ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การยอมให้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การยอมให้*, -การยอมให้-

การยอมให้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยอมให้ (n.) lessening See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation Syn. การลดหย่อน, การผ่อนให้, การยืดหยุ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
compliance(คัมไพล'เอินซฺ) n. การยินยอม,การยอมให้,การอ่อนข้อให้,การร่วมมือ,การเชื่อฟัง, Syn. agreement
English-Thai: Nontri Dictionary
admittance(n) การอนุญาตให้เข้า,การยอมให้เข้า,การรับเข้า
cession(n) การยกให้,การยอมให้,การยินยอม
concession(n) การยอมให้,การยินยอม,การยอมรับ,การให้เช่าที่,สัมปทาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Permeabilityค่าความซึมได้ของหิน การวัดความสามารถในการยอมให้ของไหล ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซ หรือ น้ำ ไหลผ่านช่องว่างระหว่างหิน หน่วยที่ใช้วัดเป็น มิลลิดาซี (Millidarcies, md) หรือ ดาซี (Darcies) [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
concession (n.) การยอมให้ Syn. yielding, granting
granting (n.) การยอมให้ Syn. yielding
yielding (n.) การยอมให้ Syn. granting
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To let someone else in, to really connect you have to trust them.การยอมให้คนอื่นเข้ามาเชื่อมต่อด้วย เราต้องไว้ใจเขา
Allowing yourself to fall for someoneการยอมให้ตัวเองหลงรักใคร
It's about allowing starkwoodมันเกี่ยวกับการยอมให้สตาร์ควู้ด
Why are you saying something that's a given?ทำไมคุณถึงพูดว่า\ นั่นเป็นการยอมให้?
There's no damn way I'm letting you back in.แม่จะไม่มีวันยอมให้มันเสียเปล่าด้วยการยอมให้พวกแกย้ายกลับเข้ามาหรอก!
And that I would be willing to risk not just my social standing but also getting hurt by letting him wheel into my heart.และฉันอยากเสี่ยงกับเขาจริงๆ ไม่ใช่แค่จุดยืนทางสังคมของฉัน แต่รวมถึงการยอมเจ็บ จากการยอมให้เขาเข็นรถเข้ามาในหัวใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การยอมให้
Back to top