุ,การระเบิดออก,การเดือดพล่าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
detonationการระเบิดรุนแรง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
explosionภัยการระเบิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bombardmentการระเบิด [TU Subject Heading]
Detonation การระเบิดกัมปนาท ขบวนการที่มีการสลายตัวของสารหรือวัตถุที่ ระเบิดได้ ภายใต้ความดันสูง แล้วปล่อยความดันออกมาผ่านวัตถุต่าง ๆ ด้วยความเร็วสูงกว่าความเร็วของเสียง ในการนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีออกซิเจนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Explosion การระเบิด การเกิดความดันอย่างกระทันหัน ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เพียงแต่เป็นการปลดปล่อยความดันสูงให้ลดลงมาอย่างกระทันหัน [สิ่งแวดล้อม]
Blow out Preventorอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก ในการเจาะหลุมหากของไหลจากชั้นหินไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะจนไม่สามารถควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ได้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลุ่ง BOP จะป้องกันและลดระดับความดันของไหลก่อนปลดปล่อยออกสู่ภายนอกหลุมเจาะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน [ปิโตรเลี่ยม]
Earthquakeแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือน โดยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเคลื่อนที่ได้ตามกระแสความร้อนของหินละลายหลอมเหลวที่เป็นส่วนประกอบชั้นในของโลก เนื่องจากเปลือกโลกประกอบขึ้นด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ดังนั้นเมื่อความร้อนจากภายในโลกดันตัวออกมาจะทำให้แผ่นเปลือกโลกบางแผ่นเกิดการเคลื่อนที่ จึงทำให้การเกิดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวโลกเกิดเฉพาะบางแห่งไม่เกิดขึ้นโดยทั่วไป นอกจากแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การระเบิดเหมืองแร่
Explosive Limit % by Vol. In Air อัตราส่วนโดยปริมาตรในอากาศที่ระเบิดได้ เป็นค่าตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อไอของสาร ชนิดหนึ่ง ๆ ปนอยู่กับ อากาศในปริมาตรร้อยละเท่าไรแล้วจะเกิดระเบิดขึ้นมาได้ เหตุที่ค่านี้มีช่วงต่ำ (lower) และช่วงสูง (upper) ก็เนื่องจากว่า ถ้าหาก มีสารอยู่น้อย มีอากาศอยู่มาก ก็จะได้เชื้อเพลิงในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอที่จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้ และในทางตรงกันข้าม ถ้ามีสารอยู่มากมีอากาศน้อย ปริมาณออกซิเจนก็จะไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรงจนเกิดการ ระเบิดขึ้นมาได้ [สิ่งแวดล้อม]
fireballลูกไฟ, ไฟร์บอล, กลุ่มเพลิงสว่างจ้าที่เกิดจากแก๊สร้อนซึ่งก่อตัวขึ้นในเวลาเพียง 2 ถึง 3 ในล้านส่วนของวินาทีหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
Ground zeroกราวนด์ซีโร, ตำแหน่งบนผิวดินในแนวดิ่ง ที่อยู่เหนือหรือใต้จุดศูนย์กลางการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
lavaลาวา, หินหนืดใต้เปลือกโลกที่ไหลออกมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ เมื่อเย็นตัวลงจะกลายเป็นหินรูปต่าง ๆ เช่น หินพัมมิช หินออบซิเดียน หินบะซอลต์  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mushroom cloudมัชรูมคลาวด์, กลุ่มแก๊สร้อน ควัน ฝุ่น และสสารอื่นๆ ที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในอากาศหรือใกล้ผิวโลก มักมีรูปร่างเหมือนดอกเห็ด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า mushroom cloud (ดู Fireball และ Radioactive cloud ประกอบ)
Quarry Mine and Contour Mine การทำเหมืองหินและการทำเหมืองตามไหล่เขา การทำเหมืองแร่โดยการตัดชั้นเหมืองตามไหล่เขา โดยการระเบิดหรือการขุดตัก แล้วใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรขนถ่ายหิน หรือแร่มายังโรงแต่งแร่ ส่วนเศษหินหรือเปลือกดิน จะดันออกไปทิ้งตามไหล่เขาข้างล่าง [สิ่งแวดล้อม]
Residence timeเวลาคงอยู่, ระยะเวลาที่วัสดุกัมมันตรังสียังคงเหลืออยู่ในบรรยากาศภายหลังการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ มักระบุเป็น “ครึ่งเวลา(half-time)” เนื่องจากไม่อาจทราบระยะเวลาแท้จริงที่วัสดุกัมมันตรังสีนั้นจะหมดไปจากบรรยากาศ
Susceptibility to Spontaneous Heating ความร้อนสะสมต่อเนื่อง เป็นคุณสมบัติของสารที่บอกให้ทราบว่า สารนั้นจะเกิดการสันดาป แล้วเกิดความร้อนออกมาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งเป็นสมบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการระเบิด ทั้งนี้เพราะสมบัติของสารประการหนึ่งที่สะสมความร้อนไว้ได้ ถ้าไม่มีการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้น ก็อาจจะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้ อันเนื่องมาจากความร้อนที่สะสมเอาไว้นั่นเอง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blast (n.) การระเบิด Syn. burst, detonation, explosion
blowup (n.) การระเบิด Syn. explosion, blast,
burst (n.) การระเบิด Syn. explosion
detonation (n.) การระเบิด Syn. blast, burst, eruption, discharge
eruption (n.) การระเบิด See also: การปะทุ Syn. burst, explosion, outburst
explosion (n.) การระเบิด Syn. blast, blowup, burst
paroxysm (n.) การระเบิด See also: การปะทุ Syn. explosion, outburst
bang (n.) การระเบิดของพลังงาน Syn. bomb, explosion
blowout (n.) การระเบิดของยางรถ See also: การทะลักของน้ำมันหรือแก๊ซออกมาจากบ่อ Syn. puncture
bursting (n.) การระเบิดหรือแตกออก Syn. blast
implosion (n.) การระเบิดอยู่ภายใน
blowout (n.) การระเบิดออก
upburst (n.) การระเบิดออก See also: การปะทุออก
gale (n.) การระเบิดออกด้วยเสียงอันดัง
access (n.) การระเบิดอารมณ์ See also: การปะทุของอารมณ์
agony (n.) การระเบิดอารมณ์
flare-up (n.) การระเบิดอารมณ์หรือความรู้สึกรุนแรง Syn. outburst
blowup (n.) การระเบิดอารมณ์ในทันทีทันใด Syn. outburst, explosion
wham (n.) เสียงที่เกิดจากการระเบิดหรือกระแทกอย่างแรง Syn. blast, crash, smash
wham (int.) คำอุทานเลียนเสียงการระเบิด (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, the sad thing is, accidental meth lab explosions are pretty usual.ไม่ สิ่งที่น่าเศร้าก็คือ การระเบิด ในห้องทดลองพวกนี้ต่างเสียหายหนักมาก
Then in order to trigger the explosion, he must be inside as well.จากนั่นสั่งให้ลั่นไก การระเบิด เขาต้องอยู่ภายใน ตัวอาคารด้วยแน่ๆ
An explosion of that magnitude would have shortการระเบิดของขนาดนั้น อาจทำให้ขาดการติดต่อได้
The next pulsar blast will be deadly to anybody outside this room.การระเบิดของคลื่นแม่เหล็กครั้งต่อไป จะทำให้ทุกคนที่อยู่ข้างนอกห้องตาย
Mt. Miharayama Eruption Alert To Local Residentsการระเบิดของภูเขาไฟ มิฮารายาม่า ถูกเตือนแก่ชาวท้องถิ่น
Volcanic activity has turned the lake to acid.การระเบิดของภูเขาไฟ ได้หันทะเลสาบกรด
The radiation burst is what's causing the system malfunctions.การระเบิดของรังสี เป็นสาเหตุของความผิดพลาดบนยาน
A blast of wind to fan my hate!การระเบิดของลม แฟนเกลียดชังของฉัน!
Atomic explosions between the late '40s and 1963 significantly increase C-14 levels in the atmosphere.การระเบิดของอะตอม ระหว่างปลายยุค 40 ถึงปี 1963 มีระดับ C-14 เพิ่มขึ้นในชั้นบรรยากาศอย่างมาก
The accelerator explosion did this to him?การระเบิดของเครื่องอนุภาคทำให้เขาเป็นแบบนี้หรอ
His explosive outbursts could be built-up frustration, which usually manifests when things are out of one's control, like an accident.การระเบิดความโกรธของเขา อาจมาจากการสะสมความเครียด ซึ่งปกติจะเห็นได้ชัดเจน เมื่อเกิดบางอย่างนอกเหนือการควบคุม อย่างเช่นอุบัติเหตุ
I just dropped Zoe back at school.การระเบิดจะทำให้เกิด EMP
Have a blast starting now.การระเบิดจะเริ่มขึ้นในตอนนี้
The demolitions for the lunar colonies screwed up the orbit, okay?การระเบิดดวงจันทร์ เพื่อสร้างที่อยู่ทำลายระบบโคจร
Is blowing yourself up part of the prosperous future that god wants?การระเบิดตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของ อนาคตที่รุ่งเรืองที่พระเจ้าต้องการงั้นรึ?
It's radiation left over from the Big Bang, the explosion that made the universeการระเบิดที่ทำให้จักรวาล 13,800,000,000 ปีที่ผ่านมา
It was a cat.การระเบิดทีมีสารของแร่ใยหิน เป็นสิ่งเจือปน
Bombings in Strasbourg and Vienna,การระเบิดที่สตราสบูร์ก
We're being told this is a major incident.การระเบิดที่เกิดขึ้น เหตุฉุกเฉิน
Freakin' explosion, that's what.การระเบิดที่แปลกประหลาดมาก
Close enough to a stargateการระเบิดที่ใกล้พอถึงเกต
The explosion that killed these people was theirs, not ours.การระเบิดนั้นฆ่าพวกเขา ไม่ใช่เรา
The explosion was... brilliant.การระเบิดนั่นมัน สุดยอดมาก
The bomb still happened.การระเบิดยังจะเกิดขึ้น
A massive explosion on the starkwood compound.การระเบิดลูกใหญ่ที่สตาร์กวูด
"The explosion today at Langley is a tragedy."การระเบิดวันนี้ ที่แลงลี่ย์เป็นโศกนาฎกรรม
Blowing the bridge won't stop the attack, but the longer we can delay it, the more of us will be able to fight.การระเบิดสะพานไม่ได้ช่วยหยุดการโจมตี แค่ประวิงเวลาเท่านั้น เราก็จะมีคนที่สามารถสู้ได้มากขึ้น
This is a series of explosions...การระเบิดอย่างต้องเนื่อง ตอนนี้เราได้รับการยืนยันแล้วว่า
Highly explosive and kind of disgusting.การระเบิดอย่างรุนแรง เป็นสิ่งที่น่าขยแขยง
Any blast big enough to get you through the doorการระเบิดอาจจะเอาทำให้เราเข้าไปข้างในได้ก็จริงอยู่แต่...
Maybe in all the chaos he made a mistake...การระเบิดอาจทำให้สับสน และเกิดการผิดพลาดได้
The explosion was sparked from inside. This wasn't an accident.การระเบิดเกิดจากภายใน นี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุ
What about the explosives?การระเบิดเกี่ยวกับอะไร
Explosions are the result of chemical reactions happening almost instantaneously.การระเบิดเป็นผลมาจากเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ที่เกิดขึ้นในทันที
Sharp-force trauma accounts for almost all the injuries postdating the remodeled fractures the victim sustained in the explosion six years ago, congruent with multiple strikes from the air-conditioning unit blades.การระเบิดเมื่อหกปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการปะทะหลายครั้ง จากใบพัดของเครื่องปรับอากาศ
The explosion was seen for miles.การระเบิดเห็นได้ในระยะหนึ่งไมล์
A directional hit would be consistent with the injuries.การระเบิดแบบกำหนดทิศทสง สอดคล้องกับการบาดเจ็บ
Explosion like this, had to be.การระเบิดแบบนี้,\ต้องมีคนทำแบบนั้น
Israel's air strikes against Iran's nuclear facilities... only partially successful.การระเบิดโรงงานนิวเคลียร์ในอิหร่านของอิสราเอลนั้น สำเร็จเพียงบางส่วน
Any pressurized explosion to the reactor module... will set off a chain reaction that will destroy the entire station.การระเบิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ โมดูลเครื่องปฏิกรณ์ จะทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่จะ ทำลายทั้งสถานี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การระเบิด
Back to top