ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การฆ่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การฆ่า*, -การฆ่า-

การฆ่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การฆ่า (n.) murder See also: killing, slaying, homicide, manslaughter Syn. การฆาตกรรม, การฆ่าฟัน, การสังหาร, การลอบสังหาร, การฆ่าสังหาร
การฆ่า (n.) massacre See also: destruction, slaughter, carnage, kill, murder
การฆ่าตัวตาย (n.) suicide
การฆ่าฟัน (n.) killing
การฆ่าสังหาร (n.) murder See also: killing, slaying, homicide, manslaughter Syn. การฆาตกรรม, การฆ่าฟัน, การสังหาร, การฆ่า, การลอบสังหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly
assassin(อะแซส'ซิน) n. ผู้ลอบฆ่า (โดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง) ,ผู้ทำลาย, Syn. killer)
autoclave(ออ'โทเคลฟว) n. เครื่องอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ ใช้ในการฆ่าเชื้อ
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
blood bathn. การฆ่ากันอย่างอำมหิต,การฆาตกรรมหมู่
bloodshedn. การนองเลือด,การฆ่ากันตาย,การทำลายชีวิต, See also: bloodshedding n. ดูbloodshed, Syn. killing
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
felo-de-se(ฟี' โล' ดิซี') n. ผู้ฆ่าตัวตาย,การฆ่าตัวตาย -pl. felones-de-se,felos-de-se
fratricide(เฟร'ทริไซดฺ) n. ผู้ฆ่าพี่,ผู้ฆ่าน้อง,การฆ่าพี่ฆ่าน้อง., See also: fratricidal adj.
hara-kiri(ฮา'ระคี'รี) n. การฆ่าตัวตายโดยการคว้านท้องตัวเอง., Syn. hari-kari
hecatomb(เฮค'คะโทม) n.การฆ่าสัตว์อย่างมากมาย
homicide(ฮอม'มิไซดฺ) n.การฆ่าคน,ฆาตกรรม . ฆาตกร, Syn. manslaughter,murder
infanticide(อินแฟน'ทิไซดฺ) n. การฆ่าทารก,ผู้ฆ่าทารก., See also: infanticidal adj.
kill(คิล) {killed,killing,kills} v. ฆ่า,สังหาร,ทำให้ตาย,ทำลาย,ประหาร,ทำให้หยุด,ระงับ,ทำ,ให้เป็นกลาง,ถูกฆ่าตาย,เอาชนะโดยสิ้นเชิง n. การฆ่า,การสังหาร,สัตว์ที่ถูกฆ่า -Phr. (kill off ฆ่าหรือทำลายโดยสิ้นเชิง), Syn. slay
killing(คิล'ลิง) n. การฆ่า,การทำลาย,เหยื่อทั้งหมดที่ได้จากการล่า adj. ซึ่งถูกฆ่า,ถึงตาย,เหนื่อยอ่อน,ดึงดูดความสนใจ,ขบขันมาก,อดที่จะหัวเราะไม่ได้., See also: killingly adv.
manslaughter(แมน'สลอเทอะ) n. การฆ่าคน,ฆาตกรรม,การฆ่าคนโดยไม่ได้ไตร่ตรองมาก่อน
matricide(เม'ทริไซดฺ) n. การฆ่าแม่ของตัวเอง,มาตุฆาต,ผู้ฆ่ามารดาของตัวเอง., See also: matricidal adj.
mercy killingn. การตายอย่างสงบหรือไม่เจ็บปวด,การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ., Syn. euthanasia
parricide(แพ'ริไซด) n. การฆ่าพ่อหรือแม่,ผู้กระทำดังกล่าว, See also: parricidal adj.
pasteurism(แพส'เทอริสซึม) n. กระบวนการฆ่าเชื้อในนม เนยและอื่น ๆ ด้วยความร้อนสูง
pastime(พาส'ไทม) n. สิ่งบันเทิง,การฆ่าเวลา,งานอดิเรก
patricide(เพ'ทริไซด) n. การฆ่าบิดา, See also: patricidal adj.
removal(รีมู'เวิล) n. การเอาออก,การย้าย,การถอด,การเปลี่ยนแปลง,การโยกย้าย,การไล่ออก,การขับออก,การฆ่า,การลอบฆ่า
rescission(รีซิส'เ'ิน) n. การยกเลิก,การเลิกล้ม,การลบล้าง,การเพิกถอน,การกลับ,การฆ่า
suicidal(ซูอิไซ'เดิล) adj. เป็นการฆ่าตัวตาย,เป็นอันตรายต่อชีวิต,ทำให้ฆ่าตัวตาย,เป็นการฆ่าตัวเอง., See also: suicidally adv.
sword(ซอร์ด) n. ดาบ,กระบี่,มีดยาว,สงคราม,การต่อสู้,การฆ่าฟัน,ความรุนแรง
English-Thai: Nontri Dictionary
butchery(n) การฆ่าสัตว์,โรงฆ่าสัตว์
despatch(n) การส่ง,ข่าวด่วน,การฆ่า,การประหารชีวิต,ความฉับไว
dispatch(n) ข่าวด่วน,การฆ่า,การส่งไป,การส่งหนังสือ,ความฉับไว,หนังสือราชการ
fratricide(n) การฆ่าพี่หรือน้อง
killing(n) การฆ่า,การสังหาร,การประหาร,การทำลาย,เหยื่อ
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน
pastime(n) งานอดิเรก,กีฬา,การฆ่าเวลา
patricide(n) การฆ่าพ่อ
slaughter(n) การสังหาร,การฆ่า,การเข่นฆ่า
sterilization(n) การฆ่าเชื้อโรค,การทำให้เป็นหมัน,การทำให้แห้งแล้ง
suicidal(adj) เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย
suicide(n) การฆ่าตัวตาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flee to the wallการฆ่าเพราะจนมุม (เพื่อป้องกันตัว) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infanticideการฆ่าทารก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
killing by misadventureการฆ่าคนโดยไม่เจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matricideการฆ่ามารดา, ผู้ฆ่ามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
murderการฆ่าคน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurisation; pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patricideการฆ่าบิดา, ผู้ฆ่าบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suicideอัตวินิบาตกรรม, การฆ่าตัวตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antisepsisการฆ่าเชื้อโรค, การระงับเชื้อ [การแพทย์]
Genocideการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ [TU Subject Heading]
Holocaust, Jewish (1939-1945)การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิว (ค.ศ.1939-1945) [TU Subject Heading]
Homicideการฆ่าคน [TU Subject Heading]
Jonestown Mass Suicide, Jonestown, Guyana, 1978การฆ่าตัวตายหมู่ที่โจนส์ทาวน์ กายอานา, ค.ศ. 1978 [TU Subject Heading]
Killingการฆ่า, การฆ่าทำลาย [การแพทย์]
pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนอีกคำได้เป็น pasteurization [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Slaughtering and slaughter-housesการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ [TU Subject Heading]
Suicideการฆ่าตัวตาย [TU Subject Heading]
Autoclaveเครื่องนึ่งอัด, ตู้นึ่ง, ทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่ง, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ, นึ่ง, การอบความร้อน, ตู้อบฆ่าเชื้อ, ออโตเคลฟ, การฆ่าเชื้อโดยไอน้ำ, การนึ่งฆ่าเชื้อ, เครื่องนึ่ง [การแพทย์]
Bactericidalยาทื่ฆ่าทำลายเชื้อได้,ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย,ออกฤทธิ์โดยการฆ่า,ทำลายเชื้อจุลินทรีย์,ยาฆ่าแบคทีเรีย,มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค,มีฤทธิ์ฆ่าโดยตรงการฆ่าเชื้อ,การฆ่าเชื้อแบคทีเรีย,การทำลายเชื้อ [การแพทย์]
Disinfectant สารทำลายเชื้อ สารที่ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อโรค เช่น คลอรีน โอโซน [สิ่งแวดล้อม]
Infanticideผู้ฆ่าทารก; ทารก, การฆ่า; การฆ่าทารก [การแพทย์]
Sterilized Wastewater น้ำเสียฆ่าเชื้อสมบูรณ์ น้ำทิ้งจากโรงงานบำบัดน้ำเสีย ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อสมบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
Suicidal behaviorพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย [TU Subject Heading]
Super Chlorination การเติมคลอรีนเกินขั้น การฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนโดยที่ปริมาณคลอรีนมีมาก พอจะทำให้เกิดคลอรีนอิสระ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
manslaughter (n.) การฆ่าคนโดยไม่ไตร่ตรองไว้ก่อน See also: การฆ่าคนตายโดยประมาท Syn. killing, homicide, assassination
self-murder (n.) การฆ่าตัวตาย See also: อัตวินิบาตกรรม, การฆ่าตัวเอง Syn. self-slaughter
self-slaughter (n.) การฆ่าตัวตาย See also: อัตวินิบาตกรรม, การฆ่าตัวเอง Syn. self-murder
suicide (n.) การฆ่าตัวตาย See also: อัตวินิบาตกรรม, การฆ่าตัวเอง Syn. self-murder, self-slaughter
infanticide (n.) การฆ่าทารก See also: ผู้ฆ่าทารก
patricidal (n.) การฆ่าบิดาตนเอง
parricide (n.) การฆ่าบิดามารดา See also: ปิตุฆาต, มาตุฆาต Syn. patricide, matricide, killing
patricide (n.) การฆ่าบิดามารดา See also: ปิตุฆาต, มาตุฆาต Syn. matricide, killing
bloodshed (n.) การฆ่าฟัน See also: การนองเลือด Syn. massacre, killing
genocide (n.) การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ See also: การทำลายล้างเชื้อชาติ
slaughter (n.) การฆ่าสัตว์เป็นอาหาร Syn. butchery
prey (n.) การฆ่าสัตว์เพื่ออาหาร
meat packing (n.) การฆ่าสัตว์และเตรียมสัตว์สำหรับขาย
euthanasia (n.) การฆ่าหรือช่วยให้บุคคลที่ทุกข์ทรมานจากโรคหรืออาการบาดเจ็บที่รักษา ไม่หาย ตายอย่างไม่เจ็บปวด (ซึ่งผิดกฎหมายในเกือบทุกประเทศ) Syn. mercy killing
slaughter (n.) การฆ่าอย่างทารุณ See also: การสังหารหมู่, การลอบสังหาร Syn. massacre, assassination
carnage (n.) การฆ่าอย่างโหดร้าย Syn. massacre, bloodshed, wholesale killing
wholesale killing (n.) การฆ่าอย่างโหดร้าย Syn. massacre, bloodshed
butchery (n.) การฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณ
matricide (n.) การฆ่าแม่ตนเอง Syn. murder, parricide
crucifixion (n.) การฆ่าโดยการตรึงกางเขน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Haven't I told you? Killing Mudbloods doesn't matter to me anymore.ฉันบอกแล้วไง การฆ่า เลือดสีโคลน ไม่สำคัญต่อฉันอีกแล้ว
In fact, killing any human -- it's not his style.ความจริง การฆ่า "มนุษย์คนไหนๆ" ไม่ใช่สไตล์ของเขา
And when the guilt gets too bad, we switch off our humanity and we revel in it.การดื่มเลือด การฆ่า เมื่อเรารู้สึกผิดถึงขีดสุด เราตัดความเป็นมนุษย์ทิ้งไป แล้วก็สนุกกับมัน
The first two kills took place in seclusion.การฆ่า 2 ครั้งแรกเกิดในที่เปลี่ยว
Killing 4 people in that first home invasion- that never made sense to me.การฆ่า 4 ศพ ในบ้านที่ถูกบุกรุกรายแรก นั่นไม่มีเหตุผลสำหรับผมเลย
The killing of Samuel Cosenza by one of the team was personal.การฆ่า ซามูแอล โคเซนซา จากคนหนึ่งในทีมนั้นเป็นเรื่องส่วนตัว
Slitting someone's throat is quick and efficient.การฆ่า ปาดคอ ที่รวดเร็วเเละสมบูรณ์
The murders, like the gloves, are a countermeasure.การฆ่า และถุงมือ เป็นการตอบโต้เรา
Killing is not the best way.การฆ่า ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด
For assault... assault with intent, murder,การฆ่า--ฆ่าโดยเจตนา ฆาตกรรม
Killing and politics aren't always the same thing.การฆ่ากับการเมือง ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสมอไป
Trinity sent these to christine from cheyenne, topeka, and bloomington, illinois.การฆ่าของทรินิตี้ ในเมืองพวกนี้
Killing goes against everything they stand for.การฆ่าขัดกับสิ่งที่พวกมันทำ
Killing must feel good to God too... he does it all the time.การฆ่าคงจะรู้สึกดี สำหรับพระเจ้าก็เหมือนกัน เขาฆ่าคนตลอดเวลา
Killing people, cutting' out their hearts, that ain't love.การฆ่าคน ควักหัวใจออกมา นั่นใช่รักที่ไหน
Killing our men wasn't war for them, it was sport.การฆ่าคนของเรานั้นไม่ใช่สงครามาของพวกนั้น หากแต่เป็นกีฬา
That first kill, it's got a way of making you feel like that's all you are.การฆ่าคนครั้งแรก มันทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นฆาตกรเท่านั้น
Why are you always so hateful?การฆ่าคนคือสิ่งที่หอมหวานที่สุด ที่มีอยู่บนโลก
Killing is bad, but a nation often kills criminals under the law.การฆ่าคนตายเป็นสิ่งที่เลวร้าย แต่ ประเทศต้องฆ่าอาชญากรภายใต้กฏหมาย
Killing someone up close...การฆ่าคนนอกจากนั้น...
Killing somebody's not easy, you know.การฆ่าคนน่ะ มันไม่ง่ายหรอกนะ นายรู้ไหม
Fake-murdering people is gonna be my new holiday tradition.การฆ่าคนปลอมๆจะกลายเป็น ธรรมเนียมวันหยุดเทศกาลใหม่ของผม
Murdering all of these people just to prove a point!การฆ่าคนพวกนั้นทั้งหมดเพื่อพิสูจน์เรื่องนั้น
Do you want me to show you how easy it is to kill a person?การฆ่าคนมันง่ายมาก อยากให้ฉันสอนวิธีฆ่ามั้ยล่ะ?
What's it like to kill somebody?การฆ่าคนมันเป็นยังไงเหรอครับ?
Killing someone or not killing someone is a choice.การฆ่าคนหรือการไม่ฆ่าคนเป็นแค่ทางเลือก
Killing people is bad.การฆ่าคนเป็นเรื่องเลวร้าย
Killing this many people?การฆ่าคนเหล่านี้เป็นจำนวนมาก
The second murder was more sophisticated.การฆ่าครั้งที่ 2 ซับซ้อนมากขึ้น
This kill was the first of the loose ends I needed to tie off.การฆ่าครั้งนี้ เป็นก้าวแรกของสิ่งที่ต้องทำ
This kill doesn't show the same level of confidence that Mark showed with his previous victims.การฆ่าครั้งนี้ไ ม่ได้แสดงถึงความมั่นใจระดับเดียวกัน ที่มาร์กเคยทำกับเหยื่อรายก่อนๆ
This kill won't put everything right.การฆ่าครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทุกอย่าง
This kill was just as impulsive as the first.การฆ่าครั้งนี้ไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนเหมือนครั้งแรก
That first kill is always the hardest.การฆ่าครั้งแรก ยากที่สุด
The first killing, he had to saw to take the finger off.การฆ่าครั้งแรก เขาต้องเลื่อยเพื่อตัดนิ้วมือ
It's your first kill since... you don't have to tell me how much I need this.การฆ่าครั้งแรกของลูกตั้งแต่... . พ่อไม่ต้องบอกว่าผมต้องการมันแค่ไหน
Her first kill.การฆ่าครั้งแรกของเธอ
The first kill inspired him. What's different about it?การฆ่าครั้งแรกจุดประกายให้เขา มีอะไรที่แตกต่างบ้าง
SO WHAT DOES ALL THIS TELL YOU? IMPERSONAL KILLERS ARE LIKE DRUG ADDICTS.การฆ่าครั้งแรกทำให้เขาปลดปล่อยถึงขีดสุด หลังจากนั้น จะไม่เท่าเดิมอีก
Well,there's your law enforcement.การฆ่าครั้งแรกที่เนบราสก้า ลองสันนีษฐานว่าเค้าเริ่มที่นี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การฆ่า
Back to top